Mededeling KBDB 26-06

Onderwerp: 

KBDB logoVanaf 1 juli 2020 worden er opnieuw versoepelingen doorgevoerd door de federale overheid ingevolge de uitbraak van de “covid-19” pandemie.

Na deze datum is het inkorven op afspraak niet meer verplichtend. Verenigingen die dit echter nog willen blijven verder toepassen, kunnen dit uiteraard blijven doen.

De door de federale overheid uitgevaardigde veiligheidsmaatregelen blijven uiteraard van toepassing voor al onze liefhebbers en alle verenigingen en rekenen uiteraard op het gezond verstand van eenieder. Het dragen van een masker voor de liefhebbers bij het inkorven van hun duiven wordt aangeraden doch is niet meer verplichtend.

Bovendien melden wij u dat de versoepelingen, uitgevaardigd voor het formulier van de loodjes/verzegelstrips wordt opgeheven, zodat de bepalingen van art. 43 van het NSR opnieuw integraal dienen nageleefd te worden zoals hierna opgenomen:

Art. 43  § 1 van het NSR:

Het loden dient te gebeuren met een genummerde en door de KBDB geleverde plastieken verzegelingstrip.
Een lijst met, per mand, de vermelding van het mandnummer en het totaal aantal manden evenals de nummers van de aangebrachte verzegelingstrips (1, 2 of 3 per mand al naargelang respectievelijk aluminium, plastieken of rieten manden worden gebruikt) zal door de vereniging verplichtend worden opgemaakt en meegegeven aan de vervoerder. Deze lijst mag door de vervoerder, na de wedvlucht, worden vernietigd.

Rekening houdend met de hoge temperaturen die worden voorspeld voor vandaag dienen de verenigingen, in toepassing van art. 44 NSR, VOOR ALLE WEDVLUCHTEN, met inkorving op 26/06/2020 het aantal duiven per mand te verminderen met 10%.

Bovendien worden de verenigingen herinnerd aan het feit dat van bij de inkorving in het lokaal de duiven onmiddellijk dienen gedrenkt te worden en de drinkbakken dienen aangehecht te blijven tot de ophaling van de manden door de vervoerder (art. 37 § 1 van het NSR).

De aandacht van de vervoerders wordt bovendien gevestigd op de strikte toepassing voor wat betreft het drenken van de duiven.

De KBDB beschikt over uitslagen van inkorvingsburelen in Frankrijk alwaar Belgische liefhebbers hun duiven zijn gaan inkorven en ook op de uitslag worden opgenomen. De leden van de nationale raad van beheer en bestuur verwijzen hiervoor naar art. 2 § 2 van het NSR:

Het is aan de leden verboden op straf van voorlopige schorsing door de nationale  raad van beheer en bestuur deel te nemen aan wedvluchten of leervluchten, tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen, feestelijkheden, enz... , ingericht door een vereniging (in de zin van artikel 14 van de KBDB-statuten) die geen lid is van de KBDB, zoals het ook aan onze verenigingen verboden is niet-leden aan hun wedvluchten, leervluchten of andere sportieve activiteiten, te laten deelnemen. Onze verenigingen mogen in hun schoot geen deelneming aan wedvluchten toelaten van niet-leden.

Dit verbod geldt niet voor tentoonstellingen, manifestaties, vergaderingen of feestelijkheden ingericht in het buitenland op voorwaarde dat de buitenlandse inrichter of het buitenlands organisme werd erkend door zijn nationale federatie.

DIT IS TEN STRENGSTE VERBODEN!

De overtreders zullen dan ook worden uitgenodigd op een zitting van de nationale raad van beheer en bestuur teneinde gehoord te worden aangaande deze overtreding op het NSR.

Met vriendelijke groeten.

Namens de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.