NATIONALE DAGEN NPO - Nationale kampioenen, neutralisatietijd en ledencongres

Afgelopen weekend vonden in Rosmalen (NL) de Nationale Dagen plaats van de NPO. 
Bekijk de Nationale Kampioenen in de slideshow! Fotografie: Falco Ebben.

Activiteiten voor de jeugd.  Overzicht van de beurs. De stand van De Duif.


Nieuwe neutralisatiemethodiek ochtendlossingen

Afgelopen zaterdag tijdens de nationale dagen van de NPO kwam de commissie die zich bezighield met het aanpassen van neutralisatietijden voor de ochtendlossingen (lees ZLU-vluchten) met een presentatie genaamd “Neutralisatie Factor Ochtendlossing”.
De commissie bestaat uit L. Huurneman, G. Kok, J. Janssen (van rekenaar Venira) en Henk Geerink (voorzitter) en in samenwerking met Frank Marinus (Bureau NPO), Jeffrey Voorn (bestuur NPO), Eddy Hoedemakers (bestuur ZLU), F. Huynen (rekenaar ZLU) en P. Franssen (penningmeester ZLU).
Na een introductie van NPO-voorzitter Maurice v.d. Kruk, nam Henk Geerink het woord. Hij stond in 2014 ook mee aan de basis van de huidige “neutralisatiefactor” voor de middaglossingen, en refereerde dat hiertegen in het begin veel bezwaar werd gemaakt, maar dat deze tegenwoordig zeer positief ervaren wordt.
De aanleiding voor een nieuwe regeling komt er door onvrede van ZLU-spelers over de huidige methodiek, en ook door het feit dat nachtvliegen tegenwoordig gewoon (veel) meer voorkomt dan vroeger (o.a. door evolutie moderne fondduif, specifieke training, en het feit dat het tegenwoordig minder donker is (meer verlichting langs wegen etc. dan vroeger).
De doelstelling van de presentatie was vooral informatief, men wil de belanghebbenden transparant informeren en betrekken bij het maken van de uiteindelijke keuze. Dit wil men bereiken door inzicht te geven in de huidige NT-problematiek, uitleg te geven over de nieuwe methode d.m.v. een aantal voorbeelden en hierdoor draagvlak te creëren voor de nieuwe methode.

De commissie heeft diverse methodes geanalyseerd :

 • De huidige NPO-methodiek;
 • Klassering naar kortste afstand (2008);
 • Klasseren op basis van 4 neutralisatie factoren (2008/2014);
 • Aankomst afhankelijk neutraliseren - Adaptieve NT (2016).

Hierbij werd uitgegaan van enkele criteria, namelijk:

 • Methode van klassering moet recht doen aan aannemelijke en herkenbare klassering.
 • Methode maakt zo weinig mogelijk verschil in afstand (geen bevoordeling van “kortste” of “langste” afstand).
 • Duiven geconstateerd voor en in de neutralisatietijd moeten goed aansluiten op duiven die geklokt worden na de neutralisatietijd.
 • Snelheden moeten “on the fly” (tijdens de vlucht) direct berekend kunnen worden.

Doelstelling : de best presterende duif (dus de duif met de hoogste gemiddelde snelheid) als eerste.

Enkele veronderstellingen (al dan niet wetenschappelijk berekend) zijn dat 94,4% van de duiven “gewoon” de volgende dag arriveert, 0,2% tijdens de neutralisatijd binnenkomt en 5,4% thuis is voor de neutralisatie van start gaat. Dit met uitzondering van extreme vluchten/weersomstandigheden. Op 7 van de 21 bekeken vluchten was de snelste duif pas thuis na de NT (hierbij de vluchten Barcelona 2015-2016-2017).
Een andere belangrijke aanname is dat de duiven ‘s nachts (in het donker) 3x zoveel tijd nodig hebben om dezelfde afstand te vliegen als overdag.

De adaptieve methode is volgens de commissie de meest eerlijke, waarbij simpel gezegd de neutralisatie meeloopt met het vallen van de duiven. Echter in de praktijk niet uit te voeren omdat je niet meteen aankomstlijsten/uitslagen kan publiceren (punt 4 : snelheden “on the fly”). 
Daarom is de NPO-exponentiële benadering (2017) ontwikkeld. Deze biedt eveneens geen 100% oplossing omdat er altijd een aantal aannames (wanneer stoppen duiven met vliegen, 30/60 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopgang zoals nu bij de neutralisatietijd geldt, en windrichting/weersomstandigheden) en onnauwkeurigheden (bv. verschil in zonsopkomst/ondergang bedraagt tussen oost en west Nederland 15 minuten en tussen zuid en noord Nederland 20 minuten).
Kort gezegd komt dit erop neer dat indien er geen duiven geklokt worden in de neutralisatietijd, het huidige systeem kan blijven gelden. 
Worden er wel duiven geklokt in de neutralisatietijd, wordt de vliegtijd berekend door A : de tijd tussen de lossing en de start van de NT en B : de gecorrigeerde tijd door de duif in de NT gebruikt (hierbij wordt de aanname van 33% snelheid in de adaptieve methode in een wiskundig model gegoten, waarbij de snelheid exponentieel afneemt van 80% aan het begin van de NT tot 20% aan het einde van de NT).
Kort gezegd door de commissie is er dus nooit een 100% oplossing, maar de huidige exponentiële benadering werkt wel voor 70-80%. 
Ook het aansluiten van de duiven die na de neutralisatie geklokt worden, dient nog verbeterd te worden. Hiervoor is men bezig met een wiskundig model genaamd “Sigmoïd-functie” die dan eventueel in 2019 ingevoerd kan worden.
Tenslotte werd de vlucht Perpignan 2017 nog geanalyseerd, waarbij het voor alle aanwezigen wel duidelijk was dat de 2 beste duiven niet konden winnen, maar verslagen werden door de huidige NT-methode.
Na afloop van de presentatie konden de aanwezigen in de zaal (waaronder een groot aantal topspelers op de ZLU-vluchten zoals Jelle Jellema, Piet de Vogel en Jan Polder) nog vragen stellen. Er ontstond meteen een kleine discussie tussen commissievoorzitter Geerink en Dhr. Flemmings van F.U. 2000 (noordelijke fondunie met een gebied van afdeling 6 t/m 11 en gemiddeld 1200 duiven per ZLU-vlucht). Dhr. Flemmings had de rekenmethode reeds op voorhand ontvangen, en middels enkele herberekeningen van internationale vluchten (de commissie heeft enkel de nationale uitslagen geanalyseerd), kwam deze tot de conclusie dat, hoe groter het afstandsverschil, hoe groter de verdere afstanden benadeeld werden. Nationaal was dit nog beperkt, doch internationaal waren de verschillen veel groter. Door de nieuwe regeling zou heel Nederland (waar geen duiven thuis waren) een “straftijd”’ krijgen van 72 minuten waardoor Nederland i.p.v. 80 duiven (oude systeem) slechts 29 duiven (nieuwe systeem) in de top 300 internationaal zou klokken.
Commissievoorzitter Geerink benadrukte vervolgens nogmaals dat men dit systeem – bij goedkeuring – in 2018 al in zal voeren, liefst ook internationaal, eventueel met wat finetuning.
Ook Jelle Jellema had nog enkele kritische opmerkingen i.v.m. vroege(re) internationale lossingen zodat er altijd (zelfs van Barcelona) duiven tijdens de neutralisatie aankomen en Nederland systematisch benadeeld zou worden.
In de wandelgangen werd na afloop zelfs gediscussieerd of het “noorden” dan niet altijd met opzet zou wachten tot de NT afgelopen was, en andersom of het “zuiden” niet zou wachten met het klokken van duiven tot na het begin van de NT. 

De volledige presentatie zal de komende dagen op de website van de NPO (www.npoveenendaal.nl) worden gepubliceerd, samen met alle ZLU-uitslagen 2017 via de huidige en de nieuwe methode. 
Online is er hierbij de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het geven van opmerkingen en eventueel aanvullingen. 
Eind januari wil de commissie een definitief voorstel presenteren en in maart voorleggen aan de ledenraad.
Bij goedkeuring in maart zou de nieuwe regeling al in 2018 ingevoerd worden op de ZLU-vluchten, ongeacht of dit internationaal ook zal gebeuren/aanvaard zal worden of niet. 

Onze conclusie : Neutralisatietijd zal nooit voor iedereen 100% eerlijk worden, maar een nog niet 100% goed werkend of goed getest systeem er te vroeg door willen drukken, is vragen om problemen (n.v.d.r. zie het WPROL-verhaal in België in 2017).
Ook kunnen wij niet goed begrijpen dat de commissie dit systeem internationaal wil invoeren zonder degelijk onderzoek en analyse van voldoende uitslagen (niet een aantal bepaalde uitslagen of uitslagen van enkele jaren, in onze ogen zouden zeker ALLE uitslagen over een periode die lang genoeg is, geanalyseerd moeten worden).

R.


Eerste NPO-ledencongres, een historisch moment

Een halfvolle zaal voor het eerste ledencongres.

Rosmalen, 09-12. Met de nadruk op de woorden “historisch moment” in zijn openingswoord heette NPO-bestuursvoorzitter Maurice van der Kruk de naar schatting 150 deelnemers aan het eerste NPO-ledencongres welkom. Relatief jonge liefhebbers alsmede senioren met wat hogere leeftijd bezetten ongeveer de helft van de netjes klaarstaande stoelen in de Eventronzaal van het Autotron te Rosmalen. Een wat grotere deelname was blijkbaar verwacht en mogelijk geweest. Men kon ook vooraf inschrijven voor deelname. Voor de Nederlandse liefhebbers was ongetwijfeld wel bekend dat in het Autotron op deze datum ook de Nationale Dagen werden gehouden.
Dit ledencongres is bv. evenals o.a. de Secties en Platformen een naleving van de op 15 mei jl. gewijzigde Statuten van de NPO. Het congres zal blijvend onderdeel worden van het programma van de Nationale Dagen. Doel van het congres in zijn algemeenheid is om het meerjarenbeleid en bijbehorende begroting vast te stellen. De basisleden krijgen op deze wijze meer en directe inspraak hierover.

Het eerste NPO ledencongres was bedoeld om zoveel mogelijk informatie op te halen over wat leeft onder de liefhebbers om die informatie dan te laten gebruiken door de NPO-ledenraad om het meerjarenbeleid vorm te geven. Vier thema’s stonden op het programma t.w.:

 • Vliegend naar 2021; hoe ziet het optimale vliegschema er uit?
 • Dierenwelzijn en sport; hand in hand of twee werelden ?
 • Realtime resultaten en inzicht tijdens de vluchten binnen handbereik ?
 • De duivensport van onbemind naar populair.

Aan de hand van veertien stellingen c.q. vragen verdeeld over de thema’s werden de deelnemers op een groot scherm door de onderwerpen geleid. Dit werd gedaan door de spreekstalmeesters van dienst, de heren Jannes Mulder en Hans van der Veer. Jannes is o.a. coach en sportspeaker en vooral herintreder in de duivensport na 30 jaar. Hij legde op een ludieke manier, maar niet altijd minder pijnlijk, de tekorten en zwakke plekken in onze sport bloot. Zoals bv. de vele verschillende kampioenschapsstelsels, verschillen in de transportmiddelen, verschillende lossystemen enz. enz. “Hoe leg je dat uit aan niet-duivenliefhebbers of mensen bij wie misschien het idee was ontstaan om duiven te houden?” Met zijn niet aflatend enthousiasme en vlot vertelde anekdotes wist Jannes al snel een positieve sfeer te bewerkstelligen en te behouden. Hans van der Veer is een tot op hoog niveau ervaren duivensportbestuurder en gepassioneerd liefhebber.
Het moet gezegd, de stellingen waren niet uitzonderlijk uitdagend maar vooral veilig geformuleerd. Moeilijke discussies werden hiermee vermeden. Bij ieder stelling kon op een van vier vooraf geformuleerde antwoorden worden gestemd.

Uit de stemmingen kun je grofweg als belangrijk o.a. het volgende concluderen:

 • Begin en einddata van het huidige vliegprogramma niet veranderen.
 • Opnemen van een vrij weekend e.d. in de zomer lijkt geen meerderheid te halen.
 • Met het oog op het aantrekkelijk maken en houden van de sport voor nieuwe en bestaande leden, is optimale benutting van de moderne middelen onontbeerlijk, zoals het live kunnen volgen van wedstrijden e.d. Realtime resultaten en inzicht tijdens de vluchten dus binnen handbereik brengen, mits betaalbaar. Samenwerken ook met organisaties buiten de sport.

Dit congres liet de mogelijkheden zien om tot beter gedragen besluiten te komen in de NPO-ledenraad. De manier waarop het wordt ingevuld wellicht nog eens goed evalueren. En om met de woorden van Maurice van der Kruk te eindigen; “Deelnemen is belangrijk dus volgende keer een volle zaal.”

Marcel Buijsse


Duivensport immaterieel erfgoed

De Nederlandse duivensport staat vanaf nu op de ‘Inventaris Immaterieel Erfgoed’. NPO-voorzitter Maurice van der Kruk en ZLU-secretaris Hub Wetzelaer ondertekenden het certificaat daartoe afgelopen zaterdag op de beurs in Rosmalen.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.