CHRIS PAAUWE - 1e Internationale Zware Fond Gouden Duif 2022

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Kruiningen – Kruiningen in Zeeland, tot twintig jaar geleden gelegen aan het veer Kruiningen-Perkpolder, maar dat veer werd afgeschaft vanwege de komst van de Westerscheldetunnel. Ook de overstroming van 1953 heeft een grote impact gehad. Men kreeg er af te rekenen met een grote dijkbreuk. Het is een typisch Nederlands dorp met zo’n 3500 inwoners en veel landbouw en fruitteelt De helft van de Nederlandse export van uien komt hier vandaan. Wanneer je Kruiningen binnenrijdt heet een grote windmolen je welkom, maar deze stoere jongen is ondertussen ook een museumstuk geworden.

Chris Paauwe is de winnaar van de Internationale Zware Fond-competitie Gouden Duif 2022 en dat is een overwinning die wat betekent in de fondmiddens. Maar deze fondkampioen heeft het hierbij niet gelaten en had ook de 2e Beste Super Marathonduif in de FCI World Best Pigeon-competitie en won verder nog de 1e Nat. Narbonne 6260 d., 1e Internat. Narbonne 12.821 jaarse en 1e Internat. Narbonne 7778 duivinnen. Samengevat een schitterende seizoensprestatie waarvoor de meesten aan een heel leven niet genoeg hebben om deze te evenaren. In 2021 won Chris Paauwe ook nog de 1e nationaal Dax 11.124 d. (met middaglossing).

ZO WERD HIJ WINNAAR INTERNAT. ZWARE FOND
    1e getetekende 1e geklokte
(van 2e t/m 6e get.)
27.6 Pau (Bordeaux) 15.430 d. 177 260
01.7 Bordeaux 1.577 d. 32 36
29.7 Narbonne  12.821 d. 1 50

Vader Jaap

Vader Jaap Paauwe was “no nonsens” en een allroundduivenmelker die speelde van Quiévrain tot Barcelona en van april tot september met veertig duiven. Toen Chris amper kon lopen zat hij reeds op het duivenhok en tot zijn 38e heeft hij samengespeeld met vader Jaap, die hem de knepen van het vak heeft geleerd. Daarna is hij in 2004 op zijn huidige locatie begonnen. Vader genoot heel hard van zijn duivenliefhebberij en heeft tot zijn 89e zelfstandig met duiven gespeeld. Het laatste jaar dat hij in het verpleeghuis verbleef ging Chris hem ophalen om bij hem de duiven te wachten waar Jaap enorm veel van genoot. 

Een kijkje in de hokken bij Chris Paauwe.Basis van de kolonie

In 2004 is Chris direct met marathonduiven begonnen en hij nam een eerste start met twaalf zomerjongen van Eijerkamp. Het waren jongen uit de lijnen van de “Black Giant” en de “Daxter”.
In 2010 en 2011 werden er duiven aangeschaft van Jelle Jellema, Nijverdal. In 2012 en 2013 was hij klant bij Ko van Dommelen, Sint Philipsland. In 2014 stond hij op de dorpel bij Arjan Beens, Genemuiden en Jos Pepping, Egmond aan den Hoef. Met deze duiven werd zijn kolonie opgebouwd en ook nog met enkele duiven bekomen via bonnen en van lokale bevriende duivenmelkers.

Uitsluitend nestspel

Chris Paauwe speelt uitsluitend het nestspel met 50 doffers en 50 duivinnen. De jonge duiven worden alleen opgeleerd met 2 x Quiévrain en 2 x Noyon.
Met kerstmis worden kwekers en vliegers gekoppeld en die trekken allemaal jongen groot. Begin maart worden de vliegduiven gescheiden, de kwekers blijven samen tot augustus en kweken vier rondes. De vliegduiven worden gescheiden gespeeld op weduwschap tot en met half mei. Ze worden dan gericht gekoppeld voor hun eerste wedstrijd. Die wordt gevlogen op veertien dagen broeden.
Op St. Vincent worden 6 duiven ingekorfd, op Agen 10 oude en 25 jaarse, op Barcelona 10 oude, op St.-Vincent ZLU 6 duiven, op Marseille 6 duiven, op Narbonne 30 duiven en op Perpignan 10 duiven. Verder nog de NPO-vluchten Bordeaux 15 duiven, Dax 6 duiven en Bergerac 10 duiven. Er wordt gekeken naar de situatie van het moment en dan wordt er bepaald wie de mand in gaat.
Na de eerste wedstrijd wordt het nestje afgebroken en wordt er opnieuw gekoppeld in functie van de volgende wedstrijd. Gedurende gans het seizoen wordt deze politiek gevolgd. Acht dagen voor de fondklassieker worden de fondvliegers nog eens gespeeld op 100 of 200 km.
De duiven hebben een vrije training van 6.30 u tot 7.30 u. Van 20.30 u tot 21.30 u wordt het een verplichte training. De duiven worden met de bal in de lucht gehouden. Tijdens de training gaan de duiven niet op het dak van de buren zitten en dat wil Chris uiteraard zo houden.
De fondvliegers worden 1500 km tot 2000 km ingevlogen vooraleer ze aan de marathonvluchten beginnen. In de week voor de inkorving gaat Chris de duiven nog tweemaal lappen op 30 km. In 2022 is hij de duiven veel minder gaan lappen en behaalde hij schitterende resultaten. Hierbij wordt dan de toegevoegde waarde in vraag gesteld. De motivatie komt vooral van het nestje.
De laatste dag voor de inkorving (twaalf dagen broeden) wordt er nog een klein jong van een of twee dagen oud ondergeschoven om de motivatie te stimuleren. Globaal gezien wordt 80% van de fondduiven gespeeld op twaalf dagen broeden en 20% op jongen van één week.
De fondduiven hebben niet allemaal een woonbak en een deel van hen moet broeden op de bodem van het hok. Dat is een uitststekende motivatie. De oude duiven worden vanaf de langste dag bijgelicht van 6 u tot 23 u. Meestal gaat het koppel mee op dezelfde wedstrijd.

KAMPIOENSCHAPPEN
Chris speelt niet specifiek voor kampioenschappen tenzij hij merkt dat hij gedurende het seizoen goed staat voor bepaalde kampioenschappen. Omdat Chris vanwege zijn gezin ook regelmatig aan het eind van het seizoen op vakantie gaat is het ook lastig om voor kampioenschappen te strijden. In 2022 behaalde Chris desondanks de volgende mooie kampioenschappen:
1e Keizerkampioen in het sterke ZLU-inkorfcentrum IFC Zeeland met meer dan 50 vliegende hokken (ook al kampioen in 2017 en 2020)
1e Int. Zware Fond Competitie Gouden Duif.
2e FCI World Best Pigeon Super Marathon 2022

Jongen moeten ervaring opdoen

Er worden 80 à 100 jonge duiven gekweekt en die gaan allemaal op één hok. De jongen worden niet verduisterd en niet bijgelicht. De jongen worden half augustus opgeleerd wanneer het spel met de oude duiven afgelopen is. Ze gaan in vier etappes naar 10 km, 20 km, 30 km, 30 km en vliegen vervolgens Quiévrain en Noyon. Tussendoor worden ze niet meer weggevoerd. De jongen moeten gezond zijn vooraleer ze opgeleerd worden en dan staat een behandeling tegen trichomonas en luchtweginfecties gepland indien nodig.
Een deel van de jonge duiven selecteert zichzelf op de wedstrijden. Ook het model van de duif en de natuurlijke gezondheid zijn belangrijk. Daarbij wordt er ook naar de afstamming gekeken.

De prijzenkast van Chris Paauwe.Volle bak eten

De mengelingen van Van Tilburg worden gevoederd met een soort van “volle bak”-systeem. In de winter wordt er ruimengeling gevoederd, tijdens de kweek wordt het kweekmengeling en vanaf april wordt het dan vliegmengeling.
In mei wordt er overgeschakeld op “Koopman All in One” van Beyers. Het is een complete mengeling met ook vitaminekorrels. Dan is er ook nog de “Jellema”-mengeling. Het is een vetrijke mengeling en die krijgen de duiven de laatste vier dagen voor de inkorving in een potje in hun woonbak.
De duiven krijgen ook royaal grit, piksteen, pikkoek en vitamineral. Verder ook nog voedseladditieven als Belga Super Fit, Jovita lookolie van Van Tilburg en Enercom van Comed.

Medische begeleiding

Voor aanvang van het vliegseizoen wordt er drie dagen B.S. gegeven tegen trichomonas. Tijdens het marathonseizoen wordt er iedere week twee dagen voor het inkorven behandeld tegen luchtweginfecties met Ornispecial en Belga Tai. 
In het najaar wordt er tien à veertien dagen behandeld met Parastop. In het voorjaar krijgen de duiven dan een druppel Paraboost.
Er wordt éénmaal ingeënt tegen paramyxo met Colombovac. Chris denkt er wel over na om volgend jaar in het enten met paramyxo-rota.
In het begin van het seizoen krijgen de duiven een druppel tegen de luizen en een wormpil toegediend. De gele druppels worden niet toegediend.
Driemaal per jaar gaat Chris op consultatie bij Henk de Weerd en zijn advies wordt gevolgd.

Op roosters en vloerdekkorrel

Er wordt gespeeld op een totale hokaccommodatie van 7,5 m of 1,2 m kweekhok + volière van 1,5 m; 1,8 m hok voor de jonge duiven met 1,5 m volière en 3,5 m vlieghok.
Er is een ventilatieopening van 50 cm in het plafond met schuiven maar die gaan dicht vanaf aanvang juni tot einde seizoen. De ramen zijn ook dicht tijdens het seizoen. Het zijn niet-geïsoleerde hokken.
De oude duiven zitten gedeeltelijk op roosters en gedeeltelijk op vloerdekkorrel. Eenmaal per maand wordt de mest weggenomen onder de roosters. Er zijn ook roosters in de woonbakken en die worden iedere week gereinigd. De schroeivlam wordt alleen gebruikt wanneer bij de duiven wormen geconstateerd wordt.
Er zit ook behoorlijk wat glas in het hok. Onderaan het dak zijn de eerste twee rijen pannen afgetimmerd met een houten plaat. Tussen de twee bovenste rijen pannen werden houten blokjes gestoken om een betere luchtcirculatie te bekomen.

Mooiste prestaties ZLU- en NPO-vluchten 2022.
1e Nat. Narbonne 6260 d.
     1e Int. Narbonne jaarse 12.821 d. 
     1e Int. Narbonne 7778 duivinnen
4e NPO Dax 757 d.
     39e Nat. Dax S1 3798 d.
11e Nat. Narbonne 6260 d.
      10e Int. Narbonne 12.821 jaarse
      10e Int. Narbonne 7778 duivinnen
32e NPO Bordeaux 1577 d.
36e NPO Bordeaux 1577 d.
69e Nat. St Vincent/Tarbes 2308 d.
73e Nat. Pau 4891 d.
75e Nat. Narbonne 6260 d.
       44e Int. Narbonne 7778 duivinnen 
       80. Int. Narbonne 13.783 d.
78e Nat. Agen ZLU 6019 d.
86e Nat. Perpignan 3805 d.
96e Nat. Narbonne 6260 d.
       50e Int. Narbonne 12.821 jaarse 
       57e Int. Narbonne 7778 duivinnen
Snelste eerste 2 getekende Pau Nationaal
Snelste eerste 3 getekende Pau Nationaal

Kweekhok

De kwekers worden gekoppeld met kerstmis. Het herkoppelen van de duiven gebeurt jaarlijks. 
De aangeschafte duiven met een zeer goede afstamming gaan naar het kweekhok. Eigen duiven die kopprijzen wonnen gaan eveneens naar het kweekhok. Ieder jaar worden er duiven bijgehaald van het soort van Jellema via directe aankoop maar ook via andere goede melkers als Van Schijndel en Zonen, Geffen en Jan Morsink, Marle.
Chris is niet zo voor familiekweek te vinden. Aan compensatiekoppelen wordt wel gedaan. De drie pijlers van de kolonie zijn Jellema, Eijerkamp en Ko van Dommelen. Meestal wordt er goed x goed gekoppeld. Er wordt niet aan voorkoppelen gedaan. Bij de kwekers wordt er niet bijgelicht.

Enkele toppers

 • NL18-1154920 “Barca Duivin”. Zij won 15e NPO Cahors ’19 587 d., 85e Nat. Barcelona ’21 4838 d., 142e NPO Bergerac ’20 1487 d., 142e NPO Bordeaux ’20 1587 d. Is halfzus van “Nicolle”, 1e Nat. Dax 2021 (langs moederskant) en “Pier”, 2e Nat Agen ZLU 2017 (langs vaderskant). Zowel haar vader als moeder komen rechtstreeks van Jelle Jellema.
 • NL12-1684901 “Giant Lady” werd  5e Internat. Asduif Marseille Pipa 15/16. Won zelf 14e Nat. Marseille ’16 3320 d.; 87e Nat. Marseille ’15 3610 d., 397e Nat. Pau ’16  3788 d.; 814e Nat. Agen ZLU ’13 4386 d., 1509e Bordeaux ’15 11.728 d. Ze stamt uit twee rechtstreekse Eijerkampduiven van de lijnen “Black Giant” en “Salinero” en haar nakweek presteert geweldig.
 • NL16-1584191 “Kim”. Ze won 2e Nat. S1 Dax ’17 4788 d. / 3e Nat. 10.430 d. Ze is moeder van :
  • NL18-1154891 met 235e Agen ZLU ’19  3940 d., 339e Agen ZLU ’20  6845 d., 652e Narbonne ’20 6725 d., 665e Narbonne ’21 8188 d.
  • NL19-1718422 (bij Eric Dek, Kruiningen) met 106e Bordeaux ’20 1587 d., 344e Agen ZLU ’21 6.896 d.
  • NL20-1545426 met 644e Agen ZLU ’21 6804 d.
  • NL20-1545427 met 36e Bordeaux ’22 1577 d., 303e Nat. Perpignan ’22 3805 d., 1636e Int. Narbonne ’21 13.693 d.
  • NL21-1241100 met 471e Agen ZLU ’22 6174 d. 

Ook klein- en achterkleinkinderen van “Kim” presteren zeer goed bij Chris, maar ook bij bv. Pieter Goeree en Herman Calon. “Kim” stamt uit een doffer van Frans Somers en een duivin rechtstreeks van Ko van Dommelen.

 • NL21-1241086 “Little Thunder” met 11e Nat. Narbonne ’22 6260 d., 10e Int. Narbonne yrl ’22 12.821 d., 10. Int. Narbonne duiv. ’22 7778 d. Vanaf 2023 op de kweek. Haar moeder is NL20-1545373 met 32e Bordeaux ’22 1577 d., 86e Perpignan ’22 3805 d., 261e Bordeaux ’21 1130 d. Is een zus van “White Thunder”, een kleinkind van zowel “Giant Lady”, “Kim” als “Pier”.
 • NL15-1766593 “Pier”. Hij won 2e Nat. Agen ZLU ’17 6219 d. / 9e Int. 12.158 d., 50e NPO Agen ’16 1147 d. Hij stamt uit een rechtstreekse Jellema x een 100% Eijerkampduif.
 • NL19-1331279 “Super Benno”. Zij won 23e Nat. Narbonnne ’21 8188 d. / 27e  internat. 15.121 d., 60e NPO Issoudun ’20 4812 d., 73e Nat. Pau ’22 4891 d., 100e Nat. Agen ZLU ’20 5480 d., 642e Nat. Agen ZLU ’21 6896 d. “Super Benno” komt rechtstreeks van Benno Kastelein, Hengelo

Selectie

De jonge duiven moeten geen prijzen vliegen. De jaarlingen vliegen best wel prijzen wanneer ze hun verblijfsvergunning willen verlengd zien. Per uitzondering mogen er wel duiven blijven met een goed model die geen prijzen gevlogen hebben. Prijzen per 10-tal zijn hier wel belangrijk. De uitslag is hier de scherprechter en speelt een belangrijke rol. Ook de afstamming is belangrijk. Bij voorkeur duiven met een pedigree waarin duiven voorkomen die de nationale top gevlogen hebben.

Paauwe-duiven bij andere melkers.
De Paauwe-duiven doen het goed op andere hokken:
* Pieter Goeree, Driewegen wint 12e , 69e en 298e nat. Barcelona 2022 met 100% Chris Paauwe duiven.
* Herman Calon, Hoofdplaat wint 18e nat. Tarbes 2022 met een 100% Chris Paauwe.
* Bart Verdeyen, Steenokkerzeel (B) wint 1e nat. Barcelona 2010 met een winnaar die als vader een doffer heeft van Chris Paauwe. 
* Michiel Van Haeken-Petre, Attenhoven (B) wint 11e nat. Barcelona 2017  met een 50% Chris Paauwe-duif
* Eric Dek, Kruiningen werd in 2020 1e Marathon kampioen afd. Zeeland mede door inbreng van Chris Paauwe duiven.  

 

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.