FREDDY & JACQUES VANDENHEEDE - Uitblinkers met drie nationale titels

Kruisem – Kruishoutem is een van de gemeenten die bij de vorige gemeenteverkiezingen gefusioneerd is tot Kruisem. Trekpleisters zijn o.a. het “Shoes Or No Shoes”-museum waar de bezoeker doorheen alle etnische culturen en volkeren geloodst wordt sinds de eerste geschoeide stappen van de mens tot vandaag. Er is ook nog het “Europees Cartoon Centrum” waar er driemaandelijks twee nieuwe tentoonstellingen georganiseerd worden en ook een tweejaarlijkse internationale cartoonwedstrijd “Euro-kartoenale”. Maar Kruisem is ook wereldwijd bekend als “duivennest” bij uitstek.

Het seizoen 2020 mag door corona geen normaal verloop gekend hebben, maar voor de Gebr. Vandenheede was er schijnbaar geen vuiltje aan de lucht. In de loop van een schitterende carrière hebben ze al massa’s unieke wapenfeiten laten bewonderen en afgelopen seizoen was dat niet anders. Ze overrompelden de nationale kampioenschappen met de titels 1e Nationaal Kampioen Fond Oude, 1e Nationale Asduif Fond Oude en de 1e Nationale Asduif Allround Oude & Jaarse. Daarbij kwamen nog een plejade aan nationale asduiven bij oude en jaarlingen, de titel van Algemeen Provinciaal Kampioen Oost-Vlaanderen en 1e Asduif fond oude Olympic Hope 2020. Je zou voor minder een lockdownfeestje organiseren!

Het team achter deze topkolonie bestaat uit Freddy Vandenheede (60), coördinerend directeur scholengemeenschap, en zijn broer Jacques (75), met pensioen maar ook een duivel-doet-al. Zij worden in hun drukke bezigheden bijgestaan door J.C. De Stoppeleire.
Afgelopen seizoen kende men een druk programma door corona met de opstart van oude en jonge duiven op hetzelfde moment. Maar er zijn ook positieve zaken die we moeten mee nemen uit deze moeilijke tijd zoals het inkorven op afspraak.
Alle wedstrijden tussen 300-800 km worden gespeeld, met enkele snelheidswedstrijden en zware fondvluchten voor het algemeen kampioenschap. In 2020 werd geen enkele zware fondwedstrijd betwist omdat de criteria voor het algemeen kampioenschap veranderd waren.
Voor de zware halve fond en de fond wordt er in 4 lokalen ingekorfd om niet steeds de druk op één lokaal te leggen. Voor de snelheid en de kleine halve fond wordt er ingekorfd in buurgemeente Eine. Kruisem heeft zelf geen lokaal meer maar het lokaal in Eine korft enkel snelheid en kleine halve fond in en speelt op een no-nonsensmanier.

KAMPIOENSCHAPPEN 2020

1e Nationale Asduif Fond oude KBDB
1e Nationale Asduif Allround oude/jaarlingen KBDB
2e Nationale Asduif Fond oude KBDB
3e Nationale Asduif Fond jaarlingen KBDB
3e Nationale Asduif Allround oude/jaarlingen KBDB
4e Nationale Asduif Fond jaarlingen KBDB
4e Nationale Asduif Allround oude/jaarlingen KBDB
5e Nationale Asduif Fond oude KBDB
7e Nationale Asduif Fond oude KBDB
7e Nationale Asduif Allround KBDB oude/jaarlingen KBDB
8e Nationale Asduif Allround oude/jaarlingen KBDB

1e Nationaal Kampioen Fond oude KBDB
4e Nationaal Kampioen Fond jaarlingen KBDB

1e Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB Oost-Vlaanderen
1e Asduif Fond Oude KBDB Oost-Vlaanderen
1e Asduif Fond Jaarlingen KBDB Oost-Vlaanderen
1e Kampioen Fond Oude KBDB Oost-Vlaanderen
1e Kampioen Fond Jaarlingen KBDB Oost-Vlaanderen

1e Belgische Asduif Fond Olympic Hope

Vader en grootvader verstokte melkers

Grootvader en vader waren beiden verstokte duivenmelkers. Ze werkten ook op zaterdag om het duivenspel te bekostigen. Ieder gesprek begon en eindigde met duiven.
Jacques heeft eerst meegeholpen met vader. Na zijn huwelijk is hij voor eigen rekening begonnen in een zelf gemaakt hok met sinaasappelkisten als nestbakken. Hij had direct succes op de vluchten en had toen al in de smiezen dat de kwaliteit van de duiven primordiaal is.
Voor Freddy was dat een ander verhaal. Op een bepaald weekend in 1974 waren de duiven niet gelost. Doordat vader nog werkte moesten moeder en ikzelf de duiven constateren. We behaalden een superuitslag. Door het feit dat mijn vader niet geloofde dat we de duiven zo snel manueel hadden geconstateerd, wilde ik bewijzen dat ik dit wel zo snel kon. Freddy hield dus van uitdagingen. 
“Het succes zit hem in het feit dat we achteraf uren te samen hebben doorgebracht op de duivenhokken en dat er daar veel duiven- en levenswijsheid is doorgegeven.
De oude duivers en duivinnen worden op het klassiek weduwschap gespeeld, de jongen vanaf het schapje (geen nestspel of weduwschap). Door het grote aantal oude duiven moeten we keuzes maken en we hebben gekozen om dit spel prioritair te stellen. Vandaar dat we er reeds een paar jaar voor gekozen hebben om onze eerste ronde te verkopen. Het pallet vluchten voor oude duiven is ook veel groter alhoewel onze roots bij het jonge duivenspel liggen”.

De “Zieken”

“Ons eigen ras met als icoon “De Zieken” B64-4083886 (“De Korten” x “De Paula”) van Mencke-Haelterman, Zandbergen en zijn directe afstammeling “De Freddy” B94-4407032, vormen de basis van onze huidige kolonie. De grootste versterking kwam er met duiven van De Rauw-Sablon met als sterkweker “De Limoges” en zijn zoon “Mattheo”, de huidige stamkweker. Beide stammen of lijnen zijn complementair aan elkaar. De lijn van “De Freddy” was beresterk op vluchten met blauwe hemel en wind op de kop, maar was nergens bij een gesloten wolkendek en gaf ook vlugger op. De “Mattheo”-lijn versterkte de goede eigenschappen nog en was ook sterk als het minder duivenweer was. Ze geven ook veel minder vlug op. Zo kweekten we een alloundduif, wat ook te zien is in de nationale kampioenschappen allround. Daar behaalden we niet enkel de eerste plaats, maar waren ook de prestaties in de breedte om duimen en vingers af te likken.
Wij waren verder succesvol met duiven van Wilson Dekens, Zingem; Luc Vanaelst, Zingem; Gaston Van de Wouwer, Berlaar en Sylvain Verhestraeten, Herentals.
Wij hebben aan samenkweek gedaan met Gaston Van de Wouwer, Berlaar; Frans Maris, Itegem; Guy Nihoul, Senzeille en Pipa.

Weduwnaars bijlichten

Wij kwamen aan de start van 2020 met goed 100 weduwnaars en die werden eind december 2019 gekoppeld en trokken een koppel jongen groot. Na de “lockdown” werden de oude duiven eerst een paar keer met de eigen wagen weggevoerd. Daarna werd het tweemaal Momignies, daarna Pont en Sermaises.
De weduwnaars trainen meestal één keer per dag en dit zo lang ze zelf willen. Naar het einde van de week gaat dit al vlug naar 1 u. Maar de duur van het trainen is niet zo belangrijk, maar wel de intensiteit waarmee er getraind wordt. Bij de inkorving krijgen de weduwnaars hun duivin niet te zien.
De weduwnaars worden gespeeld op de wedstrijden van 300 km tot 800 km. Na aankomst van een wedstrijd blijven ze samen tot de volgende morgen. Wegens het coronavirus werden de oude duiven verduisterd van eind maart tot half mei. Einde seizoen werden de oude duiven ’s morgens vanaf 5 u en ’s avonds tot 10.30 u bijgelicht.

B17-4200195 “Liam”

B17-4200195 Liam is de 1e Nationale Asduif Allround. Het is een peervormige doffer die zeer goed in de hand ligt. Hij heeft een zeer zachte pluim. Het is een van de enige duiven met wie je een robbertje vuistvechten kan doen in zijn woonbak en dat is iets wat niet in de hand gewerkt wordt. Hij zoekt wel degelijk contact met andere duiven maar is geen “boelmaker” op het hok. Hij heeft een mooie vleugel met een goede ventilatie. Tulle was voor hem zijn eerste fondvlucht omdat hij volgens Freddy en Jacques beter presteerde op de grote halve fond. Mis dus! Maar het heeft hem wel zijn eerste plaats in het Asduifkampioenschap Allround opgeleverd.
Hij werd Nationale Asduif met 27e Prov. Vierzon 7838 d, 3e Zone A2 Argenton 4572 d, 8e Zone A2 Guéret 2123 d, 1e prov. Tulle 725 d.

De hokken in Kruisem.Duivinnen gestart op een nestje

Met goed 90 duivinnen wordt het weduwschap gespeeld. De duivinnen worden eind april gekoppeld en trekken een koppel jongen groot.
De duivinnen werden op Vierzon en Bourges op een groot jong gespeeld en toen ze thuis kwamen van Bourges zat hun duiver klaar en toen zaten ze op weduwschap. Ook de duivinnen trainen meestal één keer per dag. Bij de inkorving krijgen de duivinnen hun doffer niet te zien. Na aankomst van een wedstrijd blijven ze samen tot de volgende morgen. De duivinnen worden ook gespeeld op de wedstrijden van 300 tot 800 km. Er zijn geen problemen met onderling paren want de duivinnen zitten opgesloten in hun woonbak.

B18-4097065 “Classic Pearl”

B18-4097065 “Clasic Pearl” werd 1e Nationale Asduif Fond. Het is een zeer zachte peervormige duivin met een zwaluwvleugel. Het is een zeer rustige duif die telkens reeds in haar woonbak zat om opgesloten te worden. Na het seizoen zat er nog rek op en ze kon zeker nog een aantal vluchten afhaspelen.
Zij werd Nationale Asduif met 2e Zone A2 Limoges 5024 d, 2e Nat. Brive 3755 d, 5e Prov. Tulle 725 d.

Jongen vroeg gespeend

Er worden jaarlijks zo’n 250 jonge duiven gekweekt en die worden zo vroeg mogelijk en aan de ouderdom van 21 dagen gespeend.
De eerste groep jonge duiven wordt verduisterd van eind maart tot midden juni en de latere rondes een paar weken later. De verduistering gaat in van 16 u en ’s morgens ontwaken ze met het daglicht.
De jongen worden zo goed mogelijk opgeleerd en worden een 5-tal keren met de wagen weggevoerd tot maximum 12 km. Daarna gaan ze met de vereniging tot 30 km en daarna volgt een vluchtje van 100 km. Eens opgeleerd worden ze tussendoor niet meer weggevoerd.
De jongen trainen tussen 10 u en 15 u in verschillende groepen naargelang de ouderdom. Ze worden niet met de schuifdeur gespeeld en doffers en duivinnen blijven bij elkaar en kunnen met een nestje komen. Maar aangezien de hokken niet gemaakt zijn om te nestelen en ze te jong zijn, vormen er zich weinig koppeltjes. Daardoor blijven ze ook goed trainen. Onze beste jonge duiven zijn de laatste jaren ook niet gepaard. Zo werd B20/4027017 dit jaar 34° beste jonge duif KBDB op 3 vluchten en zij was een jonge duivin van de derde ronde. Ze werken zoveel als mogelijk het volledige programma van de jonge duiven af.

Eenvoudig voedersysteem

Bij aanvang wordt er twee dagen superdieet gevoederd, daarna twee dagen sportmengeling en daarna twee dagen energy. Naargelang de afstanden groter worden is er een dag minder superdieet. Op nog grotere afstand is er 1 dag minder sport. De twee dagen energy worden behouden.
De duiven worden slechts één keer per dag gevoederd. Ze krijgen helemaal geen snoep en moeten het stellen met hun klassieke voeding.
Op maandag krijgen de duiven eiwitten en om de 4 weken worden er vitamines verstrekt. Er worden altijd en enkel alleen bij het thuiskomen elektrolyten verstrekt.

Geen onnodige medicamenten

Wanneer de duiven gevaccineerd worden is er terzelfdertijd controle bij de dierenarts. In de loop van het seizoen gaat men 1x per maand op controle bij de dierenarts. Indien er zich moeilijkheden voordoen wordt er wel kort op de bal gespeeld. Dus liever een keer meer op controle dan onnodig medicamenten toedienen. De kwekers worden nooit preventief behandeld.
De kwekers worden ook nooit behandeld tegen trichomonas. De vliegduiven krijgen via het drinkwater een behandeling tegen trichomonas voor aanvang van het vliegseizoen. Daarna worden de “gele druppels” toegediend. De oude duiven krijgen de druppels toegediend via de neus, de jonge duiven via het voeder.
Wat de luchtweginfecties betreft is er geen behandeling wanneer er zich geen problemen voordoen. De oude duiven werden dit jaar niet behandeld, de jonge duiven werden dit jaar één keer behandeld tijdens het vliegseizoen.
Oogdruppels worden noch bij oude, noch bij de jonge duiven toegediend. Wat adeno betreft is het afhankelijk van de ernst van de plaag. Indien het een milde vorm is dan wordt er niets ondernomen. Indien het een agressieve vorm is wordt er op advies van de dierenarts met medicatie ingegrepen. Dit vooral voor de neveneffecten. De oude duiven worden wel ingeënt tegen paratyfus, de jongen niet.
Met of zonder behandeling is er geen verschil met “one eye cold”! Tijdens het vliegseizoen blijven de ergste gevallen thuis en de rest van de duiven gaat mee. De resultaten zijn op dat moment ook heel wat minder, maar in het ritme blijven is op dit moment belangrijker dan de vroege prijzen.
Tegen paramyxo wordt er heel zeker ingeënt en men is voorstander van de combinatie paramyxo-rota entstof.

Roosters verwijderd

Er wordt gespeeld op 30 m vlieghokken. Vroeger hadden alle hokken roosters maar die zijn ondertussen allemaal weg. Bij de jongen en bij de oude doffers blijft momenteel de mest liggen. De hokken van de duivinnen worden dagelijks gereinigd omdat de deurtjes van de woonbakken niet meer goed functioneren wanneer er te veel mest blijft liggen.
De verluchtingstrook op de hokken is ongeveer 1 m breed. Voor de hokken van de jonge duiven staan er volières, voor de hokken van de oude doffers en oude duivinnen staan er geen volières.
We hebben het heel graag erg net op de hokken maar de duiven denken daar anders over. We proberen wel (voor ons dan) ieder jaar een grote kuis te doen.

Vooral samenkweek

De kwekers worden eind december gekoppeld. Een kweker krijgt hier 2 à 3 jaar de tijd om zich te bewijzen.
Er worden inderdaad nog duiven bijgehaald indien het budget het toelaat op de openbare verkopingen. Maar de laatste tijd wordt er vooral aan samenkweek gedaan.
Met duiven om mee te spelen wordt er niet aan familiekweek gedaan. Voor het kweekhok wordt er af en toe aan familiekweek gedaan maar niet te dicht want dan wordt er veel te veel afval gekweekt.
Anderzijds is onze beste kweker wel een product van halfbroer en halfzus.
Er wordt hier vaak herkoppeld en ieder jaar blijven er maar enkele koppels samen. Eens herkoppelen geeft een boost aan de kwaliteit.

Topkweker

We hebben een topkweker die met meerdere duivinnen goede nakweek op de wereld zet. Het is de duiver B15-4269578 “Double First National Ace 78”. Hij komt uit de eerste nationale asduif fond KBDB 2013 en de eerste nationale asduif zware halve fond KBDB 2013 of halfbroer x halfzus. Het was een laat jong en er werd pas de eerste maal mee gekweekt in 2017

  • Met duivin B10-4326264 werden zij de ouders van B17-4200218. Werd zelf 3e nationale asduif allround KBDB 2020 en 5e nationale asduif fond KBDB 2020
  • Met duivin B16-4260927 werden zij de ouders van B18-4097218. Werd zelf 8e nationale asduif allround KBDB 2020 en 16e nationale asduif fond KBDB 2020
  • Met duivin B16-4065045 werden zij de ouders van:
    - B19-4084018 werd zelf 17e nationale asduif allround KBDB 2020 
    - B19-4084218 werd zelf 27e nationale asduif allround KBDB 2020
  • Met duivin B15-4130314 werden zij de ouders van B20-4027017. Werd zelf 34e nationale asduif zware halve fond jongen KBDB 2020

Selectie per honderdtal

Er wordt uitsluitend geselecteerd op de behaalde resultaten. Een mooi model is zeker meegenomen, maar resultaten staan bovenaan de lijst.
De goede eigenschappen van een topduif zijn veel topprijzen vliegen en in Kruisem worden de duiven geselecteerd op prijzen 1/100.
Een mooie afstamming is goed meegenomen maar nog eens, de resultaten zijn belangrijker dan afstamming en model!

Varia

We zijn ontzettend fier en voelen ons trendsetter met onderstaande records in België:
* In één seizoen (2020) tweemaal de eerste drie nationaal
   Brive 3755 duiven: 1, 2, 2 
   Limoges 9756 duiven: 1, 2, 3 
* In 2019: de snelste 5 duiven op een nationale vlucht 
   Vierzon 32.530 duiven: 1, 2, 3, 4, 5 
* In 2020: 25 nationale asduiven in de officiële ranking KBDB
* Reeds 3 maal Algemeen Kampioen KBDB (2012, 2017, 2018 )
* Reeds 22 zuivere nationale overwinningen.

BESTE UITSLAGEN
Prijzen 1 per 4. Enkel prijzen per honderdtal zijn vermeld.
Vierzon (423 km.) 7838 d. 1, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 33, 34, 39, 42, 43, 44, 45, 45, 54, 55, 57, 60, 61... (83/174)
Limoges I (622 km.) 5024 d. 1, 2, 3, 8, 9, 16, 16 -22, 23, 29... (26/47)
Limoges II (622 km.) 3945 d. 3, 4, 7, 9, 10 -13... (30/42)
Souilliac (687 km.) 6668 d.     3, 9, 10, 34, 52, 63... (24/34)
Bourges (433 km.) 2632 d. 4, 7, 8, 18... (22/30)
Brive (660 km.) 3755 d. 1, 2, 2, 14, 19, 23, 28, 29... (23/32)
Tulle (612 km.) 722 d. 1, 3, 4, 5, 6, 7... (25/41)
Tulle (612 km.) 1126 d. 1, 3, 7, 7, 9, 10, 12... (52/91)

 

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.