ROLAND & GUY NIHOUL - 1e NAT. KAMPIOEN FOND

Liefhebber: 

Senzeilles - Het ging richting de grens tussen de provincies Henegouwen en Namen. Meer bepaald het dorpje Senzeilles in de buurt van Philippeville ... een typisch Waals lapje groen tussen de glooiende heuvels ... dat in het verleden vooral bekend was om de marmergroeven. Ze tellen er 800 inwoners en slechts twee duivenmelkers !
Ofschoon ze beduidend minder in aantal zijn hebben de Waalse liefhebbers meer dan één graantje meegepikt in de nationale kampioenschappen 2011. Na Léon Henry uit Nandrin met de nationale titel op de Grote Fond was nu de tandem Roland (75) en Guy Nihoul (54) uit Senzeilles aan de beurt. Met de titels van 1e Nat. kampioen Fond 2008... 1e Nat. kampioen Fond 2009... en 1e Nat. Kampioen Fond 2011 als uitschieters van een imposante duivencarrière hebben ze ongetwijfeld een prestigieus record op hun palmares staan !
Vader Roland was een leven lang postbode... zoon Guy staat als onderwijzer iedere dag voor de klas. Leggen we hun beider carrière naast elkaar dan komen ze aan 100 jaar duivensport waar eenvoud en doeltreffendheid steeds de sleutels van het succes geweest zijn. Voor 2012 wordt het afwachten want heel wat doffers van 5 jaar oud verhuisden naar het kweekhok. Maar de jonge garde staat te trappelen van ongeduld om los te barsten en die geniet het volste vertrouwen.

Machtige stamopbouw !

Roland Nihoul is de oudste van een gezin van 3 kinderen. Niemand in zijn familie had ook maar enige interesse voor de duivensport maar het toeval hielp hem een handje. Kort na de Tweede Wereldoorlog ging hij helpen op een naburige boerderij en in die tijd fladderden op de meeste boerderijen wel wat duiven rond de schuur. Zo kreeg Roland zijn eerste duiven op een hokje achter in de tuin ... aanvankelijk niet met de bedoeling om te spelen. Maar na verloop van tijd werden er toch jongen geringd en werd er voorzichtig aan de wedstrijden deel genomen in het lokaal van Philippeville.
In het begin werd er snelheid gespeeld ... en uit die periode dateert de tandem Nihoul Père et fils (vader Léonard en zoon Roland) ... een duo dat knap presteerde met zogenaamde “boerenduiven”. Liefst 11 jaar na elkaar werden zij algemeen kampioen in de plaatselijke maatschappij « Le Biset » in Froidchapelle.
De grote start van de kolonie Nihoul kwam er met de duiven van Paulin Pirmez, Lodelinsart (eind jaren ’60) ... een echte specialist op de halve fond. En de snelheidsspelers aldaar waren maar wat tevreden toen de tandem Nihoul voor de grotere afstand koos. Toppers uit die periode waren o.a. “Le Crack” ... ”Le Petit Bleu”  ... en ”Le Noire Van Tuyn”. Nationaal werd er hard gespeeld op de grote halve fond en ook op de eendaagse fond werd er vrij snel met het succes aangeknoopt. In 1980 schreef deze succesvolle kolonie met veel bravoure ook de 1e Nat. Bourges jaarlingen op zijn actief.
Reeds als 12-jarige knaap was zoon Guy met de duiven doende op de hokken van vader. En veel fanatieker dan ik ooit geweest ben zegt vader Roland. Eind jaren tachtig ... begin jaren negentig werden er met het oog op deelname aan de fond duiven aangeschaft voor het zwaardere werk. Zeg maar van het beste wat er op de markt te koop was … Er werd aangeklopt bij Georges Bolle, Kortemark ... voor een broer van 1e Nat. Limoges jaarlingen (“Kleine Condor”) ... een dochter 1e Nat. Cahors (“De Generaal”) ... een dochter van de “Super Bolle” ... en een kleindochter van de “Adjudant”.  Bij Frans Waerniers, Knesselare voor een halfzuster 1e Nat. Narbonne en 3e Nat. Brive... Freddy Gilles, Louveigné voor een zuster van 1e Nat. Montauban (“Diego”)... bij Marc Roosens, Leernes voor een halfbroer van “Mexico” (1e nat. Limoges, kleinzoon van de legendarische “Foreu”) ... ”Marca”, dochter van “Carbure” en 1e asduif van La Colombophilie Belge ... een dochter van de fameuze “Pilote” ... een zoon van “Carus” x “Miette... en meer recent bij Roger Florizoone voor een kleindochter van de 1e Nat. Barcelona en een zoon van de 3e nationaal Dax.  Wie met dergelijk kweekmateriaal aan de slag kan mag grote verwachtingen koesteren !
Senzeilles is nu niet bepaald de beste plaats om nationaal aan de bak te komen maar Roland en Guy Nihoul hebben een soort duiven geboetseerd die zich makkelijk van de klad losmaken en daarna vlot het verschil maken. In de jaren die volgden werd een homogene stam gevormd ... winnaars werden niet verkocht... bijgehaalde duiven waren zeldzaam... en de resultaten waren de enige norm voor een strenge selectie.

Seizoen 2011
1e Nationaal Kampioen fond KBDB
 1e Kampioen Interprov. fond & grote fond KBDB
 1e Nationaal Kampioen fond & grote fond L.C.B.
 1e Provinciaal Kampioen fond & grote fond KBDB
 1e Nat. Orange Ploeg 1

Een superseizoen 2011

De kolonie Nihoul kwam in 2011 aan de start met een ploeg van 67 weduwnaars (41 oude en 26 jaarlingen) ... 110 jonge duiven ... en 24 koppels kwekers als achterban. De vlieghokken bevinden zich in de tuin achter de ouderlijke woonst ... de kweekduiven krijgen onderdak bij zoon Guy.
De laatste wedstrijd van het seizoen is Perpignan en 14 dagen na thuiskomst worden de weduwnaars gekoppeld en mogen ze nog een koppel late jongen groot trekken. Dat is ook de periode waarin de jonge doffers naar het weduwnaarshok verhuizen. Met Allerheiligen worden doffers en duivinnen gescheiden.
De kwekers werden begin december gekoppeld voor 3 of 4 rondes jongen. Bij de weduwnaars ... onderverdeeld in 6 compartimenten van telkens ca. 12 duiven ... kwamen twee hokken weduwnaars met jongen ... en de 4 andere hokken mochten 5 dagen broeden. Weduwnaars op kleine afdelingen vindt men in Senzeilles zeer belangrijk ... en een familiaire omgang met de duiven is daarvan een rechtstreeks gevolg.
Jongen fokken of broeden ... het kan variëren ... alleen moeten de duiven los zitten tijdens de eerste week van april. Door deze verschillende aanpak wordt gepoogd een spreiding in conditie van de weduwnaarsploeg te bekomen. Daarna volgt er geen tweede koppeling meer. Er wordt tweemaal daags 1u getraind ... en ’s morgens liefst zo vroeg mogelijk
Zowel oude duiven als jaarlingen worden gespeeld op het klassiek weduwschap. Na een 6-tal opleervluchtjes (tot 30 km) wordt er ingekorfd voor Soissons (130 km) en liefst bij helder weer en 15 graden warm. Vervolgens wordt het Marne (180 km) ... Lorris (300 km) ... Gien (306 km) ... Orleans (315 km) ... en daarna wordt de vliegploeg (oude duiven) opgesplitst voor Limoges... Cahors... en Montélimar. In functie van het verloop van deze drie wedstrijden wordt dan de planning opgesteld van de fond en de grote fond.
Het is de voornaamste betrachting om het volledig nationaal programma te spelen ... en ieder hok volgt zijn eigen programma. De jaarlingen vliegen 3 à 4 halve fondvluchten en een wedstrijd uit het gamma Bordeaux ... Jarnac ... of St. Vincent.
Bij de inkorving komen doffers en duivinnen nooit samen (een zeldzame keer in het begin van het seizoen) ... alleen komt de nestschotel een 5-tal minuten in het nestvak. Belangrijk detail ... de nestschotels blijven niet (omgedraaid) in het nestvak tijdens de week ... ze moeten voor extra-motivatie zorgen bij de inkorving en die valt grotendeels weg wanneer de schotel de ganse week op het hok blijft. Tijdens het vliegseizoen worden de hokken tweemaal daags gereinigd. Eenmaal per week kunnen de duiven buiten een vrij bad nemen.
Bij aankomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen zo wat een uur samen ... maar de periode van samenzijn wordt langer naarmate het seizoen vordert ... en duurt zelfs tot de volgende morgen einde seizoen.
Na aankomst van een wedstrijd krijgen de weduwnaars een lichte mengeling geserveerd (mais-dari-tarwe-cardi) ... in het drinkwater gaan er dan elektrolyten of glucose. Naargelang de aard van de wedstrijd en de conditie van de weduwnaar bij thuiskomst wordt deze “lichte mengeling” 4 à 5 dagen aangehouden ... en pas de 4 à 6 laatste maaltijden voor inkorving wordt er opgevoederd met sportmengeling. De weduwnaars worden het hele jaar door individueel in hun nestvak gevoederd.

Jonge duiven

Het merendeel van de jonge duiven wordt gespeeld tot Bourges ... en daarna speelt vader Roland met een handvol jongen verder op de klassiekers Argenton, La Souterraine en Guéret. De jonge doffers gaan eind augustus ... begin september ... naar het hok van de weduwnaars waar ze gekoppeld worden met een duivin die in dat nestvak gewoond heeft wat uiteraard het koppelen en de acclimatisering in de hand werkt. Het belangrijkste onderdeel van de duivenliefhebberij van Roland en Guy Nihoul blijft uiteraard het spel met de oude duiven en de carrière als jonge duif staat volledig in het teken van de loopbaan als weduwnaar.

Medisch

“De laatste wedstrijd van het seizoen is hier Perpignan en daarna wordt de riem er afgelegd ... maar niet zo maar ! Het is de bedoeling dat doffers en duivinnen een late ronde jonge fokken ... maar vooraleer ze samen in de nestschotel duiken krijgen ze dezelfde voorbereiding alsof ze zouden ingekorfd worden voor een wedstrijd. Pas wanneer ze de optimale conditie hebben kunnen ze aan een nestje beginnen. Leeg gevlogen duiven meteen aan een late ronde laten beginnen is een hypotheek leggen op de kwaliteit ... dat is zeker !
Na thuiskomst van Perpignan wordt er 5 dagen behandeld tegen trichomonas en tweemaal drie dagen (met tussenperiode) tegen coccidiose. Tijdens het broeden wordt er 7 dagen behandeld tegen paratyfus (niet inenten). Eind januari wordt er nog eens 10 dagen behandeld tegen paratyfus. Eind februari wordt er ook behandeld tegen de wormen.
Voor aanvang van het vliegseizoen wordt er gedurende zeven dagen behandeld tegen de luchtwegeninfecties (doxycycline) en na de eerste halve fond wedstrijd wordt er behandeld tegen trichomonas (pilletje / drinkwater). Verder in de loop van het seizoen werd er nog drie maal behandeld tegen tricho (3 dagen) en driemaal tegen luchtwegeninfecties (2 à 3 dagen)

De perfecte fondvlieger !

Guy Nihoul : “Ik verkies in de eerste plaats een duif uit de middelmaat maar met een perfect evenwicht ! Een duif moet één geheel vormen ... en wanneer je ze in de hand neemt mag ze niet in drie stukken uiteenvallen. Duiven die “kwispelen” met hun staart komen onder geen beding op onze hokken !
Ik hecht veel belang aan de ogen van een duif ... zeker wat de kweekwaarde betreft. Ik verkies een duidelijke verbandcirkel al moet die zelfs niet volledig gesloten zijn. Ik hou van een goed gepigmenteerde iris met veel zwarte puntjes ... en duiven die “vooruit” ... of naar de punt van de bek kijken.
Daarnaast liefst nog een duif met een excellente pluimenkwaliteit ... een prima vleugel want dat is het werkinstrument van de duif ... en goeie duiven tref je met verschillende soorten spieren. Belangrijk bij een duif is dat alle onderdelen in een goede verhouding staan tot het geheel !”

Drie basispijlers van het succes !

De drie belangrijkste elementen van een succesvolle duivensport zijn hok ... duiven ... en voeding !
Wij kunnen gelukkig terugvallen op een excellent hok (zuidoost gericht)... dat werd de voorbije jaren bewezen ... droog en goed geventileerd. Het is onderverdeeld in 6 compartimenten van 12 woonbakken ... wat zeker de band tussen melker en duif ten goede komt.
De verluchting gebeurt vooraan en boven de duiven ... m.a.w. een afgeschermde verluchting in de voorzijde van het hok en een regelbare verluchting met schuiven in het plafond voor de duiven.
Daarnaast wordt een strikte hygiëne gehanteerd ... in wintertijd één maal poetsen per dag ... tijdens het vliegseizoen tweemaal daags krabben. Het voederen van de weduwnaars gebeurt in de woonbak ... maar er wordt uit een gezamenlijke drinkpot gedronken.
Gedurende de 60 jaar dat de duivensport hier beoefend wordt stond “kwaliteit” steeds hoog in het vaandel ! Stamopbouw was een precisiewerk zoals het astronomisch uurwerk dat een van de blikvangers van Senzeilles is ! Kwaliteit werd gehaald waar die te vinden was ... het kweekhok (25 kweekkoppels) is nog steeds het kloppend hart van onze kolonie ... en een strenge selectie is nog altijd het instrument waarmee de diamanten geslepen worden ! Wij zien graag een mooie duif ... maar liefst nog een duif met een uitstekend palmares.
Aan de voeding van onze duiven wordt heel veel zorg besteed. Al vele jaren stellen wij ons vertrouwen in duivenvoeders Vanrobaeys waar wij een eigen mengeling laten samen stellen. Wij verwedden onze kansen op het principe “licht voer voor het zware werk” ... maar het is uiteraard aan de melker om de ogen open te houden op het hok en bij te sturen waar nodig.
Een kwaliteitsmengeling voederen is een "must"... en leren voederen in functie van de behoeften van een duif is een gave. De duiven goed observeren... leer ze goed kennen... en bewijs dat je iets van dierenpsychologie afweet

Wonderkoppel “Le Couronné” x “Bolletje” !

Het meest succesvolle kweekpaar is zonder twijfel “Le Couronné” B97/9049586 (oud soort x Marc Roosens)x “Bolletje”B97/3244757 (Georges Bolle) ... en zijn stonden in eerste of tweede generatie aan de wieg van menig kopvlieger ! Zij werden de ouders van 1e Interprov. Bordeaux ’00 en Bordeaux ’07 ... 1e HMC Bourges ’00 ... 1e HMC Angoulème ’00 en Angoulème ’01 ... 1e Interprov. Chateauroux ’01 ... 1e Reg. Sens & Béziers ’01 ... 5e s/nat. Chateauroux 13051 d ... 1e, 4e, 5e prov. Brive ’02 ... 4e, 13e, 17e nat. Z C Brive 10645 d ... 1e reg. Orleans & Perpignan ’03 ... 48e & 54e Internat. Narbonne ’06 ... 1e & 2e BV Narbonne ’07 ... 1e Interprov. Narbonne ’08 ... 1e Interprov. Souillac ’08 ... 3e & 4e nat. Narbonne 07 ... 11e Internat. Bordeaux ’07 ... 3e & 9e Internat. Narbonne ’08 ... 1e & 2e nat. Z C Orange ’09 ... 6e Nat. Souillac '08 ... 11e en 19e nat. Z C Orange '10... 3e & 4e nat. Z C Orange '11... 38e Nat. Z C Montauban '11... 39e Nat. Souillac '11. Dit om maar te zeggen welk een wonderkoppel ze daar onder de pannen hebben !

Top 100 Nationaal & Internationaal
 4e – 44e – 88e Nat. Orange  4865 o.
11e – 21e Nat. Tarbes 4818 o.
23e – 87e Nat. C. Cahors 2892 o.
 24e – 37e – 43e Nat. Narbonne 6428 o
 26e – 75e Internat. Tarbes 10.695 o.
 26e – 44e Nat. C. Libourne 2534 jl
 29e S-Nat.  Jarnac  4505 jl.
 32e Nat. Cahors  8105 o.
 36e – 72e – 94e Internat.  Narbonne 12.605 o.
 38e – 50e – 54e Nat. C. Montauban  3007 o.
39e – 44e Nat.  Souillac  5667 o.
 60e S-Nat.  Moulins  4306 jl.
61e S-Nat. Châteauroux 8092 jl.
 66e – 86e Nat. C. Châteauroux 6368 o
73e Nat. C. Châteauroux 5564 jl.
80e Nat. C. Limoges 5269 o.

 

Top 50 van de laatste 5 jaar fond & grote fond (600 – 1000 km)
 2e - 3e - 94e Nat. Orange 09
 3e - 4e Nat. Narbonne 07
 3e - 7e Nat. Narbonne 08
 4e - 44e - 88e Nat. Orange 11
 6e Nat. Souillac 08
 9e - 10e Internat. Narbonne 07
 9e - 19e Internat. Narbonne 08
 11e - 21e Nat. Tarbes 11
 11e Internat. Bordeaux 07
 14e - 70e Nat. Montelimar 10
 15e - 19e Nat. Orange 10
 18e Nat. Libourne 09
 24e - 37e - 43e Nat. Narbonne 11
 26e - 75e Internat. Tarbes 11
 29e - 33e Nat. Tarbes 08
 29e - 38e Nat. Perpignan 07
 32e Nat. Cahors 11
 36e - 72e - 94e Internat. Narbonne 11
 39e Nat. Tarbes 10
 39e - 44e Nat. Souillac 11
 46e Internat. Bordeaux oude 08
 46e Internat. Bordeaux oude 09
 46e Internat. Bordeaux oude 10
 50e Nat. Montelimar 07
 52e - 91e Internat. Bordeaux jaarse 08
 56e - 60e Internat. Tarbes 08

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.