STEFAN MANTELS - 1e Nat. kamp. snelheid & 6e Nat. kamp. jaarlingen

Liefhebber: 

Lummen - Gelegen aan het kruispunt van de E313 en de E314... of het fameuze Klaverblad. Jaren steevast in het nieuws en het heeft heel wat automobilisten grijs haar bezorgd... maar daar is verandering in gekomen. Het Klaverblad werd verbouwd tot een modern en conflictvrij verkeersknooppunt.

Met Stefan Mantels (43), gemeentearbeider in Lummen, en excellent duivenmelker kwam Lummen ook in de belangstelling van de nationale duivensport. Na een schitterend seizoen 2012 werd hij uitgeroepen tot 1e Nationaal Kampioen Snelheid K.B.D.B. 2012 en bovendien behaalde hij ook nog de vermelding van 6e Nationaal Kampioen Jaarlingen K.B.D.B. 2012 !
De "Blauwe Turbo" B09/5013042 (1e getekende) en de "Genopte" B08/5041231 (2e getekende) versierden met hun tweetjes de nationale titel snelheid.
Opnieuw een knappe prestatie van een melker die zich met bescheiden middelen en met een kleine ploeg duiven op het hoogste podium hijst van de nationale duivensport. Hij kreeg dan ook een staande ovatie tijdens de nationale dagen in Oostende !

Stamopbouw

Stefan is de derde in lijn die als duivenmelker van zich laat spreken in Lummen en omgeving.
Grootvader Eduard was een goede duivenmelker... een specialist op de vitesse. Vader Leopold wist ook waar Abraham de mosterd haalde en tot 2009... tot aan het overlijden van vader... werd er samengespeeld onder de naam Mantels en Zoon.
De doffer van het stamkoppel werd gehaald bij Léon Lambrechts, Heist o/d Berg... een melker die zijn strepen verdiend had op Quiévrain en Noyon. Een aanvlieger zorgde voor het eerste contact en Stefan vroeg hem om een jonge duif. Ik heb nog één koppel samen zitten zegde Leon... geef me maar twee ringen mee. En zo geschiedde...
De doffer B99/5154599 uit dat koppel werd de stamvader van de kolonie Mantels. Momenteel zitten er nog zeven zonen van hem op het kweekhok... hij is vader en grootvader van 11 Gewestelijke winnaars... en 80 % van de kolonie is aan hem verwant ! De stammoeder van de kolonie is de B02/5154599... een duivin van Jos Van der Veken, Retie... via Gust Mertens, Lichtaart.
Er kwamen ook nog duiven bij van Pros Roosen, Kermt... Romain Vanrompaey, Lummen... René Gladi, Stokrooi. De laatste jaren... met de bedoeling om wat verder te gaan spelen... werden er nog duiven ingebracht van Pierre Mathys, Hamont-Achel... en Daniel Timmers, Hechtel-Eksel.

Fervente weduwschapspeler

Stefan vatte het seizoen 2012 aan met een ploeg van 21 weduwnaars... waaronder 5 late nestpenders... 48 jonge duiven... 24 laatjes... en 12 koppels kwekers. In totaal overwintert hij zo'n 84 duiven.
De weduwnaars vlogen hun laatste wedstrijd op 21 september 2011... en de laatste jaren worden ze daarna gewoon gescheiden. Dit jaar werden de doffers van één hok gekoppeld met de jonge duivinnen om de septembervluchten nog te kunnen spelen.
 De doffers brengen de rui door op de weduwnaarshokken... en dag en nacht staat daar een hor in het raam. Tijdens herfst en winter komen de duiven weinig los... want de klamper ligt daar op de loer. Er wordt een goede ruimengeling gevoederd (Versele-Laga)... veel kleinzaad... met 2x per week Sedochol of Naturaline in het drinkwater... vlierbessensiroop over het voeder... en wekelijks een bad.
De eerste koppeling heeft plaats op 25 november... en de weduwnaars kunnen een koppel jongen groot trekken. Aan de ouderdom van 18 dagen gaat de duivin met één jong naar het hok van de jonge duiven. De doffer brengt het andere jong verder groot en de jongen worden aan 23 dagen gespeend.
Daarna gaan de woonbakken dicht en de doffers gaan voor een maand terug op de schabjes. Half maart wordt er dan gestart met opleren... en in een drietal etappes gaat het tot 20 km. Vervolgens wordt het dan Mettet... 3x Chimay... Vervins... Laon... Nanteuil... Melun... Gien... tot Chateauroux.
Volgens Stefan is de voeding een belangrijk item in een succesvolle duivensport. Ook hier volgt hij het voederschema van Versele. Op zondag bij thuiskomst wordt er sportmengeling gevoederd... met elektrolyten in het drinkwater. Op maandag en dinsdag wordt er zuivering verstrekt met in het drinkwater Sedochol of Naturaline. Woensdagmorgen nog zuivering... 's avonds 1/2 zuivering + 1/2 sportmengeling... met vitamines in het drinkwater. Op donderdag en vrijdag 100 % sportmengeling en zuiver water. Bij het binnenlopen krijgt iedere duif een pinda toegestopt en wat snoepzaad.
Ook de duiven die de halve fond vliegen gaan iedere week de mand in. Zij zitten op hetzelfde hok van de snelheidsduiven... krijgen hetzelfde basisvoeder... maar krijgen wat meer pinda's en snoepzaad toegestopt. Voor de inkorving krijgen alle duiven nog 5 à 6 pinda's.
Bij inkorving van zowel snelheid als halve fond wordt steeds de duivin getoond.
In de periode voor juni wordt er slechts éénmaal getraind (16.15 u)... vanaf juni wordt er tweemaal daags getraind... telkens een vol uur met gesloten ramen. Maar wanneer de weduwnaars een half uur goed getraind hebben gaan de vensters ook al open. Ofschoon iedere duivenmelker zijn weduwnaarsploeg liefst goed ziet trainen is het toch geen echte waardemeter voor de prestaties van het komende weekend. Meer dan eens is het gebeurd dat er tijdens de week niet echt de zweep overgelegd werd maar dat er op zaterdag en zondag toch goed gepresteerd werd.
Het weduwschap wordt hier heel simpel gehouden en er wordt niet echt gezocht naar extra motivatie. Later tijdens het seizoen wordt er wel een schabje opgehangen of een vrije bak open gezet. Maar de jonge doffers die weduwnaar worden behouden dezelfde duivin waarmee ze als jonge duif gepaard waren. De eerste liefde is hier nog altijd de beste liefde !
Stefan heeft wel heel tamme duiven... maar hij spendeert ook heel wat tijd aan zijn duiven. Een robbertje vuist vechten is nooit ver weg... en hij neemt al zijn duiven minstens één keer per dag in de hand. De band tussen melker en duif is hier zeker geen ijdel begrip.

Tegenslag met jonge duiven

Kwekers en weduwnaars worden op hetzelfde moment gekoppeld. De eieren van de kwekers gaan in principe onder de jaarlingweduwnaars... maar van de beste vliegers worden er jongen geringd. De jonge duiven worden gespeend aan de ouderdom van 23 dagen en worden niet verduisterd. Ze werden gespeeld tot eind augustus en het merendeel van de jongen had toen 3 à 4 pennen gestoten.
Normaal wordt de jonge bende op de schuifdeur gespeeld maar gezien de vele verliezen werd dat in 2012 niet gedaan. Doffers en duivinnen bleven samen en werden op een nestpositie gespeeld. Sommige jongen hebben wel twee nestjes afgewerkt. Ze gingen dus ook iedere weekend de mand in... op de nestpositie van het ogenblik. Wel kwamen er enkele jaarse duivinnen op het hok van de jonge duiven om de zaak wat op te vrolijken. De jonge duiven vlogen 3 à 4 opleervluchtjes vooraleer ze met de verenigingsmand op stap gingen.
Door de vele verliezen was Stefan ontgoocheld en heeft de jonge duiven maar wat "laten doen". Een drietal jonge duivinnen werd gekoppeld aan de weduwnaars (na afloop weduwschap) en werd op een nestje ingekorfd voor La Souterraine. Ofschoon de ploeg jonge duiven vanaf het begin sterk gedecimeerd werd hebben ze toch schitterend gevlogen. Dat blijkt duidelijk uit de vermeldingen in de kampioenschappen.

Medisch

Het merendeel van de duiven werd gestopt eind augustus 2011... behoudens enkele jonge duiven op de natoer. Begin november werd er 10 dagen behandeld tegen trichomonas... als voorbereiding op de eerste koppeling op 25 november.
In de aanloop naar het nieuwe seizoen werden alle weduwnaars 8 dagen behandeld tegen paratyfus... en drie weken later volgde dan de inenting. Voor aanvang van het vliegseizoen ging Stefan met zijn duiven op controle bij de dierenarts (Ectors) maar alles was in orde.
In de loop van het seizoen kregen de weduwnaars/jonge duiven om de 4 weken 1/4 pilletje Flagyl door de strot geduwd. Tegen de kopziekten werd er één maal behandeld (eind juni) met Soludox.

Het kweekhok

Het kweekhok geeft onderdak aan 12 kweekkoppels die allen na een vooraf opgemaakte planning gekoppeld worden. Er wordt vooral uitgekeken om een te dichte familiekweek te vermijden. Neef x nicht kan nog juist... maar er wordt de laatste tijd wel gezocht naar extra vreemde inbreng om het probleem van te nauwe inteelt te vermijden.
Het beste kweekkoppel is zonder twijfel "Broer Den Hulk" B06/5112069 x "Blauwe Vanrompaey Duivin" B02/5190221. Zij hebben al heel wat kwaliteit op de wereld gezet !

Palmares 2012
16 x 1e  15 x 2e  
Chimay 1118 d. 9, 13 (2)
Chimay 1372 d. 3, 40 (2)
Chimay 827 d. 12, 24 (2)
Chimay 734 d.  4, 5 (2)
Chimay 838 d. 1, 2 (2)
 Nanteuil  1212 d. 58, 87 (2)
Gien 2373 d. 54, 130 (2)
Chimay 1728 jl. 4, 22 (2)
Nanteuil    1447 jl. 5, 7, 207 (4)
Melun 1448 jl. 2, 85, 262 (4)
Gien 4557 jl. 204, 208 (2)
Gien 2373 jl. 54, 130 (2)
 Chateauroux    8854 d. 157, 414 (2)
Bourges nat.  10035 d. 208, 979 (2)

 

Algemeen kampioen “De Witpen” Lummen

 - 1e jaarse snelheid
 - 1e jaarse halve fond
 - 2e oude snelheid
 - 2e oude halve fond
 - 2e jonge halve fond
 - 5e jonge snelheid
 - 1e Asduif jaarse snelheid
 - 1e Asduif jaarse halve fond
 - 1e Asduif jonge snelheid
 - 1e Asduif jonge halve fond
 - 2e Asduif oude halve fond

Algemeen kampioen KBDB Limburg
 - 1e snelheid oude KBDB Limburg
 - 2e halve fond jaarse KBDB Limburg
 - 4e halve fond jonge KBDB Limburg
 - 5e snelheid jaarse KBDB Limburg
 - 9e halve fond oude KBDB Limburg
 - 2e Prov. Asduif snelheid oude KBDB Limburg
 - 3e Prov. Asduif Limburgse Fondclub

 

Zo werd hij nationaal kampioen snelheid 2012

  1e get. 2e get.
 Chimay 1118 d. 9 13
Chimay 1372 d. 40 3
Vervins   630 d. 6 64
Chimay   827 d. 12 24
Chimay   734 d. 4 5
Chimay   838 d. 1 2

 

Zo Werd hij 6e nat. Kampioen Jaarlingen 2012
  1e get. 2e get.
 Chimay   1728 d. 4 22
 Laon   1617 d. 35 1
 Nanteuil   1447 d. 5 7
Melun   1448 d. 85 2
 Gien   3515 d. 89 66
Nanteuil   1125 d. 453  
  

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.