Goed nieuws

Onderwerp: 

Zoals iedereen al lang gehoord zal hebben begint komend weekend, zaterdag 13 en zondag 14 juni, het duivenseizoen echt, mét prijsvluchten, op kleine en grote snelheid (o/y/j) en kleine halve fond (o/y). En alhoewel het seizoen met oude en jaarse voor de snelheidsspelers voor een heel stuk verloren is gegaan kunnen de liefhebbers van het verdere werk nog bijna het hele programma afwerken.

We contacteerden voorzitter Bodengien:

“Statutair moet het internationaal en nationaal vluchtprogramma eerst door de Algemene Statutaire vergadering KBDB goedgekeurd worden. De uitnodigingen worden hiervoor verstuurd en pas 15 dagen later kan deze Algemene Statutaire vergadering plaatsvinden. Dit wil zeggen dat deze op zijn vroegst op donderdag 24 of vrijdag 25 juni kan doorgaan. De NRBB komt op dinsdag 9 juni samen en zal deze problematiek bespreken. (ik wil er wel de aandacht op vestigen dat NRBB in de maand april reeds speciale Covid-19-volmachten aangevraagd had om deze situatie te voorkomen maar sommige mandatarissen konden zich destijds niet vinden in dit voorstel).

Voor de grote halve fond zijn we van plan om te starten met de traditionele openingsvlucht uit Bourges op zaterdag 27 juni met inkorving op donderdag 25 juni, voorafgegaan voor iedere provincie door een (inter-)provinciale vlucht op zaterdag 20 juni.

De fond zou dan van start kunnen gaan op zaterdag 4 juli Limoges (oude) met inkorving op woensdag 01 juli.

Zoals de kaarten momenteel liggen en mits akkoord Nat. Sportcomité & Nat. Alg. Verg. kunnen we nog een mooi aantal nationale grote halve fond-vluchten organiseren vanaf 27 juni, dit zal dan wel op wekelijkse basis moeten gebeuren.
Voor de fond zullen we mits een korte verlenging qua datum van het vluchtprogramma ook nog een mooi aantal vluchten kunnen organiseren met de traditionele start vanuit Limoges (oude) op zaterdag 4 juli.
Wat het Internationaal programma betreft is er op dinsdag 2 juni een vergadering met de Belgische (internat.) inrichters geweest. Hierop is er een "voorstelkalender" uitgewerkt en hier wil ik de nadruk op "voorstel" leggen want ik zie die her en der reeds op de sociale media verschijnen, maar ten eerste moeten het KBDB Sportcomité en de Nat. Alg. Vergadering hun zegen geven, ten tweede moeten we dit aftoetsen en tot een consensus komen met de collega's uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en Engeland en ten derde moeten "Dierenwelzijn Vlaanderen" en "Bien-être annimaux Wallonië" hun goedkeuring geven over alle vluchtkalenders! Wat het goedgekeurde programma van de jonge duiven betreft zal er vermoedelijk niets hoeven gewijzigd te worden aan het aantal vluchten, misschien een weekje later starten, ook dit zullen we terug aan het Sportcomité en de Nat. Alg. Vergadering voorleggen.
Wat de wedstrijden van CFW betreft kan ik enkel zeggen dat als hun beide toegewezen wedstrijden uit Montélimar en Marseille weerhouden worden in de vluchtkalender 2020 we deze zullen toewijzen aan een andere organisator daar CFW ons schriftelijk heeft laten weten dat zij afzien van enige inrichting tijdens het seizoen 2020.  

Wat de Nationale Kampioenschappen KBDB 2020 betreft kan ik jullie meedelen dat dhr. Sapin, Nat. Voorzitter Sportcomité, hier reeds volop mee bezig is. De Kampioenschappen zullen evenwel voor sommige onderdelen aangepast moeten worden maar ik heb er het volste vertrouwen in dat er voor iedereen nog voldoende en eerlijke kansen zullen komen om een KBDB-titel te verdedigen!

Ten slotte kan ik voor onze Nederlandse sportvrienden nog melden dat de NPO vanaf volgend weekend (13/14 juni) weer toestemming krijgt om op Belgisch grondgebied te lossen. Het is wel zo dat er enkel toestemming gegeven wordt voor lossingen op dinsdag, woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen.”

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.