MARCEL VERCAIGNE - Superstar van het Jaar Snelheid

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Tertre – Hoe briljant kan onze hobby zijn. Marcel Vercaigne wordt Superstar van het Jaar snelheid in 2020! Nu zie ik er vele de wenkbrauwen fronsen. ‘Marcel, nooit van gehoord!’ Pas op, dit is een reactie die perfect te begrijpen valt. Ook ik had geen idee wie Marcel was. Maar zoals het een goede reporter van ‘De Duif’ betaamt nemen we daar geen vrede mee. 

Het betere researchwerk werd uit de kast gehaald (lees: de telefoon werd ter hand genomen) en dat leerde ons dat Marcel behoort tot de categorie van langst spelende leden bij de KBDB. In 1956 kreeg Marcel zijn eerste lidkaart in de bus. Enig hoger wiskundig telwerk leidt ons naar 65 jaar lidmaatschap. Een briljanten huwelijk met de KBDB en zijn duifjes, maar ook met zijn vrouwtje Yvonne. Op de vraag wie er op de eerste plaats komt, Yvonne of de duiven, daar vinden we geen sluitend antwoord op. Maar vermits Marcel zijn eigenlijke duivencarrière nog elf jaar vroeger startte, hebben we wel een vermoeden. Vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1945 is Marcel er op 10-jarige leeftijd mee begonnen bij papa Emile.

ZO WERD HIJ SUPERSTAR VAN HET JAAR SNELHEID
20.6 Pont-St-Maxence 1677 d. 8, 37, 24
11.7 Pont-St-Maxence 1021 d. 17, 2, 1
15.8 Ecouen 521 d. 7, 8, 9
05.9 Noyon 777 d. 1, 3, 2

De duiven, mijn hobby!

Eigenlijk zijn we terechtgekomen in een echte duivenfamilie. Emile was al van voor de oorlog duivenliefhebber. De twee zonen Michel en Marcel hebben de dynastie verdergezet. Maar hoe komt het dan dat we die met z’n allen niet kennen? Wel, de familie Vercaigne kunnen we catalogeren onder de noemer ‘De duiven, mijn hobby!’ Wat bedoelen we daarmee? Wel, dat ras van duivenliefhebbers geniet elke dag van de duifjes. Zij genieten van de thuiskomsten bij de vluchten, maar evenzeer van het vliegen rond het hok en het verzorgen van de duiven. Op zich niets vreemds onder de zon, doen we dit niet allemaal? Dat wel, maar deze liefhebbers hebben wel een heel uitzonderlijke eigenschap. Ze lopen hiermee niet te koop. Zij hebben de aandacht van de buitenwereld niet nodig om vol te genieten van hun geliefkoosde hobby. Het commerciële aspect in onze sport laten zij met plezier links liggen. 
Zijn die dan met veel, die hobby-dinges? Wel, laat mij een geheim vertellen. Er zijn er veel meer dan je zou denken. Eigenlijk vormen zij het kloppend hart van onze duivensport! Maar dat betekent niet dat ze geen ambitie hebben om te winnen. Ook zij strijden elke week maar al te graag om de erepalm binnen te halen. Marcel is hierbij één van de vaandeldragers. 

Wekelijks kruist hij de degens met de beste snelheidsmannen uit de streek. Hij doet dit zonder vrees, maar met het grootste respect. En of het hard gaat? Dat zal nog niet! Dehon-Dumonseau, Capelle Marc, Cirier-Ruelle, Frédérick Phillippe en Fourmanoir Jean Claude zijn maar enkele namen van duiventegenstanders uit de streek. Je leest het goed. Dit zijn er allemaal die hun strepen al meer dan verdiend hebben op het nationale toneel. Die met de regelmaat van de klok kunnen kloppen, dan moet je goeie onder de pannen hebben. 

Papa Emile.Bekroning van een briljante carrière

Mijnheer de reporter, eigenlijk ben je nu een beetje aan het liegen. Want Marcel heeft wel zijn resultaten ingestuurd voor de verschillende kampioenschappen dit jaar. Wel, ook daar hoort enige nuance bij. Frederick Breuse, een goede vriend, was al jaren onder de indruk van de resultaten en vroeg of hij de resultaten mocht insturen. Na lang genoeg aandringen is dat dan ook gebeurd. En eigenlijk is dit het perfecte moment. De titel Superstar van het Jaar Snelheid kunnen we zien als een bekroning van een briljante carrière van 65 jaar!

De spurttrein van Tertre

Wat maakt van de kolonie van Marcel nu een gigantisch sterk sprintteam? Eén codewoord: selectie! Enkel de duiven met eerste prijzen of prijzen per 100-tal blijven. Op het hok telt geen pedigree, enkel de prestatie. Marcel houdt van zijn duiven ook geen administratie bij. Voor hem tellen alleen de resultaten. Welke rassen vinden we dan terug? De oude basis is van Wattiez Lheureux. Daarnaast werden bonnen gekocht in het lokaal van Demory Serge, Chiacchietta Paolo en Godart-Picart. Zijn hokbestand is ook zeer beperkt. Het jaar 2020 werd gestart met 1 kweekkoppel en 6 oude duiven. Daarnaast kweekt Marcel 1 ronde jongen en dat zijn er een 20-tal. Da’s niet veel, hoor ik er een aantal hardop denken. Dat klopt, maar er is ook geen plaats om er meer te steken. Het hokje telt drie compartimenten met elk 8 woonbakken. En daarmee moet het volstaan. Marcel heeft het ook nooit overwogen om bij te bouwen, dit ondanks het feit dat hij vroeger een gedreven metser was. 

Een fenomenaal 2019 als basis

Op welke manier verwezenlijkte Marcel nu dit huzarenstukje in een coronajaar. Wel ten eerste willen we graag even de resultaten van 2019 belichten.
Ecouen 704 oude: 1, 4 (2/2)
Ecouen 534 jaarlingen: 1, 2, 5, 7, 8, 62 (6/6)
Pont 1067 oude: 3, 7 (2/2)
Pont 905 jaarlingen: 3, 4, 8, 19, 34, 44 (6/6)
Pont 636 oude: 1, 2 (2/2)
Pont 641 jaarlingen: 2, 4, 5, 6, 36 (5/6)
Pont 989 oude: 6, 8, 9, 21, 22, 38, 90, 178 (8/8)
Pont 679 oude: 3, 4, 13, 15, 51, 86, 139 (7/8)
Pont 438 oude: 2, 3, 24, 27, 31, 43, 103 (7/8)
Ecouen 618 oude: 1, 8, 16, 17, 19, 46, 52, 125 (8/8)
Pont 222 oude: 3, 4, 10, 13, 16, 32 (6/6)
Pont 190 oude: 1, 5, 9, 10, 19, 40 (6/6)

Jawadde, wat een reeks. Zelden of nooit eentje die er naast zit. Meer zelfs, meer dan 75% van de prijzen wordt gescoord per tiental. Het hoeft dan ook geen verdere uitleg dat het potentieel voor 2020 meer dan aanwezig was met dergelijke kleppers. Marcel keek er dan ook naar uit om zijn krijgers aan de start te brengen in 2020. Maar ook voor hem werd het improviseren. Traditiegetrouw hadden de duiven een vroege ronde jongen gekweekt en daarna worden ze ook nog even samengebracht in maart. Maar vermits het seizoen 2020 maar geen start kende, werd er beslist om zo ook nog een tweede keer te koppelen. Toen in juni de poorten van Frankrijk terug opengingen voor de duiven was het zoals bij iedereen redden wat er te redden viel. Daarom besliste Marcel om enkel de oude duiven te spelen en de jaarlingen te laten voor wat het was. De leerrichting waarmee werd gestart, namelijk Momignies, dat betrouwde Marcel niet voor zijn jaarlingen.

Outstanding in 2020

De oude duiven kwamen aan de start in het normale regime van klassiek weduwschap. Ook de voeding, een standaardmengeling van Versele-Laga, werd zoals gewoonlijk het hele jaar door gevoederd. Samen met grit en vers water vormen zij het systeem zonder fratsen. De veearts is eerder een noodzakelijk kwaad voor de jaarlijkse verplichte inentingen. Bij de jonge duiven was het business as usual. Traditiegetrouw zijn hier vooral de duivinnetjes van dienst. Toch had de gewijzigde kalender ook Marcel hard doen twijfelen. Dit bleek evenwel niet echt nodig te zijn wanneer we naar zijn resultaten kijken in 2020.
Pont 2207 oude: 19, 22, 27, 77, 676 (5/6)
Pont 1677 oude: 8, 24, 37, 71, 80 (5/6)
Pont 1021 oude: 1, 2, 17, 18, 34, 160 (6/6)
Ecouen 705 jonge: 8, 14, 15, 100, 132, 194, 213 (7/12)
Ecouen 521 jonge: 7, 8, 9, 10, 31, 33, 67 (7/8)
Noyon 777 jonge: 1, 2, 3, 47, 101, 194, 197, 219, 229 (9/10)
Noyon 1440 oude: 2, 3, 25, 36, 143 (5/8)

Je leest het, ondanks het verhakkelde snelheidsseizoen in 2020, meerdere topprestaties. Dit illustreert zich ook in een indrukwekkend lijstje topnoteringen in de verschillende kampioenschappen. Dit is uiteraard met dank aan Frederick, want Marcel en boekhouding...
2e Belgische Asduif snelheid Olympic Hope 2019-2020
1e Superstar van het Jaar snelheid Gouden Duif
1e Superstar maand september snelheid Gouden Duif
1e Prov. Kampioen snelheid oude KBDB
1e Prov. Asduif snelheid oude duiven KBDB
2e Prov. Asduif snelheid oude duiven KBDB
3e Prov. Asduif snelheid jonge duiven KBDB
4e Prov. Asduif snelheid jonge duiven KBDB
5e Prov. Asduif snelheid jonge duiven KBDB
17e Nat. Kampioen snelheid oude KBDB
21e Nat. Asduif snelheid oude duiven KBDB
27e Nat. Asduif snelheid oude duiven KBDB

Om dit te behalen moeten er wel een aantal serieuze snelheidsvirtuozen huizen onder de pannen bij Marcel. Graag stellen we ze één voor één aan jullie voor.

B16-1066986 “Olympic Superstars”

B16-1066986 ‘Olympic Superstars’

De eerste in het rijtje luistert naar ‘Olympic Superstars’. Hij is een grandioze vlieger met een fenomenaal palmares. Een afstamming kunnen we jullie niet geven, maar wel een overzichtje van zijn prestaties. En dat begint met zijn eerste prijzen. Op vier jaar tijd vliegt hij 13 zuivere eerste prijzen, waarvan de meesten gescoord werden met een pak duiven. 
20/05/2017 (Ecouen): 1ste/574 d.
13/08/2017 (Pont): 1ste/158 d.
05/05/2018 (Pont): 1ste/805 d.
26/05/2018 (Pont): 1ste/567 d.
04/08/2018 (Ecouen): 1ste/253 d.
05/05/2019 (Ecouen): 1ste/1236 d.
02/08/2019 (Ecouen): 1ste/618 d.
06/07/2019 (Pont): 1ste/343 d.
29/07/2019 (Pont): 1ste/158 d.
16/08/2019 (Pont): 1ste/107 d.
24/08/2019 (Pont): 1ste/190 d.
31/08/2019 (Ecouen): 1ste/63 d.
01/08/2020 (Ecouen): 1ste/395 d.
Dan hebben we het enkel gehad over de eerste prijzen die deze kampioen bij elkaar heeft gevlogen. Wetende dat hij dan nog 2 maal op de meet werd geklopt door een hokgenoot... In totaal vliegt hij op 5 jaar tijd 73 prijzen. Hierbij scoort hij 33 keer in de eerste 10 van gemiddeld 576 duiven. 23 van deze prijzen vloog hij bij de beste 1% of per 100-tal. Fenomenaal! Onder de stuwende kracht van Frederick werd hij ook ingestuurd voor een aantal kampioenschappen. Zo scoorde hij dit jaar de 2e Provinciale Asduif oude op snelheid en werd hij afgevlagd als 2e Belgische Asduif snelheid Olympic Hope. Maar het is vooral zonde dat hij in 2019 niet werd ingestuurd voor provinciale en nationale kampioenschappen, want dat was een wonderjaar. 

B17-1013073 “Paolo Superstars”

B17-1013073 ‘Paolo Superstars’

Hoe wonderlijk de ‘Olympic Superstars’ ook heeft gepresteerd. In 2020 was er eentje beter, de ‘Paolo Superstars’. Hij vlagde af als 1e Provinciale Asduif en scoorde ook de 21e plaats op het Nationaal Asduifkampioenschap voor de snelheid. In zijn carrière vloog hij tot nu toe 48 prijzen, waarvan 16 bij het 1% beste. We geven een zeer beperkte bloemlezing.

29/07/2017 (Pont): 2de/627 d.
21/04/2018 (Pont): 3de/1420 d.
12/05/2018 (Pont): 9de/923 d.
19/05/2018 (Ecouen): 3de/820 d.
26/05/20018 (Pont): 3de/594 d.
02/06/2018 (Ecouen): 10de/460 d.
07/07/2018 (Pont): 10de/392 d.
04/08/2018 (Ecouen): 1ste/227 d.
13/04/2019 (Maissemy): 8ste/1068 d.
05/05/2019 (Ecouen): 5de/1236 d.
12/05/2019 (Pont): 6de/1972 d.
25/05/2019 (Pont): 1ste/1270 d.
22/06/2019 (Pont): 8ste/989 d.
13/07/2019 (Pont): 3de/679 d.
20/07/2019 (Ecouen): 10de/588 d.
16/08/2019 (Pont): 10de/222 d.
24/08/2019 (Pont): 9de/190 d.
20/06/2020 (Pont): 8ste/1677 d.
04/07/2020 (Pont): 3de/1113 d.
Meer en meer komt het besef hoe hoog de lat bij Marcel ligt. Van grote aantallen duiven vliegen ‘Olympic Superstars’ en ‘Paolo Superstars’ week na week alles op een hoopje. Dat moet een genot zijn om het mandje te vullen richting lokaal. Dit zijn dan ook 2 wonderlijke vliegers die voor het leeuwendeel van de punten gezorgd hebben voor het kampioenschap van ‘De Gouden Duif’.

B18-1074641 “Bariole Superstars”

B18-1074641 ‘Bariole Superstars’

Maar om de kampioenschappen van de Gouden Duif te winnen heb je nog een derde krijger nodig. Die werd gevonden in ‘Bariole Superstars’. Deze kleurrijke vriend ging in het zog van de twee tenoren mee. En jawel, af en toe stak hij hen ook eens de loef af. Hij scoorde tot nu naast een 1e prijs ook al 9 prijzen bij de 1% besten. We geven hier dan ook graag even zijn prijzen in de eerste 10 mee.
Ecouen: 1ste/239 d.
Ecouen: 2de/534 d.
Pont: 2de/905 d.
Ecouen: 3de/588 d.
Pont: 4de/870 d.
Pont: 5de/1.972 d.
Pont: 5de/843 d.
Pont: 7de/580 d.
Pont: 9de/498 d.
Ecouen: 10de/1236 d.
Ecouen: 10de/581 d.

B14-1147167 “Black Star”

B14-1147167 ‘Black Star’

Wetende dat er maar zes vliegduiven op het hok zaten en dat met bovenstaande drie de helft al werd opgesomd, vragen we ons af wie die ene kweker dan wel niet mag zijn. Deze luistert naar de naam ‘Black Star’. De ietwat minder goede boekhouding laat het niet toe om al zijn prijzen in beeld te brengen. Maar wat we wel zeker weten, is dat hij in 2015 toch even werd ingestuurd voor de kampioenschappen. Daarop scoorde een 3e provinciale asduif op de snelheid en een 6de nationale asduif bij de KBDB. Dat was evenwel geen reden om op vervroegd pensioen te gaan. Finaal is hij er na een rijkelijke carrière toch op beland en mag hij zijn wonderlijke genen doorgeven. En dat doet hij meer dan behoorlijk. Zo is één van de jonge duiven afgevlagd als 5de provinciale asduif snelheid. En wie is de vader? Inderdaad onze ‘Black Star’. 

Met felicitaties van de jury

Ik moet zeggen, ik ben zwaar onder de indruk. Wat een tophok is dit! Met een minimum aan duiven dit neerzetten: chapeau! Ook naar de toekomst zit Marcel er bijzonder warmpjes bij. Zo verhuisde ‘Olympic Superstars’ naar de kweekploeg en gaat hij ‘Black Star’ vervoegen. Maar met de twee andere toppers blijft ook de vliegploeg van een bijzonder hoog niveau. Ik weet het, we gaan d’r moeten achter zoeken. Want Marcel zal niet met zijn resultaten te koop lopen. Maar toch zijn we benieuwd naar het vervolg. Boven alles willen we Marcel vooral nog veel plezier wensen met zijn supersterke kolonie. Elke week genieten van de thuiskomst van steenvroege vogels, het moet een waar walhalla zijn! 

BEST RESULTS 2019-2020
2019
05.5 Ecouen (189 km) 704 o : 1, 4 (2 oude mee)
05.5 Ecouen (189 km) 534 jl : 1, 2, 5, 7, 8, 62 (6 jaarse mee)
12.5 Pont St. Maxence (156 km) 1067 o : 3, 7 (2 oude mee)
12.5 Pont St. Maxence (156 km) 905 jl : 3, 4, 8, 19, 34, 44 (6 jaarse mee)
25.5 Pont St. Maxence (156 km) 636 o : 1 -2 (2 oude mee)
15.6 Pont St. Maxence (156 km) 641 jl : 2, 4, 5, 6, 36 (6 mee)
22.6 Pont St. Maxence (156 km) 989 o : 6, 8, 9, 21, 22, 38, 90, 178 (8 oude mee)
13.7 Pont St. Maxence (156 km) 679 o : 3, 4, 13, 15, 51, 86, 139 (8 oude mee)
29.7 Pont St. Maxence (156 km) 438 o : 2, 3, 24, 27, 31, 43, 103 (8 oude mee)
02.8 Ecouen (189 km) 618 o : 1, 8, 16, 17, 19, 46, 52, 125 (8 oude mee)
16.8 Pont St Maxence (156 km) 222 o : 3, 4, 10, 13, 16, 32 (6 oude mee)
24.8 Pont St. Maxence (156 km) 190 o : 1, 5, 9, 10, 19, 40 (6 oude mee)
2020
13.6 Pont St. Maxence 2207 o : 19, 22, 27, 77, 676 (6 oude mee)
20.6 Pont St. Maxence 1677 o : 8, 24, 37, 71, 80, (6 oude mee)
11.7 Pont St. Maxence 1021 o : 1, 2, 17, 18, 34, 160 (6 oude mee)
18.7 Ecouen 705 jo : 8, 14, 15, 100, 132, 194, 213 (12 jonge mee)
15.8 Ecouen 521 jo : 7, 8, 9, 10, 31, 33, 67, (8 jonge mee)
05.9 Noyon 777 jo : 1, 2, 3, 47, 101, 194, 197, 219, 229 (10 jonge mee)
19.9 Noyon 1440 o : 2, 3, 25, 36, 143 (8 oude mee)

 

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.