Mededeling KBDB 18-05

Onderwerp: 

KBDB logo

19 mei 2020: Mededeling ter attentie van de verenigingen

Na het persbericht dat gisteren werd gepubliceerd, merken we op dat een groot aantal verenigingen hun eigen opleervluchten organiseren zonder de procedure van de KBDB te respecteren en zonder in het bezit te zijn van een lidkaart “vervoerder”.

De KBDB wenst deze praktijk niet te verbieden en is, integendeel, geneigd zijn deze te steunen, aangezien het een bijkomende “service” is die aan liefhebbers wordt aangeboden.

De KBDB is echter verplicht om de reeds gedurende vele jaren stilzwijgende afspraken met de destijds federale overheidsdienst “Dierenwelzijn” na te leven, en die er op toezien dat de duiven altijd in de beste omstandigheden worden vervoerd.

Binnen de KBDB werd een interne procedure uitgewerkt. Deze is simpel en snel. Twee punten moeten worden gerespecteerd:
- Het gebruikte voertuig moet worden aangeboden bij een KBDB-mandataris. Deze laatste controleert het voertuig en certificeert dat de duiven in goede omstandigheden worden vervoerd. Als er geen aanpassing is gemaakt aan het transportmiddel. Indien er geen aanpassingen worden uitgevoerd aan het transportmiddel, dient deze controle éénmalig te worden uitgevoerd.
- De aanvrager (de vereniging of een andere persoon die deze leervluchten wenst te verzorgen) ontvangt tegen betaling (50 EURO) een jaarlijks lidkaart van “vrachtvervoerder”.

We nodigen de verenigingen die zich willen in orde stellen om deze procedure zo snel mogelijk op te starten.

Wij informeren u bovendien dat, voor de lossingsplaatsen zich bevindend op het Waals grondgebied, de lossingsplaatsen vooraf werden bepaald en goedgekeurd worden door de bevoegde dienst “dierenwelzijn”. Gezamenlijke lossingen op andere
plaatsen worden beschouwd als 'wilde' lossingen en kunnen worden bestraft. De lijst van deze lossingsplaatsen is te raadplegen op de site van de KBDB en kan enkel worden gelost op woensdag en donderdag.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


18 mei 2020

Aansluitend op de inlichtingen, verstrekt in de mededeling van 16/05/2020, werden de volgende beslissingen genomen door het KBDB-crisiscomité "Covid-19":

 1. Gezamenlijke opleervluchten zijn toegestaan ​​voor alle verenigingen in België. Deze starten op donderdag 21/05/2020 (inkorving woensdag 20/05/2020). De categorie jonge duiven start pas op woensdag 27/05/2020.
 2. Opleervluchten op Waals grondgebied zijn enkel toegestaan ​​op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag.
 3. De lossingen zullen dienen te worden uitgevoerd op het vroegst mogelijke en gunstige lossingsuur mits inachtneming van het principe dat de verste afstanden als eerste zullen worden gelost. Deze inlichtingen, ook deze van de opleervluchten, zullen worden gepubliceerd op de website van de KBDB en zijn tevens beschikbaar op de telefoonnummers: 02 / 896.54.54 (Nederlandstalig) - 02 / 896.54.55 (Franstalig).
 4. Verenigingen die wensen in te korven (en hun akkoordverklaring hebben teruggestuurd naar de KBDB) dienen contact op te nemen met hun vervoerder. De verenigingen dienen de naam van de chauffeur, aan wie zij hun duiven toevertrouwen, vermelden op de lijst met de namen van de inkorvende liefhebbers.
 5. Een document, waarbij de aansprakelijkheid van de vereniging op het vlak van “Covid-19” wordt beperkt, zal op de website worden gepubliceerd. De KBDB vraagt ​​dat dit document zal worden opgehangen in de inkorvingsburelen.
 6. Volgende etappes voor de verschillende provincies werden weerhouden:
 • Limburg: Les Isnes, Chimay
 • Vlaams-Brabant: Quiévrain, Fleurus, Momignies
 • Oost-Vlaanderen: Moeskroen, Quiévrain en kortere opleervlucht (in de buurt van Aalst)
 • Antwerpen: Quiévrain, Momignies en kortere opleervlucht (in de buurt van Brussel)
 • West-Vlaanderen: Quiévrain, Doornik
 • Henegouwen: Momignies, Bouillon
 • Namen: Cul des Sarts, Virton, Arlon
 • Luik: Cul des Sarts
 • Waals-Brabant: Momignies
 • Luxemburg: /
 1. De op de lossingsplaats aanwezige vervoerders dienen verplichtend contact op te nemen met de verantwoordelijke van de lossingsplaats en, zoals voor de wedvluchten, met de lossingsverantwoordelijke van de regio waarvoor zij het vervoer uitvoeren.

De eerder tussen de PE’s/SPE’s  genomen beslissingen blijven van toepassing tijdens het weekend.

Voor de verenigingen dewelke met eigen vervoer hun duiven lossen en in orde zijn met de regelgeving dienaangaande uitgevaardigd door de KBDB (keuring voertuig, lidkaart vrachtvervoerder, …) kunnen geen lossingen uitvoeren op het Waalse grondgebied op maandag, dinsdag en vrijdag.

We danken de aanwezige vervoerders voor hun actieve deelname aan de ontwikkeling van dit project van heropstarting.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.