Wekelijkse mededeling KBDB 01-06

Onderwerp: 

KBDB Wekelijkse mededeling coronaBeste leden-liefhebbers,

Vooreerst willen wij jullie laten weten dat de KBDB een sponsoring van 4.700 chirurgische mondmaskers mocht ontvangen van Kris Cleirbaut, Celine Sun en Geert De Clercq. Deze zullen door KBDB onder alle verenigingen in België worden verdeeld.

Aan de KBDB werden mondmaskers geschonken.Een bijkomende sponsoring van 5.000 mondmaskers zal eerstdaags op de KBDB worden geleverd. Wie is deze gulle schenker? Deze zijn afkomstig van ”European Pigeon Website” en dit via tussenkomst van dhr Eddy Grootjans.

En dit allemaal als steun voor de KBDB.

Vanwege de KBDB en al haar leden willen we deze mensen hiervoor van harte danken!

Ten tweede, stellen we met genoegen vast dat we, ook na de tweede week van trainingsvluchten binnen onze landsgrenzen,

  • met vele lossingsplaatsen
  • de bijkomende problematiek van de Nederlandse lossingen in Frankrijk die België overvliegen
  • een massa ingekorfde duiven

in het algemeen van een vlot tot zeer vlot verloop kunnen spreken.

Dit stemt me als KBDB-Voorzitter bijzonder tevreden!

Ik wil hiervoor een woord van dank uitspreken aan eenieder van jullie:

  • onze liefhebbers omdat ik verneem dat overal alles vlot verloopt qua inkorvingen en onze opgelegde Covid-19 maatregelen goed worden opgevolgd.
  • alle lokalen en bestuursleden voor al hun geleverde inspanningen
  • onze vervoerders en onze lossingsverantwoordelijken die voortreffelijk werk leveren en er onderling een goede communicatie op na houden.

Wij danken alle liefhebbers die, via alle mogelijke middelen, ons hebben geholpen en ons hebben bijgestaan met raad en daad.

Afgelopen vrijdag werd ons door een liefhebber, Norman Horemans uit Wilrijk, gemeld dat er zich naast de A12, twee Duitse duivensporten bevonden. We gaan hier uiteraard een onderzoek naar instellen. BEDANKT NORMAN en dit in naam en ter bescherming van al onze liefhebbers. Hiermee help je de duivensport vooruit en bescherm je de duiven van al onze duivenliefhebbers.

Collegiaal zijn is ook de leuze van Rachid Hassan 42 uit Wiekevorst, gebeten door de duivenmicrobe, die, op een sportieve manier, een verdwaalde duif van onze nationale voorzitter aanmeldde. Bedankt Rachid!

Verder wil ik mij, als Voorzitter, ook excuseren voor de iets gebrekkige communicatie van de voorbije week. Het was inderdaad soms nogal onduidelijk. Als het minder goed is moeten we dit ook durven toegeven, we zijn ten slotte ook maar mensen maar we doen ons best om hieraan te werken.

Deze nieuwsbrief is er één met veel frustratie ....maar ook één van hoop.
Aan de basis daarvan: de geldende maatregelen van de Belgische Overheid, waarbij alle logica ontbreekt!

De feiten tot op heden:

  • Het opleren van duiven is momenteel enkel toegestaan op Belgisch grondgebied!  Voor de lossingen op Frans grondgebied blijft het licht meedogenloos op rood.  Een regelgeving die er niet is in bv. Nederland, Duitsland, Luxemburg.  Vandaar de mogelijkheid bij onze noorderburen tot het inrichten van trainingsvluchten vanuit Frankrijk.  Zondermeer wordt de Belgische duivensport hierbij “en plein public” simpelweg belachelijk gemaakt!  Temeer daar de Franse duivenfederatie FCF de nodige lossingsvergunningen aan de KBDB heeft afgeleverd.
  • Daarbovenop geldt er nog steeds een verbod op (sport)evenementen tot 31 juli.  Tot op heden valt duivensport, als recreatieve sport, onder diezelfde gezamenlijke noemer. Het is uiterst bedroevend dat de Federale Crisis-cel hierop tot op de dag van vandaag geen enkele uitzondering wil toestaan.  Dit ondanks het feit dat alle nodige argumenten inzake duivensport al meerdere weken in hun bezit zijn.

Tot daar de geldende Belgische wetgeving, waar wij als KBDB onmogelijk onderuit kunnen. Hoe graag we dat ook willen en proberen… het blijft de enige realiteit. 

Uiteraard begrijpen we de groeiende ontevredenheid bij de liefhebbers. Die is trouwens volledig terecht! Maar laat het absoluut duidelijk zijn dat wij als KBDB reeds weken al het mogelijke doen om zo snel als mogelijk de nodige versoepelingen te bekomen. Dagelijks is er contact hieromtrent met zowel de Cel Dierenwelzijn als de Crisis-cel Binnenlandse zaken. Onze belangen worden met volle inzet verdedigd door de bevoegde Minister in hoogsteigen persoon. Jammer genoeg blijkt politiek in België een spel met veel spelers maar bitter weinig realisaties.

De komende week wordt cruciaal om het seizoen 2020 nog enigszins te redden. We kregen echter wel positieve berichten vanuit de bevoegde instanties. Daarom werden er reeds voor woensdag 3 juni een aantal lossingsvergunningen in Frankrijk aangevraagd. Doch willen we niet op de zaken vooruit lopen en uitspraken doen zonder enige zekerheid. Het is namelijk niet de KBDB maar enkel het Kabinet Binnenlandse Zaken, de Crisiscel / GEES en Dierenwelzijn die bij machte zijn eventuele versoepelingen door te voeren. Intussen blijft de KBDB onverstoord knokken om te bekomen wat onze duivensport toebehoort… spel en plezier voor iedereen!

Uit het diepste van ons hart hopen we dan ook om jullie eerstdaags positief nieuws te mogen brengen !

Zoals u zult begrijpen, is het actueel te kort dag om aanstaande woensdag 03/06/2020 reeds duiven te lossen in Frankrijk, zodat dezelfde Belgische leervluchten zullen worden ingericht als afgelopen woensdag nl.

Wie lost waar?

Woensdag 03/06/2020

Vlaams-Brabant: Quiévrain (sector I) - Fleurus (sector II & III) - Momignies (sector II & III)
West-Vlaanderen : Momignies – Tournai/Doornik
Oost-Vlaanderen: Quiévrain (Midden) – Momignies (westenlijn & mid-west & midden) – Tournai (mid-west – westenlijn)
Limburg : Hannut - Mettet – Sint-Truiden
Antwerpen Quiévrain – Momignies – Fleurus - vlucht in de buurt van Brussel
Hainaut: Momignies
Brabant wallon : Momignies
Liège : Cul-des-Sarts - Achêne
Namur : Cul-des-Sarts

Wij vragen iedereen om regelmatig onze website en facebookpagina te consulteren aangezien er onmiddellijk zal gecommuniceerd worden van zodra wij meer nieuws ontvangen.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.