ROGER & KOEN VANMEERT - Superstar van het Jaar Snelheid en 3e Olympiadeduif Snelheid Poznan

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Zelem – Maakt samen met Loksbergen deel uit van de Limburgse gemeente Halen. Aan de ene zijde grenzend aan Bekkevoort en Diest met aan de andere kant de buurgemeenten Lummen en Herk-de-Stad. In deze contreien zijn de duivensporters Roger en Koen Vanmeert reeds meerdere jaren de te kloppen mannen op de snelheidsvluchten. Maar geregeld halen zij ook de voorpagina’s met een provinciale overwinning op vluchten zoals Gien, Bourges of Argenton. Doch dit is lang niet alles wat deze tandem in zijn mars heeft, want bijna elk jaar nestelen ze zich wel ergens in de lijst van nationale kampioenschappen. Gerangschikt als kampioen in de reeks of prijkend met een ronkende asduif-titel... Elk jaar wat beter en sinds ze in 2013 een eerste maal provinciaal kampioen KBDB Limburg werden, gingen de resultaten nog meer in stijgende lijn.

ZO WERDEN ZIJ SUPERSTAR VAN HET JAAR
21.4 Soissons 1179 d. 1, 16, 15
30.6 Momignies 1144 d. 1, 28, 4
14.7 Momignies 1454 d. 32, 2, 3
11.8 Momignies 953 d. 16, 36, 3

Roger VanmeertVan in het begin

Rogers vader, Jozef, speelde in de jaren zestig en begin zeventig bijzonder goed op de snelheid en de lichte halve fond. Mede door deze successen werd de duivenmicrobe door Roger overgenomen en in 1979 startte hij voor eigen rekening. Meteen was de tendens gezet en zo werd ook bij Koen op jonge leeftijd de interesse voor de duiven gewekt. Doch door toedoen van te veel werk in de duivenclub werd in 1996 besloten om ermee op te houden en een punt te zetten achter de duivensport... Een spijtige beslissing, waar zowel Roger als Koen het moeilijk mee hadden. Mits de belofte van alle bestuursfuncties achterwege te laten, werd in het najaar van ’98 beslist om terug met de duiven te gaan spelen.
Meteen werd zonder het echt te beseffen de bijzondere basis van het toekomstige hok Vanmeert gelegd. Roger: “Werkmakker Luc Reyskens uit Munsterbilzen schonk mij 13 vroege jongen uit zijn beste koppels. Met deze jonge duifjes speelden we op de snelheidsvluchten zonder dubbelingen meer dan 100 prijzen. In de zomer ’99 kreeg ik van nonkel Eduard Van Erdeweghe (Halen) zes zomerjongen, allemaal kruisingsproducten van zijn oude soort, met Houben- en Engelsbloed. Deze duiven pakten goed met die van Reyskens. Alles ging van meet af aan naar wens en de tomeloze inzet van Koen deed mij besluiten om vanaf 2002 te spelen onder de naam ‘Vanmeert Roger & Koen’. In 2002 kwam er opnieuw een injectie door samenkweek met Luc en ook weer een schenking van een aantal late jongen door nonkel Eduard. Enkele jaren later, in 2009 werd door de aankoop van een bon een koppel eieren gehaald bij Guido Loockx (Tessenderlo). Hierna kwamen er nog wat versterkingen van o.m. Roger Deferm (Meldert), Dirk Van Dyck (Zandhoven) van hem zelf maar ook via D.S. België. De laatste versterking kwam vooral door duiven van Sabrina Brugmans, waarmee nu ook aan samenkweek wordt gedaan. Misschien vergeet ik nog wel een paar namen, maar alles wat bijgehaald wordt, lukt immers niet altijd.”

De Witbaard

We weten met zijn allen dat de meeste grote namen hun bekendheid te danken hebben aan de ene of andere crack, die door zijn prestaties en nakomelingen, de desbetreffende eigenaar groot gemaakt en soms zelfs wereldfaam bezorgd heeft. Bij Vanmeert is dat niet anders... De stamduif die hier voor een ware boost gezorgd heeft, is de ‘Witbaard’, B03-5131343. Deze volbloed vloog tijdens zijn vliegcarrière 54 x per tiental, 36 x top 10, waarvan 6 x 1e, 5 x 2e en 4 x 3e prijs. Hij werd gekweekt uit de ‘Schone Blauwe’, B99-5031562 van nonkel Eduard Van Erdeweghe met het ‘Witpennetje’, B99-5029651 van Luc Reyskens. Op het kweekhok ontpopte de ‘Witbaard’ zich tot een superkweker en zorgde hij voor een rijk nageslacht met een uitzonderlijk hoog prestatievermogen. Ondertussen heeft hij wellicht tientallen afstammelingen die reeds bijdroegen tot het succes van de kolonie Vanmeert, waar we er toch enkele willen van opnoemen. Een van zijn zonen is de ‘Macho’, B09-5090108 die in 2010 de 9e Nationale Asduif KBDB snelheid werd. Ook in 2014 hadden Roger en Koen twee vermeldingen beet bij de nationale asduiven. De 9e Nationale Asduif KBDB Snelheid o. d. met de B11-5005034, bijgenaamd de ‘Ace’. Maar ook de 5° Nationale Asduif KBDB Kleine Halve Fond o. d. met de B11- 5155741, opnieuw een zoon van de ‘Witbaard’. In 2016, was het andermaal prijs met de 11e Nationale Asduif KBDB Snelheid o. d., nu met de B13-5024063 (‘Shadow’) een kleinzoon van de ‘Witbaard’. Ook de provinciale winnaar en 4e van 8.348 d. nat op Bourges ’17, B15-2185293, heeft het adellijke bloed van de ‘Witbaard’ in zijn aderen. Zijn vader is immers de hierboven vermelde B11-5155741. En zo zijn er nog wel een aantal... Sommigen werden eerst gespeeld, maar er waren er ook wel enkelen die niet zonder succes rechtstreeks naar het kweekhok gingen, zo blijkt.

Koen VanmeertSuperstar van het Jaar Snelheid

Het is een algemeen bekend feit dat je om je te klasseren bij de winnaars van de Gouden Duif-competitie niet zomaar goed maar bij wijlen uitzonderlijk goed met de duiven moet spelen. Roger en Koen hebben dat dit jaar gedaan, getuige hiervan de talrijke zeges en titels die ze aan hun palmares mochten toevoegen. 
Eén van de duiven die niet één vermelding bij de superstarcompetitie behaalde is de B17-5024089. We vinden hem wel terug als 3e Asduif Snelheid Jaarse KBDB Limburg en 5e Nationale Asduif KBDB Snelheid Jaarse. Deze mooie titels heeft hij o.m. te danken aan 23/03 Mettet 3/621, 14/04 Soissons 43/754, 21/04 Soissons 7/1393, 05/05 Soissons 24/1676, 12/05 Soissons 58/1923, 26/05 Momignies 57/1825, 23/06 Soissons 8/2050, 30/06 Momignies 3/1144, 07/07 Momignies 10/1214. Zijn vader is wederom de B11-5155741, een voortreffelijke kweker en zoon van de ‘Witbaard’. Deze klepper klasseerde zichzelf in meerdere asduifklassementen, won met glans de provinciale zegepalm uit Gien ’14 en was hiermee ook nog eens de snelste van meer dan 10.000 d. Moeder van de 089-17 is de duivin met ringnr. B15-2289561, gekweekt uit twee duiven van Dirk Van Dyck. 

1e Provinciaal Argenton

Het was de B16-2172345, die tevens als eerste getekende van drie de mand in ging en de zegepalm naar de Broekstraat vloog. Zijn palmares mag zeker gezien worden, doch we beperken ons hier tot de beste halve fond prestaties. Hij won o.m. 12/05 Chevrainvilliers prov. 57/6430, 26/05 Bourges prov. 22/2071, 23/06 Argenton prov. 4/1166 en 21/07 Argenton prov. 1/750, nat. 11/5782.
Deze klepper heeft als vader de B11-5155747, zoon van de B10-5090950, die een kleinzoon van de ‘Witbaard’ is. De moeder van de 747-11 is de B10-5171706 een duivin afkomstig van Louis Jordens uit Ham. De moeder van de 1e prov. Argenton, B09-5020130 werd wederom gekweekt uit twee duiven van Dirk Van Dyck.

Olympiadeduif

Het betreft hier een blauw geschelpte witpen, B16-2172288 die zich dit jaar weet te klasseren als 3e Olympiadeduif België cat. A en 3e Nationale Asduif KBDB Snelheid Oude. Hij won aanvankelijk zeer vlot met een klein coëfficiënt zijn prijzen, doch op zeker moment begon het motortje te sputteren, maakte hij geen prijs meer en kwam hij steeds later naar huis. Uiteindelijk bleek dat zijn partner gepaard was met een andere duivin en hem niet meer zag zitten... Tot dat Roger hem een nieuwe duivin gaf waarna hij een aantal weken later terug op niveau presteerde. Hij vloog o.m. 07 april Momignies 2/1454, daarna telkens op Soissons; 14 april 5/1295, 21 april 1/1179, 28 april 140/1463, 5 mei 9/1109, 12 mei 3/582. Over zijn afstamming kunnen we hier kort zijn. Deze kan de lezer terugvinden bij de 1e prov. Argenton, waarvan deze olympiadeduif een volle broer is.

Roger & Koen VanmeertDuivers, vechters en asduiven

Bij Vanmeert wordt er enkel met de duivers gespeeld. Volgens Koen zou het met duivinnen ook moeten lukken, maar Roger ziet dat niet zitten. Roger: “Ik kan het niet aanzien als er ergens twee duivinnen bij elkaar in een hoekje liggen, laat staan als ik met deze duiven zou moeten spelen. Voor de inkorving krijgen de duivers steeds hun partner te zien, minstens een half uur. Ik vind dat gemakkelijk, maar met lesbische duivinnen is dat allemaal niet zo simpel denk ik.” 
Dat de weduwnaars super gemotiveerd de mand in gaan is één kant van de medaille, de andere zijde is dat deze atleten echte vechters zijn. Duiven die van een vlucht terugkeren met de neus onder het bloed, zijn bij Vanmeert geen uitzondering. ”Het is kenmerkend voor onze soort”, zegt Roger. “Om onderlinge confrontaties en vechtpartijen te vermijden, wacht ik met inkorven tot ze in het lokaal weten hoeveel manden het worden. Zo kunnen onze duiven zo veel mogelijk verdeeld worden, zodat de vechtpartijen tot een minimum beperkt worden.” 
Bij het schrijven van deze reportage kunnen we er niet omheen, asduiven zijn bij de uitbouw van deze kolonie bepalend en meer dan belangrijk geweest. Deze tandem bewees het, door de daad bij het woord te voegen en hun eerste asduiven zo vlug mogelijk op het kweekhok te zetten. Dat Roger en Koen met het huidige hokbestand zo goed hun mannetje kunnen staan, hebben ze vooral te danken aan de vier nationale asduiven die op het kweekhok momenteel de basis vormen. Uiteraard ligt de oorsprong van dit alles bij de ‘Witbaard’, achteraf gezien de meest formidabele inbreng op het hok Vanmeert. 

Hokbestand en verzorging

Alle vliegduiven krijgen individueel per woonbak eten, drinken en mineralen in potjes toebedeeld. Roger: “Zo heb ik alles onder controle. Ik zie hoeveel ze eten en drinken, toch wel een belangrijke indicatie wanneer er iets scheelt. Wel heb ik me wat moeten aanpassen aan het voederschema van Matador. Ik voederde aanvankelijk een beetje te krap, en ze moeten toch wel genoeg krijgen.” Wat het gezond houden van de gevleugelde beestjes betreft, heeft Roger ook zijn gedacht. “De duiven mogen niet gepamperd worden en moeten tegen een stootje kunnen. De tijd dat ik elke dag de drinkpotten uitwaste is lang voorbij en blindelings kuren is ook hier uit den boze. Dan ga ik liever een keertje vaker naar de dierenarts, dan weet ik tenminste als er iets aan de hand is.”

Tenslotte

Door hun vriendschap met Stephan Machiels is deze tandem erin geslaagd om hun reeds goede duivenstam nog beter te maken. Zoals we eerder al vernamen, is de kruising met duiven van ‘Sabrina Brugmans’ een succesformule die blijkbaar goed uitpakte en die reeds voor tal van goede nakomelingen zorgde. Roger: “Stephan heeft ons geweldig geholpen, vooral met de soort van de ‘Blue Ace’, zijn nationale asduif.” Zo wordt er nu jaarlijks met een aantal duiven aan samenkweek gedaan, waarbij de jongen netjes verdeeld worden. De duivinnen gaan naar Stephan, de duivertjes blijven bij Roger en Koen.
Voor Roger en Koen zijn goede duiven het allerbelangrijkste om te slagen, maar de liefhebber zelf is minstens even belangrijk. Roger: “Een duivenmelker moet alles gezien hebben. Hoe rapper ge bepaalde dingen of gebeurtenissen op het hok in de smiezen hebt, des te meer profijt kunt ge er als liefhebber uithalen. Ook de seizoenstart vindt het duo belangrijk. Koen: “De duiven moeten goed trainen en ingevlogen zijn. Als ge bij aanvang reeds achter de feiten aan holt, wordt het elke week moeilijker om dat nog in te halen.”
Ter afsluiting kunnen we toch wel een belangrijke conclusie trekken... met de kweek- en bloedlijn van de ‘Witbaard’ zitten Roger en Koen op rozen. Met deze kolonie hebben ze zich echt tussen de groten van België weten te plaatsen. Een dikke proficiat, het woord ‘uitmuntend’ is hier wel op zijn plaats.

TITELS EN PRIJZEN
2010    
9e Nationale Asduif KBDB Snelheid: 5090108-09 (“Macho”, Zoon Witbaard)
2011    
10e Nationaal Kampioen KBDB Zware Halve Fond
2012    
33 eerste prijzen
2013    
18 eerste prijzen
1e Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB Provincie Limburg
2014    
63 eerste prijzen
2e Nationaal Kampioen KBDB Snelheid Jaarse 
11e Nationaal Kampioen KBDB Zware Halve Fond Oude
12e Nationaal Kampioen KBDB Snelheid Oude 
5e Asduif Nationaal KBDB Kleine Halve Fond Oude: 5155741-11 (Zoon Witbaard) 
9e Asduif Nationaal KBDB Snelheid Oude: 5005034-11 (“Ace”)
2015    
26 eerste prijzen
2016    
43 eerste prijzen
1e Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB Provincie Limburg
11e Asduif Nat. KBDB Snelheid Oude: 5024063-13 (“Shadow” Klnzn. Witbaard)
18e Nationaal Kampioen KBDB Kleine Halve Fond Oude en Jaarse
2017    
36 eerste prijzen
12e Asduif Nationaal KBDB Zware Halve Fond Oude: 2005106-14
8e Nationaal Kampioen KBDB Kleine Halve Fond Oude en Jaarse    
3e Algemeen Provinciaal Kampioen KBDB Limburg
1e Provinciaal Bourges II van 1472 Oude Duiven
1e Pipa Ranking Beste Argenton-duif 2016-2017 (4 Prijzen): 2005106-14
2018    
43 eerste prijzen
3e Olympiade 2019 Sportploeg België Cat. A (Snelheid): 2172288-16
8e Olympiade 2019 Sportploeg België Cat. A (Snelheid): 2185331-15
3e Asduif Nationaal KBDB Snelheid Oude: 2172288-16
5e Asduif Nationaal KBDB Snelheid Jaarse: 5024089-17
12e Nationaal Kampioen KBDB Snelheid Oude en Jaarse 
2e Asduif Provinciaal KBDB Limburg Snelheid Oude: 2172288-16
3e Asduif Provinciaal KBDB Limburg Snelheid Jaarse: 5024089-17
3e Kampioen Snelheid KBDB Limburg Oude Duiven
1e Asduif Snelheid LCB Oude en Jaarse Vlaams Landsgedeelte: 5024089-17
3e Asduif Snelheid LCB Oude en Jaarse Vlaams Landsgedeelte: 2172288-16
4e Asduif Snelheid LCB Oude en Jaarse Vlaams Landsgedeelte: 2185331-15
5e Asduif Snelheid LCB Oude en Jaarse Vlaams Landsgedeelte: 6091650-15
1e Kampioen Snelheid LCB Oude en Jaarse Vlaams Landsgedeelte
1e Superstar Van Het Jaar Snelheid, Gouden Duif Competitie 2018 
1e Provinciaal Argenton II 750 Oude Duiven
3e Pipa Ranking Beste Argenton-duif 2018 (2 Prijzen): 2172345-16 
9e Pipa Ranking Beste Argenton-duif 2017-2018 (3 Prijzen):2172345-16
11e Pipa Ranking Beste Argenton-duif 2017-2018 (4 Prijzen): 2005106-14

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.