L-B-J GEERINCKX - 1e Olympiadeduif All Round

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Wommelgem - De navel van de ring rond Antwerpen... waar alle files beginnen en eindigen... en waar de eerste spitsstrook van het land enig soelaas brengt tijdens het spitsuur ! Maar bij alle vrouwen welbekend omwille het fameuze Shopping Center. De dames met de brede glimlach... de mannen die sip kijken wanneer de rekening moet betaald worden... het is er een algemeen bekend gegeven !

In 2012 leverde de tandem Luc, Bart en Jurgen Geerinckx uit Wommelgem weer het betere werk ! Hun knap seizoen werd bekroond met de nationale overwinning uit Argenton tegen 12.390 d... en de 1e Olympiadeduif "All Round" in Nitra !

Van snelheid naar grote halve fond !

Vader Luc Geerinckx begon met Soontjensduiven... toen een van de beste melkers op snelheid en ook op de halve fond kon hij zich weren. Hij importeerde zo'n 35 à 40 rechtstreekse uit alle toppers zoals de "Geschifte"... "Late Tom"... de "Rambo"... enz. Deze eerste basis werd later aangevuld met duiven van Flor Van Loock, Berlaar.
In de beginjaren werd geopteerd voor het snelheidsspel... aanvang negentiger jaren werd de overstap gemaakt naar de kleine halve fond en duiven van Alfons Slaets ("Panter") en Jef Keirsmakers ("Willyke") kwamen de gelederen versterken.
In de periode 2004-2005 werd het vizier meer gericht op de grote halve fond en toen werd er aangeklopt bij Marcel Wouters, Westmalle (lijn "De Leeuw")... en een zuster van "De Leeuw" werd moeder van 2e Nat. Chateauroux en 2e Nat. Argenton. Bij Benny Steveninck, Hamme (lijn "Chipo")... werd een dochter van de "Chipo" gehaald die moeder werd van de 1e nat. Limoges ' 09. Bij Dirk Van Dyck, Zandhoven (lijn "Kannibaal") haalde men er de "Kannibalen"... en de "Kannibaal"-lijn was uiterst succesvol in combinatie" met de lijn van de "Gladiator" ! Ook 2 zonen van "Miss Rapido" van Patricia Verhaegen deden het meer dan voortreffelijk. Een van hen werd vader van de 1e Olympiadeduif in Nitra ! Kortom de nieuwe inbreng gaf een geweldige impuls aan de Geerinckx-kolonie die meteen haar mannetje stond op de grotere afstand !
Toen vader Luc eind februari 2012 overleed kwam Bart er alleen voor te staan. In deze moeilijke periode kreeg hij veel steun van Jurgen die hem overtuigde en motiveerde om met de duiven verder te gaan. Bart werkte toen in ploegen en de combinatie van werk en duiven was onmogelijk vol te houden. Nu is Bart voltijds duivenmelker en heeft hij tijd om zowel met oude als met jonge duiven te spelen.

50 weduwnaars

La Souterraine was de laatste wedstrijd van het seizoen en daarna werd er geen late ronde jongen meer gefokt. De doffers blijven op het hok tot na de rui... hun hok wordt dan niet meer gereinigd met de bedoeling de natuurlijke weerstand wat aan te scherpen. Er wordt een goede ruimengeling gevoederd met als aanvulling wat klein zaad... Sedochol... Avidress Plus... en Usne Gano (natuurproduct dat het ganse jaar verstrekt wordt). De weduwnaars blijven op de hokken tot half december... en gaan daarna nog een maand naar de volière terwijl de hokken gereinigd en geschilderd worden. Van het begin van de rui tot eind januari komen de duiven niet meer los. Dan komen ze terug op de hokken... gaan opnieuw los... en komen langzaam in het vliegritme.

Men gaat heel omzichtig te werk... er wordt niet geforceerd... er zijn geen "scheefvliegers"... en met een zachte aanpak wordt het wintervet weggewerkt.
Er staat voor de weduwnaars geen vroege koppeling gepland. In 2012 werden ze eind februari gekoppeld en mochten ze "vuil" broeden. In 2013 werden ze op 15 maart gekoppeld... gaan een ronde jongen groot trekken en het is de bedoeling ze in de loop van april op te leren op grote jongen. In 10 à 15 etappes gaan ze bij goed weer naar 35 km... ook wanneer ze reeds Quiévrain in de vleugels hebben gaat de opleersessie verder. Vanaf 1 mei begint het echte weduwschap en dan wordt het... 2x halve fond... Bourges... en de 7 nationale vluchten van de nieuwe vluchtkalender. In principe worden het voor de weduwnaars 4 nationale vluchten... het kunnen er meer zijn wanneer er enkele tussen zitten waarbij het licht vliegen is. Het is de bedoeling dat de doffers om de veertien dagen ingekorfd worden voor een nationale wedstrijd... en dat ze tijdens het "rustweekend" een tussenvluchtje uit Quiévrain vliegen. De duivinnen vliegen in principe iedere week 550 - 600 km.
Bij de inkorving komen doffers en duivinnen nooit samen... bij aankomst van een wedstrijd blijven ze samen tot 's avonds. Vanaf mei wordt er in de aanloop naar het nieuwe wedstrijdseizoen 2x daags 1 u getraind. Van zodra de eerste nationale wedstrijd op de affiche staat wordt er dagelijks maar 1 u getraind.

5x 1e (Inter)Provinciaal 2012
 1e Interprov. Montrichard 2.478 d.
1e Prov. Chateauroux 2.139 d.
1e Prov. Chateauroux 1.762 d.
 1e Prov. Argenton 1.531 d.
1e Prov. Blois 762 d.

40 vliegduivinnen

De duivinnen, gespeeld op het weduwschap (partner thuis), vliegen eind augustus hun laatste wedstrijd van het seizoen. Ze fokken ook geen late ronde jongen en gaan op dezelfde manier door de rui als de weduwnaars. Ze worden op 15 maart een eerste keer gekoppeld... trekken een koppel jongen groot... en op de eerste halve fondwedstrijd zitten ze op weduwschap. Ze worden net als de doffers in 10 à 15 etappes opgeleerd. Belangrijk hierbij voor de duivinnen op weduwschap is dat ze opgeleerd worden op grote jongen en dat ze pas op het weduwschap gespeeld worden vanaf de eerste wedstrijd op halve fond. Het betekent dat het weduwschap hierdoor een flink stuk korter wordt... en ze tot op het einde van het seizoen op weduwschap kunnen gespeeld worden. Het is vooral op de wedstrijden Quiévrain en Noyon aan 1500 m dat de duivinnen energie te over hebben... en dat probleem heb je niet wanneer ze op grote jongen gespeeld worden. Eens de duivinnen wekelijks de grote halve fond moeten afhaspelen zijn de problemen van het onderling paren een heel stuk minder.
Aan weerszijden van het duivinnenhok bevindt zich een broedhok waarop de duivinnen samen komen met hun partner. Op het duivinnenhok, met een bodem uit houten roosters, hebben alle duivinnen een zitje in de klassieke duivinnenbakken (loketkast zonder draaddeur). In feite zitten de duivinnen los op het hok... en wanneer er eentje paarneigingen vertoont kan ze toch nog opgesloten worden... maar dat zijn er niet veel !
Bij de inkorving komen de duivinnen in regel met hun partner samen op het broedhok... een enkele keer ook niet. Er wordt naar afwisseling gezocht en soms worden ze "gelapt" op 30 km... bij thuiskomst mogen ze even bij hun doffer... en 's avonds gaan ze dan de mand in zonder nog hun partner te zien.
Zoals bij de doffers wordt er in mei tweemaal daags getraind maar eens op de grote halve fond slechts 1x per dag. Of soms nog minder... want op de grote halve fond gebeurt het dat ze tijdens de week maar 2 of 3 keer los komen om 1 u te trainen. Tijdens de maanden april en mei wordt er gepoogd een basisconditie onder de vliegploeg te brengen... en tijdens het hoogseizoen van de grote halve fond dan ietsje meer om echte kopprijzen te winnen. En het moet gezegd... de duivinnen presteren beter dan de doffers !

150 jonge duiven

Alleen de kweekduiven zorgen voor 150 jonge duiven via een eerste en tweede ronde. De jongen worden gespeend aan de ouderdom van 22 dagen... en de geslachten blijven samen tot aan de eerste Quiévrain.
Vroeger was het spel met de jonge duiven een moeilijk nummer voor Bart en Jurgen wegens gebrek aan tijd. Nu is er meer tijd voor de duiven en zal het spel met de jongen dan ook meer aandacht krijgen. Het zal uitsluitend in het teken staan van de nationale vluchten met jonge duiven. De uitbreiding van het nationaal programma vinden ze dan ook een goede zaak... en op die manier zal er ook een grotere spreiding van de duiven bekomen worden dan op de provinciale wedstrijden. Zo zullen de jongen dan ook meer ervaring opdoen die hen goed van pas zal komen tijdens hun weduwnaarscarrière.
En Bart en Jurgen hebben de daad bij het woord gevoegd... en hebben een nieuw hok voor de jonge duiven gebouwd. Het werd een hok van 5m x 6m... onderverdeeld in twee hokken van 3m x 2m met vooraan een volière van 2 m. Het hok is volledig dicht met in de voorwand een venster van 1m x 1,4 met gaas... daarvoor komt de volière waarvan alleen de voorwand open is waarlangs alle verluchting gebeurt. In feite staat het hok dag en nacht open en hebben de jongen de keuze tussen een zitje in het hok of in de volière... met uitzondering van de verduisteringsperiode wel te verstaan.
De jonge bende wordt verduisterd van 20 maart tot 21 juni... van 17 u tot 8 u. Vanaf 10 juli wordt er bijgelicht (5 u - 23 u) tot aan de laatste wedstrijd van het seizoen. Men verwacht dat de jongen voor de hun laatste vlucht nog op 7 à 8 pennen staan.
De jongen zullen via de methode van de schuifdeur gespeeld worden. Stro op de hokken moet er voor zorgen dat het knus en gezellig wordt. Verder zullen wegkruipbakjes... schuine plankjes... en kartonnen dozen de zaak nog meer opvrolijken.
Zoals bij de oude duiven zal het opleren in 10 à 15 etappes gebeuren tot 35 km. Vervolgens wordt het 2x Quiévrain... 2x Noyon... 2x halve fond... en dan de grote halve fond. Na het opleren is het de bedoeling de jongen gans het seizoen nog 1x per week te lossen op 35 km.
"Eens de jongen gespeend werden ze nog 2 maanden vastgehouden in de volière voor de hokken. De eerste keer dat ze toen loskwamen kon je beter gaan lopen want dan zag de lucht zwart van de jongen die hulpeloos probeerden hun hok terug te vinden. Maar het zag er allemaal slechter uit dan het was want slechts één jonge duif ging verloren. Maar het is wel niet goed voor "den tikker" !

Zwaar voederen

Na aankomst van een wedstrijd op de grote halve fond op zaterdag krijgen doffers en duivinnen bij thuiskomst in eerste instantie een mengeling van grit... klein zaad... Tovo... en vitamineral. Eens de partners van de vliegduiven gescheiden zijn krijgen ze 's avonds hun eerste graanmengeling van 1/2 kweekmengeling + 1/2 Turbo Energy. Voor een snelle recuperatie worden er ook eiwitten (K+K eiwit) en proteïnen Backs verstrekt. Op zondag wordt het 1/3 superdieet +2/3 vliegmengeling. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt het 1/2 vliegmengeling + 1/2 Turbo Energy... en die dagen worden er ook al enkele pinda's en gebroken walnoten verstrekt.
Donderdag is het inkorvingsdag voor de duivinnen en dan wordt er 20 % vliegmengeling + 80 % Turbo Energy + pinda's en walnoten voorgeschoteld. De doffers die in het weekend Quiévrain gaan vliegen krijgen op vrijdag en zaterdag een beperkte portie vliegmengeling. Op zondag stappen de doffers opnieuw in het schema van de duivinnen die thuiskomen van een wedstrijd en worden opgevoederd naar de inkorvingsdag op donderdag.
De vliegduiven worden tweemaal daags gedurende een half uur "volle bak" gevoederd en daarna wordt de voederbak weggenomen.

Een snelle recuperatie

Hoe sneller de recuperatie bij een druk vliegprogramma hoe beter. Om een snel herstel in de hand te werken wordt er in de eerste plaats zwaar gevoederd... maar worden ook de conditie bevorderende producten van Röhnfried zoals Blitzform (rijk aan jodium, stimuleert het metabolisme)... Avipharm (aminozuren + elektrolyten)... Mumm (energieopbouw)... en K + K eiwit (eiwitten) gebruikt. Soms ook nog Zell Oxygen en Optimix... en soms ook nog het sap van rode bieten. Verder ook nog mineralen (calcium/magnesium) en proteïnen. Wanneer er een conditiebevorderend preparaat gebruikt wordt dan wordt het gedurende een hele week verstrekt om echt effect te hebben.
Het is natuurlijk van belang dat de melker de graad van recuperatie van zijn "flyers" correct inschat. Duiven die onvoldoende gerecupereerd zijn opnieuw inkorven betekent in de meeste gevallen centen en duif kwijt. Het is opletten geblazen wanneer op maandag een duif niet als een weerlicht naar buiten schiet voor de ochtendtraining... wanneer ze er niet fit voorkomt... of wanneer er met niet voldoende "dash" getraind wordt. Het is beter zo'n duif een week thuis te houden want zij zal u de komende wedstrijd een ontgoocheling rijker maken.

Medisch

Na afloop van het seizoen krijgen de vliegduiven helemaal geen medicamenten meer. Voor de kweekduiven staat er half oktober een kuur van 14 dagen gepland tegen paratyfus (Dr. Schroeder)... maar de duiven worden niet ingeënt.
Een controle van de dierenarts vindt plaats... ook mest op cultuur... wanneer de vliegduiven broeden. Er is dan nog voldoende tijd indien er moet ingegrepen worden. Tijdens het broeden wordt er dan wel 7 dagen behandeld tegen trichomonas. Verder in de loop van het seizoen krijgt iedere duif een "gele druppel" in de bek bij de inkorving... en dit tot algehele tevredenheid. Tijdens de broedperiode wordt er ook 8 dagen behandeld tegen luchtwegeninfecties en daarna in de loop van het seizoen in principe niet meer. In 2012 werd er toch nog 5 dagen bijkomend behandeld tegen luchtwegeninfecties.

Het kweekhok

"De basislijnen op het kweekhok worden gevormd door de "Gladiator"... een dominante doffer die reeds met meerdere duivinnen excellente afstammelingen gegeven heeft. Hij is de exponent van onze methode om bewezen duiven als kweker in te lijven... en verder wordt er gekoppeld goed x goed !
Witkop Sylvester" x "Willyke" daarentegen is een superkoppel waarmee je een volledige kolonie kunt uitbouwen. Het is de bedoeling om de nakweek van "Gladiator" te koppelen met de nakweek van het koppel "Witkop Sylvester" x "Willyke" en de "Blauwe IJzeren". De range van de jongen van "Gladiator" is beperkt tot 400 km terwijl ze in combinatie met de nakweek van de twee andere basiskoppels makkelijk 650 km aankunnen.

Beste uitslagen 2012
19.5 Vierzon  6257 oude 32, 866 (2/2)
26.5 Bourges 3184 oude 17, 45, 48, 88, 93, 166, 293, …(9/10)
02.6 Chateauroux 1762 oude 1, 20, 42, 65, 99, 105, 142, 160, 169, …(13/16)
02.6 Limoges 1014 oude 33 (1/1)
16.6 Cahors  821 oude 19 (1/1)
23.6 Montrichard  2478 oude 1, 56, 57, …(5/7)
30.6 Argenton 1531 oude 1, 6, 57, 142, …(9/12)
07.7 Montlucon 887 oude 2, 4, 8, 14, 23, 35, …(8/11)
07.7 Montlucon 1322 jaarse 4, 12, 13, 43, 58, …(9/13)
16.7 Limoges 2383 jaarse 5, 284, …(3/3)
 21.7 Souillac 694 oude 45 (1/1)
21.7 Salbris 623 oude 2, 5, 8, 17, 30, 40, …(10/13)
28.7 Bourges 1975 jaarse 2, 14, 20, 57, 67, 88, 92, 137, …(14/22)
04.8 Blois 762 oude 1, 3, 22, 42, 49, …(6/9
04.8 Blois 1108 jaarse 4, 5, 9, 10, 17, 28, 53, 63, 81, 105, 107, …(15/22)
04.8 Tulle 3448 jaarse 3, 51, 407 (3/3)
04.8 Tulle 514 oude 18, 147 (2/2)
11.8 Argenton 1495 oude 4, 5, 29, 119, …(7/11)

 

11x Top 25 Nationaal 2012
1e Nat. Argenton 12.390 d.
7e Nat. Limoges 17.735 d.
9e Nat. Bourges 14.598 d.
12e Nat. Montlucon 22.875 d.
14e Nat. Chateauroux 16.479 d.
15e Nat. Montlucon 17.865 d.
17e Nat. Bourges 16.589 d.
20e Nat. Argenton 12.390 d.
21e Nat. Bourges 10.035 d.
23e Nat. Argenton 4.782 d.
24e Nat. Argenton 4.782 d.

 

13x Top 10 Nationaal Zone 2012
1e Nat. Zone Argenton 4.232 d.
2e Nat. Zone Chateauroux 5.671 d.
2e Nat. Zone Bourges 3.403 d.
2e Nat. Zone Bourges  5.333 d.
3e Nat. Zone Chateauroux 5.997 d.
3e Nat. Zone Tulle 3.448 d.
4e Nat. Zone Argenton 1.495 d.
5e Nat. Zone Argenton 1.495 d.
6e Nat. Zone Bourges 7.285 d.
6e Nat. Zone Limoges 6.052 d.
8e Nat. Zone Montlucon 8.766 d.
9e Nat. Zone Montlucon 6.083 d.
9e Nat. Zone Argenton 4.232 d.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.