JOS & JAN LOOBUYCK – Kandidaat 1e Nat. Asduif Fond Oude

Liefhebber: 

Aalter – Aalter of de Oost-Vlaamse gemeente aan de autostrade naar de kust die met regelmaat van een klok in de fileberichten opduikt. Als we het lachend over de politiek hebben dan komt burgemeester Pieter De Crem in beeld. Het groot gemeentehuis wordt naar hem spottend het “Cremlin” genoemd. Aalter bezit ook veel natuurschoon zoals de grote vijver Kraenepoel en het Hooggoedbos (67 ha) dat een ideale plek is om te wandelen.

Het aantal duivenmelkers is daar ook tanend maar de tandem Jos en Jan Loobuyck is er een van de sterkhouders. Ze kenden een schitterend seizoen 2016 met als uitschieters de 1e Nat. Montauban 4.327 oude duiven en ze hebben bovendien de 1e Nationale Asduif Fond op de kooi ! Eerder al wonnen ze de “dubbele nationaal” Périgueux (oude en tweejaarse) in 1998.

Jos en Jan

Jos en Jan LoobuyckVader was geen duivenmelker maar nonkel Julien was stevig door de duivenmicrobe gebeten. Jos ging er regelmatig de duiven “letten” en na enige tijd zegde nonkel... ik zal u eens een koppeltje duiven bezorgen want gij wordt duivenmelker. Deze eerstelingen kregen onderdak op het zoldertje boven het kolenhok.
Jos was op internaat in het college en op een goeie keer kwam hij thuis en moeder had de duiven opgeruimd wegens te veel werk. Jos studeerde hard en ging daarna als koloniaal naar “de Congo”. In 1960 moest daar plaats geruimd worden en Jos ging bij Bekaert in Zwevegem werken. Hij ging in Otegem wonen en daar werd opnieuw met de duiven begonnen. Hij speelde hoofdzakelijk snelheid en dat werd een meevaller over gans de lijn. Toen Bekaert ook een vestiging in Aalter opende verhuisde Jos ook naar Aalter en na een inleefperiode van twee jaar begon hij daar in 1968 opnieuw met duiven.
In het begin werd er daar voornamelijk Dourdan gespeeld maar toen Poitiers wat meer in de mode kwam werd er vlot overgeschakeld op deze grotere afstand. De fond viel dan meer en meer in de smaak en nu worden er ieder jaar ook een paar duiven ingekorfd voor Barcelona.
Jan is van kleins af aan (1968) in de duivensport gerold en samen met vader Jos vormen ze een geweldig team. Enkele uitschieters van hun knap palmares zijn ondermeer : 2e nat. Bourges 1996, 1e nat. Périgueux 1998, 2e nat. Marseille 2001, 3e nat. Montauban 2015, 1e Prov. Kampioen (1 + 2) 2014, 5e nat. Limoges 2014, 5e nat. Montauban 2014 en 1e nat. Montauban 2016.

De “Périgueux”

Via een kennis zijn Jos en Jan begonnen met duiven van “het ras” Raoul & Xavier Verstraete, Oostakker. Een doffer van het soort André Dereere, Oostduinkerke werd de vader van de 1e nationaal Périgueux en de moeder was een duivin uit het oud koppel van R. & X. Verstraete. Ze zijn zeer succesvol met de lijn van de “Périgueux” die een hele reeks goede nakomelingen gaf in tweede en derde generatie. In bijna iedere stamboom vinden we zijn naam terug.
Ook met duiven van Chris Hebberecht, Evergem zijn ze zeer goed gelukt. Een duivin van de tandem Van Damme-Boddaert, die een halfzus is van de “Warrior” of de 1e Nat. Asduif Fond 2015 van Team De Jaegher, Knesselare, werd de stammoeder van de kolonie. Een zus en een dochter van de 1e Nationaal Castre van Hendrik Mortier, Brugge ontpopten zich tot twee excellente kweekduivinnen.
Een koppeling van duiven van Marnick De Neve, Aalter met eigen soort gaf de 7e en 21e nationaal Limoges 2016. Er werden ook duiven uitgewisseld met John Meurysse, Oeselgem en een zoon “Fantoom” gaf met een duivin van John Meurysse 3 jaarlingen die beloofden voor de toekomst. John had ook de 2e nat. asduif fond 2014 met “Dieudonné” die uit een duivin van het hok Loobuyck (“Vaillant”, dochter “Fantoom”, 2e prov. Asduif Fond) komt.
En dan de “Fonne”, de vader van “De Jan”, die aangekocht werd op de totale verkoop van wijlen Alfons Hoste. Hij vormde samen met de kleindochter van de 1e nat. Périgueux een superpaar. Hij is van “het ras” van Gaby Vandenabeele uit “Zoon Senna”.
Er werd ook nog samen gekweekt met Rik Bral, Etienne Meirlaen, Frederik Leliaert, Luc Vermeerbergen, Sjaak en Sjaak Jr. van de Velde maar de resultaten hiervan moeten nog afgewacht worden.

Bonenstro

Jos en Jan Loobuyck startten het seizoen 2016 met 30 oude en 30 jaarse weduwnaars en zo’n 100 jonge duiven. De kweekduiven krijgen onderdak bij zoon Jan.
De eerste koppeling vond plaats begin februari. Er werd 10 dagen gebroed maar er werden geen jongen groot getrokken. De tweede koppeling van 3 à 4 dagen vond begin april plaats toen de weduwnaars opgeleerd werden. De weduwnaars werden 3 à 4 keer op 20 km gelost en gingen daarna de mand in voor Arras.
In april trainen de weduwnaars alleen ‘s avonds (te koud ‘s morgens). Vanaf mei wordt er zowel ‘s morgens als ‘s avonds getraind. Het is een vrije training met gesloten ramen. Het weduwschap wordt gespeeld in zijn eenvoudige vorm. Doorgaans krijgen de doffers hun duivin niet te zien bij de inkorving. Een zeldzame keer krijgen ze hun partner wel in hun nestvak vooraleer ze de mand in gaan. Soms komt er maar één duivin op het hok voor alle doffers.

Tijdens het vliegseizoen ligt er altijd bonenstro op de weduwnaarshokken. Het zorgt voor een gevoel van warmte, het maakt de hokken droog, het stof wordt beter vastgehouden en het is natuurlijk minder werk bij het poetsen van de hokken. Alleen de woonbakken worden gereinigd.
Het programma van de weduwnaars voorziet 2 à 3 weken rust tussen twee fondklassiekers. Ze moeten zeker niet elke week in de mand. Hier geeft men de voorkeur aan minder spelen maar spelen met uitgeruste duiven die vlotter pieken.

B13-4156913 “Spirit”

De “Spirit” B13-4156913 is de 1e Nat. Asduif Fond KBDB 2016. De vader is de “Bordeaux” of de morele nationale winnaar Bordeaux 2011... maar de gummi was te laat geconstateerd. Hij is een kleinzoon van de 1e Nat. Périgueux 1998. Moeder is de “Zus Fantoom”. “Fantoom” is ook een kleinzoon van de 1e Nat. Périgueux 1998. Hij won in een schitterende carrière 3 x in de eerste honderd nationaal en hij werd 2e Prov. Asduif Fond 2010.
De territoriumdrang van de duiven speelt een heel belangrijke rol in het weduwschap... en vooral de uitbreiding van het territorium is belangrijk. De 1e nat. Périgueux gaf daarbij het goede voorbeeld. Hij kreeg een extra kapelletje om te “bewaken” en deze motivatie lag aan de basis van zijn nationale overwinning in 1998.
Dit jaar werd op het hok van de “Spirit” een duif weggenomen die niet goed presteerde. Deze bak ging natuurlijk dicht maar voor het nestvak was er nog een plankje dat men eigenlijk vergeten was weg te nemen. Begin juli had de “Spirit” zich dat plankje toegeëigend en zo moest hij zijn woonbak op de tweede rij verdedigen en het plankje op de bovenste rij.
Voor de inkorving van Tulle werd de woonbak ook open gezet. “Spirit” was toen nog maar 4 dagen thuis van Brive en het toeval wil dat er net voor de inkorving een andere duif die woonbak wilde innemen. Was dit zijn grote motivatie om voor de derde keer in drie weken te stunten ?
Normaal wordt een duif hier geen twee keer op één week ingekorfd maar omdat hij drie jaar oud was en twee kopprijzen vloog mocht hij nog eens mee op Tulle om zich eventueel te rangschikken in de asduifkampioenschappen. Groot was de verbazing toen hij op 30 juli opnieuw als eerste zijn hok bereikte. Even later kwam er een telefoontje dat hij de 1e Nat. Asduif Fond KBDB 2016 zou worden. Hij kwalificeerde zich met 15e nat. Limoges 6492 d... 31e nat. Brive 5952 d en 3e Prov. Tulle 1383 d en totaliseerde hiermee een coëfficiënt van 0,9688.
En toen begon dezelfde drukte die Jos en Jan op 19 juni al eens beleefd hadden na het winnen van de 1e nat. Montauban. Toen zorgde “De Jan” voor de verrassing. Hij was het jaar voordien als enige oude duif overgebleven op het hok. Tussen allemaal jaarlingen voelde hij zich blijkbaar goed in zijn sas en bezorgde Jos en Jan een nationale overwinning op een heel moeilijke wedstrijd. Leuk detail is ook dat “De Jan” als jonge duif in Bellem (bij zoon Jens) driemaal Arras vloog en daarna overgewend werd naar de hokken in Aalter.

Oude duiven eerst !

Het zwaartepunt van de duivenliefhebberij bij Jos en Jan Loobuyck ligt uiteraard bij het spel met de oude duiven. De vroege ronde jonge duiven heeft 1 nationale wedstrijd (Argenton) gevlogen om ervaring op te doen. Van de vroege ronde van 60 jonge duiven blijven er nog 8 doffers en 8 duivinnetjes over. De tweede en derde ronde werd goed opgeleerd en vloog 2x Arras en 4x Clermont. Ze hebben in hun geboortejaar nog geen chipring aan de poot gehad.
De eerste ronde werd verduisterd maar daarna niet meer bijgelicht. De jongen werden een 6-tal keren met de wagen weggevoerd tot 20 km en gingen daarna de mand in voor Arras. Eens opgeleerd werden ze daarna niet meer tussendoor weggevoerd. Ze werden met de schuifdeur gespeeld en kwamen bij de inkorving zo’n 10 minuten samen. De jongen worden niet op hun prestaties geselecteerd maar op model en afstamming.
De geselecteerde jonge duiven werden in augustus reeds overgewend naar het hok van de jaarlingen. Als jaarling moeten ze de mand in voor 2x 600 km of Limoges en Brive. De voorwaarden om als jaarling te overleven zijn minstens één keer vroeg vliegen en minstens nog eens per tiental.
Als tweejaarse moeten ze het volledig fondprogramma vliegen. Een paar duiven gaan tot Barcelona maar de meeste hebben hun eindpunt in Montauban. De carrière van een fondvlieger duurt hier normaal 4 jaar en daarna gaan de beste naar de kweekvolière. Vermits de weduwnaars noch in het vroeg noch in het laat kweken zijn hun kweekcapaciteiten meestal onbekend. Toch worden de eieren van de beste weduwnaars bij andere duiven ondergeschoven en krijgt men enig inzicht in het kweektalent van de beste weduwnaars.

Met de lepel

Doorgaans worden oude en jaarse om de 2 à 3 weken gespeeld. Wanneer ze op zaterdag thuis komen vinden ze “Energy” in hun voederbakje en zijn er elektrolyten in het drinkwater. Op zondag blijft het “Energy” en worden de “gele druppels” toegediend. Daarna wordt er overgeschakeld op “Fond Plus” (sportmengeling) tot een paar dagen voor de inkorving. De weduwnaars worden door vader met de lepel gevoederd. Daarna wordt er opnieuw overgeschakeld op “Energy”. Dagelijks worden de doffers ook een paar pinda’s toegestopt. Iedere dag wordt er ook verse grit gemengd met snoep opgediend. Verder wordt er een paar dagen per week Naturaline en appelazijn verstrekt.
De jongen worden “Junior Mengeling” gevoederd van aankomst tot inkorving en krijgen 1x per week biergist met lookolie over het voeder.

Medisch

Ook aan de medische begeleiding wordt de nodige aandacht besteed. Voor aanvang van het vliegseizoen werd er 6 dagen met Tricho Plus behandeld tegen trichomonas. Tijdens het seizoen worden de gele druppels toegediend de dag na de thuiskomst.
Voor aanvang van het vliegseizoen werden de weduwnaars 10 dagen behandeld met Soludox tegen luchtweginfecties. In de loop van het seizoen werd er na een dipje in de prestaties nog eens drie dagen behandeld met Linco Spectin.
Voor aanvang van het seizoen werd er 10 dagen met Baytril behandeld tegen paratyfus en daarna werd er ingeënt.

Prima hokken

Jos en Jan Loobuyck spelen op 30 m hokken. Op de hokken die in steen opgetrokken zijn moet men wachten tot juli vooraleer de conditie haar intrede doet (warmte). Op de houten hokken is de conditie vroeger aanwezig. Naast de ramen en een paar glazen pannen is het glasoppervlak van de hokken beperkt.
De nok van de hokken is open en de luchtinlaat bevindt zich in de voorzijde onder de ramen. Vooraan in het plafond is er een verluchtingstrook van 40 cm en tocht moet zeker geweerd worden. Gedurende de hele zomer ligt er bonenstro op de hokken. In de winter moet de plankenvloer en de woonbakken met de hand gereinigd worden. Er is geen verwarming of gestuurde verluchting op de hokken.

De goeie duif

Jan Loobuyck : “Ik hou van een duif met een mooie vleugel en een korte voorarm. Mooi afgeronde slagpennen met een goede ventilatie genieten eveneens mijn voorkeur. Ik hou bovendien van een goed gespierde duif met een stevige rug. Een gesloten oog met veel pigment en een volledige verbandcirkel zie ik graag.
De selectienorm bij een oude duif is minstens één kopprijs en als het kan meerdere prijzen per tiental. Wij passen een zeer strenge selectie toe. Wij hebben liever minder duiven maar goede. Al meer dan eens opgemerkt dat wanneer er enkele duiven van het hok weg zijn de andere beter gaan vliegen.”

De realist

“We hadden een super seizoen met een nationale overwinning en een nationale asduif, maar toch verspeelden we net als vele anderen een reeks goeie duiven. Ook de zware fond, waar we met een kleine mand aan meedoen, viel dit jaar wat tegen.
Volgend jaar zal het moeilijk worden, omdat verschillende goede duiven nu van het vlieghok verdwenen zijn ! Enkele werden verkocht en een zestal verhuisde naar het kweekhok !
Maar we blijven optimist en hebben een goed oog in nieuwe ontdekkingen tussen de oude en jaarse !”

Het kweekhok

Het kweekhok wordt bevolkt door 12 basiskoppels die geselecteerd werden uit goede vliegers, enkele bijgehaalde duiven en enkele reservekwekers. Met deze 12 basiskoppels moeten we het doen want met de weduwnaars wordt er niet gekweekt. Enkele van deze basiskoppels zijn :

  • “Fonne” B05/4071032 x “Superkweekster” B09/4101722. Zij werden de ouders van o.a. 1e nat. Montauban 4327 d, 3e nat. Montauban 3990 d, 59e nat. Souillac 3641 d, 75e nat. Argenton 22.284 d, 89e nat. Narbonne 4571 d, 147e nat. Barcelona 8764 d, 195e nat. Barcelona 10.542 d.
  • “Bordeaux” B07/4214274 x “Nestzuster Fantoom” B08/4146457. Zij werden de ouders van “Spirit” of de 1e Nat. Asduif Fond KBDB 2016.
  • “Bordeaux” B07/4214274 x “Bungaduivin” B04/3160649. Zij werden de ouders van “Bunga Bordeaux” met 65e nat. Poitiers 13135 d, 70e nat. Tulle 5976 d, 55e nat. Limoges 7221 d. Hij werd ook 10e prov. Asduif Fond.

Nog enkele toppers

Nog een paar goede duiven in Aalter :

  • “Robijn” B13/4156976 met 50e nat. Brive 8674 d, 45e nat. Montlucon 19298 d, 80e nat. Brive 3850 d.
  • “Keikop” B06/4064270 met 6e nat. Tarbes 4660 d, 57e nat. Montauban 5438 d, 64e nat. Tarbes 4812 d, 4e reg. Chateauroux 138 d. Is ook vader van 5e nat. Montauban.
  • “Diamant” B09/4101742 met 7e nat. Narbonne 6583 d, 8e reg. Vierzon 96 d, 1e reg. Montrichard 174 d, 13e reg. Bordeaux 174 d. Is vader van “Robijn”.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.