EMIEL LISMONT - 1e ALGEMEEN PROV. KAMPIOEN VLAAMS BRABANT

Liefhebber: 

Budingen - Het is nog provincie Vlaams-Brabant... op een steenworp van de grens met Limburg ... en het ligt perfect op het snijpunt van de diagonalen van de driehoek Tienen ... Diest ... St. Truiden. Ze tellen er nog meer dan dertig duivenmelkers... de meesten spelen er halve fond.
Toch was 2011 de uitzondering op de regel want de hoogste eer ging deze keer naar een rasechte vitesser. Inderdaad... Emiel Lismont (68) beperkt zijn exploten tot Momignies ... Soissons... en Nanteuil en toch stond hij op het hoogste schavotje van het Algemeen Kampioenschap Vlaams-Brabant !

Generaties duivenmelkers

Emiel speelde samen met vader Jozef Lismont tot in 1988 en na een korte tussenperiode ging hij in 1990 voor eigen rekening van start. Ondertussen stak ook zoon Patrick Lismont zijn neus aan het venster... in 1980 ging hij van start op een hok bij zijn grootouders langs moeders kant... en van 1982 tot 1990 speelde hij zelfstandig op een hok achter de ouderlijke woonst. Een melker die van wanten weet en de titel van 1e Nat. Kampioen Snelheid 2009 op zijn huidig adres in Bekkevoort is daar het beste bewijs van !
De eerste duif... een aanvlieger... kwam van Jean Slangen, Neerharen. Er werd voor deze duivin een vale doffer gehaald bij broer Georges Lismont en de jongen werden gedeeld. Een doffer uit dat koppel met nog een duivin van broer Georges werd een echt stamkoppel. Ze zetten een "rood legioen" op de wereld waarmee vele jaren sterk gespeeld werd.
Verder kwamen er nog aanwinsten van Johny &Yves Jonckers, Linter... en Ramaekers-Gressen, Donk (Herk-de-Stad) waarmee aan samenkweek gedaan werd. De "75" was een prima vlieger en samen met de "76" zijn ze prima stamduiven geworden. Ook nog een duivin van Leon Kemerlinckx, Budingen... eerst mocht er een jaar uit gefokt worden en later mocht Emiel ze behouden.
Verder nog duiven van Yves Simons, Overwinden... Pol Decru, Izegem die o.a. zorgde voor duiven van Roland Janssens, Beveren...Gaston Van de Wouwer, Berlaar... en Adhemar Verschueren, Kachtem... en ons aller Willem de Bruijn, Reeuwijk waarmee er 8 duiven geruild werden.

Volle maan

Jaarlijks trekt Emiel Lismont een ploeg van 29 weduwnaars... 20 koppels kwekers... en 100 jonge duiven op gang voor het nieuwe seizoen. Zowel weduwnaars als jonge duiven vliegen uitsluitend de wedstrijden Momignies... Soissons... en Nanteuil.
De ploeg die Momignies vliegt stopt half juli op het weduwschap... wordt herkoppeld... en wordt met een nestje op de natoer gespeeld. De ploeg Soissons / Nanteuil legt er de eerste week van augustus de blok op. Er wordt een late ronde jongen gefokt en begin oktober worden doffers en duivinnen gescheiden. Ze gaan door de rui met een goede ruimengeling en met regelmatig appelazijn in het drinkwater.
En dan moet ook ongeveer het moment aanbreken dat de "duivenmannen" hun strandlaken en hun zonnebrandolie bij elkaar zoeken... en zonder vrouwen voor 10 dagen vertrekken naar Spanje ! Emiel Lismont... Leon Kermerlinckx... Eddy Claeskens... Etienne Swinnen en nog een handvol andere duivensjappers zijn dan van de partij. Loret de Mar en zelfs Salou hebben ze al van binnen en van buiten gezien. Hoe ze er hun dagen doorbrengen ? Veel wandelen en pinten pakken... zeggen ze ! Dat is nu nog eens echte mannenemancipatie !
Goed uitgerust wordt daarna gedacht aan de vroege koppelingsdatum... en dat is niet 25 november zoals op heel veel hokken in Vlaanderen. Nee... er wordt gekoppeld in functie van de volle maan ! Dit betekent dat doffers en duivinnen samen gezet worden op een zodanig tijdstip dat de eieren kippen bij volle maan ! Voor het seizoen 2011 werd er gekoppeld op 27 november...voor 2012 was dat 14 december.
Emiel heeft dat allemaal opgestoken via de kronieken van onze medewerker André Christiaens en volgt het schema van de volle maan nu al zes jaar... en met groot succes beweert hij zelf. In het begin keken de vrienden meewarig toe... en ze durfden Emiel net niet uitlachen. Maar het kan verkeren zei Bredero... en wat doen die lachers nu ... juist ze volgen nu ook het schema van de "volle maan" om weduwnaars en kwekers te koppelen.
De weduwnaarsploeg trekt een vroege ronde jongen groot (eieren van de kwekers onder de vliegers)... na het spenen van de jongen worden doffers en duivinnen gescheiden... en er volgt geen tweede koppeling meer. De doffers blijven op de hokken zonder duivin en komen half februari voor de eerste keer weer los. Tijdens de winterperiode... vanaf oktober tot half februari... komen de duiven in Budingen niet meer buiten.
Het opleren van de weduwnaarsploeg start begin maart en in een vijftal etappes gaat het naar 40 km... vervolgens wordt het Momignies... en de weduwnaars worden nadien tussendoor niet meer opgeleerd. Bij het inkorven komen doffers en duivinnen altijd bij elkaar... tot ze samen in de nestschotel liggen koeren... en gaan daarna de mand in. Er wordt tweemaal daags getraind ... een vrije training om 9 u (vroeger bij warmer weer) en om 17 u.
Bij aankomst van een wedstrijd zit uiteraard de duivin klaar... de doffers vinden snoepzaad in hun voederbakje... kruidenthee in de drinkpot... en wanneer de duivinnen naar de volière gaan wordt er een portie dieetmengeling gevoederd. Op maandag schaft de pot nog steeds dieetmengeling ... op dinsdag 2/3 dieet + 1/3 sportmengeling... op woensdag 1/2 dieet + 1/2 sport... op donderdag 2/3 sport + 1/3 dieet... op vrijdag 100 % sport... zaterdagmorgen 100 % sportmengeling en na een half uur wordt de dis afgeruimd. Op maandag gaat er appelazijn in het drinkwater... op donderdag vitamines... op vrijdag Entrodex (Jaap Koehoorn).

Jonge duiven

Een woordje vooraf over de geschiedenis van het hok van de jonge duiven ! Jonge en oude duiven kregen onderdak op een hok boven de bergplaats... de oude duiven vooraan... de jonge duiven achteraan. Het moet gezegd dat het tijdens de zomermaanden heel warm was op het hok van de jonge duiven... de verluchting liet te wensen over... en de prestaties waren ondermaats.
Op een goede keer kwam de dierenarts op bezoek... en na een "rondleiding" op de hokken was zijn commentaar kort maar krachtig... breek die hokken maar af ! Op deze hokken zul je nooit een fatsoenlijke prijs spelen. Voor een goedmenende duivenmelker is dat gelijk aan een klap in het gezicht. Maar die hokken werden afgebroken... en er werden nieuwe hokken gebouwd in de tuin... en sindsdien wordt er met de jonge duiven een heel stuk beter gespeeld !
De jonge duiven ... een vroege ronde van 60 en een tweede ronde van 40... worden gespeend aan de ouderdom van 25 à 26 dagen. De twee reeksen gaan elk op een afzonderlijk hok... maar de geslachten blijven samen tot ze tweemaal Momignies in de vleugels hebben.
Vanaf begin maart tot de 3e week van mei worden de jongen verduisterd en worden daarna niet meer bijgelicht. Er wordt met de schuifdeur gespeeld maar in augustus komen de jongen met een nestje. Eind april wordt er gestart met opleren... 10 x met de wagen tot 40 km... en eens ze Momignies in de vleugels hebben worden ze nog 1x per week gelost op 40 km... iedere duif afzonderlijk. Bij thuiskomst blijven doffers en duivinnen dan een half uur samen en worden daarna opnieuw gescheiden. Bij de inkorving gaan de schuifdeuren opnieuw open (14 u) ... de jonge partners vinden elkaar in de woonbakken (geen dozen op de vloer wegens vloerroosters). De duiven voor Soissons worden om 17 u ingekorfd... de duiven voor Momignies blijven langer samen want die gaan pas om 19.30 u de mand in.
Voeding, training en medische begeleiding tijdens het vliegseizoen zijn identiek aan die van de weduwnaars. Er wordt tweemaal daags 1 u getraind en een zeldzame keer worden er oude partners ingeschakeld. Niet zo ideaal vindt Emiel want jonge duiven hebben soms schrik van vooral oude doffers.

Medisch

Na afsluiten van het vliegseizoen gaat ook de medicijnkast op slot. Begin november gaat Emiel op consultatie bij dierenarts Raf Herbots... er wordt gedurende 9 dagen behandeld tegen paratyfus (medicijnen)... en trichomonas wordt aangepakt tijdens het broeden (5 à 6 dagen via het voeder).
In de aanloop naar het vliegseizoen wordt er 5 dagen behandeld tegen trichomonas ... er wordt nogmaals 6 dagen behandeld tegen paratyfus (ander product) maar niet ingeënt... en er wordt ook 5 dagen behandeld tegen de luchtwegeninfecties met Ornimix.
Tijdens het vliegseizoen wordt er medisch niets meer ondernomen zo lang de prestaties op niveau blijven. Gaat het minder met de conditie dan wordt er 2 dagen behandeld tegen de luchtwegeninfecties (3 x tijdens het seizoen 2011)... tegen trichomonas werd er gedurende gans het vliegseizoen niets meer ondernomen. Iedere vrijdag krijgen de vliegduiven oogdruppels van de dierenarts toegediend.

10 geboden van een vitessespeler
1. De goede duiven zijn de basispijler van alle duivensucces ! De duiven maken de melker en niet omgekeerd ! Belangrijk daarbij is uiteraard de selectie... 15 van de 29 bij de oude ... en 15 doffers en 20 duivinnen van de 100 jongen overleven jaarlijks de selectie !
 2. Geduld met duiven die het vertrouwen waard zijn. Een duif moet een eerlijke kans krijgen en een duivenmelker moet zich hoeden voor onbezonnen beslissingen waarvan hij later spijt kan krijgen. Een duif die geëlimineerd werd kan haar gelijk niet meer bewijzen !
 3. Dat het hok een belangrijke schakel is in een succesvolle duivensport hebben we ondertussen al wel geleerd ? Een beheersbaar klimaat met een goede verluchting zijn bij deze onontbeerlijk !
 4. De voeding is uiteraard belangrijk. We hebben het dan over gezond voeder... en een vitesser voedert met de lepel !
 5. Het oog van een duif speelt wel een voorname rol ! Ik verwed mijn kansen op duiven met een volledige verkenningscirkel.
 6. En dan de volle maan ! Ik heb me laten overtuigen en geloof er nu rotsvast in. Ze hebben met mij gelachen... maar ze lachen al lang niet meer !
 7. Medische begeleiding ... een noodzakelijk kwaad maar zonder gaat het niet meer. Maar natuurlijke weerstand... staat hier hoog in het vaandel.
 8. Ik opteer voor een vrije training... want duiven verplichten te vliegen is geen oplossing. Gezonde duiven in conditie trainen zonder dwang. Fanatiek de vlag boven het hok doet duiven naar "nevenoplossingen" zoeken.
 9. Het model van een duif is toch ook wel belangrijk. Niet de onderdelen maar het geheel is van belang ! Ik hou van een duif die goed in de hand ligt... belangrijk om er later uit verder te kweken.
 10. Natuurproducten als appelazijn en kruidenthee houden de medische begeleiding binnen de perken. Ondanks alle medische snufjes zijn natuurproducten zeker niet te onderschatten.

 

Palmares 2011
 Momignies 218 od 1, 2, 11, 12, 13, 40, enz. (6/8)
 Soissons 145 od 2, 4, 11, 19, enz. (4/7)
 Momignies 94 od  2, 12, 20, 31 (4/4)
 Soissons 61 jl 1, 3, 4, 7, 15 enz. (5/6)
 Soissons 51 jl  1, 3, 5, 6, 9, 10 (6/7)
 Soissons 93 jl 1, 2, 12, 17, 21 (5/8)
 Momignies 89 jd 1, 2, 4, 18, 24, 26, 27, enz. (8/11)
 Momignies 199 jd  2, 8, 11, 13, 28, 32, enz. (13/24)
 Momignies 378 jd 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 30, enz. (20/24)
 Momignies 288 jd 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 22, enz. (18/24)
 Momignies 193 jd 3, 6, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 20, enz. (16/24)
 Momignies 193 jd  1, 3, 7, 8, 14, 15, 17, 23, enz. (13/24)
 Momignies 198 jd  2, 4, 12, 13, 29, 31, 39, enz(11/20)
 Momignies 178 jd 3, 4, 5, 6, 12, 13, 33, enz. (8/18)

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.