BELGIAN MASTER 2017 - Nieuwsbrief 2

Belgian M

Nederlands | English | Francais | Deutsch

Aangeleverde duiven online & wijziging datum finale

Belgian Master JubileumBeste sportvrienden en deelnemers aan de Belgian Master jubileum editie 2017,

De deelnemers met hun aangeleverde duiven staan online op onze website

Alle aangeleverde duiven hebben intussen na een periode van 2 weken in de grote volière hun vrijheid gekregen.
Ze krijgen de komende weken ruimschoots de tijd om de omgeving te verkennen.
De bijkomende nodige vaccinaties worden tevens in de maand mei uitgevoerd. 

Belangrijke mededeling
Door het laattijdig aanleveren van de duiven om de door ons allen gekende redenen heeft de organisatie beslist de finale race later in te plannen.
De nieuwe datum wordt: dinsdag 5 september 2017.
Een nieuwe datum om in jullie agenda in te plannen. 

We kijken ernaar uit en houden jullie verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Het Belgian Master Team


Delivered pigeons now online & change final race day

Dear sports friends and participants at the Belgian Master jubilee edition 2017,

The participants together with their delivered pigeons are now online on our website.

Meanwhile all the pigeons that were delivered can fly freely after having spent two weeks in the large aviary.
In the coming weeks, they will have plenty of time to explore the area.
The additional necessary vaccinations will also be given in May.

Important announcement
Due to the late delivery of the pigeons for reasons that we all know, the organization decided to reschedule the final race.
The new date will be: Tuesday, September 5th, 2017.
A new date to plan in your agenda.

We look forward to it and we will keep you informed.

Sincerely,
The Belgian Master Team


Pigeons délivrés en ligne & changement date de la finale

Chers amis colombophiles et participants à l´édition jubilaire du Belgian Master 2017,

Les participants avec leurs pigeons délivrés sont mis en ligne sur notre site.

Entretemps tous les pigeons délivrés ont été mis en liberté après avoir passé deux semaines dans la grande volière.
Dans les semaines à venir ils obtiendront suffisamment de temps pour explorer la région.
Les vaccins supplémentaires sont également donnés au mois de mai.

Avis important
En raison de la livraison tardive des pigeons pour les raisons connues par tous, l'organisation a décidé de reporter le concours final.
La nouvelle date est: mardi 5 septembre 2017.
Une nouvelle date pour mettre dans votre calendrier.

Nous attendons avec impatience et nous vous tiendrons informés.

Cordialement,
L´équipe Belgian Master


Angelieferte Tauben online & Änderung Tag des Finalflugs

Liebe Sportfreunde und Teilnehmer an der Jubiläumsausgabe Belgian Master 2017,

Die Teilnehmer zusammen mit den angelieferten Tauben sind jetzt online auf unserer Website.

Inzwischen können alle angelieferte Tauben frei fliegen, nach zwei Wochen in den großen Voliere.
In den kommenden Wochen werden sie genügend Zeit haben, um die Gegend zu erkunden.
Die zusätzlichen notwendigen Impfungen werden auch in Mai gegeben.

Wichtige Ankündigung
Aufgrund der verspäteten Lieferung der Tauben aus Gründen, die wir alle kennen, beschloss die Organisation, den Tag des Finalflugs zu verschieben.
Das neue Datum ist: Dienstag, 5. September 2017.
Ein neuer Termin, um in Ihrer Agenda zu planen.

Wir freuen uns darauf und wir werden Sie auf dem Laufenden halten.

Mit freundlichen Grüssen
Die Belgian Master Organisation

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.