01 - NL23-9050359 "Inteelt Robin" ♂

Uit broer x zus. “De 970” (1e Nat. Cahors) x “Robin” (1e Nat. Bergerac + 1e Nat. Asduif Marathon).

01 - NL23-9050359
"Inteelt Robin"

Let op: bovenop het geboden bedrag komt 20% opcenten.
Please note: 20% tax will be added to all bids.

Uit broer x zus.
“De 970” (1e Nat. Cahors) x “Robin” (1e Nat. Bergerac + 1e Nat. Asduif Marathon)
+ DNA-attest.

VADER: “DE 970” NL19-1352970
Robin Bakhuis, Westerhaar
“De 970” wint 1e Nat. Cahors 8.333 d, 21e NPO Limoges 1.883 d., 139e NPO Bergerac 3.412 d.,  323e NPO Perigueux 2.581 d., 20e Asduif Pipa Ranking Marathon ’22.
Vader 10e NPO Bordeaux 1025 d., grootvader 4e NPO Cahors 1.320 d., 98e Nat. Agen ZLU 5.297 jl.
Volle broer “Robin” (1e Nat. Bergerac 25.628 d. + 1e Nat. Asduif)
Ook broer “969” (3e NPO Bergerac, 6e NPO Libourne, 8e NPO Bergerac, 20e NPO Libourne + 7e World Best Pigeon).
G.V.: “De Wiersma” NL15-1234518 (E. Wiersma & Zn)
3e Nat. Perigueux 7.102 d., 28e Nat. Bergerac 6.219 d. (12e Nat. World Best Pigeon Marathon 2017).
Uit NL13-1729957 Kleinzoon Broer Olympic Zara (Wiersma & Mark van den Berg) x NL13-1660380 (dochter “Olympic 22”)
G.M.: “Super Kweekster” NL15-1674475 (Fond Goud Oost)
Uit “Mr Gijs” NL12-1107027 (Arjan Beens uit “Mr Beautiful x “Miss Gijsje”) x “Ranomi” NL14-1542660 (Arjan Beens uit “Mr Gijs” x zus “Miss Gijsje”).

MOEDER: “ROBIN” NL19-1352883
Robin Bakhuis, Westerhaar (speler Harold Zwiers)
1e Nat. Asduif Marathon
1e Nat. Asduif WHZB/TBOTB
1e Asduif Pipa Ranking Marathon
1e Asduif FCI Marathon World Best Pigeon ‘20
1e Asduif Noordelijke Unie, 1e Asduif afdeling 9, 1e Asduif VNCC, 1e Asduif Kring 1
1e Nat. Bergerac 25.628 d.
9e Nat. Perigueux 8.064 d.
19e Limoges 2068 d.
“Robin” is moeder 2e Nat. Cahors 3.261 d., 6e Nat. St. Vincent/Libourne 2.796 d., 18e Nat. Bergerac 7.957 d.
“Robin” is grootmoeder 12e Nat. Bergerac 7.488 d.
G.V.: “De Wiersma” NL15-1234518 
(E. Wiersma & Zn)
3e Nat. Perigueux 7.102 d., 28e Nat. Bergerac 6.219 d. (12e Nat. World Best Pigeon Marathon 2017).
Uit NL13-1729957 Kleinzoon Broer Olympic Zara (Wiersma & Mark van den Berg) x NL13-1660380 (dochter “Olympic 22”).
G.M.: “Super Kweekster” NL15-1674475 
(Fond Goud Oost)
Uit “Mr Gijs” NL12-1107027 (Arjan Beens uit “Mr Beautiful x “Miss Gijsje”) x “Ranomi” NL14-1542660 (Arjan Beens uit “Mr Gijs” x zus “Miss Gijsje”)

NL23-9050359
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.