Vogelgriep gevonden bij wilde zwaan

Onderwerp: 

Het FAVV bevestigt de aanwezigheid van het vogelgriepvirus bij een wilde zwaan in een persbericht. Wat zou dit voor onze duiven betekenen?

Het persbericht dat het Voedselagentschap vandaag verspreidde:

"Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus is vandaag bevestigd bij een wilde zwaan, gevonden in Oud-Heverlee (Vlaams-Brabant). Deze vondst bevestigt dat het risico van vogelgriep nog steeds niet afgenomen is. Het FAVV herinnert er alle vogel- en pluimveehouders dan ook aan om de verplichte maatregelen, die moeten helpen om hun dieren te beschermen tegen deze ziekte, nog steeds correct toe te passen.

Minister van Landbouw, Willy Borsus: “Terwijl het H5N8 virus op 1 februari nog werd ontdekt bij een hobbyhouder, betreft het nu het eerste geval bij wilde vogels in ons land. Dit toont aan dat het risico op besmetting nog steeds aanwezig is en dat de maatregelen bedoeld om de dierengezondheid in alle houderijen te beschermen nog steeds nodig zijn. Ik moedig dan ook alle houders aan om deze maatregelen nog steeds strikt toe te passen. Ik herinner er ook aan dat er in de afgelopen maanden in Europa al honderden besmettingen zijn gemeld in alles samen 27 landen.”

Het hoogpathogene H5N8-vogelgriepvirus circuleert al sinds einde oktober 2016 in bijna heel Europa. Het is een bijzonder agressief virus dat veel ziekte en sterfte veroorzaakt, zowel bij wilde als bij gehouden vogels.

Vandaag werd dit virus door het nationale referentielaboratorium CODA aangetoond bij een wilde zwaan, die dood aangetroffen werd op een vijver in Oud-Heverlee. Hoewel het de eerste keer is dat het virus bij wilde vogels in ons land wordt gevonden, staat deze vondst zeker niet alleen. Ook in de omringende landen werden er in de afgelopen weken nog een behoorlijk aantal gevallen vastgesteld bij wilde vogels. Aangezien wilde vogels zich gemakkelijk over tientallen en zelfs honderden km kunnen verplaatsen onder druk van de koude of gebrek aan voedsel, blijft het risico op besmetting van gehouden vogels en pluimvee dus bijzonder hoog.

Ter herinnering: drie weken geleden, op 1 februari, werd een eerste besmetting met dit virus ontdekt in ons land, bij een houder van siervogels in Lebbeke (Oost-Vlaanderen). Zijn vogels werden besmet door direct contact met besmette wilde watervogels.

Er worden naar aanleiding van de besmetting in Oud-Heverlee geen nieuwe maatregelen genomen. Wel roept het Voedselagentschap nogmaals alle houders op om alle verplichte maatregelen vol te houden, hoe lastig deze soms ook zijn voor de dieren. Deze maatregelen zijn in de eerste plaats bedoeld om contacten tussen gehouden vogels en wilde vogels zoveel als mogelijk te verhinderen en zo een besmetting, die steeds gepaard gaat met veel dierenleed, te voorkomen. Ter herinnering:

  • In het hele land moeten alle vogels en pluimvee, inbegrepen duiven en loopvogels (struisvogels, emoes, nandoes, …) van hobbyhouders (particulieren, amateurs) en professionele houders opgehokt worden. Het opsluiten van de dieren in hun hok is overigens niet de enige manier om hen af te schermen; ook het houden in open lucht onder netten is toegelaten. Deze beide manieren zijn de enige werkbare om het risico op besmetting gedurende langere tijd zo klein mogelijk te houden.
  • De dieren moeten ook afgeschermd gevoederd en gedrenkt worden. Daarbij mag geen onbehandeld oppervlaktewater gebruikt worden.

Daarnaast zijn ook nog steeds markten, verzamelingen en andere evenementen waar pluimvee en/of andere vogels van verschillende houders samenkomen, verboden.

De maatregelen gelden voorlopig tot en met 10 maart en zullen eventueel verlengd worden indien het risico dan nog bestaat. Mocht daarentegen het risico in de tussentijd sterk afnemen, dan kunnen zij steeds vroeger (gedeeltelijk) opgeheven worden.

Gezien het ontbreken van verdere besmettingen in de tijdelijke bufferzone, die op 1 februari werd afgebakend rond de besmetting in Lebbeke, wordt deze zone vannacht opgeheven. Vanaf woensdag 22 februari is het vervoer van pluimvee, vogels en broedeieren in de 3 betrokken gemeenten (Lebbeke, Aalst en Dendermonde) opnieuw toegelaten en gelden daar dezelfde maatregelen als elders in het land.

Abnormale sterfte bij wilde vogels kan nog steeds gemeld worden op het gratis nummer 0800/99.777. Afhankelijk van het aantal en de soort vogels worden de kadavers opgehaald en onderzocht in het referentielaboratorium CODA. Het FAVV werkt hiervoor nauw samen met het Agentschap Natuur en Bos (Vlaanderen), Milieu Brussel en het Département Nature et Forêts (Wallonië), die de oproepen praktisch afhandelen. Meer informatie is te vinden op de webpagina’s van het FAVV:
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/.

Het FAVV herinnert er ook aan dat er met dit vogelgriepvirus geen enkel risico is voor de consumenten. Vlees en eieren kunnen in alle veiligheid gegeten worden."

Bron: FAVV

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.