Mededeling KBDB 19-06

Onderwerp: 

KBDB logo2020, een jaar om niet snel te vergeten.

Zoals reeds meermaals gezegd, eisen bijzondere situaties ook bijzondere maatregelen.

Tijdens de zitting van het nationaal sportcomité van 16/06/2020 en hierop aansluitend heeft de meerderheid van de nationale mandatarissen (nationale algemene vergadering) volgende punten goedgekeurd:

  1. Kalender van de (inter)nationale wedvluchten 2020 (bijgevoegd) definitieve kalender
  2. Afschaffing van de gummiring op de nationale en internationale wedvluchten in 2020 rekening houdend met de covid-19 pandemie (liefhebber beschikt evenwel over de mogelijkheid om facultatief een gummiring te laten aanbrengen bij de inkorving)
  • Controle (art. 98 NSR) vervalt in 2020 en controle zal worden uitgevoerd met het nieuw KBDB-controlesysteem
  • Aanmeldingen (art. 101 NSR) – alle duiven dienen aangemeld te worden (zowel voor de nationale grote halve-fond, fond als de internationale grote fond wedvluchten) met de 4 laatste cijfers van de identiteitsring binnen de in art. 101 van het NSR voorziene termijnen

(wijziging art. 98 & 101 NSR bijgevoegd) wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT Art. 98 & 101 NSR

  1. Voorstellen tot wijzigingen aan het NSR (art. 33, 37 § 8 & 103 van het NSR) – bijgevoegd wijzigingen aan het NATIONAAL SPORTREGLEMENT
  2. Criteria van de nationale kampioenschappen 2020 (bijgevoegd) criteria nationale kampioenschappen 2020
  3. Criteria nieuw kampioenschap jeugd – uitslagen nationale vluchten voor jonge duiven (bijgevoegd) Kampioenschap JEUGD
  4. Dopingreglement 2020 (bijgevoegd) definitief dopingreglement
  5. Voorstel voor 2020: “pre-olympiade België” ( volgens de criteria van toepassing voor 2021) wegens het verdagen van de Olympiade van 2021 naar 2022 en teneinde het sportseizoen 2020 toch enigszins te “compenseren”

Gelieve te noteren dat de duiven dewelke deelnemen aan de (inter)nationale wedvluchten 2020 en manueel worden ingekorfd verplichtend dienen voorzien te zijn van een “speciale controlechipring”. Deze chipring wordt, zoals de elektronisch chipring, gekoppeld aan de identiteitsring in de inkorvingslokalen. Kostprijs van deze chipring 1,10 EURO (ten laste van de liefhebber). Rekening houdend met het feit dat bepaalde verenigingen problemen ondervinden voor deze koppeling van chipringen (tijdsgebrek) zal deze procedure worden toegepast vanaf 01/07/2020 (inkorving Limoges I).

Wij informeren u bovendien dat de wedvluchten tijdens de week evenals de kermisvluchten vanaf volgende week opnieuw kunnen doorgaan.

Wij wensen al onze liefhebbers een veilig, vruchtbaar en sportief seizoen 2020!

Nogmaals een woord van dank aan onze verenigingen en hun medewerkers dewelke zich voor honderd procent hebben ingezet om dit sportseizoen te kunnen laten starten op een veilige manier!

TER HERINNERING: bijgevoegd eveneens de inlogprocedure voor anons.be infoblad_anons

Op de login pagina van anons.be is er een link “Paswoord vergeten?” Als u daarop klikt en uw gebruikersnaam (8 cijfers van het lidnummer) ingeeft, krijgt u een e-mail toegestuurd met uw paswoord.

Als dat niet lukt, gelieve een mail te zenden naar info@anons.be.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.