GEBR. SCHEELE - Nationale uitblinkers op de dagfond

Liefhebber: 

Terneuzen – Een mooi lijstje nietwaar ? Maar het is nog maar de kop van de totaal lijst met prima prestaties van de ‘never-ending’ successtory van hok Gebr. Scheele. Want ook 2012 was weer doorspekt met topuitslagen op de vluchten en topklasseringen bij de Hok- en Asduifkampioenschappen. Wat verderop in deze reportage geef ik u een overzicht van de hoogtepunten van seizoen 2012.

De liefhebbers

Natuurlijk is het hok Gebr. Scheele, in hun hoedanigheid van een van de beste Mid- en Dagfondhokken van de Nederlandse duivensport, bij iedere liefhebber die serieus met de sport bezig is, bekend. Maar toch wil ik even stil staan bij het wel en wee van de mensen die deze combinatie vormen. Vader Adriaan (75 jr.) gepensioneerd landarbeider en zijn thuiswonende zoon Jaap (45 jr. ), huisschilder van beroep, leiden deze topkolonie. Adriaan en zijn broers Marien en Piet waren als kleine jongens al met duiven bezig op het adres waar Adriaan nu woont. Toen nog volledig in het buitengebied gelegen en nu ‘ingebouwd’ in een moderne nieuwe woonwijk. Adriaan speelde vanaf zijn prille jeugd tot 1961 vooral samen met wijlen broer Piet. Toen is hij op een ander adres gaan wonen, maar in 1978 is hij weer teruggekeerd naar de Ferlemanstraat en is vanaf omstreeks die tijd weer in combinatie gaan spelen met zijn broer Piet onder de naam “Gebr. Scheele”. Terwijl wijlen broer Marien, die op eigen kracht was verder gegaan, ook zeer verdienstelijk speelde, zijn het toch vooral Piet en Adriaan geweest die steeds aan de top van de Zeeuwse duivensport hebben gestaan. Sinds hun start, zeg maar rond 1980, speelden ze in het Samenspel m.u.v. twee seizoenen 30 maal Generaal Hokkampioen waarbij aangetekend dat in de periode 1981 t/m 1996 dit bij de Afdeling Zeeland Zaterdagvliegers was.
Op Afdelingsniveau speelden ze vanaf 1981 t/m 1996 zeven maal Generaal Kampioen bij Afd. Zeeland Zaterdagvliegers, t.w. 5 maal onaangewezen en 2 maal aangewezen. Bij de huidige Afdeling Zeeland speelden ze vanaf 1997 t/m 2012 drie maal 1e Generaal Hokkampioen en steeds in de top vijf. Het lijkt me het beste bewijs dat ze alle speldisciplines prima beheersen.
In tegenstelling tot wat je bij veel combinaties ziet, dat de een de administratie doet e/o klokken wegbrengt e.d. en de ander ‘hokmanager’ speelt, is hier sprake van twee prima liefhebbers. Want zowel Adriaan en Jaap hebben beiden een prima kijk op duiven en doen gezamenlijk de volledige begeleiding van de kolonie. Jaap houdt daarbij op zeer duidelijke en correcte wijze ook nog de administratie in de computer bij. In 2009 was ik er n.a.v. het behalen van het Generaal kampioenschap van de Afdeling. Net voor het begin van dat seizoen is broer Piet overleden wat voor Adriaan, na zovele jaren samenwerking, een extra zwaar verlies was. In 2012 is ook kort voor het seizoen Adriaan zijn echtgenote Metje op 71-jarige leeftijd overleden. Het doet goed om vast te stellen dat Adriaan met veel steun en hulp van zijn kinderen en dankzij de goede contacten in de duivenwereld ook in 2012 toch nog van de duiven, zeg maar zijn levenswerk, heeft kunnen genieten.

De duiven

Zo lang ze met duiven spelen is altijd gezocht naar het beste van het beste. Je vindt en vond er altijd duiven van hokken die op het moment van aanschaffen op hun top zijn of waren en dat minstens op Afdelingsniveau maar vaak ook op Nationaal niveau. Dus zowel tijdig nieuw materiaal in de eigen kolonie inbrengen maar vooral ook van hokken op hun top en niet van ‘oude roem’ is nog altijd het devies. Opvallend daarbij is dat men meestal bijhaalt op Nederlandse hokken ofschoon Terneuzen maar luttele kilometers van de Belgische grens ligt. Uitzonderingen daarbij zijn bv. topkwekers “Armand” en “Lichte Dirk”.
De huidige kolonie programmaduiven is geformeerd rond twee excellente kweekduiven t.w. NL02-0274336 “Superboy” en NL02-1713196 “Dochter 666 Melis”. Meestal tegen elkaar gepaard maar ook met andere partners zeer succesvol.
Hieronder een korte opsomming van de belangrijkste basisduiven van de huidige kolonie.
- NL02-0274336 “Superboy” een blauwe doffer.
Zijn vader is NL01-0178385 “Lichte 85”. Een exponent uit de eigen stam topvliegers van weleer.
Zijn moeder is de NL01-1197298 “Kl.d. Wittenbuik Vandenabeele” via Anton Ruitenberg.

Directe kinderen van hem wonnen :
1e NPO Nationale Asduif Dagfond in 2011 “Magic Boy”
1e NPO Orleans 5000 d. “Blauwe Orleans”
1e NPO Orleans 5149 d. “Kim”
1e NPO Poitiers 2183 d. “Ace Girl”
1e Peronne 6739 d. “Amy”
1e Peronne 550 d. “Amy”
1e Pommeroeul 2066 d. “Boy’
1e Chateaudun 947 d. “Elke”
2e NPO Tours in 2011 “Magic Boy”
2e NPO Chateauroux in 2012 “Ace Girl”
2e NPO La Souterraine in 2012 “Ace Girl”
2e NPO Argenton in 2009 “Aira”
2e NPO Chateauroux in 2008 “Thor”
3e NPO Argenton in 2011 “Magic Boy”
6e Nat. Asduif jong “Piet”
1e Asduif Afd. Zld. Midfond j. “Super 02”
1e Asduif Afd. Zld. Midfond j. “Lieke”
1e Asduif Afd. Zld. Midfond j. “Boy” (4 op 4 vl.)
 1e Gouden Crack FZN j. “Lieke”

Hij is verder grootvader van 7 NPO resp. Afdelingsoverwinnaars en in totaal grootvader van 25 veelal verschillende winnaars vanaf Samenspel niveau t/m NPO vluchten.

Ook grootvader van :
1e Asduif Dagfond Afd. Zld. en 4e Nationaal Dagfond in 2011 “Ace Boy”.
1e Gouden Crack FZN in 2011 “Ace Boy”
1e Asduif Dagfond Afd. Zld. en 3e Nationaal Dagfond in 2012 “Ablis Boy”.

- NL02-1713196 “Dochter 666 Melis” een blauwe duivin rechtstreeks van Henk Melis.
Haar vader is de NL01-0108666 “DE 666” Asduif Dagfond Afd. Zld en topkweker met vele goede referenties op Nationaal niveau.
Haar moeder is de NL01-0108503 van Rene Melis (Minderhoud-Vandenabeele)
Wegens verhuizing is de “666 Dynastie” van Henk Melis recentelijk zeer succesvol publiek verkocht via DE DUIF.
“Dochter 666 Melis” is ook de moeder van alle bij “Superboy” genoemde afstammelingen.
m.u.v. “Magic Boy” wiens moeder “Shakira” is.
Vele kinderen van dit koppel ontpopten zich dus als topkwekers en bevolken in ruime mate het kweekhok. Zonder volledig te willen zijn noem ik :
“Super 02” zelf 1e Asduif Midfond Afd. Zld en moeder van o.a. de ‘800’ met 2 x 1e provinciaal.
“Lieke” 1e Gouden Crack als jong en o.a. moeder van “Ablis Boy” 1e provinciaal Ablis en 3e Nat Kampioen Dagfond in 2012.
“Boy Junior 700” doffer b.v. vader van 2 NPO winnaars in 2011.
Maar b.v. ook de ingeteelde kleinzoon “Patrick” een topkweker o.a. vader van “Witpen Patrick” 10e Nat. Asduif Dagfond een van de favorieten van Jaap en een van de beste van het hok.
Maar eigenlijk geven nagenoeg alle kinderen en ook kl.kinderen sublieme nazaten.

 Dan ook zeer goede inbreng van enkele duiven van Marijke Vink met name :

-NL03-1116551 ”Shakira”, uit ‘Jannus’ van Koopman (Jacco x zus Kl. Dirk) x ‘Florence van Koopman (Kl. Dirk x Wonderlady). Shakira is o.a moeder van “Magic Boy” 1e Nat. Asduif Dagfond in 2011 en van “Mariah” 1e NPO La Souterraine en 3 x op rij 1e in Samenspel 2.
- NL02-1616183 “Lea”, uit ‘Zoon van Lei’ Koopman x ‘Orpha’ Koopman. Ze is o.a moeder van de “Super 11” 1e Asduif Midfond Afdeling Zeeland in 2011 en 1e NPO Chateauroux.
- NL04-2136275 “Marijke”, de moeder van “Fast Boy met 1e NPO Argenton in 2011.
- NL98-9863476 “Armand”, 1e Gouden Crack in 1998, komt rechtstreeks van Armand Seghers, Zelzate uit diens ‘V3’
Armand is o.a vader van “Super 11” met 1e NPO Chateauroux, maar ook van “Ablis Boy” 1e provinciaal Ablis en 3e Nationale Asduif in 2012.
- B02-6503551 “Lichte Dirk” rechtstreeks van Dirk Van Dyck, Zandhoven, kl.z van “Den Bourges” (broer Kannibaal).
Sinds 2007 ook een succesvolle inbreng met duiven van Martin van Zon, o.a “Sunny”’ moeder van “Witpen Patrick” en meestal de vaste partner van “Patrick”.
Maar ook van “Darco”’ 3 x 1e in het Samenspel en deze gaf zelf reeds 2 x eerste in het Samenspel. Ook nog “Shania” 1e Generale Asduif in het Samenspel enz.
De laatste jaren ook duiven van Jan Hooymans o.a. uit “Harry” en van G. en S. Verkerk.
In 2012 werd met een kruising Verkerk NL09-1185983 “Fighter Verkerk” (Streetfighter x Bridget) x Hooymans NL09-1375316 “Janny” (Mario, Vandenabeele x dtr. Dirkje) de 1e prijs provinciaal Argenton gespeeld. In 2011 zijn tien duiven gehaald bij Willem de Bruijn, Reeuwijk waarvan komend seizoen 4 beloftevolle doffers de strijd mogen aangaan.
Voor de fond is er een apart hokje, maar daar zitten nog slechts twee koppels fondduiven op. M.a.w. het fondspel wordt hier afgebouwd. Tegelijk daarmee is ook de ambitie om voor het Generaal hokkampioenschap te spelen enigszins verdwenen.

Het systeem

Het hokbestand bestaat uit 46 vliegkoppels voor de programmavluchten t/m de dagfond.
Hiervan worden 12 tot 20 koppels op dubbel weduwschap gespeeld en de andere klassiek met de doffers. Voor de overnachtfond zitten er op een apart hok dus nog een tweetal koppels gereed. Het geheel wordt ondersteund door ongeveer 16 kweekkoppels die de basis van de programmaduiven zijn. Uit deze duiven worden zo’n honderd jongen gekweekt voor eigen gebruik waarvan ook vele uit de vliegduiven. Al deze duiven huizen op een eenvoudig, gezellig ingericht houten tuinhok van 22 meter voorzien van goed doordachte volières. Daarnaast nog een hok van 5 m. voor de duivinnen en een zeer goed apart staand hokje van 3 m. met ren voor een deel van de jonge duiven.
Het systeem met de oude duiven is dus deels het klassiek en deels het dubbel weduwschap. Van de koppels op dubbel weduwschap wordt na een aantal vluchten een evt. niet goed presterende partner al snel ingehouden. Op het vlieghok wordt nl. beste x beste gekoppeld. Hierdoor zijn de verschillen in aankomsttijden tussen de partners meestal niet groot, waardoor deze koppels goed gemotiveerd blijven. Ook wordt zo snel hun kweekwaarde ontdekt. Begin januari wordt gekoppeld en worden de eitjes van de kwekers en beste vliegers onder jaarlingen gelegd. De beste vliegduivinnen leggen dus vaak twee maal voor het seizoen. Op de leeftijd van 14 dagen gaat een jong met de duivin naar het jonge duivenhok. Het andere jong wordt door de doffer groot gebracht. De vliegduivinnen gaan slechts een week voor het seizoen begint naar het hok van waar ze gespeeld worden en zitten daar los op ‘kapelletjes’.
Voor het seizoen komen de duiven nog 5 dagen bij elkaar en worden dan opgeleerd.
Nadat ze op weduwschap zitten, trainen de doffers in het begin van het seizoen alleen
‘s middags. Zodra de zon wat hoger staat, vanaf omstreeks half mei, dan wordt er ook
‘s morgens getraind.
De training is niet verplicht met vlag of zo. Het hok wordt tijdens de training niet gesloten en aan het eind van de training komen verschillende doffers al naar beneden om eens naar hun bak te gaan kijken om daarna weer volop mee te trainen. Dit alles onder het motto “maak ze het naar hun zin”. De duivinnen trainen een maal daags ’s avonds.
Voor het inkorven wordt altijd de duivin getoond, waarbij de koppels zelfs redelijk lang (soms 30 a 45 min.) bij elkaar zitten voor de speelduiven in de mand worden gezet. Ook bij thuiskomst blijven ze voldoende lang bij elkaar en wordt niet op een kwartiertje meer of minder gekeken. In principe gaat de vliegploeg elke week mee op de vluchten.
Deze vliegploeg wordt na de laatste dagfondvlucht, eind juli, weer gekoppeld. De doffers gaan dan in de regel niet meer mee op de Natoer. De vliegduivinnen en ook sommige weduwduivinnen worden dan doorgespeeld op de Natoer. Om dit met succes te kunnen doen worden ze bijgelicht vanaf twee weken na de langste dag ‘s morgens vanaf 5.30 u. en ’s avonds tot 22.30 u.
De jonge duiven worden de laatste seizoenen niet meer gescheiden gespeeld maar evt. op neststand.

Verzorging

Voeren wordt gedaan na de training, iedere doffer in zijn bak apart. Hierna worden ze nog gezamenlijk gevoerd in de eetbak op de vloer van het hok. Het voer bestaat uit enkele merken vliegmengeling door elkaar gemengd. De hoeveelheid is nagenoeg de gehele week gelijk. Er wordt dus niet specifiek “opgevoerd’. Belangrijker vinden Jaap en Adriaan een goede observatie bij het voeren en er wordt voor gezorgd dat ze heel de week goed blijven eten. Aanvullingen met schapenvet ed. wordt niet gedaan. Wel evt. Nutripower en Prange Suppe.
Medisch is het kernwoord ‘alert’ zijn. Zo nodig wordt zelf ingegrepen of na een controle bij de dierenarts. Als er iets niet in orde is wordt behandeld met producten van dr. De Weerd en dr. Schroeder. In de rustperiode na de kweek voor het seizoen wordt een geelkuur gegeven en in november een kuur tegen paratyfus met Parastop over het voer. Een zg. vast begeleidingsschema is er dus niet. Bij thuiskomst soms BS in het water en verder ‘alert’ blijven.
Buiten het vliegseizoen komen de duiven, ook in de winter, veel buiten en worden ze zo dicht mogelijk bij hun natuurlijk gedrag gehouden. In die periode staat ook altijd het bad gereed op het gazon voor de hokken.
De hokken zijn voorzien van houten vloeren. Onder de vloer is vloerverwarming aangebracht die overigens alleen wordt gebruikt als het kil en vochtig weer is. Vloer en bakken worden elke dag schoongemaakt. Vloerroosters liggen alleen in de volières.

Kampioenschappen 2012
Nationaal kampioenschap NPO : 3e Asduif Dagfond met NL08-3856813 “Ablis Boy”.
WHZB competitie : 2e Nationale Asduif Dagfond met NL09-3951653 “Ace Girl”.
Fondclub Zuid-Nederland : Gouden Hokkampioen Afd. Zeeland
1e Gouden Crack Dagfond met NL08-3856813 “Ablis Boy” en 3e Gouden Crack met NL09-38951653 “Ace Girl”.
Afdeling Zeeland :
- Dagfond Hok: onaangewezen 1e, aangewezen 5e, Totaal 2e, Asduif: 1e, 3e, 9e.
- Generaal Hok: onaangewezen 8e, aangewezen 4e, Totaal 5e.
Zeeuwse Marathon competitie Dagfond Hok : 1e.
Samenspel 2 van Afd. Zeeland
- Vitesse oude. Hok 3e, Asduif 4, 6, 9, 10.
- Midfond oude. Hok 3e, Asduif 2, 3, 5, 7, 8.
- Dagfond. Hok 1e, Asduif 1, 2, 3, 4, 6, 10.
- Vitesse jonge. Hok 2e, Asduif 2, 7, 8, 9, 10.
- Midfond jonge. Hok 4e
- Natoer. Hok 1e, Asduif 1, 2, 7.
- Generaal. Hok 1e, Asduif 1, 2, 4, 5, 6.

Asduiven

NL08-3856813 “Ablis Boy”. 3e Nationale Asduif Dagfond, 1e Asduif Dagfond Afdeling Zeeland en 1e Gouden Crack FZN. Hij won dit met volgende prestaties:
Bourges 4847-7 (874-1), Chateauroux 3238-17, Chateauroux 3846-20, Argenton 3872-36.
Eerder won hij Ablis 7889-1, Orleans 5149-3, Morlincourt 1301-1, Peronne 1297-5, Chateauroux 846-5, Br. le Vert 1242-6, Br. le Vert 899-10, Br. le Vert 936-11, Pithiviers 1261-12, Morlincourt 1414-17, Orleans 3490-31, Peronne 7007-34, La Souterraine 3469-40.
Zijn vader is NL98-476 “Armand”
Zijn moeder is “Lieke” (Superboy x dtr 666)

NL09-3951653 “Ace Girl”. 2e Nationale Asduif Dagfond WHZB, 3e Asduif Dagfond Afd. Zld. Met volgende prijzen won ze 2e DF WHZB: Chateauroux 3846-2, La Souterraine 2751-2, Bourges 4847-10. In 2011 won ze NPO Poitiers 2183 d. Was als jonge duif 1e Asduif Midfond Samenspel 2 en 2e Asduif Midfond Afd. Zld.
Haar vader is NL02-0274336”Superboy”.
Haar moeder is NL02-1713196 “Dtr. 666”.

NL10-3056344 “Cyndi”. 9e Asduif Dagfond Afd. Zeeland en 1e Generaal Aasduif in Samenspel 2 met haar 14 beste prijzen.
Ze won op Afdelingsniveau o.a. Orleans 4515-4, Chateauroux 3238-13, Peronne 9582-64, Tours 5334-78, La Souterraine 3469-51.
Haar vader is NL07-3761969 “Ace Boy” ook weer zo’n geweldenaar met titels als 1e Asduif Dagfond Afd. Zld., 4e Nat. Asduif Dagfond, won o.a. Sezanne 8785-1, Argenton 23597-7(Sector), Orleans 4927-3, Pommeroeul 9338-6, Peronne 1297-1. Hij is een kl.z. van Superboy x dtr 666 en achter kl.z van Armand.
Haar moeder is NL07-3761979 “Anouk” ook uit de kern van de kolonie gekweekt en is o.a moeder van 1e NPO Blois en 3e NPO Chateauroux bij Jo van Goethem, Clinge.

NL10-3056412 “Demi” 1e Asduif Natoer in Samenspel 2 met het hoogste aantal punten in die discipline in Zeeland. Dus eigenlijk Asduif Natoer Zeeland.
Haar vader is B02-6503551 “Lichte Dirk” rechtstreeks Dirk van Dijck, Zandhoven. Haar moeder is NL04-0451802 “Super 02” (Superboy x dtr. 666) 1e Asduif Midfond j.Afd. Zld.

Jaap en Adriaan, ik houd alvast ruimte in mijn agenda voor afspraak over seizoen 2013. Proficiat.


Uitslagen 2012
Pommeroeul 879 d. 9, 10, 17, 18, 24, 29, 30 32, 33, 34, 35, (66/31).
Niergnies 1183 d. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 18, 19, 31, 32, (66/44).
Br. le Vert 899 d. 3, 7, 10, 1, 12, 13, 18, 24, 31, 36 (63/28).
Peronne 1066 d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 32, 33, 34, 35, 36 (54/43).
Morlincourt 649 d. 8, 10, 11, 28, 38 (25/14).
Mantes la Jolie  729 d. 1, 2, 3, 7, 12, 13, 23, 25, 32, 38, 39 (61/18)
Afd. Zld. 5678 d. 3, 5, 6, 18, 44, 51, 69, 124 (61/20).
Sens 1073 d. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 32, 33, 38 (54/37).
Afd. Zld. 6650 d. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 16, 17, 20, 34, 35, 37 (54/37).
Pithiviers 726 d. 1, 2, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 25, 28, 37, 39 (50/28).
Afd. Zld. 5015 d.  5, 27, 59, 97, 101 (50/28).
Chateaudun 734 d. 1, 3, 14, 21, 36 (41/17).
Afd. Zld. 4367 d. 4, 27, 138, 193, (41/12).
Bourges 874 d. 1, 2, 3, 11, 13, (27/13).
Afd. Zld. 4847 d.  8, 10, 13, 116, 151 (27/13).
Chateauroux 618 d.  1, 4, 8, 13, 14, 21, 22, 37, 39 (28/15).
Afd. Zld. 3846 d. 2, 20, 95, 112, 139 (28/12).
Argenton 495 d. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 28, 31, 34, (49/29).
Afd. Zld. 3372 d. 1, 2, 3, 9, 11, 20, 30, 36, 37, 49, 55, 60, 67 (49/31).
La Souterraine 389 d. 1, 6, 8, 10, 11, 25, 36, 37, (20/13)
Afd. Zld. 2751 d. 2, 48, 61, 72, 76 (20/12).
Chateauroux 485 d. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 19, 24, 32, 34, 36, 38, 39 (47/29)
Afd. Zld. 3238 d. 3, 6, 8, 9, 10, 13, 17, 23, 31, 39 (47/29).
Quievrain 1012 d. 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 25 (49/23).
Niergnies 1001 d. 3, 5, 6, 11, 21, 23, 24, 25, 29, 30 (43/25).
Br. le Vert  879 d. 3, 4, 9, 21, 24, 25, 37 (41/17).

In de periode van 2009 t/m 2012 werden 12 eerste prijzen gewonnen in de Afdeling Zeeland op Midfond en Dagfond concoursen. Daarbij ook nog vier maal de snelste van het Zeeuwse konvooi op de Vitesse afstanden. Ook 45 x een teletekst notering in die periode.
In hun Samenspel 2 werd in die periode 51 maal een eerste prijs op een Samenspel concours gewonnen.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.