LEON HENRY - 1e NATIONAAL KAMPIOEN GROTE FOND

Liefhebber: 

Nandrin - Een schilderachtige gemeente in de Luikse Condroz... zo'n 20 kilometer ten zuidwesten van Luik. De poort naar de Ardennen waar wandelaars en fietsers als nergens anders aan hun trekken komen. Het typisch Ardeens landschap... boerderijen met witte koeien... en smalle wegen die leiden naar alles wat de Ardennen te bieden hebben. Met een beetje geluk kruist een vos of een ree uw pad. Machtig mooi en rustgevend... maar de sperwer loert er om iedere hoek.

In duivenmiddens gaat Léon Henry al vele jaren door als een van de beste Waalse fondspelers. Momenteel wordt er in tandem gespeeld met zoon Alain en kleinzoon Maxime. In 1992 schudden ze een eerste keer stevig aan de boom met de "Medaille d'Or" die de internationale overwinning uit Perpignan op zijn naam schreef. In 1999 wonnen ze 1e nationaal Argenton oude duiven... in 2011 voegden ze ook 1e nationaal Souillac aan hun schitterend palmares toe.
Het seizoen 2011 werd een van de beste uit de ganse carrière want met veel panache werden ze ook 1e Nat. Kampioen Grote Fond ! Er zijn inderdaad weinig Waalse kampioenen die deze adelbrieven kunnen voorleggen.

Jozef Vandenbroucke

In Nandrin zijn ze ondertussen al aan hun 5e generatie duivenmelkers toe. Léon (sr.) speelde reeds met duiven van voor 1900... grootvader Adrien nam met verve de fakkel over... Léon (83) is nu een jonge tachtiger die nog dagelijks met beide voeten in de duivensport staat... Alain (50) nam de hoeve van vader over en is ook een fervente duivenmelker... en kleinzoon Maxime (25) is de meest fanatieke van de drie !
Léon speelde samen met vader Adrien vanaf 1939 en ging in 1970 voor eigen rekening van start. Fond en grote fond zijn altijd zijn passie geweest. Toen Alain in 1984 mede aan het roer van de kolonie kwam te staan raakte de duivenliefhebberij echt in een stroomversnelling.
De vele successen van de laatste jaren zijn voor een groot deel het werk van kleinzoon Maxime. Hij is de man die 's morgens vroeg uit de veren is... en zijn job bestaat uit het krabben van de hokken... het voederen van de duiven... en de dagelijkse trainingsbeurten. Geen inspanning is hem te veel !
In 1987 leerde Léon de West-Vlaamse kampioen Jozef Vandenbroucke, Wielsbeke kennen in de Belgian Flying Club. Er moesten toen duiven ten voordele van Liefdadigheidswerk van de Koningin verkocht worden en op die verkoping kocht hij zijn twee geschonken duiven. Later haalde hij er nog 20 eieren... op dat ogenblik was er van de "Didi" nog geen sprake... maar achteraf bleek dat het merendeel van deze duiven aan de "Didi" verwant was. Ook bleek achteraf dat de ouders van de "Médaille d' Or" twee jongen uit de bende van 20 waren van Jozef Vandenbroucke.
In 1997 haalde Roger Vereecke 15 duiven bij Léon Henry waaruit hij mocht fokken. In 2001 won "De 32" de 14e nat. Perpignan... en toen bleek ook dat de vader, een broer van de "Medaille d' Or", op de hokken in Deerlijk zat. Léon trok naar Deerlijk om wat van het soort terug te halen maar de 15 duiven die Roger in 1997 gehaald had kwamen allemaal terug naar Nandrin.

Op het kweekhok voert de bloedlijn van de "Medaille d' Or", gestalte gegeven door twee broers van deze superdoffer, de boventoon. Deze bloedlijn vinden we ook terug in alle oude duiven (28) van de vliegploeg van 2012. De kolonie Henry is dus voornamelijk opgebouwd rond de "Didi" van wijlen Jozef Vandenbroucke, Wielsbeke. Superkampioen "Didi" B84/3104393 werd in 1989 1e Nat. Asduif Grote Fond K.B.D.B. en uit zijn nakweek werd heel wat superklasse geboren. Behoudens links en rechts een enkele inbreng werden nadien heel weinig of zelfs geen andere duiven in de basis ingekruist.

De 10 geboden van Léon Henry
In feite kunnen de 10 geboden samengevat worden in één gebod... gezondheid !
1. De natuurlijke gezondheid is inderdaad het alfa en omega van een succesvolle duivensport ! Fondvliegers met medicijnen op de been houden is de geplaveide weg naar de hel !
2. De kwaliteit van de duiven is dan die andere ongeschreven wet in de duivensport. Kwaliteit bekomt je niet door de duiven in de watten te leggen maar veel eerder door een Spartaanse aanpak en een genadeloze selectie.
3. Over het hok moet er zeker goed nagedacht worden ! Het heeft alles te maken met de gezondheid van de duiven die er onderdak krijgen.
4. Beoefen een duivensport anders dan anderen ! Loop je klakkeloos "vedetten" achterna dan zal roem nooit je deel worden. Er zijn meer verliezers dan winnaars in de duivensport... of wat dacht je ?
5. Het trainen van oud en jong is een graadmeter van de conditie ! Dat moet een melker dagelijks gezien hebben want de duiven vertellen zelf of ze zich goed voelen in hun vel.
6. Medische begeleiding is de dag van vandaag een noodzaak geworden en heeft ook alles te maken met de gezondheid van de duiven. Probeer het zo beperkt mogelijk te houden maar geef de dwangarbeiders van het luchtruim zoveel mogelijk natuurlijke middelen om hun exploten te verwezenlijken.
7. Voeding... zo goedkoop mogelijk ! Gezonde granen zijn een must... maar er wordt veel lucht verkocht ! Bij voorkeur geen "gepoetste" granen !
8. De plaats waar men woont heeft in veel gevallen een bepalende invloed op je duivensport. Voor vitesse en halve fond moet je niet in Nandrin zijn... daarom spelen wij fond en zware fond !
9. Observatie van het gedrag van de duiven op het hok ... het maakt de melker heel wat wijzer. Wie bij de pinken is kan een bepaalde situatie ombuigen tot een echt succesverhaal.
10. Het wachten op de duiven is ons grootste geluk ! Het fondspel geeft je tijd en ruimte om van de aankomst van de duiven een echt feest te maken met de vrienden die komen "letten".

Eenvoudig weduwschap

Het Henry-team komt aan de start van een nieuw seizoen met een ploeg van 55 weduwnaars ... 150 jonge duiven... en 25 koppels kwekers.
De weduwnaars vliegen hun laatste wedstrijd uit Perpignan... na thuiskomst bouwen ze een nestje en trekken een koppel jongen groot. Daarna worden ze gescheiden en vanaf 15 september komen ze niet meer los... ook en vooral vanwege de klamper.
Ze gaan door de rui met een klassieke ruimengeling... het eenvoudigste is goed genoeg... en ze moeten het ook stellen zonder enig ander voedingssupplement. In het vooruitzicht van de vroege koppeling op 25 november wordt er gedurende 13 dagen behandeld met Baytril tegen paratyfus (einde rui) en 5 dagen tegen trichomonas. Er worden twee jongen groot getrokken... deze worden op 20 januari gespeend... en er volgt geen tweede koppeling meer. In de periode van 20 januari tot 31 maart moeten de flyers het stellen met een dagrantsoen van 25 gr dieetmengeling.
Bij goed weer wordt er op 1 april gestart met het opleren van de weduwnaars... twee à drie keer met de wagen tot 30 km... vervolgens Sugny (90 km)... en bij prima weersvoorspelling gaan de duiven iedere week de mand in en krijgen zo steeds meer kilometers in de vleugels.
Limoges (6 juni) is de eerste wedstrijd waarop de oude duiven "echt" gespeeld worden. Daarna wordt de vliegploeg opgesplitst... Limoges - Cahors -Barcelona... Limoges - Marseille - Perpignan... het zijn een paar voorbeelden van een programma voor de oude duiven. De jaarlingen starten op Chateauroux en moeten hun examen afleggen op St. Vincent en Narbonne.
De rustperiode tussen twee klassiekers bedraagt twee of drie weken... want fondvliegers moeten volledig gerecupereerd zijn vooraleer ze aan de volgende opdracht beginnen. Van bij thuiskomst van een wedstrijd wordt er "volle bak" sportmengeling gevoederd. Er wordt tweemaal per dag gevoederd en 's avonds wordt het resterende voeder weggenomen. De laatste twee voederbeurten wordt er opgevoederd met "Sport Extra" met plata maïs en popcorn. Wat vitamines en voedingssupplementen betreft wordt het verzorgingsschema van dierenarts Vincent Schroeder gevolgd.
Er staat tweemaal daags een vrije training op het programma. Wanneer de duiven al op het dak zitten wanneer het hok amper gepoetst is dan is er inderdaad een serieus probleem. Duiven moeten met hun volle goesting trainen... en wanneer er enkelingen alleen gaan vliegen dan zit alles snor ! Tijdens het vliegseizoen houdt Léon het trainingsgedrag van de weduwnaars nauwlettend in de gaten... het is een aanduiding voor de conditiegraad van de weduwnaars en het bepaalt mede de plaats op de poulebrief.
Op Limoges wordt de volledige weduwnaarsploeg ingekorfd... op de andere fondklassiekers worden er minstens 5 duiven ingekorfd... op Perpignan gaat iedereen die overblijft van de oude weduwnaars de laatste keer de mand in.
Duiven inkorven van drie jaar betekent, zeker voor Alain, serieus "poelen"... en hierbij gaat de voorkeur eerder naar doffers dan naar duivinnen. Een oude weduwnaar is een "zekere duif" waarop men geld kan zetten... en dit kan van een duivin niet altijd gezegd worden is zijn mening.

Jonge duiven

Meestal staat het spel met de jonge duiven bij liefhebbers van de zware fond op een laag pitje. Bij de nationale kampioen grote fond 2011 is dat toch duidelijk anders !
De 4 rondes jonge duiven worden aan de ouderdom van 22 dagen gespeend... iedere ronde krijgt onderdak op een afzonderlijk hok... maar de geslachten blijven het hele seizoen samen. De jongen worden ook niet verduisterd en worden het hele seizoen gespeeld op een nestje ... wanneer ze daar zin in hebben.
Begin juni wordt er gestart met opleren en de piepers worden 4 à 5 keer met de wagen weggebracht vooraleer ze de eerste keer gespeeld worden op Gedinnes (60 km). De volgende vier weken worden ze... bij goed weer wel te verstaan... 7 à 9 keer gelost op 30 km en iedere zaterdag dan nog ingekorfd op de snelheidswedstrijden. Wanneer de 300 km-wedstrijden op het programma staan worden ze tussendoor nog 1 à 2 keer gelost op 30 km.
Het is een feit dat wanneer de jonge bende... met ondertussen heel wat ervaring... plots meer dan een half uur nodig heeft om die 30 km af te haspelen er serieus str... aan de knikker is zegt Alain. Dan gaat het meteen richting Vincent Schroeder ! De jongen vliegen Nevers (430 km)... en de vier nationale klassiekers voor jonge duiven... met of zonder pluimen !
Het Henry-team huldigt volgende filosofie... de resultaten op de wedstrijden zijn de enige selectienorm ! Hier worden geen duiven geslacht... maar men verspeelt duiven ! Een oude weduwnaar die er maar weinig van bakt gaat mee naar Barcelona... jonge duiven worden gespeeld tot de tweedeklassers de rol lossen en niet meer naar huis komen. Deze aanpak van de jonge duiven heeft tot doel ze de broodnodige ervaring te laten opdoen en een strenge selectie door te voeren. Wie naar huis komt mag blijven... zo simpel is het ! Van de 150 jongen bij de start blijven er aan het einde van de rit zo'n 25 doffers en 25 duivinnen over. Deze methode druist dus regelrecht in tegen de gevestigde opvatting dat fondduiven eerst moeten uitgroeien vooraleer ze op de rooster gelegd worden... maar het loont !

Kampioenschappen 2011

3e Algemeen kampioen KBDB
 1e Nationaal kampioen grote fond KBDB
 8e Nationale Asduif fond KBDB (1023717-09)
 10e Nationaal kampioen fond KBDB
 4e Europees kampioen 2011
 1e Europese Asduif grote fond (1032612-08)
 1e kampioen fond Luik-Haspengouw
 1e Asduif fond Luik-Haspengouw (1023717-09)
 1e Provinciaal kampioen fond Luik
 1e Provinciale Asduif fond Luik (1023717-09)
 1e algemeen kampioen “Vrienden van de Grote Fond”
1e kampioen grote fond “Vrienden van de Grote Fond”
1e kampioen fond jaarse “Vrienden van de Grote Fond”

Kampioen fond en grote fond met Asduif oude (1023717-09) en Asduif jaarse (1015942-10) in Duivenbond Ramillies.

Medische begeleiding

Tijdens het vliegseizoen is het vaste regel dat men op vrijdag met de duiven die niet ingekorfd worden op consultatie gaat bij de dierenarts. Zijn advies wordt dan ook stipt opgevolgd en in 2011 resulteerde dat doorgaans in om de twee weken een behandeling van twee dagen tegen trichomonas. Alle medicijnen worden verstrekt over het voeder. Trichomonas is de moeder van alle kwalen en wie deze plaag van zijn hok houdt moet nooit behandelen tegen luchtwegeninfecties.
Verder wordt het verzorgingsschema van Dr. Schroeder gevolgd met op zondag en maandag na thuiskomst "Amino Forte" (aminozuren)... "Golden Omega Oils" (Omega-3 en Omega-6 vetzuren)... en "Levulac" (biergist vlokken) over het voeder. Op zondag, maandag, dinsdag van de tweede week "Extra Energie" (mengsel van mineralen, vitamines, Carnitine, Creatine) ... op woensdag "Individual Power" (verhoogt uithoudingsvermogen)... en na thuiskomst van de wedstrijd "Recup Forte" (elektrolyten)... alles via het drinkwater. Op zondag en maandag van de tweede week gaat er opnieuw "Amino Forte"... "Golden Omega Oils" en "Levulac" over het voeder... op dinsdag "Mineral Forte" en "Levulac". Wanneer er pas na drie weken opnieuw ingekorfd wordt dan is het schema van de tweede week gelijk aan dat van de eerste week.

Het kweekhok

Een koppel kwekers vinden is zeer belangrijk voor de opbouw van een kolonie... maar hoe je die moet vinden kan niemand je vertellen ... aldus Léon Henry. Op het hok van de weduwnaars hanteert men steeds het systeem van de "vrije koppeling"... want wie kan het beter dan de duiven zelf. Op het kweekhok blijven de kweekkoppels die bewijzen geleverd hebben samen... bij de andere paren doet men aan "gestuurde koppeling".
Op het kweekhok vormt de nakweek van de twee broers van "Medaille d' Or" de twee voornaamste bloedlijnen. Van "De 32" zitten er 5 zonen en 4 dochters op het kweekhok... van de ouders van de 1e nat. Souillac ook 3 zonen en 5 dochters. De kwekers fokken jaarlijks 4 rondes en worden in juni definitief gescheiden.
Wat de constructie van de hokken zelf betreft is men van oordeel dat "hoe beter men het hok afsluit hoe meer prijzen men speelt !" Vroeger had het hok een zadeldak... nu een naar achter afhellend dak met plastiek golfplaten. In de voorwand van het hok, boven de duiven, is er een ventilatieopening aangebracht... aan de achterzijde is er een open strook van 10 cm. In het plafond is er vooraan in het hok een verluchtingstrook van 40 cm breed. Alle ventilatie gebeurt boven de duiven en op die manier bekomt men het eel geroemde "schouweffect". De voorgevel van de hokken is zwart geschilderd met de bedoeling de hokken meer te laten opwarmen. Hoge zomerse temperaturen kunnen absoluut geen kwaad... hoe warmer, hoe beter zegt Alain.

Uitslagen 2011

1e Nat. Souillac  5667 d.
4e Nat. Cahors 8105 d.
12e Nat. Souillac 5667 d.
13e Nat. Brive 2-ja 3995 d.
17e Nat. Cahors 8105 d.
30e Nat. Brive o. 10.089 d.
38e Nat. Agen (Tarbes) 4818 d.
57e Nat. Marseille 3179 d.
 70e Nat. Cahors 8105 d.
93e Nat. Tully jl. 6345 d.
96e Nat. Marseille 3179 d.
144e Nat. Barcelona 12.170 d.
 1e Prov. Souillac 163 d.
1e Prov. Gueret jo 360 d.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.