JULES LENS - 1e NAT. KAMPIOEN JONGE DUIVEN

Liefhebber: 

Putte - Putte is een gemeente in het zuiden van de provincie Antwerpen... en ligt op de overgang van de Mechelse groentenstreek naar de Zuiderkempen. In de zestiger en zeventiger jaren een echt uitgaanscentrum voor de jeugd met veel dancings waar bekende groepen en zangers optraden.
Het is ook al sinds mensenheugnis een echt duivennest waar heel wat grote kampioenen hun wieg hadden staan. Jules Lens (75), geruggensteund door zoon Ronny (45) en vrouw Julia, is er vele jaren een van de blikvangers. In de 65 jaar duivensport waren er slechts drie jaren waar hij aan het einde van de rit een klein beetje centen moest bijpassen... de vele andere jaren hadden allemaal een batig saldo.
Naast jaarlijks een reeks schitterende uitslagen was hij ook meermaals een van de blikvangers in de regionale, provinciale en nationale kampioenschappen. Maar in het seizoen 2012 bezorgden twee van zijn jonge kampioenen hem de titel van 1e Nationaal Kampioen Jonge Duiven !

Meerdere generaties

Vader Emiel was duivenmelker...grootvader Fons was duivenmelker... en dan zijn we al ruim voor de Tweede Wereldoorlog beland. Toen Jules zo'n 7 à 8 jaar oud was was hij al bezig op de duivenhokken als hulpje van vader. Hokken krabbben... duiven opleren... duiven klokken... hij deed het zo gezwind dat iedereen in hem een nieuwe duivenkampioen zag. Allemaal op de vitesse... allemaal uit Quiévrain.
Hij trouwde met zijn Julia in 1959... een duivenhok achter de woonst was niet meteen aan de orde... maar de eerste paar jaar speelde hij op een klein hokje boven het "karrekot" van een boerderij in Schriek. Drie jaar later bouwde hij een eerste hok achter zijn woonst op het huidig adres.
Van 1962 tot 1995 speelde hij daar ook uitsluitend op de vitesse. Toen kwam de overstap naar de kleine en de grote halve fond. Maar aan zijn eerste passie kon hij toch niet verzaken en nu speelt hij nog steeds snelheid... tot grote halve fond (600 km).
De basis van zijn kolonie gaat terug tot de vroege jaren van Flor Vervoort. In 1970 had hij reeds duiven van de kampioen uit Hallaar op zijn hokken. Er kwamen ook duiven bij van Jos & Jules Engels, Putte... Leon Engels, Schriek (neef van Jos en Jules)... Leo Heremans, Vorselaar (2002)... Laenen-Mariën, Olen (2009)... Wilfried Verelst, Heist o/d Berg (2007) ... Rudi Lens, Keerbergen (oudste zoon)... Dirk Vervoort, Heist o/d Berg (soort Flor Vervoort)....Van Hove-Uytterhoeven, Putte... en Frans Vervloesem. De actuele basis wordt voornamelijk gevormd door de namen Leo Heremans en de tandem Laenen-Mariën.

Fervente weduwschapspeler

Jules...Rony...en Julia pakten het seizoen 2012 aan met 32 weduwnaars...80 jonge duiven (alleen 1e ronde)... en 15 kwekers. De weduwnaars (enkele) vlogen vorig jaar hun laatste wedstrijd op Bourges. Op een hok werden de weduwnaars meteen gescheiden en werd er niet meer gelegd... op het andere hok werd er nog eens gelegd en werd er 10 dagen gebroed.
De doffers blijven op het hok...ze krijgen een goede ruimengeling geserveerd (3 verschillende merken onder elkaar)... ook gaat er regelmatig een portie vlaszaad (lijnzaad) onder de mengeling... en zeker het teentje look niet vergeten dat 365 dagen per jaar in het drinkwater ligt. Verder worden er geen andere bijproducten verstrekt... en zeker geen medicamenten.
Wel is het zo dat na afloop van het weduwschap de hokken van de doffers de hele dag open staan... en de doffers lopen binnen en buiten naar believen. En het kan dan natuurlijk voorvallen dat er eentje sneuvelt door de klamper die daar in de streek veelvuldig voorkomt.
De eerste koppeling heeft plaats op 25 november... er wordt een ronde jongen groot getrokken ... en aan de ouderdom van 18 dagen verhuizen de jongen met de duivin naar het hok van de jonge duiven. De tweede koppeling heeft plaats rond 15 maart en dan mag er nog eens 5 à 6 dagen gebroed worden... en dan begint het weduwschap.
Bij goed weer wordt er dan gestart met het opleren... bij voorkeur met de duivinnen in het nestvak. In 4 à 5 etappes gaat het tot 25 km... vervolgens 2x Momignies... 2x Soissons want op 1 mei wordt er Pithiviers gespeeld.
Een gedeelte van de weduwnaars blijft op Pithiviers ... een ander deel gaat door tot de grote halve fond.

Bij het inkorven wordt de duivin niet getoond... alleen een kwartier de nestschotel in het nestvak. Bij aankomst van de wedstrijd blijven doffer en duivin in het begin een kwartier samen... op de grote halve fond wel 1 à 2 uur.
Het voederpatroon is vrij klassiek... in het begin van de week dieetmengeling... en vanaf woensdag opvoederen met sportmengeling en de laatste dag volle bak. Er wordt strikt toegezien dat er op het hok geen eten blijft liggen. Ook de gerst moeten ze opeten ! Zorgen dat de weduwnaars blijven eten is de kunst van het voederen zegt Jules met overtuiging.
De weduwnaars trainen tweemaal daags een vol uur met gesloten ramen. Jules kan zijn trainende duiven niet in de gaten houden want wanneer ze hem zien vallen ze meteen op het dak !
Zijn vliegende atleten worden gek gemaakt met pinda's ! Telkens wanneer ze binnen lopen van de training liggen er in hun woonbak enkele pinda's (3 à 4) te wachten. De laatste dag voor de inkorving (bvb Bourges) krijgen ze wel 10 pinda's gevoederd. Wanneer Jules in de buurt van de hokken komt dan komen ze bedelen om pinda's. Dat onze nationale kampioen heel tamme duiven heeft is dan ook niet verwonderlijk. Maar het weduwschap zo simpel mogelijk houden is zijn devies.
Telkens wanneer er weduwnaars in de mand gezet worden gaan de thuisblijvers naar buiten tijdens het inkorvingsritueel. Het is wel zo dat de duiven die thuisblijven evengoed hun duivin te zien krijgen als de doffers die op een wedstrijd gespeeld worden. Gelukkig maar dat Rony helpt bij het inmanden... en de duivinnen terug in de volière zet wanneer vader met de klok naar het lokaal is.
De doffers die om de veertien dagen gespeeld worden op de grote halve fond vliegen geen tussenvluchten tijdens het vrije weekend. De doffers die Pithiviers vliegen worden elke week gespeeld.

Twee toppers halen nationale titel binnen !

Hoe word je nationaal kampioen bij de jonge duiven... een vraag die Jules al meermals gesteld werd. Gewoon twee jonge duiven ... of het <B>"724" en de "741"<B> ... die als 1e en 2e getekende op de vier nationaals een 8 op 8 wisten te versieren... en nog vroeg ook !
Bij Jules zijn alleen de 80 jonge duiven van de vroege ronde van tel. Ze worden gespeend aan de ouderdom van 18 dagen en gaan met de duivinnen naar het hok van de jonge duiven tot aan de ouderdom van 25 dagen. De geslachten blijven samen tot het begin van de halve fond ... of liefst zo lang mogelijk tot er zoveel mogelijk koppeltjes gevormd zijn voor het scheiden van de geslachten. Dan wordt er met de schuifdeur gespeeld.
De jongen worden verduisterd vanaf 1 februari tot 21 juni... van 17 u tot 8 u 's morgens... en daarna wordt er niet meer bijgelicht. Jules heeft zijn jonge duiven enkele jaren bijgelicht maar in 2012 niet... en dat vindt hij zelfs beter !
Vanaf 1 mei wordt er gestart met opleren... in een 6 à 7 etappes naar 25 km. Daarna volgt nog Renquin... 2x Momignies ...en 2x Soissons. Een deel van de jongen blijft op Soissons ... een deel vliegt de kleine hafo... een ander deel vliegt de grote halve fond (30 duiven). En 2012 was voor Jules een meevaller want van de 30 jongen bij de start hebben er 24 de eindstreep gehaald.
De duivinnen zitten tijdens de week op schabjes voor de bakken die gesloten zijn... de doffers zitten op hun hok halfbak. Bij het inkorven gaan de bakken open op de twee hokken ... er komt een schotel in het nestvak... en de koppeltjes vinden elkaar terug. De laatste twee vluchten komt er ook stro op het hok.
Tussendoor worden de jongen niet meer weggevoerd want de "naft" is te duur zegt Jules. Doffers en duivinnen op de grote halve fond worden om de veertien dagen gespeeld en tijdens het "vrije weekend" wordt er een tussenvluchtje (Momignies 115 km) gevlogen.
Bij het inkorven op donderdag voor de grote halve fond gaat de schuifdeur open en doffers en duivinnen blijven dan 2u bij elkaar. Wanneer doffers die gespeeld worden in de mand zitten worden de overblijvende doffers en duivinnen opnieuw gescheiden en gaan de woonbakken opnieuw dicht. Vrijdagavond worden Pithiviers en Momignies ingekorfd... de schuifdeur gaat open en meteen wordt er gestart met het inkorven van de duiven.
En ook de jonge duiven worden gek gemaakt met pinda's ! Bij het binnenlopen na de training wordt er een handvol pinda's in de spoetnik gegooid en als gekken stuift de jonge bende naar binnen ! De duivinnen trainen 1x daags gedurende een vol uur... de doffers trainen tweemaal een uur. In het begin van de week wordt er dieetmengeling gevoederd en vanaf woensdag wordt er opgevoederd met sportmengeling zoals bij de weduwnaars.

Medisch Mariën

De medische begeleiding is in handen van dierenarts Fernand Mariën. Jules gaat op controle bij de man in het wit... voor het koppelen... voor het vliegseizoen... en nog eens midden het seizoen. In 2012 was er tijdens een van die controles een minieme trichobesmetting ontdekt maar die werd op aanraden van de dierenarts niet behandeld.
Verder wordt het advies van de dierenarts punctueel opgevolgd... 1x per week "conditiepoeder" ... 1x per maand "conditiesiroop"... 1x per week vitamineral. De granen worden eerst bevochtigd met "Rosevicee" of met olie. Dat is alles wat betreft de medische begeleiding.
Er gaat een teentje look in het drinkwater van Nieuwjaar tot Nieuwjaar ! Alleen wanneer de look te "plat" wordt komt er een nieuw teentje in de plaats. Eén hok jonge duiven presteerde een beetje ondermaats en kreeg halfweg het seizoen 1/4 Flagyl door de strot geduwd. Of dat echt geholpen heeft weet Jules zelf niet !

Twee topkoppels

Van de 15 kweekkoppels zijn er toch twee kweekparen die er met kop en schouders boven uit steken. Het eerste wordt gevormd door "Zoon uit 24/98" B07/6349588 x "Zus Autowinnaar 402/06" B05/6384336. Zij werden de ouders van duivin "Rising Star" B12/6115724 die de "helft" van de nationale titel voor haar rekening nam.
Het andere topkoppel is "Laenen-Mariën" B09/6033999 x "Dochter 24/98" B04/6406887 en zij werden de ouders van doffer "The Magnificent" die het "tweede deel" van de nationale titel voor zijn rekening nam.
Op het kweekhok wordt niet echt aan familiekweek gedaan... maar nicht x kozijn kan er nog net door. De nieuwe aanwinsten worden met de beste duiven van eigen soort gekruist en moeten binnen de kortste keren resultaten geven. Wanneer er een goed koppel ontdekt wordt blijft het voor altijd samen.
En Jules is voorstander van een strenge selectie ! De mooiste duif voor hem is een duif met een mooi palmares... en afstamming zegt hem niet zo veel. Hij verwedt zijn kansen op echte kopvliegers want een doffer met 10 "krabbers" (late prijzen) achter zijn naam is geen lang leven beschoren. Van de 32 weduwnaars die in 2012 de start namen blijft er nog de helft van over ... van de 80 jonge duiven hebben er 20 overblijvers hun vel gered.

Zo werd hij Nationaal Kampioen jonge duiven
 Bourges Nat. 1e en 2e get. 476e en 81e van 33.524 d.
Argenton Zone B 1e en 2e get. 89e en 136e van 8624 d.
 Gueret Nat.  1e en 2e get. 181e en 372e van 16.988 d.
   Totaal coëff. 7,5257

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.