WIM CEULEMANS - 1e Nat. Kampioen Grote halve fond oude

Liefhebber: 

Burcht – Burcht is een fusiegemeente met Zwijndrecht en gelegen aan de Kennedytunnel waar filerijden dagelijkse kost is. Met de Oosterweelverbinding is er op lange termijn een oplossing in zicht. Burcht was in het verleden vrij landelijk maar in de negentiende eeuw groeide het uit tot een geïndustrialiseerde gemeente. Het 11e bataljon Genie is er gehuisvest in de kazerne 1e Luitenant V. Thoumsin met opdrachten in binnen- en buitenland. Tot 1923 behoorden Zwijndrecht en Burcht tot de provincie Oost-Vlaanderen en daarna tot de provincie Antwerpen. Het is nog altijd zo dat beide gemeenten administratief tot de provincie Antwerpen behoren maar bij het bisdom Gent gerekend worden.

Burcht was in het verleden een echt duivennest maar wij kunnen ons niet herinneren dat er ooit een melker het tot 1e Nationaal kampioen geschopt heeft. Maar nu in 2017 komt daar verandering in. Wim Ceulemans uit Burcht wordt tot 1e Nat. Kampioen Grote Halve Fond Oude KBDB uitgeroepen.

Voetbal en duiven

Wim Ceulemans (75) is een oorlogskind en zag het levenslicht in 1942. Zijn ouders waren schippers en werden door de Duitse bezetter opgeëist om kolen te vervoeren naar de Duitse wapenfabrieken in Bremen. Na een zwaar bombardement van de Amerikanen bleef er van de 100 boten die daar lagen nog welgeteld eentje drijven. Ook de boot van vader Alfons Ceulemans werd gekelderd. In een kolenwagon kwamen ze terug naar België naar hun woning in Merksem maar die was door een V1 totaal verwoest. Daarna waren ze een aantal jaren op de sukkel en vader is nog twee jaar het Suezkanaal gaan baggeren.
Nadat ze een vergoeding voor oorlog-schade getrokken hadden hebben ze dan in Schoten een woning gekocht van een politieman die ook duivenmelker was. Toen de politieman verhuisde liet hij één duif op zijn hok zitten omdat de dierenliefde van zoon Wim zo groot was. De plaatselijke bakker Frans Dockx kwam toen nog aan huis met brood en die leverde dan de tweede duif. Er kwamen jongen van en zo is Wim gestart met duiven in Schoten. Vader was de sponsor maar was geen duivenmelker.
Er werd een paar jaren met duiven gespeeld maar de vrienden van Wim waren fervente voetballiefhebbers en Wim ging voetballen in Schoten. Na zijn legerdienst voetbalde hij bij de 1e ploeg van Schoten en voetbal en duiven waren moeilijk te combineren. Wim heeft nog gevoetbald bij Turnhout, Hoogstraten en ‘s Gravenwezel tot hij een zware knieblessure opliep en moest stoppen met voetballen. Maar hij was er altijd steevast van overtuigd geweest dat wanneer hij zou stoppen met voetballen hij opnieuw duivenmelker zou worden. En zo gebeurde...

Hij verhuisde naar Borsbeek en heeft daar jaren met succes gespeeld op de vitesse. Vooral de duiven van zijn peter zorgden voor de nodige kwaliteit. Hij verhuisde daarna naar Merksem en de hokken waren daar eerder klaar dan de woning. Maar de werkgever van Wim verhuisde naar Melsele... en Wim verhuisde mee naar Linkeroever en vond in 1996 een woning in Burcht. Hij is daar gestart op de snelheid en 14 à 15 overwinningen waren er het jaarlijks tarief.
In 2000 ging Wim met pensioen en meer vrije tijd betekende een boost in zijn duivenliefhebberij. In 2009 maakte hij de overstap naar de kleine en grote halve fond. In het Centraal Hafoverbond heeft hij goed zijn streng getrokken. Ook op de grote halve fond ging hij meer en meer zijn mannetje staan en lukte regelmatig regionale eerste prijzen. Bourges werd zo stilaan de wedstrijd van Wim Ceulemans !
In 2017 lukte hij een superseizoen en met veel panache werd hij 1e Nat. Kampioen Grote Halve Fond Oude KBDB.

ZO WERD HIJ NATIONAAL KAMPIOEN
  a.d. 1e get. 2e get.
Bourges I 23.155 d. 142 793
Chateauroux I 20.473 d. 12 4487
Argenton I 13.730 d. 1652 1088
Chateauroux II 10.454 d. 502 895
Argenton II 8006 d. 824 1969
Bourges II 8348 d. 285 7

Pollin, Vlaeminck en Baert

Wim begon in 1998 succesvol op de snelheid met duiven van Johan Donckers, Grobbendonk. Later werden er duiven bijgehaald bij Marc Pollin, Snellegem. Hij haalde er 3 jaar na elkaar een aantal late jongen waaronder afstammelingen van “Dortmundter”, “Nai” en “Bourges”. De Pollin-duiven waren een schot in de roos.
Ook bij Hugo Vlaeminck, Rupelmonde werden er duiven gehaald. Eerst werden enkele bons gekocht en daarna werden er in totaal 8 duiven aangekocht. Ook hiermee is Wim goed gelukt. Met Rudy Baert, Deurne werden er duiven uitgewisseld en ook deze inbreng werd een voltreffer. Verder werden er nog duiven gehaald bij Guido Cop, Burcht en Martin De Laet, Bornem die het soort van Johan Vandamme, Dendermonde onder de pannen had.

Binnenzicht hokken.Eén trainingsbeurt

Wim Ceulemans kwam aan de start van het seizoen met een ploeg van 24 weduwnaars, 75 jonge duiven en 12 koppels kwekers.
De eerste koppeling van de weduwnaars vond plaats begin januari en toen werd er 8 dagen gebroed. Er werd een tweede maal gekoppeld op 15 maart en toen werd er 6 dagen gebroed. Gedurende gans het seizoen trainen de weduwnaars één maal per dag (‘s morgens). Tijdens die ene trainingsbeurt moet er wel degelijk hard getraind worden. Begin april werd er opgeleerd en in 5 etappes ging het tot Brussel (50 km).
Bij de inkorving krijgen de weduwnaars alleen de nestschotel in hun nestvak. Vroeger werd de duivin getoond bij de inkorving maar vanaf de grote halve fond was dat niet meer het geval. Bij aankomst van een wedstrijd blijven de partners 2 à 3 u samen. Na een lastige wedstrijd blijven ze tot ‘s anderendaags bij elkaar. Er wordt niet gezorgd voor bijkomende motivatie want voor de grote halve fond worden de duiven beter rustig ingekorfd. Het weduwschap zo eenvoudig mogelijk houden is trouwens de stelregel van Wim Ceulemans. Op de snelheidswedstrijden is het meer de melker die aan bod komt... vanaf de grote halve fond is het meer de kwaliteit van de duif die een belangrijke rol speelt. De duiven worden om de veertien dagen gespeeld.
De duiven eten uit een gezamenlijke voederbak wat de onderling wedijver wat aanscherpt. Wim heeft al gemerkt dat een echte topper niet zo geweldig veel eet. Hij pikt in de eerste plaats de graantjes die uit de voederbak springen.
Wim Ceulemans : “In 2017 was de conditie van mijn weduwnaars zeer goed. Bij de dagelijkse training zag je het ploegje weduwnaars zo’n 20 minuten wegtrekken. Ik mag zeggen dat mijn duiven afgelopen seizoen de superconditie hadden.”
De weduwnaars gaan na het seizoen tot in maart naar de volière maar Wim wil deze periode korter maken. De nieuwe weduwnaars (jaarlingen) zitten nu al een maand op het vlieghok om aan hun woonbak te wennen. Wanneer de oude weduwnaars uitgeruid zijn gaan ook zij terug naar het vlieghok.

Ervaring opdoen

De jongen worden gespeend aan de ouderdom van 24 dagen en doffers en duivinnen gaan allemaal samen op één hok. Zoals bij de oude duiven trainen de jonge duiven slecht één maal per dag.
Wanneer ze goed “trekken” wordt er gestart met opleren en in 6-tal etappes gaat het tot 50 km. Vervolgens wordt het 2x Quiévrain, 2x Noyon, 3x halve fond en daarna nog 1 of 2 wedstrijden op de grote halve fond.
De jongen worden verduisterd vanaf 15 maart tot einde juni. Daarna wordt er niet meer bijgelicht. Van zodra er zich koppeltjes beginnen te vormen wordt er gespeeld op de schuifdeur. Bij de inkorving komen jonge doffers en duivinnen zo 1 tot 1,5 u samen. Bij aankomst van een wedstrijd blijven de jongen tot ‘s avonds samen. Na een moeilijke wedstrijd kan dat wel tot ‘s anderendaags duren. Bij de jonge duiven wordt er niet gezocht naar extra motivatie want het is vooral de bedoeling de jonge duiven ervaring te laten opdoen. Op het einde van het seizoen gebeurt de selectie in de hand. Eind 2017 werden er 20 doffers en 20 duivinnen overgehouden.
Het is vooral belangrijk dat de duiven als jaarling iets laten zien. Ze vliegen hetzelfde programma als de oude duiven en ze moeten een paar keer in de eerste twintig vliegen. Duiven die daarin lukken kunnen bij superconditie ook een 1e prijs winnen.
Wim geeft de voorkeur aan een duif die goed in de hand ligt. Verder moet ze een zachte pluim hebben... achteraan goed gesloten zijn... en ze moet karakter hebben. Maar ze moet vooral een “goed kopje” hebben en jammer genoeg kan er niemand in dat kopje kijken.

DE 10 GEBODEN VAN WIM CEULEMANS
  1. Houd nooit te veel duiven, enkel wat je aankan.
  2. Medisch is zeer belangrijk want alleen gezonde duiven vliegen vroege prijzen.
  3. Goed trainen is voor weduwnaars zeer belangrijk. 20 minuten wegtrekken, neerstrijken en opnieuw wegstuiven. Dan zit het snor.
  4. De conditie kun je niet forceren. Geduld is de enige oplossing.
  5. Kies voor een systeem en verander het niet om de haverklap.
  6. Hygiëne is belangrijk. Stof is de vijand van mens en duif.
  7. Staar je niet blind op een pedigree. Onder alle duiven zitten er goede en ook zeer slechte.
  8. Het kweekhok is de ruggengraat van een goed hok. Kweek ook uit de beste vliegers.
  9. Streng selecteren is een must maar geef je duiven een eerlijke kans.
  10. De melker moet een gans jaar gemotiveerd zijn.

Verzot op pinda’s

Voeding is een belangrijk item in de duivensport van Wim Ceulemans. De basismengeling is een sportmengeling, samengesteld uit de sportmengelingen van Versele, Beyers en Matador. De duiven worden om de 14 dagen gespeeld.
Zaterdag bij thuiskomst wordt er sportmengeling geserveerd en in het drinkwater is er “Recup” + Belgasol. Op zondag en maandag wordt het dan 50% sportmengeling + 50% Gerry Plus. Op zondag is er kruidenthee in het drinken en op maandag gaat er Sedochol over het voeder en is er Backs-thee in het drinken.
Op dinsdag, woensdag en donderdag wordt er 100% Gerry Plus gevoederd. Op vrijdag, zaterdag en zondag wordt het dan 75% sportmengeling + 25% Gerry Plus. Op zaterdag en zondag gaat er Zell Oxygen over het voeder.
Op maandag wordt er overgeschakeld op sportmengeling van Versele + Beyers... op dinsdag, woensdag en donderdag komt er 33% Energy + 33% sportmengeling + 33% Turbo (Matador) in de voederbak. Op donderdag (inkorvingsdag) gaat er nog Belgasol in het drinken.
Na de training krijgen de weduwnaars allemaal 2 à 3 pinda’s in hun woonbak. De weduwnaars zijn verzot op pinda’s en je kunt ze er mee dresseren. De “653” is een wat schuwe duif en laat zich niet makkelijk in de hand nemen. Wanneer Wim in zijn jaszak naar een pinda grijpt haast hij zich als de weerlicht naar zijn woonbak.
Medisch Piet Blancke
Wim Ceulemans is van oordeel dat er heel veel over de medische begeleiding gelogen wordt. Zonder een degelijke medische begeleiding kan het niet meer in de huidige duivensport vindt hij.
Op 15 maart gaat hij op controle met zijn duiven bij dierenarts Piet Blancke. Dan wordt er 5 dagen behandeld tegen trichomonas en 5 dagen tegen luchtweginfecties (Soludox).
Tijdens het vliegseizoen volgt Wim getrouw het “6 weken schema” van Piet Blancke. Tijdens de eerste week wordt trichomonas aangepakt met 2 dagen een half pilletje. De 3e week worden de luchtweginfecties onder handen genomen met 2 dagen Soludox. De 5e week wordt er behandeld tegen de darminfecties (2 d). Daarna start de cyclus opnieuw. Tijdens de winter worden er helemaal geen medicijnen verstrekt aan de duiven.

Tuinhokken

Wim Ceulemans speelt op 15 m vlieghokken met nog een volière van 6 m voor de duivinnen. Het is een niet geïsoleerd tuinhok dat ca. 50 cm boven de grond gebouwd werd. Bij heel vochtige dagen worden de verwarmingsplaten aangeknipt (sporadisch).
Er is een opening van 10 cm breed voor- en achteraan het hok langs waar de verluchting gebeurt. In het plafond voor en boven de duiven is er een verluchtingsstrook van 50 cm die regelbaar is met schuiven ofschoon die zelden gebruik worden. De verluchting in de voorzijde van het hok werd dicht gemaakt. De hokken worden tweemaal daags gereinigd en er wordt ook een speciale stofzuiger gebruikt. De duivinnen in de volière zitten op roosters.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.