BART GEERINCKX - 1e Nationaal Kampioen fond oude 2019

Liefhebber: 

Wommelgem – Ook Wommelgem deelt in de malaise van de duivensport. Er zijn hoop en al nog 5 à 6 duivenliefhebbers actief en het duivenlokaal is er ook al enig tijd verdwenen. Eén melker houdt er nog de banier hoog en dat is Bart Geerinckx, bijgestaan door zijn vriend en helper Jurgen.

Bart Geerinckx mag terugblikken op een schitterend seizoen 2019 dat bekroond werd met de titel van 1e Nationaal Kampioen Fond oude duiven. Onderweg werden er ook al meerdere veldslagen gewonnen! Met 1e provinciaal Limoges 709 d, 1e provinciaal Libourne 450 d, 1e provinciaal Souillac oude 346 d, 1e provinciaal Souillac jaarse 372 d, 1e provinciaal Tulle 969 d en 1e Zone Limoges 2658 is je seizoen ook al bijzonder goed geslaagd.
Bart maakte in 2019 de overstap naar de ééndaagse fond en die kan hij meer dan geslaagd noemen. De bedoeling was mooiere uitslagen maken en sterkere duiven fokken en ook dat is een succes van formaat geworden.

ZO WERD HIJ NATIONAAL KAMPIOEN
01.6 Limoges 1072 duiven
1 get. 20 Ultimate Freddy
2 get. 8 Future Boy
16.6 Cahors 1999 duiven
1 get. 17 Ultimate Freddy
2 get. 46 Future Boy
05.7 Limoges 2658 duiven
1 get. 12 Ultimate Freddy
2 get. 13 Future Boy
29.7 Souillac 338 duiven
1 get. 15 Brother Queen James
2 get. 4 Strong Gladice
B17-6024165 “Strong Gladice”
Won 1-4-6-8-15-22e Prov. en 37e Nat. Bourges (in totaal 4x top 100 nationaal).
Komt uit “White Tows” (uit “Rapido I” x “Black & White”, dochter van “Wittekop Sylvester” x “Willyke”) x “Geschift Fantasy” (dochter van “Gladiator” x “Miss Argenton”, 1-2-3e Prov.).
B15-6020149 “Ultimate Freddy”
Won o.a. 1e Noyon 1256 d. en 15-27-41-42-52-81-82-99e Nationaal ! 
Komt uit “New Freddy” (1e Nat. Asduif grote hafo KBDB 2010 gespeeld door Pierre Mathijs) x “Sylvester’s Gold” (dochter van “Wittekop Sylvester” x “Miss Magic”, 1e Olympiadeduif allround Nitra 2013).
B16-6033507 “Broer Queen James”
Won o.a. 1e Noyon 670 d., 1e Nat. Zone Limoges 2658 d. (16e Nat.), 3e Nat. Zone Argenton 3486 d. (14e Nat.), 75e Nat. Aurillac 3886 d. etc.
Broer van “Queen James” (5e Nat. Asduif Fond KBDB 2017). Komt uit “Luc” (1e Nat. Argenton 12.446 d. uit “Blauwe IJzeren” x “Eenwitpen Willyke”) x “Just Wait” (1e Nat. Argenton 16.363 d. uit “Rapido I” x “Xena”).
B14-6174168 “Future Boy”
4e Beste Fondduif België over 4 vluchten 2019
Komt uit “Witte Souillac” (vader “Power Lady”, 1e Prov. Asduif fond en zoon van “Elfpender Leeuw” x “Miss Souillac”) x “Glaka” (uit “Gladiator” x “Blauw Kaasboer”).

Soontjensduiven

Het is allemaal begonnen bij grootvader Jos Geerinckx die in de vijftiger jaren een van de betere vitessespelers was. Vader Luc Geerinckx deed de duivenmicrobe op bij vader Jos en eind 1970 vestigde hij zich in Wommelgem waar hij zelfstandig met duiven begon. Zijn hokken waren eerder klaar dan zijn woning.
In die dagen beleefde buurman Jos Soontjens hoogdagen in de duivensport. Telkens op maandag was er in de “serre” bij Soontjens een vergadering van de duivenmelkers die bij een frisse pint de wedstrijden van het afgelopen weekend bespraken. Op een keer kwam Jos met een nestschotel met twee jongen binnen en vroeg om te lachen wie deze twee piepers wilde kopen. Niemand reageerde maar Luc ging de volgende dag terug naar Soontjens om deze jongen te kopen. Het waren twee jongen van de “Late Tom” en ze kostten wel een half maandsalaris maar Luc stak beide jongen in zijn mand. In de jaren die volgden gingen er heel wat Soontjesduiven naar Luc Geerinckx waaronder de “Lichte Late” die een stamduif werd. Er werd toen hoofdzakelijk op de snelheid gespeeld.
Toen de halve fond werd aangepakt werd er uitgezien naar sterkere duiven. In de tachtiger jaren werden er duiven bijgehaald van Flor Van Loock, Berlaar. 

In de jaren negentig ging men op de koffie bij Fons Slaets, Lint. Eind jaren negentig werden twee duiven gekocht op de totale verkoop van Jef Keirsmaekers, Nijlen waaruit de stamduivin “Willyke” is geboren.
Later kwamen daar 2 kinderen bij van “Miss Rapido” van Patricia Verhaegen, Aarschot. Er kwamen ook duiven bij van Marcel Wouters, Westmalle en ook het Kannibalensoort van Dirk Van Dyck, Zandhoven deed zijn duit in het zakje.
De laatste jaren probeert Bart de topduif zelf op de kop te tikken en dat is in de meeste gevallen een dure onderneming. Zo’n kanjer was de “New Freddy” van Pierre Matthijs waarvan Bart voor de helft eigenaar is samen met PEC en waarvan hij al enkele jongen gespeeld heeft. De “Ultimate Freddy”, een zoon van “New Freddy”, heeft 3 prijzen gevlogen voor het Nationaal Kampioenschap Fond oude duiven 2019.
Dan hebben we nog de gezamenlijke aankoop met PEC en Kaier van “Nadine” van Willy Daniels, Kessel die 1e Nationale Asduif Grote Halve Fond werd in 2017. Een aankoop die beloften inhoudt ! Verder probeert Bart ook nog toppers op de kop te tikken bij voorkeur uit asduiven

Het hok van de jonge duiven.Drie basisbloedlijnen 

De kolonie van Bart Geerinckx is gebaseerd op drie basisbloedlijnen.

* “Gladiator” B03/6460062 met een geweldige nakweek
- Dochter “My Favourite” met 6 x in de eerste tien provinciaal.
- Dochter “Miss Blois” won de 1e provinciaal Blois.
- Kleindochter “Miss Magic” werd 1e Olympiadeduif Allround 2013.
- Kleindochter “Acy” werd 1e Olympiadeduif Fond 2015.
- Kleinzoon “Super Yearling” won 1e prov. Souillacc 2019
- Kleindochter “Strong Gladice” won 1e prov. Libourne 2019. Ze won ook 1e, 4e, 6e prov. op 3 fondvluchten en 37e nat. Bourges 2019.
- Kleindochter “Het 224” won 1e prov. Souillac jaarse 2019
- Kleinzoon “Future Boy” werd 4e beste duif over 4 nat. vluchten
- Achterkleinzoon “De 182” won 1e prov. Tulle 2019

* “Wittekop Sylvester” B02/6354241 x “Willyke” B98/6185637
- Dochter “Miss Limoges” won 2e nat. Limoges 2005.
- Zoon “Argento” won 2e nat. Argenton 2008
- Kleindochter “Beautifull Star” won 1e nat. zone Argenton 2018.
- De 1e nat. Bourges jaarse van Guy Van der Auwera-Sorin Florea heeft als moeder een kleindochter van Wittekop Sylvester x “Willyke (inteelt)

* “Blauwe IJzeren” B96/6618311 x “Dochter Willyke” B02/6506323
- Zoon “Luc” won 1e nat. Argenton 2012.
- Kleindochter “Queen James” werd 5e nat. Asduif fond 2017 en 1e prov. Asduif fond 2017
- Kleinzoon “Brother Queen James” won 1e zone Limoges 2019 en 2e prov. Argenton 2018
- Dochter “Iron Lady” won 2e nat. La Souterraine 2010, 3e nat. Argenton 2010 en 1e prov. Chateauroux 2009
- Kleindochter “Little Star” werd 1e nat. Asduif Grote Halve Fond 2015.

Het hok van de weduwnaars met een volière voor.Territoriumdrang

Bart Geerinckx kwam aan de start van het seizoen 2019 met 30 weduwnaars, 35 duivinnen op het weduwschap en 200 jonge duiven.
Na het vliegseizoen gaan de doffers in de volière (met dak) voor het hok en ze zitten dag en nacht buiten. Rond half januari komen de duiven opnieuw los. Er werd niet vroeg gekweekt en de eerste koppeling vond plaats op 1 maart en er werd één jong groot getrokken. Op het jong werd er opgeleerd en werden de snelheidsvluchten gevlogen.
Bij het opleren worden de weduwnaars 5 x weggevoerd. Op het nestje werden ze zelf nog weggevoerd en 1 per 1 gelost.
De weduwnaars zitten verdeeld over 4 identieke hokken. Er zijn 12 nestvakken per hok waarop een 7-tal duiven een woonbak hebben. Bij het binnenkomen van de duiven gaan de hokken open en de doffers vliegen al eens een ander hok binnen in een woonbak waarvan ze denken dat het de hunne is. Er wordt dus regelmatig een robbertje gevochten en Bart moet de vechthanen uiteen halen vooraleer er ongelukken gebeuren. Hij is er trouwens van overtuigd dat de territoriumdrang van de doffers een grotere motivatie geeft dan de duivin. Voor het inkorven komen doffers en duivinnen niet samen. Na aankomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen tot ‘s avonds laat bij elkaar. Na aankomst van een zware wedstrijd blijven ze maar een korte periode samen. Recuperatie is belangrijker dan de periode van samenzijn met de duivin.

35 duivinnen op weduwschap

Ook de duivinnen verblijven na het seizoen dag en nacht in de volière en komen rond half januari voor de eerste keer los. Rond 10 à 15 maart is de eerste koppeling en ze trekken één jong groot waarop ze opgeleerd worden en de snelheidsvluchten vliegen. Met de halve fond begint het weduwschap.
Bij het opleren worden ze 5x weggevoerd tot 35 km. Na Quiévrain worden ze in de maand april regelmatig gelost op 60 km. Na een moeilijke wedstrijd tijdens het seizoen worden doffers en duivinnen gelost op 30 à 60 km en bij thuiskomst komen ze even samen met hun partner.
De duivinnen hebben 1 rusthok en 2 broedhokken. Tijdens de week komen ze niet op de broedhokken. Bij de inkorving komen doffers en duivinnen niet samen. Bij aankomst van een wedstrijd vinden de duivinnen hun partner op de broedhokken. Na thuiskomst blijven ze samen tot ‘s avonds.

De verluchting in het plafond van de gang voor de hokken.Jonge duiven goed opleren

Er worden drie rondes jongen gekweekt uit de kwekers. De jongen worden gespeend aan de ouderdom van 25 dagen. Ze gaan op twee grote hokken met volière voor en de geslachten worden niet gescheiden. Bij Bart Geerinckx gaat de meeste aandacht naar het spel met de oude duiven en de jongen worden alleen maar goed opgeleerd.
Bij het opleren worden de jongen 12x weggevoerd tot 35 km. Dan wordt het Quiévrain en daarna worden de jongen tussendoor niet meer weggevoerd. Midweeks is er nog een opleervlucht uit Quiévrain en het gebeurt meermaals dat de jongen op woensdag Quiévrain en op zondag Noyon vliegen. De eerste ronde heeft momenteel 7x Noyon en 2x halve fond gevlogen en wordt niet ingezet op de nationale vluchten.
Doffers en duivinnen blijven het ganse seizoen samen. Als er eieren komen dan worden die vervangen door kalkeieren. Uit wat er van de 200 jongen overblijft aan het einde van het seizoen wordt er dan een ploeg jaarlingen geselecteerd. Bart heeft absoluut niet veel stress van het spel met zijn jonge duiven.

Stevige kost als er moet gewerkt worden

Bart is goed bevriend met Eddy Noel en die heeft zijn eigen mengelingen “Aidi”. De mengeling voor de duivinnen is “Girl Power” en vanaf de halve fond krijgen de dametjes alleen nog deze mengeling.
De mengelingen voor de doffers zijn Mix 1, 2, 3. Deze worden gevoederd van zodra er halve fond gespeeld wordt. Voordien wordt er “Rustmengeling” en Mix 1 gevoederd.
Wanneer de duiven wekelijks gespeeld worden krijgen ze bij aankomst van een wedstrijd Turbomengeling en “Recup Fast” van “Aidi” in het drinken. Er gaan olie en proteïnen over het voeder. Op zondagmorgen krijgen ze wat er overblijft van zaterdag. Op zondagavond en maandagmorgen wordt het Mix 1. Op maandagavond en dinsdag wordt het 50% Mix 2 + 50% Mix 3. Op woensdag wordt het 100% Mix 3.
Alle duiven worden dus tot woensdag opgevoederd want ze eten uit een gezamenlijke voederbak. De duiven die niet ingekorfd worden krijgen op donderdag, vrijdag en zaterdag beperkt Mix 1 en worden daarna terug opgevoederd.
Vanaf de fond krijgen de duiven pinda’s en walnoten ‘s avonds na het klassieke voeder. Er worden ‘s avonds mineralen verstrekt en de bijproducten die gebruikt worden komen van Röhnfried en “Aidi”.

Tijdens het vliegseizoen worden de drinkpotten iedere dag gereinigd en in het weekend worden ze uitgeschuurd met Dettol.Beperkt medisch

De medische begeleiding wordt door Bart zo beperkt mogelijk gehouden. Raf Herbots is de vaste dierenarts en ik hoop van hem zo weinig mogelijk te zien zegt onze nationale kampioen. Ik wil de medicamenten tot het minimum beperken.
Einde maart worden de duiven vrij gezet van trichomonas door een “kuur” van 7 dagen. Na de geelkuur worden er het ganse seizoen de “gele druppels” toegediend via de neus. In ieder neusgat 1 druppel op de dag van de inkorving. Na een vlucht met slecht weer krijgen de duiven nog een druppel in de bek. Dat is meer uitzondering dan regel en in 2019 is dat slechts tweemaal gebeurd. In 2019 werd er niets ondernomen tegen luchtweginfecties.
Bart Geerinckx : “In 2019 heb ik de dierenarts tijdens het seizoen helemaal niet nodig gehad. Mijn duiven bleven gemakkelijk gezond.
Tijdens de winter krijgen mijn duiven lange kuren (14 dagen) met natuurproducten zoals look en ajuin in het drinken, Usnegano, Avidress, Zilverwater en Health Elexir van “Aidi”

Strenge selectie

Bart Geerinckx voert een strenge selectie door bij jong en oud. De jonge duiven worden niet keihard gespeeld maar worden geselecteerd op de natuurlijke gezondheid. Hij kan gemakkelijk duiven elimineren. Van de 200 jonge duiven blijven er 40 à 50 over, voldoende voor een ploegje jaarlingen.
De oude doffers en duivinnen moeten kunnen kop vliegen. Een goeie mag eens missen als hij daarna maar de kop doet. Van de 30 doffers blijven er 12 à 14 over, van de 35 duivinnen blijven er 12 over.

Goed hokklimaat

Het hok is zeer belangrijk want goede duiven op slechte hokken presteren niet. De ploeg oude en jaarse doffers en de duivinnen worden gespeeld op 18 m vlieghokken. De jonge duiven zijn ondergebracht op een hok van 6 x 5 m met een volière er voor.
Het hok van de oude en jaarse doffers heeft een open nok. Het plafond voor de duiven is dicht, het plafond boven de gang (75 cm) is open.
Het hok van de duivinnen heeft een luchtinlaat voor- en achteraan onder het vooruitspringend dak. Het plafond voor de duiven is dicht met vooraan een verluchtingspleet van 30 cm. Het hok van de doffers en de jonge duiven heeft een plankenvloer terwijl de duivinnen op roosters zitten.
Tijdens het seizoen wordt een strikte hygiëne gehandhaafd op het hok van doffers en duivinnen. Buiten het vliegseizoen is dat minder nauwgezet. Op het hok van de jonge duiven ligt er erwtenstro en vloerdekkorrel en het hele seizoen wordt dit hok niet gereinigd. Hier wordt gedacht aan het opbouwen van een natuurlijke weerstand. Tijdens het seizoen worden de drinkpotten iedere dag gereinigd en in het weekend worden ze gereinigd met Dettol. In de winter wordt de drinkpot gewoon bijgevuld.
Bart Geerinckx : “De laatste 2 à 3 jaar is het hokklimaat hier goed. Het zijn zelf gefabriceerde hokken die heel droog zijn waarop je geen duiven ruikt en waar er veel zuurstof zonder tocht is. Ik ben voorstander van “veel” hok voor “weinig” duiven of 7 duiven waar er plaats is voor 14 !
Van de jonge duiven moet je deze overhouden die makkelijk gezond blijven. Natuurlijke weerstand is belangrijk. Een duif die je altijd moet helpen met medicijnen wordt nooit je beste. Afstamming speelt bij selectie geen rol. Volières zijn een zegen voor de duiven !
De verwarmingsplaten worden niet veel gebruikt. Alleen in het begin van het seizoen worden ze ingeschakeld zodat de duiven thuiskomen op een iets warmer hok bij slecht weer.”

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.