NUYENS-DRUYTS - Kunstenaars met de kleine mand

Liefhebber: 

Beerse. Iedereen kent ze. Twee kleine liefhebbers – in hun geval gaat het zowel over gestalte als over aantal duiven op het hok – die bekend zijn over heel de wereld. Twee mensen met weergaloze prestaties. We hebben het over Willy Daniels en Albert Derwa. Over hen is al heel wat geschreven en wordt in de toekomst nog veel meer geschreven. Kwaliteit is hun kracht. 
Willy en Berke zijn onvergelijkbaar, maar in alle bescheidenheid: we hebben een derde superhok ontdekt. Niet het niveau van Willy en Albert uiteraard maar wat Jef en Rene presteren is ook straf. Beide zijn tachtigplussers met momenteel 24 duiven op hun hok. Heel 2020 is geen dierenarts op hun hok geweest maar ze spelen wel hard. De tandem bestaat uit Jef Nuyens en Rene Druyts. Hun prestaties hebben nooit het licht van de schijnwerpers gehaald. Tijd om dat te veranderen.

Een beetje geschiedenis

De duiven wonen in de tuin van Jef Nuyens. Simpele hokken. Dat is duidelijk op het eerste zicht. Met machtige duiven. Dit is altijd het allerbelangrijkste.
Hoe graag hadden we hier ook het woord gegeven aan Jef Nuyens. Door gezondheidsproblemen is dit helaas niet mogelijk. Maar Rene Druyts is de perfecte spreekbuis.
Rene Druyts: “Eerst wil ik graag beklemtonen dat Jef de echte melker is van ons twee. Dat moet iedereen weten. Maar ik zal onze geschiedenis vertellen. Die begint bij Karel Nuyens (de vader van Jef). Karel is altijd een goede duivenmelker geweest. In mijn ogen de evenknie van mannen als Gust Jansen, Louis en Gebr. Van Hove en Maes Stevens. Ik weet nog dat Karel (Charel) eens 75.000 Bef winst speelde met Beerse Kermis. Na het overlijden van vader Karel speelde Jef alleen verder. Ikzelf ging vaak kijken naar de aankomsten van de duiven bij Louis en Gebr. Van Hove (Beerse). Ik was een goede kameraad van Miel (zoon van Louis) en mijn vrouw een goede vriendin van de vrouw van Miel.
Iedere zondag stonden een tiental supporters te kijken. Ook de duiven deden geweldig hun best. Op een mooie dag vertelde iemand tegen Jef Nuyens hoe plezant het bij Van Hove was. Daar kan ik alleen van dromen, antwoordde Jef. Hij had geen vaste supporters en moest de duiven van boven en beneden alleen pakken. Toen ik dit hoorde verzekerde ik Jef ‘Volgende week is dat anders’. Vanaf toen werd ik de vaste maat van Jef. Dat was in 1984.”
Rene: “Wij zijn graag onder het volk. Ook op het werk diende ik het volk als vakbondsafgevaardigde bij General Motors. Maar dit is niet belangrijk in dit duivenverhaal. Vooral mijn maat de Jef is telg van een echte duivenfamilie. Jef is een neef van zowel Gust Jansen als Miel en Ludo Van Hove (Gebr Van Hove). De gebroeders zijn zonen van Louis Van Hove, Beerse. 
Louis Van Hove, Beerse is weer familie van de broers Louis Van Hove, Merksplas en Gust Van Hove, Retie. Maar helaas: goede duivenmelkers hebben ook het eeuwige leven niet. Gust Jansen is gestorven in 2019. Gust en zijn Olympiade zijn zeker en vast de bekendste van allemaal. Ook Miel Van Hove is overleden (2018). Louis Van Hove, Merksplas (Gouden Duif en Olympiadewinnaar) is al jaren dood. Zijn broer Gust Van Hove, Retie leeft gelukkig nog wel. Gust moet ongeveer negentig jaar oud zijn. En ook Ludo Van Hove leeft nog. Het verhaal klinkt misschien een beetje ingewikkeld. Als vroeger in de Kempen een jongen geboren werd heette hij Louis of Gust. Maar het belangrijkste. Alle mannen in dit verhaal stonden heel hun leven bekend als hele fijne duivenmelkers. 
De drie kozijns Gust Jansen, Miel Van Hove en Jef Nuyens waren bovendien echte boezemvrienden. Als de ene een superduif onder de pannen had- en dat was bijna constant het geval- ging bijna onmiddellijk een broer of zus of kind naar de twee anderen. Zo deden die mannen dat.
Legendarisch zijn ook de “familie-uitstapjes”. Dan gingen ze in één auto buurten bij andere goede duivenmelkers. Gust Van Hove, Retie was een vast ontmoetingspunt. Bij Gust ontmoetten ze soms ook Jos Van der Veken. Dat is misschien de beste van allemaal.”

GOUDEN VISITEKAARTJE
1e kampioen halve fond oude Hafo Turnhout 2014
1e asduif halve fond oude Hafo Turnhout 2014
1e kampioen halve fond oude Overkoepeling Hafo Turnhout-Regio Mechelen 2016
1e kampioen halve fond oude Hafo Turnhout 2016
3e kampioen halve fond oude Overkoepeling Hafo Turnhout-Regio Mechelen 2017
1e kampioen halve fond oude + jonge Recht Vooruit 2018
2e kampioen halve fond oude Union Antwerpen Oost 2019
2e kampioen halve fond jaarlingen Union Antwerpen Oost 2020
Indrukwekkend genoeg?
Wat het allemaal nog straffer maakt: deze onwezenlijk mooie reeks van titels werd behaald met de allerkleinste korf. Oktober 2020 hebben de mannen 24 duiven op hun kot. Dat is extreem. Maar ook toen het nog beter ging met hun gezondheid hebben Jef en Rene nooit meer dan 16 weduwnaars gehad. Meer wilden ze niet. Waarom ook? Het was meer dan genoeg.

Tijdritspecialisten

Rene Druyts: “In het begin speelden we meest snelheid en af en toe halve fond. Dit veranderde door de tijdritten in Sint Job. In 2004 gingen we er met knikkende knieen naar toe. Met drie jonge duivinnen in onze mand. De wedstrijd was Chantilly (289 km) en de concurrentie enorm. Alle grote Antwerpse halve fondvedetten uit die tijd waren van de partij. De eerste prijs kreeg 100.000 Bef. Dat was al schoon geld. Ik ga je de uitslag laten zien. Oude uitslagen bewaren is onze aard niet maar deze is anders.
Chantilly 573 duiven: 1 Nuyens-Druyts 2 Diels Rudi 3 Roodhooft Andre 4 Van den Brandt Leon & Chris 5 Van Dyck Dirk & Louis 6 Geerts William enz. Onze eerste getekende was een goei... toen ze die honderdduizend Belgische frank naar huis vloog werd ze nog beter.
Eén jaar later was de volgende tijdrit en de concurrentie opnieuw bikkelhard. Deze keer was de lossingsplaats Ecouen. Ook deze uitslag hebben we bewaard.
Ecouen 2005 (307 km) 1 Nuyens-Druyts 2 Van Dyck Dirk en Louis (met de 605-05... nota we dachten eerst aan de Kannibaal maar die was toen al tien jaar oud... Maar iedereen weet dat 05 bij Dirk een favoriet ringnummer is, zie ook Olympic Niels.) 3 Eddy Janssens en verder nog een hoop andere klinkende namen als Rene Somers, Andre Roodhooft, Marcel Wouters, Jos Vercammen en Gebr Van Hove, Beerse.”
Rene: “Ik laat deze twee uitslagen zien om een gedacht te geven. Het was plezant.”

Vrienden vinden elkaar op de gouden bruiloft van Louis Maes. V.l.n.r. Louis Maes, Gust Jansen, Rene Druyts en Jef Nuyens.
Vrienden vinden elkaar op de gouden bruiloft van Louis Maes. V.l.n.r. Louis Maes, Gust Jansen, Rene Druyts en Jef Nuyens.

Stamvorming
Gunfactor is super belangrijk

Rene Druyts: “Goede duiven op het kot halen is de grootste opdracht voor iedere duivenmelker. Sommige liefhebbers spenderen graag veel geld. In mijn ogen is dit niet nodig. Wij hebben het anders gedaan. Onze beste duiven komen van onze beste vrienden. Bij ons is het Beerse boven. Mijn compagnon Jef Nuyens is kozijn van wijlen Gust Jansen en Gebr. Van Hove. Die mannen deden alles ondereen. Ook dan zijn het niet allemaal voltreffers maar de kans is veel groter.
Tientallen jaren duivensport kan je niet samen vatten met een paar woorden maar de rode draad is overduidelijk. Dat zijn de duiven van Gust Jansen en Leo Heremans. Rechtstreeks en via diverse goede liefhebbers die veel te danken hadden/hebben aan Gust en Leo.
In 2014 kweekten we drie hele speciale duiven te weten de nestbroers “Gust” 793-14 en “Nand” 792-14 en den “As Den Hout” 819-14. Veel moet je er niet hebben als het maar goede zijn. Dit drietal won drie jaar op rij alle kampioenschappen op de halve fond. Hun afstamming is kristalhelder.
“Gust” en “Nand” zijn rechtstreekse zonen van de “Jonge Olympiade” . Deze komt uit een dochter van de “Olympiade” van Gust Jansen (via Miel Van Hove) . Den As Den Hout komt op zijn beurt uit een dochter van de “Jonge Olympiade” x een duivin van Rene Renders (Bokser-familie). Het is allemaal familie. Moeder van Gust en Nand is een duivin van 2009 van Nand Van Looy uit Beerse. Iedereen weet dat bijna iedere duif bij Van Looy ook Gust Jansenbloed heeft. Zijn beste kweker was rechtstreeks uit “Den 13” van Gust (uit duiver Gust Van Hove Retie x duivin Gebr. Van Hove Beerse). De 13 was drie keer 1e asduif en was als jaarling echt genadeloos met 6 eerste.. Hij was ook kopman van de ploeg die 1e, 2e 3e en 4e Noyon vloog (vier eerst get.). Goed voor 2e Gouden Duif.
Ook de kweekwaarde van De 13 was niet min.. Hij zit langs vaders – en moederskant in de Olympiade van Gust. In de winter 2012-2013 kocht Leo Heremans het halve vruchtgebruik van de Olympiade. Wat hier uit voortgekomen is weet heel de wereld... Maar terug naar Nand Van Looy. Nand kreeg (gratis) een zoon van De 13. Het werd de beste kweker van zijn leven. Twee kinderen wonnen 1e en 9e Noyon 4677 jonge (bomprijs 29.500 Belgische Frank) en 1 week later 1e en 9e tegen 4484 jonge (bomprijs 25.000 frank). Om het verhaal nog mooier te maken. Gust won 2e en 6e en was geklopt door eigen duiven.”
Rene Druyts: “Uit de lijn van de De 13 wilden we wel iets op het hok. Na lang aandringen mochten we bij Nand een duivin gaan halen. Zij is moeder van onze Gust en onze Nand.

STERKE JAARLINGEN
In 2020 finishen Jef en Rene overtuigend 2e kampioen halve fond jaarlingen Union Antwerpen Oost. Geklopt met een banddikte door Andre Roodhooft.
De nieuwe kampioenploeg bestaat uit “Jonge Gust” 6142615-19, “Zestien” 6142616-19, “Achttien” 6142618-19, “Negentien” 6142619-19 en “Snelle Nand” 6142626-19. Veel kweken hebben Jef en Rene nooit gedaan. Eén ronde en het was genoeg.

Met de vader van den As Den Hout is het precies hetzelfde. Deze kregen we van Rene Van Goubergen uit Beerse. Een buitengewoon mooie duif . Onze Rene is zuiver Leo Heremans via Dirk Van Hoof Vorselaar. Dirk was geen familie van Gebr Van Hove en alle andere Van Hoves (ook andere schrijfwijze) maar wel een zoon van de zuster van Leo Heremans. Zo kreeg Dirk natuurlijk uit de beste van nonkel Leo. Dirk Van Hoof is helaas enkele jaren geleden veel te vroeg overleden. Hij was 57 jaar.”
We hebben ook veel te danken aan wijlen Ludo Gevers uit Merksplas Ludo is vorige zaterdag gestorven (5 december)... Een paar jaar geleden werd Ludo ernstig ziek. Voordien hadden we uit zijn beste gekregen. Ik leg er de klemtoon op gekregen. De beste van Ludo kwamen rechtstreeks van Leo Heremans. Ludo en Leo leerden elkaar twintig jaar geleden kennen via een gemeenschappelijke vriend, Jef Neefs uit Gierle. En zoals het onder goede fietsmaten gaat, Leo streek over zijn hart.
In de loop van de jaren hebben we ook goeie gehaald bij Rudy Wouters (voorzitter Den Hout en een supercrack) , Herman Lenaerts (wiens hok uitpuilde van de nationale asduiven… basis gedeeltelijk Gust Jansen) en Willy Lanslots, Merksplas . Willy heeft al heel zijn (lange) leven superduiven.. de laatste jaren met groot succes gekruist met Leo Heremans. ”
Rene Druyts: “Tenslotte is er nog een belangrijke kweker gehaald bij Leo en Maria Broeckx Van Hees, Oud Turnhout . Ik vertel het volledige verhaal. Toen mijn maat Jef Nuyens 70 jaar werd in 2008 besloot hij om vier duiven te kopen bij Leo en Maria. Ze kwamen uit de beste en dat is gebleken. Uit de “Kweker Leo” kwamen drie kampioenen: “Den As Turnhout” (1e asduif oude Hafo Turnhout) “Den As Union” (asduif Union Antwerpen) en de Witte. Deze Witte is mijn lievelingsduif.” Maar we kenden ook tegenslagen. Tijdens een stormnacht waaide de deur van de voliere open. “Kweker Leo” was bij de slachtoffers. We hebben hem nooit meer terug gezien. Hij had immers in Oud Turnhout nooit uitgevlogen.”
Rene: “ Massa is het bij ons nooit geweest. Toen we nog jong waren bestond ons kot uit maximaal 8 kwekers en 16 weduwnaars. Ook de kweek was simpel; 1 ronde en nadien gedaan. Voor het opleren van de duiven konden we rekenen op Paul Bols. Het is goed om jonge duiven regelmatig Duffel te laten vliegen. Zo krijgen ze verstand. Weduwnaars hebben die lapvluchtjes niet nodig. Het meest genoten we als de weduwnaars in topconditie waren en zwierden tussen de canadabomen.”

Algemene kampioenen Overkoepeling Hafo Turnhout-Regio Mechelen 2016.
Algemene kampioenen Overkoepeling Hafo Turnhout-Regio Mechelen 2016:
Nuyens-Druyts: kampioen halve fond oude (links)
Roger & Nick Thijs: algemeen kampioen halve fond (midden)
Leo Heremans: kampioen halve fond jonge (rechts).

Leo Heremans

Zoveel wegen leiden naar Leo Heremans. Daarom belden we met de man die met de Olympiade, de Jan, den Euro, Di Caprio en Bolt de hele wereld veroverde.
Leo Heremans: “Het gaat goed met mij. Ik heb nu veel meer tijd dan vroeger om prestaties van goede melkers te volgen. Nuyens-Druyts hebben goede duiven. Weinig duiven maar steengoed. Bij mij thuis zijn die mensen nooit over de vloer geweest. Hoeft ook niet. Ze hebben mijn soort via diverse melkers. Dat ik close ben geweest met Gust Jansen weet de hele wereld. Ik kocht het halve vruchtgebruik van de Olympiade en een ronde jonge duiven van de kwekers. Die deden het bijzonder goed. Gust kon op zijn beurt van mij krijgen waar hij zin in had. Ik had meerdere vrienden in de streek. Via Jef Neefs leerde ik Ludo Gevers kennen. Ook een duivenmelker. Uren hebben we in het cafe gezeten en tafelvoetbal gespeeld op het scherp van de snee. Uiteraard kreeg Ludo duiven van mij... o.a. twee kinderen van de Jan. Ik wist niet dat Ludo gezondheidsproblemen had en afgelopen week gestorven is. Dit slechte nieuws raakt me fel.
Ook het verhaal van Rene Van Goubergen klopt. Dirk Van Hoof (zoon van mijn zuster Maria) belde mij bijna dagelijks op. Op een gegeven moment vroeg Dirk of hij een rechtstreekse duif van mij aan Rene mocht geven. Dat was voor mij geen punt. Uiteraard had Dirk van mijn allerbeste. Bij mijn verkoop in 2007 o.a. uit de Olympiade en de Euro en nog veel meer. Het was een hele ronde.” 

Nooit de publiciteit gezocht

Rene Druyts: “Dit is een moeilijk moment. Mijn allerbeste maat Jef Nuyens is ernstig ziek. Vandaag (9 december) ligt Jef in het ziekenhuis maar hij is in 2020 heel het jaar maar een paar keer buiten geweest. Om naar de duiven te kijken natuurlijk. Dat doet echt zeer bij mij. Voor mijn leeftijd (85 jaar) ben ik nog goed. Maar verschillende keren per dag naar de duiven komen gaat ook niet meer; ik kan en wil mijn vrouw Simonne niet te lang alleen laten.”
“Op die manier met de duiven spelen is zo plezant niet meer. Het is niet dat de duiven het niet meer kunnen. In 2020 hadden we goede jaarlingen met op kop de “Jonge Gust” en de “Rappe Nand”. Het is duidelijk wie hun vaders zijn. Ze werden 2e kampioen halve fond jaarlingen Union Antwerpen, op de streep geklopt door Andre Roodhooft. We hebben nooit publiciteit gezocht. Als de duiven vlogen was het bij ons plezant. Bijna de zoete inval.”


B01-6455003 “De Olympiade”


Het onklopbare kampioenentrio

B14-6035793 “Gust”

B14-6035792 “Nand”

Gust en Nand vormen een uitmuntende tweeling. Twee asduiven, twee kopvliegers, twee bewezen kwekers.
Vader:
“Jonge Olympiade” 6137961-08 (Gebr. Van Hove)
Uit “As” (1e Asduif Noyon Samenspel Turnhout / 20 bonden) x 6039159-06 (dochter “Olympiade”)
Moeder: 6227036-09 (Nand Van Looy)
Origine Gust Jansen

B14-6035819 “As Den Hout”


B15-6250857 “Witte”

B19-6142615 “Jonge Gust”

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.