02 - NL23-9052213 ♀

Uit broer x zus. Inteelt “Red Dawn” 1e Nat. Perigueux en “Robin” 1e Nat. Bergerac + 1e Nat. Asduif Marathon

02 - NL23-9052213

Let op: bovenop het geboden bedrag komt 20% opcenten.
Please note: 20% tax will be added to all bids.

Uit broer x zus.
Inteelt “Red Dawn” 1e Nat. Perigueux en “Robin” 1e Nat. Bergerac + 1e Nat. Asduif Marathon

VADER: “ZOON ROBIN” NL21-1614427
Volle broer “New Red Robin” (1e NPO Cahors 1.493 d. / 2e Nat. 3.261 d., 2e NPO Libourne/St. Vincent 888 d. / 6e Nat. 2.796 d. 35e NPO Bergerac 3.412 d.) en ‘474” (18e Nat. Bergerac 7.957 d.).
G.V.: “Red Dawn” NL15-1303206
1e Nat. Perigueux 7.102 d., 176e NPO Limoges, 331e NPO Bergerac, 513e NPO Perigueux. 
Vader/grootvader 1e NPO St. Vincent ’23, 2e Nat. Cahors ’21, 2e Nat. Tarbes ’22, 6e Nat. Libourne/St. Vincent ’22.
Uit “Rooie Japie” NL06-1687345 x “Dochter Jan III” NL14-1489339 (Arjan Beens).
G.M.: “Robin” NL19-1352883
1e Nat. Asduif Marathon, 1e Nat. Asduif WHZB/TBOTB, 1e Asduif Marathon Pipa Ranking
1e Nat. Bergerac 25.628 d., 9e Nat. Perigueux 8.064 d., 19e NPO Limoges 2.068 d.
Uit “De Wiersma” NL15-1234518 (3e Nat. Perigueux, 28e Nat. Bergerac) x NL15-1674475 “Super Kweekster” (Fond Goud Oost).

MOEDER: “DOCHTER ROBIN” NL21-1614350
Volle zus “New Red Robin” (1e NPO Cahors 1.493 d/ 2e Nat. 3.261 d., 2e NPO Libourne/ St. Vincent 888 d. / 6e Nat. 2.796 d., 35e NPO Bergerac 3.412 d.) en ‘474” (18e Nat. Bergerac 7.957 d.).
G.V.: “Red Dawn” NL15-1303206
1e Nat. Perigueux 7.102 d., 176e NPO Limoges, 331e NPO Bergerac, 513e NPO Perigueux.
Vader/grootvader 1e NPO St. Vincent ’23, 2e Nat. Cahors ’21, 2e Nat. Tarbes ’22, 6e Nat. Libourne/St. Vincent ’22.
Uit “Rooie Japie” NL06-1687345 x “Dochter Jan III” NL14-1489339 (Arjan Beens).
G.M.: “Robin” NL19-1352883
1e Nat. Asduif Marathon, 1e Nat. Asduif WHZB/TBOTB, 1e Asduif Marathon Pipa Ranking
1e Nat. Bergerac 25.628 d., 9e Nat. Perigueux 8.064 d., 19e NPO Limoges 2.068 d.
Uit “De Wiersma” NL15-1234518 (3e Nat. Perigueux, 28e Nat. Bergerac) x NL15-1674475 “Super Kweekster” (Fond Goud Oost).

NL23-9052213
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.