VAN HOVE-UYTTERHOEVEN - Een seizoen in stijl!

Liefhebber: 

Putte - De lente is in het land... de adrenaline stijgt... het team aan de Lierbaan komt op scherp te staan ! Het is het jaarlijks ritueel van een topkolonie die zich opmaakt om het nakende seizoen ambitieus aan te pakken... de grenzen te verleggen... de lat opnieuw iets hoger te leggen.

Het succesteam Gust, Mit en Geert Van Hove-Uytterhoeven tekende al voor meerdere exploten op provinciaal en nationaal vlak. Met de nationale overwinning Guéret oude duiven 2007 en eerder al de nationale overwinning Limoges oude duiven in 1994, Limoges voor tweejaarse 1994, Bourges jaarlingen 2002 en La Souterraine jonge duiven 2003 staat de teller van de nationale zegepralen voorlopig op vijf !
Ook het seizoen 2012 was er eentje dat kon tellen ! De oude duiven en de jaarlingen deden het schitterend ! Zij vleugelden 1e s/nat. Montlucon 6248 jl... 1e s/nat. Chateauroux 3630 o.d... 1e Nat. Zone B La Souterraine 1563 o.d. op de tabellen. Uitblinkers op Montlucon/Argenton waren "Keep on Dreaming" met 2e nat. Montlucon 22875 d en 395e nat. Argenton 22384 d... "Sweet Tiger" met 22e nat. Montlucon 22875 d en 30e nat. Argenton 22384 d... en "Holiday Time" met 95e nat. Montlucon 22875 d en 90e nat. Argenton 22384 d... om er maar enkele te noemen.

Totaal weduwschap !

Gust, Mit en Geert kwamen in 2012 aan de start met een ploeg van 36 koppels die op totaal weduwschap gespeeld werden.
Daarnaast werd nog een ploeg van 18 duivinnen op de been gebracht die gespeeld werd volgens de regels van het klassieke weduwschap... met Mit aan het roer.
De riem met de oude duiven werd eraf gelegd na de nationale vlucht uit Gueret. De duivinnen gingen naar de volière... de doffers bleven op het hok. Zo kwamen ze ook de winter door...
Uit de oude duivinnen werd in december een vroege ronde gekweekt... maar niet uit de jaarlingen. In de maanden februari... maart... en april volgden dan drie koppelingen van telkens drie dagen. Op die manier leerden doffers en duivinnen elkaar en ook hun woonbak beter kennen... maar er werd niet gelegd.
De vliegploeg werd goed opgeleerd... ze gingen 3 à 4 keer met de wagen op stap (tot 60 km) vooraleer ze hun eerste vluchtje voor de vleugels geschoven kregen. Het weer was goed eind maart zodat ze niet meer gestopt werden... en het seizoen was begonnen.
De duivinnen van de ploeg totaal weduwschap werden gespeeld van einde maart tot einde juli... de doffers werden verduisterd tot half juni en via vitesse en hafo werden ze gespeeld tot de nationale vluchten in augustus. De bedoeling van het verduisteren van de doffers was uiteraard een latere piek in de conditie te bekomen.
Gust Van Hove : “Sinds we in 2005 van het klassieke op het totale weduwschap overstapten heeft de vliegploeg jaar na jaar een tandje bij gestoken. De motivatie is perfect... de conditie komt vrij vlot onder de vliegploeg... en we mogen zeggen dat we met de oude en jaarse duiven eigenlijk een van de beste seizoenen uit onze carrière speelden. Maar ook de “duivinnenploeg” van Mit deed het meer dan voortreffelijk. "Sweet Tiger"... "Rihana"... en "Keep on dreaming" eisten hun plaats op in de toptien van de olympiadeselectie van Nitra 2013.

Jongen met oude partners !

De kweekploeg (50 koppels) en de duivinnen die op weduwschap (15) gespeeld werden zetten een bende van 120 vroege en 80 jongen van de tweede ronde op de wereld. Er wordt voornamelijk gespeeld met de jongen van de eerste ronde.
De jongen worden gespeend aan de ouderdom van 28 dagen en de 100 jongen van de eerste ronde worden ondergebracht op twee hokken met elk drie compartimenten. Van bij het spenen worden doffers en duivinnen gescheiden... en dat heeft het belangrijk voordeel dat beide geslachten veel vlotter het vliegritme te pakken hebben. Jongen die samen blijven... en die onderling wat beginnen te paren gaan minder vlot en minder hard trainen.
De jonge doffers en duivinnen worden allemaal op het weduwschap gespeeld met een oude partner... en dat doen ze in Putte al heel lang. Wellicht waren ze wel van de eersten in duivenland die deze “techniek” uitprobeerden zegt Gust. Eind mei krijgen de jonge doffers een oude duivin in hun woonbak... de jonge duivinnen krijgen zo rond half juni een “oude jongen” in hun nestvak.
Oud en jong blijven een vijftal dagen samen opgesloten... krijgen een nestschotel in hun woonbak maar geen stro... de koppels die gepaard zijn komen los op het hok zodat ze beter hun woonbak leren kennen... maar er wordt niet gelegd. We hoeven u niet te vertellen dat Mit dan bijna op het hok slaapt om alles in goede banen te leiden. Jonge doffers en duivinnen worden op een verschillend tijdstip gekoppeld... want allen samen een liefje geven... dat zou pas complete chaos zijn !
"In 2012 was het enige minpunt de jonge duiven. Ze hadden heel wat problemen met "one eye cold" en er werd niet meteen de juiste remedie gevonden. Voor 2013 hebben we gezorgd voor een betere verluchting van de hokken van de jonge duiven. We hebben een gedeelte van het glas in de voorgevel verwijderd en vervangen door windbreekgaas... en we hopen dat dit beter is"

Verduisteren en bijlichten

De jongen (1e ronde) worden verduisterd van 20 maart tot 15 juli... de tweede ronde van bij het spenen tot 31 juli... van 17 u tot 8 u ’s morgens... en de drinkpot is nog makkelijk te vinden. De week voor Bourges werd gestart met het “bijlichten”... ’s morgens springt het licht om 6 u aan... ’s avonds om 11 u gaat het licht uit op de hokken. De duivinnetjes die de mand in moesten voor de afsluitende Guéret hadden voor het merendeel 2 à 3 pennen gestoten.
Het voordeel van “bijlichten” ? Wanneer er bijgelicht wordt blijven de kleine pluimpjes vast zitten... want duiven die kleine pluimpjes verliezen hebben minder conditie... en minder conditie betekent minder kopprijzen.
Zowel oude als jonge duiven werden gemiddeld zo’n twee keer per week weggebracht tot 60 km... de taak van Gust. Als een volleerd vergezeller... bij goed weer wel te verstaan... werden om 9 u de oude en de jaarse gelost... om 9.20 u de jonge duiven. Mit bleef thuis en zorgde ervoor dat het eerste contingent binnen was vooraleer het tweede arriveerde.
De oude duiven en jaarlingen zagen bij thuiskomst eventjes hun partner maar werden zo vlug mogelijk opnieuw gescheiden. Bij de inkorving kwamen doffers en duivinnen toch nog een half uurtje samen... misschien niet echt nodig voor de motivatie... maar toch veel makkelijker om de duiven in te korven.

Voeding en bijproducten

De tandem Van Hove-Uytterhoeven volgt tijdens het vliegseizoen het voedersysteem van de firma Beyers.
De duiven worden elke week gespeeld en dan ziet het voederschema er voor oud en jong uit als volgt... Zaterdag bij thuiskomst “Super Energy” + Belgasol + B.S... zondag + maandag ’s morgens en ’s avonds “Recup Enzymix”... dinsdag ’s morgens en ’s avonds “Super Weduwschap”... woensdag ’s morgens en ’s avonds “Super Energy”... donderdag (inkorfdag) ’s morgens en ’s avonds “Super Energy”. “Super Energy” wordt vooral gegeven wanneer de duiven langer in de mand verblijven... en voor de nationale vluchten. Ook krijgen oud en jong snoepzaad bij het binnenlopen na de training.
Als bijproducten komen aan bod... de klassiekers als piksteen en vitamineral... en daarnaast de producten van Belgica-de Weerd.

Medisch

Geert Van Hove : “Wij proberen het gebruik van medicijnen zoveel mogelijk te beperken... maar ik weet ook dat het zonder niet meer kan. Wij spelen toch al vanaf 1975 op niveau... en ik ben ervan overtuigd dat dit voor een groot deel te danken is aan de beperkte medische begeleiding die we al die jaren proberen te handhaven.
Wij winnen om de maand het advies in van dierenarts An Havet uit Blanden en Henk de Weerd. Wij volgen strikt hun advies op en slechts een zeldzame keer doen we iets op eigen houtje.
Globaal gezien kunnen we stellen dat we om de drie weken gedurende drie dagen behandelen tegen trichomonas. Verder in volle seizoen 1 Appertex... en 1 Belgamagix per maand... en dat moet het ongeveer zijn. Wij behandelden één keer tegen de kopziekten (doxycycline)... niet tegen paratyfus... noch jong, noch oud !”

Op het kweekhok

“Onze grote betrachting is de superkweker te ontdekken... maar dat is natuurlijk een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Wij doen aan lijnenteelt... en de grote bloedlijnen doorheen onze kolonie zijn de “Flippelijn”... lijn ”Golden boy”... lijn “Bange II”... en “Jonge Zanzibar”. Deze bloedlijnen worden onderling met elkaar gekruist... en 20 procent wordt gekruist met een vreemde inbreng. In de loop der jaren hebben we ondervonden dat kruisingen met “vreemd bloed” hier doorgaans heel goed lukken.
“Golden Boy” x “Annabel” is inderdaad een super-kweekkoppel... maar “Golden Boy” tegen een andere duivin gaf reeds meerdere jongen die we met succes konden spelen. Een goed kweekkoppel ontdekken is uiteraard een goede zaak... maar een superkweker ontdekken die met meerdere duivinnen goede nazaten geeft is een zes op de Lotto !
De kwekers trekken doorgaans 5 koppel jongen op per jaar... de topkoppels bouwen meerdere nestjes waarvan er eieren verlegd worden. Ook krijgen de topdoffers verschillende duivinnen per jaar... en uiteraard proberen we zuinig te zijn op kwaliteit.
Het is uiteraard ook zeer belangrijk om te investeren in de toekomst... en toch regelmatig topkwaliteit op de kop te tikken. De duiven van Van-Leest-Peeters, Gaby Vandenabeele, Daniel Parijs, Wim De Troy, Theo Van Genechten, Kris Cleirbaut, Vervloesem & Zoon en Jos en Jules Engels werden met succes ingekruist in onze stam.

Inzet van melker en duif !

Beide moeten optimaal zijn wil men kans op slagen hebben...
Geert Van Hove : “De oude duiven trainen enkel ’s morgens... de jongen trainen slechts éénmaal daags. Wanneer jong en oud met de wagen weggebracht werden voor een trainingsvluchtje (60 km) wordt er aan huis niet meer getraind.
Wij zijn het er met z’n allen over eens dat succes in de duivensport steunt op 3 basispijlers... klasse... gezondheid... en motivatie ! Klasse moet je in huis halen... en wanneer je die bezit moet je die met je twee handen vasthouden. Je moet kweken uit de beste... en zeker je toppers niet verkopen... wel de appel maar nooit de boom !
De duiven moeten uiteraard gezond zijn... maar wij opteren voor duiven met een natuurlijke gezondheid... en niet zozeer de gezondheid die uit flesjes komt ! Zit er eentje tussen met een vuile neus dan wordt er niet gedokterd... maar het beestje wordt simpelweg geëlimineerd ! Wie het met ons verzorgingspatroon niet kan redden moet vertrekken... dat is zeker.
Motivatie doet een gezonde “klasseduif” presteren ! Wat de oude duiven betreft spelen wij het totaal weduwschap... meer spelen met minder duiven ! We spelen ook een ploeg duivinnen op het klassiek weduwschap... en ook alle jonge duiven (doffers en duivinnen) worden op het gewoon weduwschap gespeeld. Een weduwschap zonder franjes... geen extra – motivatie zoeken door allerhande trucjes... maar doodgewoon klassiek weduwschap.”
En dan de melkers ! Mit en Gust zijn zeventigers... zij doen meer dan hun best om de toch uitgebreide vlieg- en kweekploeg van hun natje en hun droogje te voorzien. Vader Gust is een “kuisfanaat”... hok na hok... dag na dag... en hij is maar tevreden wanneer zijn hokken tiptop in orde zijn. Hij vindt dat “veel prullen” aan de duiven geven zich wreekt met de jaren.
Mijn ouders worden wat ouder en daarom heb ik besloten om part-time te gaan werken. Zo werk in de voormiddag van 10 u tot 12 u... en in de namiddag van 13u tot 15 u. 's Morgens voor ik vertrek kuis is de speelhokken van oud en jong en laat ik de oude duiven trainen.
De laatste seizoenen hebben we besloten de piek van de conditie te verleggen naar de maanden juli - augustus. De “echte” voorbereiding iets later starten... niet iedere week 450 km maar liever een tussenvluchtje van 100 km... dan geraken de duiven de “scherpte” niet kwijt wanneer de nationale vluchten er aankomen.”

Het seizoen 2013

"De 7 vluchten voor oude duiven en de 7 vluchten voor jonge duiven... dat zijn de 14 vluchten die hier aan de Lierbaan geambieerd worden ! Op de 7 vluchten voor de jonge duiven gaan wij ook onze oude duiven spelen op een nestpositie. Maar veel zal afhangen van de moeilijkheidsgraad van de gespeelde en de te verwachten moeilijkheidsgraad van de wedstrijd die moet komen. Van de oude duiven verwachten wij van de doffers 8 wedstrijden van 14... en van de duivinnen 10 van de 14. Van de jonge duiven verwachten wij van de doffers 2 van de 7 wedstrijden... rekening houdend met de carrière als weduwnaar. De jonge duivinnen gaan zoveel mogelijk de mand in en we hopen van 5 op 7 te scoren.
Het verschil met vorig jaar is volgens mij niet zo groot vermits we toen ook inkorfden voor de provinciale wedstrijden die nu nationale wedstrijden geworden zijn. Maar de melker moet een beetje bij de les blijven en na een wedstrijd aan 1100 m bij snikheet weer zal er een tussenvluchtje van 100 à 200 km ingelast worden."

 

Enkele uitslagen 2012
19-5 Vierzon Semi-Nat (467 km)  6257 d. 4-26-27-38-56-90-114-119-131-145-194… (18/21)
02-6 Chateauroux Provinciaal (518 km)  2139 d. 3-38-54-61-64-70-83-93-95-118… (18/24)
09-6 Chateauroux Provinciaal (518 km) 2478 d.  5-6-14-15-31-32-61-70-89-99… (16/22)
17-6 Montlucon Nationaal (545 km) 22.875 d. 2-6-22-41-70-95-195-211-228-328… (20/25)
23-6 Montlucon Provinciaal (545 km) 2222 d. 4-5-32-34-94-115-120-127-136-158-178-180-184… (19 op 21)
30-6 Argenton Nationaal (547 km) 22.384 d. 30-47-90-107-191-194-242-395… (15 op 21)
07-7 Nevers Semi-Nat (466 km) 6058 d. 15-23-25-26-37-94-96…(13 op 16)

 

1e Prijzen 2012
1e Semi-Nat. Montlucon (545 km) 6248 jl.
1e Semi-Nat. Chateauroux (518 km)  3630 o.
 1e Nat. Zone B La Souterraine (584 km)  1563 o.
1e Prov. Salbris (446 km)  964 jo.
1e Prov. La Souterraine (584 km)  686 o.
1e Reg. Montlucon (545 km)  670 jl.
1e Reg. Chateauroux (518 km)  542 jl.
 1e Reg. Blois (455 km) 525j jo.

 

Top 40 Nationaal 2008 t/m 2012

2e Montlucon 22.875 jl. 2012
3e La Souterraine 16.665 jo. 2011
3e Limoges 16.893 jl. 2009
4e Chateauroux  22.718 jl. 2010
4e La Souterraine  4778 o. 2010
4e La Souterraine 16.665 jo. 2011
5e La Souterraine  16.665 jo. 2011
5e Argenton 25.583 jo. 2008
5e Gueret  2608 o. 2008
6e Argenton 5763 o. 2010
6e La Souterraine  4778 o. 2010
6e Montlucon 22.875 jl. 2012
7e Montlucon 17.865 o. 2012
7e Bourges 37.537 jo. 2009
8e Bourges 37.537 jo. 2009
8e Gueret 2636 o. 2009
9e Chateauroux  22.718 jl. 2010
9e La Souterraine  4778 o. 2010
9e Bourges 37.537 jo. 2009
10e La Souterraine 4699 o 2012

 

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.