BELGIAN MASTER 2017 - Nieuwsbrief 14

Belgian Master 2017

Nederlands | English | Francais | Deutsch

Afsluiting finalevlucht en info online verkoop

Beste sportvrienden,
 
Zondagavond kon eindelijk de finale race worden afgesloten. De aankomsten staan op onze website onder de rubriek "Vluchten" - "Finale".
Latere aankomsten zullen onderaan deze pagina worden bijgevoegd in een afzonderlijke rubriek.
Daarnaast komt er ook een rubriek met duiven die terugkeerden na de inkorving van de finale maar die niet deelnamen aan deze.
 
Wij voorzien de aangekomen duiven te verkopen in 2 delen op de website. De eerste 100 duiven zullen verkocht worden in deel 1 vanaf 22 september en de verkoop zal sluiten op 2 oktober.
De afhaling van deze verkochte duiven voorzien wij op 14 oktober in Nevele van 10 tot 14 uur.
De resterende duiven zullen in deel 2 eveneens via de website verkocht worden eind oktober.
De exacte datum voor deze verkoop zal later worden vastgelegd.
De uitbetaling van het prijzengeld zal uitgevoerd worden voor midden oktober.
 
Met vriendelijke groeten,
Het Belgian Master Team


Closure finale race and info online auction

Dear sports friends,
 
Last Sunday the final race could finally be closed. The arrivals are on the website under the heading "Races" - "Final race".
Later arrivals will be added to the bottom of this page in a separate section.
In addition, there will also be a category of pigeons which returned after the basketing for the final race, but which did not participate in the race.
 
We plan to sell the arrived pigeons in 2 parts on the website. In part 1, the first 100 pigeons will be sold from September 22nd and the sale will close on October 2nd.
The collection of these sold pigeons will be on October 14th in Nevele from 10 am to 2 pm.
The remaining pigeons will also be sold on the website in part 2 at the end of October.
The exact date for this sale will be published later.
The payment of the prize money will be done by mid October.

With kind regards,
The Belgian Master Team


Clotûre de la finale et infos vente aux enchères

Chers amis colombophiles,

Dimanche dernier, la finale pourrait enfin être fermée. Les arrivées sont sur le site sous la rubrique "Concours" - "Finale".
Les arrivées ultérieures seront ajoutées au bas de cette page dans une section séparée.
En outre, il y aura également une catégorie de pigeons qui sont retournés après l´enlogement pour le concours final, mais qui n´ont pas participé à la finale.

Nous allons vendre les pigeons arrivés en 2 parties sur le site. Dans partie 1, les 100 premiers pigeons seront vendus à partir du 22 septembre et la vente se terminera le 2 octobre.
La collection de ces pigeons vendus sera le 14 octobre à Nevele entre 10h et 14h.
Les autres pigeons seront également vendus sur le site dans partie 2 à la fin du mois d´octobre.
La date exacte pour cette vente sera publiée plus tard.
Le paiement des prix sera effectué mi-octobre.

Salutations distinguées,
L´équipe du Belgian Master


Abschliessung Finalflug und Informationen Online-Verkauf

Liebe Sportfreunde,

Am vergangenen Sonntag konnte der Finalflug endlich abgeschlossen werden. Die Ankünfte sind auf der Website unter der Rubrik "Flüge" - "Finale".
Spätere Ankünfte werden unten an dieser Seite in einem separaten Abschnitt hinzugefügt.
Darüber hinaus gibt es auch eine Kategorie von Tauben, die nach der Einkorbung für den Finalflug zurückkehrten, aber die nicht an der Finale teilnahmen.

Wir werden die angekommenen Tauben in 2 Teilen auf der Website verkaufen. In Teil 1 werden die ersten 100 Tauben vom 22. September verkauft, und der Verkauf endet am 2. Oktober.
Die Abholung dieser verkauften Tauben wird am 14. Oktober in Nevele von 10.00 bis 14.00 Uhr stattfinden.
Die übrigen Tauben werden auch auf der Website in Teil 2 am Ende Oktober verkauft.
Das genaue Datum für diesen Verkauf wird später veröffentlicht.
Die Zahlung des Preisgeldes erfolgt Mitte Oktober.

Mit freundlichen Grüßen,
Das Belgian Master Team

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.