HORST & FRANK SANDER en ZAFER KURTULMUS – Gouden Duif-winnaar Duitsland

Onderwerp: 

Münster – Horst en Frank Sander en Zafer Kurtulmus uit Münster zijn de stralende winnaars van de Gouden Duif Duitsland 2014. Ik heb de duiven waarmee ze de Gouden Duif gewonnen hebben gezien en was heel enthousiast. Zelden heb ik zo’n klasse van duiven gezien. Doch daarover later veel meer.
Horst en Frank Sander bouwden reeds jaren aan een vader-zoon-combinatie die niet perfecter kan zijn. Vader Horst (74) kan fier zijn op zijn zoon Frank (46). Bij de combinatie behoort sinds 2013 ook Zafer Kurtulmus, die eveneens veel plezier aan de duivensport beleeft. Maar blijven we voor nu bij Horst en Frank Sander. Zowel in de leiding van het vervoerbedrijf alsook in de duivensport is Frank in de voetstappen van zijn vader getreden. Waarschijnlijk is dat het geheim van het succes; omdat zij zowel in het beroep als in de duivensport aan dezelfde koord trekken. De motor en daarmee de drijvende kracht is de dag van vandaag Frank. Hij is geëngageerd en zakelijk zeer bedreven, wat erg belangrijk is, en hij beschikt over een dynamiek die in de huidige duivensport noodzakelijk is om echt mee te doen en op het hoogste niveau succesvol te zijn. Sinds enkele jaren heeft vader Horst zich een beetje uit de duivenliefhebberij teruggetrokken. Zo trekt Frank gans alleen de krijtlijnen en bepaalt hij de politiek op het duivenhok.
Na het winnen van de Gouden Duif in 2006 ben ik al eens bij de Sanders in Münster op bezoek geweest, maar de tijd is natuurlijk niet blijven stilstaan. Zo heb ik mij tijdens de rit naar Münster afgevraagd wat er in de tussentijd allemaal veranderd is. Zijn er nieuwe duiven, nieuwe asduiven, veranderingen in het spelsysteem of misschien nog andere nieuwigheden? Natuurlijk zijn er kleine veranderingen en ook nieuwe duiven, maar eigenlijk is alles gebleven zoals vroeger. Het succes heeft men echter nog kunnen laten groeien wat natuurlijk ook met de overwinning in de Gouden Duif-competitie bewezen werd.

Nog altijd in Münster

Daar wonen ze nog steeds... aan de zuidwestelijke stadsrand van deze 291.754 inwoners tellende stad. Daar hebben de Sanders hun vervoerbedrijf. In 1947 werd de onderneming gesticht en dat betekent dat ze bijna 70 jaar bestaat. Bedrijfsleider van de firma is al vele jaren junior Frank.
Overigens is Münster de laatste jaren door de politieserie “Tatort Münster” met Axel Prahl als commissaris Frank Thiel en Jan Josef Liefers als gerechtsdokter professor Börne tot ongekende roem gekomen. Deze serie heeft de hoogste kijkcijfers, maar dat terzijde.
Aan de Buldernweg 51 bevinden zich hoog onder het dak de duivenhokken. Ruimte en lucht zijn rijkelijk voorhanden. Kweekduiven, speelhokken en jonge duiven, alles is onder het dak ondergebracht. Wie er een groot bestand aan duiven verwacht die moeten we ontgoochelen. Wat het duivenbestand betreft zijn de Sanders voor Duitse begrippen heel normale duivenmelkers. Door het wisselen van speelrichting van het zuidwesten naar het zuidoosten hebben ze begin 2013 alle oude duiven verkocht. Ze behielden alleen 11 jaarlingen. In 2014 zijn ze opnieuw gestart met een zeer jonge ploeg, die bestond uit 11 tweejaarse en 40 jaarlingen. En het is gelukt ! Zo hadden ze dan in het seizoen 2014 wat meer duiven dan gewoonlijk.
Op het kweekhok zitten 20 tot 25 kweekparen en meerdere stopkoppels. Het seizoen 2014 zijn ze met ongeveer 30 weduwnaars en 20 duivinnen begonnen.
Daarbij kwamen nog enkele reserveduivinnen voor de beste kweekdoffers en dat is alles. Ik heb me niet de moeite getroost om na te tellen hoeveel duiven daar samen zaten; ik weet zeker dat bij een massa duivenmelkers in Duitsland de weduwnaarsploeg alleen al meer duiven telt dan het totaal aantal duiven hier. De Sanders houden hun ploeg duiven bewust klein. De band met de duiven moet behouden blijven en teveel duiven houden is niet hun ding.

Horst de rustige en Frank de doener

Het is een harmonische combinatie. Zoals reeds gezegd is vader Horst ondertussen 74 jaar oud en Frank 46 jaar. Als duivenmelker is hij daarmee nog een jonge kerel. Gezien de huidige leeftijdsopbouw in de duivensport kan men zeggen dat hij daarmee nog tot de jongere krachten behoort. Frank kwam officieel bij het team vanaf 1986. Vader en zoon verschillen van karakter. Vader Horst is meer de kalme duivenmelker, een liefhebber die vreugde wil beleven aan zijn duiven en wiens verwachtingen niet meer zo hoog zijn, terwijl zoon Frank de man met “power” is, een duivenmelker die compromisloos het succes zoekt en openstaat voor vernieuwingen in de duivensport. Frank ziet de duivensport als een zeer veelzijdige hobby met de dierenliefde als grote voorwaarde. De kweek, de omgang met de duiven, de prestaties van de duiven en het daaraan verbonden succes dat zeer snel kan bereikt worden maken de grote fascinatie uit en dat is voor Frank zeer belangrijk. Als wezenlijke voorwaarde voor succes ziet hij de gave van de observatie van de duivenmelker. Aan het gedrag van de duiven moet men kunnen zien of de duiven zich goed voelen of dat er iets niet in orde is. Ze observeren is belangrijk en dat is met een massa duiven niet mogelijk.
We kunnen zeggen dat Horst Sander en in het bijzonder zoon Frank, die ook vluchtleider in het regioverband is, de voorwaarden voor een succesvolle duivensport perfect vervullen.

De hokken

In vergelijking met mijn laatste bezoek van 8 jaar geleden is er op de hokken ook niet veel veranderd. Zoals gezegd zijn alle hokken boven op zolder. Ruimte is er royaal voorhanden. De hokken zijn zeer goed verlucht. Een dakvenster, dat zo nodig wijd kan geopend worden, zorgt nog voor bijkomende frisse lucht.
Rechts is er een ganse reeks nieuwe kweekboxen bijgebouwd waarin de kweekparen afzonderlijk gehouden worden zodat vreemdgaan uitgesloten is. Kweekboxen had men trouwens ook vroeger aan de linkerzijde van het hok maar niet in zo groten getale. De weduwnaarshokken waren tijdens ons bezoek door de jaarse weduwnaars ingenomen. Frank neemt lange tijd voor de koppeling de oude weduwnaars van de hokken en sluit hun woonbakken. Dan opent hij de vrije nestvakken en zet de jaarse weduwnaars op het hok. Zo worden de jaarlingen bakvast. Wanneer dan weer de oude weduwnaars op het hok komen, zijn er weinig problemen wat betreft het bezetten van de woonbakken.

ZO WERDEN ZIJ GOUDEN DUIF-WINNAAR
Snelheid 3-5   Fulda  4943 d. 4, 7, 19
Hafo 31-5 Forchheim 4193 d. 1, 4, 9
Hafo 6-9  Marktheidenfeld 1378 d. 2, 3, 4
Fond 28-6 Osterhofen  2770 d. 5, 7

De kweekbasis

Er is nog altijd de oude kweekbasis met aan de grondslag de nakweek van de “Eurostar” en het “Wonder van Haacht”. In vele pedigrees van de allerbeste duiven duiken deze namen op. Deze doffers bevruchten niet meer, maar hun bloed is via hun zonen, dochters en kleinkinderen behouden gebleven. In de laatste jaren zijn er natuurlijk verschillende duiven bijgekomen. Wij willen en kunnen niet over elke inbreng uitwijden... maar over één nieuwe inbreng moet er toch een woordje gezegd worden.
Het zijn de duiven van de bekende Nederlander Willem de Bruijn die zelf sterk speelt met de duiven... en zelfs met veel duiven. Twaalf duiven hebben de Sanders bij hem gehaald. Meestal blijven er van zo een groot aantal nieuwe duiven slechts heel weinig over. Maar met de duiven van Willem de Bruijn is dat anders, met bijna alle duiven is het goed gelukt.
De Sanders piekten altijd zeer hoog op de grote vluchten van het samenspel, en ook op de wedstrijden met grote aantallen duiven. In het seizoen 2014 wonnen ze bij de oude en jonge duiven in totaal 10 eerste prijzen en nog vele kopprijzen. Bekijk maar eens het overzicht met de beste wedstrijden. Komt er één Sanderduif dan laten de anderen ook niet lang op zich wachten. Niemand moet nu denken dat de zuidoostrichting een lichte vliegrichting is... integendeel... er wordt veel van de duiven verlangd. Het hele vlieggebeuren hangt veel van de vluchtleiding af, maar dit als randbemerking.

Wie speelt er in Duitsland veel beter ? Dat topuitslagen niet met tweedeklassers behaald worden hoeft geen betoog. Houden wij ons daarom meer in detail bezig met de kweekbasis van Horst en Frank Sander.
Het fundament van de huidige basis werd in 1982 door vader Horst gelegd. Toen haalde hij duiven van succesvolle Duitse liefhebbers. Maar dat is lang geleden. Af en toe vindt men nog enkele van deze duiven in de stambomen. Later kwamen er nieuwe duiven. Zo werden er in de jaren 1996 en 1998 meerdere duiven van Gaby Vandenabeele ingebracht. Een van de duivinnen die het best vererfden is de B98/3158374, een dochter van de beroemde “Wittenbuik” met “Zus Prinsesje”. Deze duivin is nog zeer dikwijls in de stambomen van de allerbeste verervers te vinden. Echte klasseduiven kwamen er met de “Eurostar” (NL98/1126959) en de “Star Kid 7000” (NL98/1127000) van Marian van Koppen naar Münster. En natuurlijk mag het “Wonder van Haacht” niet vergeten worden. In vele topafstammingen komt deze doffer voor. Hij heeft zich heel eenvoudig als een supervererver bewezen. Voor mij was deze doffer de perfecte kweker, gelijk aan een typische Koopmanduif van het oude soort.

NL01/1135699 of het “Wonder van Haacht”

Daarbij moet ik een klein verhaal vertellen. Eigenlijk mogen de Sanders deze doffer niet het “Wonder van Haacht” noemen omdat deze doffer niet in Haacht verkocht werd. Een wonderdoffer is het in ieder geval. Op 16 februari 2002 werd op koop 16 van de verkoop van het Gouden Duif-feest een nog zeer jonge geschelpte doffer van Cornelis en Gerard Koopman aangeboden. Zijn vader was de beroemde “Kleine Dirk”, zijn moeder “Miss Ermerveen”. Na stevig biedwerk had Frank Sander de duif voor 5500 euro gekocht. Heel vroeg konden de Sanders met hun nieuwkomer niet kweken, en aan het einde van het seizoen hadden ze tot hun algemene verwondering geen enkel jonge duif uit hem gefokt. De zoon van “Kleine Dirk” bevruchtte niet. In hun vertwijfeling wendden zij zich in het voorjaar 2003 tot Gerard Koopman en legden hem het probleem uit. De oplossing had Gerard snel klaar. Hij ging naar zijn kweekhok en bood de Sanders ter vervanging een volle broer aan met ringnummer NL01/1135699. Zo zat deze doffer vanaf maart 2003 onder de naam “Wonder van Haacht” op het kweekhok in Münster. Zoals zoveel zonen en dochters uit deze buitengewone vererver “Kleine Dirk” kweekte het “Wonder van Haacht” geweldig. Inmiddels voeren vele van de beste vlieg- en kweekduiven op de Sanderhokken, intussen kleinkinderen en achterkleinkinderen, het bloed van deze geweldige vererver, want hijzelf bevrucht natuurlijk niet meer.
Men kan met zekerheid zeggen, dat het “Wonder van Haacht” tot de meest dominante verervers behoort en dat er van zijn soort veel te weinig zijn. We vinden nog veel van zijn zonen, dochters en kleinkinderen in de pedigrees van de allerbeste vliegduiven van de jongere generatie.

Extra klasse !

Echte kweekparen van buitengewone klasse zijn zo zeldzaam als witte raven. Vader en zoon Sander hadden met het “Wonder van Haacht” en de 02884-01-1000 zo’n kweekpaar dat schitterende winnaars gaf. Het verhaal van het “Wonder van Haacht” kent u nu. Zijn duivin was de “Eurostar 1000” (02884-01-1000) eveneens een duivin met extra klasse, die uit het samenzetten van de “Eurostar” met de B98/3158374, een dochter van de “Wittenbuik” van Gaby Vandenabeele stamt.
“Eurostar 1000” was de volle zuster van de uitstekende asduif de “494” (02884-02-494), die tot de snelste doffers van het hok met 1, 2, 2, 2, 3, 3 prijs mag gerekend worden. Als vierjaarse vloog deze crack nog 10 prijzen. Uit het “Wonder van Haacht” en de “Eurostar 1000” stammen o.a. de cracks “479” (02884-04-479) en “480” (02884-04-480). In 2005 won de “479” negen prijzen met 824 van 900 mogelijke as-punten. In het seizoen 2006 won hij 13 prijzen. Elf prijzen en 928 punten behaalde de “480” in 2005. Hij werd 4e beste jaarduif in de vereniging en 6e asdoffer in regioverband. In het seizoen 2006 vloog de “480” elf prijzen. Deze “480” is vader van een zeer goede kweekduivin of de 02884-11-533, de moeder van “Wonderfull Malie” (02884-13-530). Zoveel toppers uit een buitengewoon kweekpaar... het “Wonder van Haacht” en de “Eurostar 1000” !
Eenzelfde uitstekende kweekdoffer als het “Wonder van Haacht” was de “Eurostar”, NL98/1126959. Ook hij heeft met de “Dochter Wittenbuik” B98/3158374 enorm gekweekt. We vinden nog veel nakweek van dit paar in de pedigree van de meest succesvolle duiven.

Beste Uitslagen 2014
Oude duiven    
03.05 Fulda (209 km)  4.943 d. 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 16, 19, 19,23 enz. (35/51)
17.05 Schweinfurt (286 km) 4.658 d. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 enz. (35/51)
31.05 Forchheim (349 km)  4.193 d. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 15, 17, 18 enz. (38/45)
14.06 Wiesentheid (308 km)  3.413 d. 1, 2, 3, 10, 18, 19, 20, 21 enz. (40/42) !
28.06 Osterhofen (528 km)  2.770 d.  4, 5, 7, 8, 13, 20, 21 enz. (28/41)
06.07 Parsberg (425 km)  720 d. 1, 5, 6, 12, 13, 14, 18, 22, 25 enz. (29/40)
Jonge duiven 2014 :    
16.08 Frankenau (134 km) 1489 d. 1, 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,20 enz. (62/74)
23.08 Alsfeld (176 km) 1482 d. 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 12, 13, 14, 15, 15,17, 17, 19, 20 enz. (64/75)
30.08 Fulda (209 km) 1508 d. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15,16, 18, enz. (64/73)
06.09 Marktheidenfeld (272 km) 1378 d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 18 enz. (43/70)
13.09 Wiesentheid (308 km) 901 d. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 10, 14, 15, 17 enz. (46/60)
 

Nieuwe kweekduiven

De tijd blijft niet stilstaan en vooral duiven hebben geen lang leven. Rond het 8e levensjaar bevruchten of leggen ze in veel gevallen niet meer. Een duivenmelker kan dus niet op zijn lauweren rusten en denken dat alles zo verdergaat. Tijdig moet er nieuw vers bloed aangeschaft worden, passend met de eigen stam en met een “kick” naar boven. Wanneer men op zo’n hoog niveau staat als de Sanders is dat bijzonder moeilijk, maar men is vindingrijk geworden. Daarom vermeld ik hier enkele speciale duiven.
Daar is de “Malie” B05/6042114 koop 10 uit de totale verkoop via “De Duif” van Louis Maes-Stevens uit Beerse. Frank Sander beschouwt hem als een nieuwe stamdoffer. In combinatie met de 02884-03-861, “Dochter Eurostar”, gaf hij o.a. de “Prinz Malie” (02884-08-273) die in 2010 dertien prijzen won en 7e beste asdoffer van Duitsland was. In 2011 vloog hij 12 prijzen. Deze doffer behoort reeds tot de beste kweekdoffers bij de Sanders. Een andere duif die zich al bewezen heeft is de 02884-11-296, een volle zuster van de 02884-08-273. Zij is o.a. de moeder van de beste jaarse duivin van de vereniging.
En daar zijn natuurlijk de Willem de Bruijn-duiven die reeds bewezen hebben. Om te beginnen de “Hurricane” NL11/1742579, een zoon van de “Olympic Hurricane” van Willem de Bruijn die Olympiadedoffer was. Hij was gepaard met de “Blue Flame” (NL07/1821760), een super kweekduivin. De “Hurricane” werd dan weer met een dochter van het “Wonder van Haacht” met de “Eurostar 1000” gepaard.
Een andere buitengewone kweekduif van Willem de Bruijn is de “Schalie Apollo” (NL11/1742585). Hij stamt uit het De Bruijn-kweekpaar “Apollo” (NL01/1892694) met “Rosalinde” (NL08/1543464). Deze “Schalie Apollo” heeft zich reeds tot een supervererver ontpopt. Hij werd gepaard met de “Sture Malie” (02884-08-316), een dochter van de “Malie”, met de 02884-03-861 (uit “Eurostar” met de “Dochter Wittenbuik”).
Daar is nog nieuwe inbreng die de Sanders-ploeg onwaarschijnlijk veel gebracht hebben. Ondanks het niet uitgebouwde kweekhok kunnen we zeggen: zij hebben een kweekhok met onbegrensde potentie. Duivensport op het hoogste niveau!

Enkele schitterende vliegduiven

Horst en Frank Sander en Zafer Kurtulmus hebben in 2014 uitsluitend met jaarduiven gespeeld en hun prestaties waren gewoonweg uitzonderlijk. Tegen hun ploeg was geen kruid gewassen. Ze wonnen ongelooflijk veel kopprijzen. Ik wil u daarom een paar van de beste duiven van 2014 voorstellen.
Dat is o.a. de 02884-13-581. Hij wint 11 prijzen met 4121 prijskilometers en 822,65 aspunten. De “581” won de 1e prijs van Schweinfurt (289 km) tegen 4658 d en een 2e prijs van Forcheim (351 km) tegen 4193 d. Zijn vader is de “Schalie Apollo” (NL11/1742585) van Willem de Bruijn. Moeder is de “Sture Malie” (02884-08-316), een dochter van de “Malie”
met de 02884-03-861.
Tweede beste doffer in de vereniging was de “Blue Hurricane” (02884-12-498) met 12 prijzen en 948,20 aspunten. Hij stamt uit “Hurricane” van Willem de Bruijn met “Wondergirl 154” (02884-07-154), een dochter van het “Wonder van Haacht” met de “Eurostar 1000”.
Nemen we er nog een duivin bij. Het “Favorietje Hurricane” (02884-13-571) en zij vliegt 11 prijzen met 889,48 aspunten. Ook zij is een dochter van “Hurricane” van Willem de Bruijn met “Wondergirl 154”.
Zo kunnen we de lijst van de beste duiven nog langer maken maar we zullen het bij deze drie houden.

Dit en dat !

Ik heb nog niets over de verzorging van de duiven gezegd. Daarover het volgende: alles wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden. Er zijn geen bijzonderheden buiten de Knobi-mix, een knoflookmengeling. De ingrediënten zijn 2 ajuinen, 5 knoflookbollen, honing, appelazijn en propolis. De bereiding is als volgt: de ajuinen en knoflookbollen pellen en met de keukenrobot tot een brei maken. Aansluitend aanvullen met 200 ml appelazijn, 4 lepels honing en 25 ml propolis.... alles goed mengen en in de koelkast bewaren.
De duiven krijgen tweemaal per week de Knobi-mix over het voeder. Eén eetlepel over 1 kg voeder. Het voeder wordt daarna drooggemaakt met voederkalk, biergist of vitaminen. Vliegduiven bekomen deze mengeling op zondag en maandag wanneer het op zaterdag wedstrijddag is.
Tijdens de ruitijd in oktober of november gaat deze mengeling dagelijks over het voeder.

Tot slot

Het doel van Horst en Frank Sander is topduiven en kopvliegers kweken. Niet het aantal gevlogen prijzen is belangrijk, alleen het aantal kopprijzen telt. Het is voor hen geen doel jaar na jaar bijna de volledige vliegploeg in te zetten. De vliegduiven mogen gerust een beetje ouder zijn.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik over de Sander-duiven enthousiast ben. Het zijn topduiven met een zijdezachte pluim, een fantastische musculatuur, een korte voorarm, schitterende ogen en een ongelooflijke uitstraling. Daarbij hebben we kweekduiven van de allerbeste klasse gezien. Wie gaat er deze combinatie verslaan ? Wanneer alles normaal verloopt zullen Horst en Frank Sander en Zafer Kurtulmus opnieuw ernstige kandidaten zijn voor een volgende Gouden Duif!

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.