Wekelijkse mededeling KBDB 25-05

Onderwerp: 

KBDB logoDe eerste opleervluchten waren een groot succes en de liefhebbers waren blij hun duifjes opnieuw terug te zien keren op het hok. Het was de moeite waard en hartverwarmend. Het was gewoonweg prachtig !

Deze eerste vluchten dienden “op een drafje” te worden ingericht maar kenden een goed verloop.
De KBDB en de lossingsverantwoordelijken, die we hierbij willen bedanken voor het geleverde werk, hebben al wat geleerd van dit eerste “grote” weekend.

De grote hoeveelheid lossingen per lossingsplaats, de vermenigvuldiging van het aantal lossingsplaatsen per provincie en de wijzigingen in de vlieglijn vergroten de risico's.
Voor de opleervluchten deze week : deze zullen voor alle PE’s/SPE’s worden ingekorfd op dinsdagavond (26/05) met lossing op woensdag (27/05).

Voor de leervluchten tijdens het weekend werd een onderscheid gemaakt tussen de gebruikelijke en de traditionele lossingsplaatsen (Quiévrain, Momignies, Chimay, Mettet, Achêne en Cul des Sarts) met lossing op zondag en de uitzonderlijke lossingsplaatsen (Doornik, Bouillon, Fleurus, Arlon, Virton, …) met lossing op zaterdag.

Er dient op de traditionele lossingsplaatsen verplichtend te worden gelost op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur (6u50) en de verste afstanden eerst.

Vanaf volgende week zullen de leervluchten tijdens de week worden ingericht op dinsdag (uitzonderlijke lossingsplaatsen) en woensdag (traditionele lossingsplaatsen).
Het verbod op collectieve lossingen op maandag, dinsdag en vrijdag, opgenomen in ons persbericht van 18/05/2020, wordt gewijzigd in maandag, donderdag en vrijdag.

Deze nieuwe bepalingen zijn van kracht vanaf woensdag 27/05/2020.

Hartelijk dank aan de mandatarissen van de PE’s/SPE’s voor hun begrip in het belang van onze duiven.

Dit is een tijdelijke oplossing en hopen dat we u, zo vlug als mogelijk, goed nieuws kunnen brengen, het nieuws waar we allemaal op wachten.
De KBDB hoopt de komende dagen een positieve reactie te ontvangen op de vele interventies en stappen dewelke werden ondernomen bij de bevoegde autoriteiten.

Een tweede punt waar wij onze liefhebbers en verenigingen wensen in te lichten is het feit dat de inrichter CFW ons informeerde dat zij voor 2020 hun activiteiten zullen opschorten.
Wij willen onze verenigingen en liefhebbers informeren van het antwoord, hetgeen werd verstrekt aan betrokkene.

Heer Voorzitter,
Heren Leden van het comité van CFW,

We hebben kennis genomen van uw beslissing om alle activiteiten van CFW voor het seizoen 2020 “op te schorten”.

Dit is zeker een doordachte beslissing van alle leden van het comité van CFW.

Het is niet aan ons om erop te reageren of de relevantie ervan te beoordelen. De elementen of argumenten die in uw briefwisseling van 23.05.2020 naar voren worden gebracht, zijn, naar we hopen, zeker niet de enige punten die hebben geleid tot deze cruciale beslissing van CFW.
We weten pertinent zeker dat de werkwijze van het nieuwe KBDB-bestuur u niet past. De leden van de NRBB hebben een nieuwe kijk op het beheer van de duivensport, het respect voor dierenwelzijn en vooral het primordiaal belang van de Belgische liefhebbers.

Helaas, voor de Belgische duivensport, veroorzaakt uw beslissing een directe en sportieve schade aan vele duivenliefhebbers en leden van uw organisatie, wiens loyaliteit en inspanningen om uw programma voor te bereiden, niet zwaar genoeg hebben doorgewogen in uw besluitvorming.

Als federatie kunnen we onze liefhebbers niet in de steek laten en zullen we alle kansen grijpen die zich zullen voordoen, zodat geen van hen door deze situatie, volledig buiten hun wil om, worden gestraft.

Actueel blijken, volgens onze informatie, de door de KBDB ondernomen stappen om te kunnen lossen in Frankrijk, positief te evolueren.

Sommige inrichters hebben, teneinde samen te werken, al een schema van "nationale en internationale" noodkalender opgesteld dewelke, zelfs als deze kalender binnen enkele weken aanvangt, nog steeds standhoudt en zou kunnen voldoen aan de verwachtingen van alle duivenliefhebbers van het land.

De duivenliefhebbers die door de eenzijdige beslissing van CFW worden getroffen, moeten daarom ook voldoening vinden.

Sommige details zullen in overleg met de Belgische inrichters en internationale partners geregeld worden, maar enkel met goede wil kan de duivensport zegevieren in dit ongelijke gevecht.

De nationale voorzitter, De voorzitter van het NSC,
Pascal Bodengien. Denis Sapin.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.