BELGIAN MASTER 2017 - Nieuwsbrief 4

Belgian M

Nederlands | English | Francais | Deutsch

Wijziging datum finale + foto´s eerste trainingsvluchten

Beste deelnemers en sportvrienden,

Belangrijke mededeling:
Op advies van meerdere Franse officiële instanties, waaronder de Nationale Franse Federatie, en als gevolg van de steeds weerkerende uitbraken van vogelgriep op het Belgische grondgebied, vonden wij, als organisatie, het raadzaam de datum voor de finale race opnieuw aan te passen en met een week te vervroegen.

De nieuwe datum wordt dinsdag 29 augustus 2017.

Intussen stellen wij alles in het werk om de duiven voor te bereiden tegen deze aangepaste datum.

Van het mooie weer op woensdag- en donderdagvoormiddag werd gebruik gemaakt om de duiven weg te brengen en op een korte afstand te lossen. De duiven werden op deze afstand telkens in kleine groepen van telkens een 100-tal duiven gelost. Sommige groepen kozen snel de juiste richting en wisten in een mum van tijd hun hok te bereiken. Andere groepen kozen ervoor om eerst de ruime omgeving verder te verkennen alvorens terug te keren.
In de komende dagen zullen we deze training zoveel mogelijk herhalen.

Klik hier voor enkele beelden van de eerste trainingen.

Met vriendelijke groeten,
Het Belgian Master Team


It's almost there

Dear participants and sports friends,

An important announcement:
On the advice of various official French bodies, including the French National Federation, and because of the recurring breakouts of the bird flu on Belgian territory, we consider it advisable to change the date of the final race once more and to move it up one week.

The new date will be Tuesday 29 august 2017.

In the meantime, we will do everything to prepare the pigeons for this new date.

The nice weather on Wednesday and Thursday morning allowed us to transport the pigeons and to release them at short distance. We released them each time in small groups of around 100 pigeons. Some groups quickly chose the right direction and arrived at their loft in no time. The other groups preferred to explore the environment first, before going back to their loft.
The next few days, we will repeat this training as much as possible.

Click here for a few images of the first trainings.

Kind regards,
The Belgian Master team


Changement date de la finale + images premiers entraînement

Chers participants et amateurs du sport,

Une annonce importante:
Sur les conseils de plusieurs instances françaises officielles, dont la Fédération Française Nationale, et à cause des émergences continuelles de la grippe aviaire au territoire belge, l´organisation a décidé d´adapter de nouveau la date du concours final. Le concours sera avancé d´une semaine.

La nouvelle date sera le mardi 29 août 2017.

Entre-temps nous faisons le nécessaire pour préparer les pigeons afin qu´ils soient prêts à cette nouvelle date.

Mercredi et jeudi nous avons profité du beau temps pour transporter les pigeons et pour les libérer à une courte distance. À cette courte distance ils ont été libérés dans de petits groupes d´une centaine de pigeons. Certains groupes avaient choisi immédiatement la bonne direction et sont arrivés à leur pigeonnier en un rien de temps. D´autres groupes ont d´abord exploré les environs avant de rentrer à leur pigeonnier.
Dans les prochains jours, nous répéterons cet entraînement autant que possible.

Cliquez ici pour quelques images des premiers entraînements.

Cordiales salutations,
L´équipe du Belgian Master


Änderung Tag des Finalflugs + Bilder erste Trainingsflüge

Liebe Teilnehmer und Sportfreunde,

Eine wichtige Mitteilung:
Auf Empfehlung mehrerer französischen amtlichen Stellen, einschließlich der nationalen französischen Föderation, und aufgrund der wiederkehrenden Ausbrüche der Vogelgrippe auf belgischem Gebiet, fanden wir, als Organisation, es ratsam, den Termin für das Finale wieder anzupassen und mit einer Woche vorzuziehen.

Der neue Termin ist Dienstag 29. August 2017.

Inzwischen tun wir alles Mögliche, um die Tauben gegen diesen neuen Termin vor zu bereiten.

Am Mittwoch- und Donnerstagmorgen haben wir das gute Wetter genutzt, um die Tauben weg zu bringen und auf einer kurzen Strecke los zu lassen.  Die Tauben werden auf dieser Strecke jeweils in kleinen Gruppen von etwa 100 Tauben losgelassen. Einige Gruppen wählten schnell die richtige Richtung und schafften es in einem Nu ihren Schlag zu erreichen. Andere Gruppen wählten zuerst, um die Umgebung zu erkunden vor der Rückkehr.
In den nächsten Tagen werden wir dieses Training so viel wie möglich wiederholen.

Klicken Sie hier für einige Bilder der ersten Trainingsflüge.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Belgian Master Team.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.