EDDY & NICOLE HUYGENS - 2e Olympiadeduif Jonge duiven Brussel 2017

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Booischot – Booischot is een gemeente in het zuiden van de provincie Antwerpen en deelgemeente van Heist-op-den-Berg. Booischot wordt in de duivenwereld nog steeds geassocieerd met wijlen Remi De Mey. Hij was de melker die "zijn volk" leerde met de duivinnen spelen en velen volgden hem op de weg naar het succes. Hij was een echte duivenkunstenaar die met zijn duivinnen van niemand schrik moest hebben.

Wij herinneren ons nog levendig de adembenemende prestaties van zijn legendarische duivin “Paula 5000”. Zij werd viermaal als Nationale Asduif geklasseerd (1e Nat. Asduif KBDB in 1988), was tweemaal Olympiadeduif voor België en won 13 eerste prijzen.
Booischot telt momenteel nog zo’n 50 duivenmelkers. De meeste onder hen spelen op de vitesse ofschoon het duivenmelkersheir er ook nog enkele hafospelers telt. Uiteraard zijn er ook nog gevestigde waarden waar de duiven van Remi De Mey aan de basis van het succes liggen.
Een onder hen is de tandem Eddy Huygens & Nicole Stroobants. Een duo dat zowel op vitesse als op halve fond bij de besten kan gerangschikt worden. Ze hadden bovendien de 2e Olympiadeduif Jonge Duiven (Cat. F) 2017.

Lofts of Eddy & Nicole HuygensStamopbouw

Vader René Huygens was eerder een “duivenhouder” dan een duivenmelker. Grootvader Jozef Leys daarentegen was een zeer goede duivenmelker... een van de beste van Booischot zegt Eddy Huygens. Eddy zelf is tussen de duiven grootgebracht. Toen hij vijf jaar oud was had hij zijn eerste klein hokje duiven. Later werd hij de helper van en heeft hij nog samengespeeld met  grootvader en daar heeft hij ook de knepen van het vak geleerd. In 1985 is hij dan voor eigen rekening begonnen. De oude hokken van vader werden afgebroken en vervangen door een nieuwe installatie.
Remi De Mey was een goeie vriend en het lag voor de hand dat hij met de duiven van deze grootmeester van start zou gaan. Hij kocht er 21 duiven en kreeg er later nog een tiental cadeau. Hij kreeg geen afstammelingen van de “Paula 5000” maar wel uit praktisch alle andere toppers als daar waren het “Kieken”, de “Fons” en het fameuze Hofkenssoort. Het werd voor hem een vliegende start en de De Mey-duiven presteerden dat het een aard had.
In zijn zoektocht naar het betere materiaal kwam Eddy terecht bij Dirk Van Dyck (1998) die een werkmakker was bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt. Hij haalde er 5 duiven uit het neusje van de zalm als “Broer Rambo”, de “Kannibaal” enz. Deze duiven betekenden een ware injectie van klasse en pakten als boter op de boterham met de duiven van Remi De Mey.
In dezelfde periode, toen Theo Yskout de sterren van de hemel speelde, werden er 5 duiven gehaald in Hulshout en ook nog 4 à 5 duiven verwisseld. Onder hen waren er ook nakomelingen van de fameuze “Musti”. Later werden er ook nog duiven gehaald van Paul & Jeff Vanhove, Heist-op-den-Berg en ook deze inbreng was meer dan succesvol. Er kwamen ook nog duiven bij van Hugo Vandeputte, Booischot met meer dan behoorlijk succes.
Normaal wordt er Noyon en halve fond gespeeld maar Eddy en Nicole hadden in 2015 zoveel tegenslag met de jonge duiven dat er in 2016 geen halve fond gespeeld werd. De beste oude duiven, die het deden op de halve fond, werden op de kweek gezet. Zij gaven sublieme kweek die in 2016 schitterend presteerde. De handvol weduwnaars die overbleven werden in 2016 ook uitsluitend op Soissons gespeeld. In 2017 gaan Eddy & Nicole weer voluit hun kans op de halve fond.

Een handvol weduwnaars

Eddy & Nicole kwamen aan de start van het seizoen 2016 met een ploeg van 8 weduwnaars... 70 jonge duiven... en 18 koppels kwekers. Begin juni 2015 vlogen de weduwnaars hun laatste wedstrijd en daarna werd er nog een ronde late jongen gekweekt.
Op 25 november volgde de eerste koppeling en toen werd er ook een koppel jongen groot getrokken. Daarna volgde geen tweede koppeling meer. De weduwnaars trainen eenmaal ‘s morgens van 7 u tot 8 u. Ze werden in een drietal etappes tot 15 km opgeleerd en vlogen dan nog een opleervluchtje van 30 km vooraleer ze de mand in gingen voor hun eerste Quiévrain. Daarna gingen ze naar Soissons. Bij de inkorving krijgen de weduwnaars alleen hun nestschotel in hun nestvak en er wordt nooit een duivin getoond. Bij thuiskomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen zo’n 1 à 2 u samen. Zij presteerden behoorlijk knap en wisten 4 eerste prijzen te versieren naast de kampioenschapstitel bij de jaarse duiven.
Eddy en Nicole spelen het klassiek weduwschap zonder franjes en dat heeft zo zijn redenen. Eddy is nog altijd truckchauffeur en moet in de namiddag werken tot ‘s avonds 10 uur. Nicole staat praktisch alleen in voor de verzorging van de duiven. Het reinigen van de hokken, de verzorging van de duiven, het laten trainen van de verschillende ploegen... het is voor haar praktisch een volledige dagtaak. Daarom worden de zaken niet nodeloos gecompliceerd gemaakt.

RESULTS 2016
Noyon 1506 j.d. 6, 7, 8, 9, 14, 16, 17, 20, 22, 31 enz. (46/72)
Noyon 2098 j.d. 9, 11, 12, 28, 29, 30, 36, 52 enz. (47/58)
Noyon 434 j.d. 2, 3, 8, 9, 15, 23, 25, 26, 28, 30, 31,40, 50 enz. (23/35)
Noyon 1896 j.d. 2, 6, 14, 29, 40 enz. (30/65)
Noyon 1301 j.d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 enz. (60/70)
Noyon 1922 j.d. 1, 2, 3,7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 26, 32, 33, 35, 36 enz. (58/74)
Noyon 2185 j.d. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 43 enz. (57/76)
Noyon 977 j.d. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 22, 28 enz. (49/67)
Noyon 2420 j.d. 2, 7, 8, 10, 11, 35, 38, 39 enz. (49/61)

Op de schuifdeur gespeeld

Een ploeg van 76 jonge duiven werd gefokt uit vliegers en kwekers. De jongen werden aan de ouderdom van 25 dagen gespeend. De 1e en 2e ronde gingen naar het hok van de jonge duiven... de 3e ronde kreeg onderdak op het hok van de duivinnen. De 1e en 2e ronde werden verduisterd van bij het spenen tot 15 juni. De 3e ronde werd reeds van in de nestschotel verduisterd. Er werd daarna bijgelicht van 21 juni tot einde seizoen.
De jongen worden op dezelfde manier opgeleerd als de oude duiven maar er wordt gewacht tot ze goed wegtrekken vooraleer de opleermand van de zolder gehaald wordt. In 3 à 4 keer gaan ze tot 15 km. Met de mand van de vereniging gaan ze dan tot 30 km en ‘s avonds gaan ze reeds de mand in voor de eerste Quiévrain. Eens opgeleerd worden de duiven tussendoor niet meer weggevoerd. De jonge duiven trainen na de middag zo lang de verduistering aanhoudt. Van zodra deze opgeheven is wordt er getraind van 8 u tot 9 u.
De jongen worden op de schuifdeur gespeeld vanaf de eerste Noyon. Bij de inkorving komen doffers en duivinnen zo’n 1 uur samen vooraleer ze in de mand gezet worden. Op het hok zijn er houten bakjes voorzien waaronder de jongen kunnen stoeien. De jongen vlogen uitsluitend Noyon in het “Kempisch Noyon Spel”.

Olympiadeduif “Hugette”

Olympiadeduif “Hugette” B16/6120829 is een zwarte witpen/witkop jonge duivin die zich als 2e Olympiade Jonge Duiven (Cat. F) Brussel 2017 klasseerde. Zij schitterde ondermeer met 1e Noyon 2185 d., 1e Noyon 977 d., 2e Noyon 2420 d., 11e Noyon 2098 d., 24e Noyon 1301 d., 33e Noyon 1922 d. enz.
“Hugette” werd op de schuifdeur gespeeld en op meerdere wedstrijden werd zij door hokgenoten in de “vernieling” gevlogen omdat die voor haar op de klep zaten en daardoor haar coëfficiënt naar beneden haalden.
Het is een duivin uit de kleine middelmaat die heel erg aan haar nestje gehecht was. Toen de andere duiven vlot hun nest verlieten voor de verleidelijke “snoep” bleef zij als een standbeeld zitten op haar nestschotel. Het is een prima duivin die opvalt door haar schoonheid en klasse.
Ze was ook zeer aan de melker gehecht. Wat was “Hugette” gelukkig toen ze door de tralies van haar tentoonstellingskooitje op de Olympiade in Brussel Nicole zag na een voor haar “lange” scheiding.

Lofts of Eddy & Nicole HuygensVerzot op “Allerlei”

Eddy & Nicole houden het voederen van de duiven zo eenvoudig mogelijk. Zondag bij thuiskomst wordt er een beetje dieet gevoederd en ‘s avonds krijgen jong en oud een portie 1/2 zuivering + 1/2 sportmengeling. In het drinkwater is er dan een ontsmettingspoeder voor maag en darmen en tegen trichomonas.
Van maandag tot woensdagmorgen blijft het dan 1/2 zuivering + 1/2 sportmengeling. Van woensdagavond tot vrijdagavond wordt er dan 100% sportmengeling gevoederd tot ze wat voeder laten liggen en dan wordt de voederbus opgeborgen. Op zaterdagmorgen wordt er nog een kleine portie sportmengeling gevoederd. Pinda’s en snoep worden niet gegeven aan de duiven. Vitamines worden eenmaal per week verstrekt. Maar jong en oud zijn wel verzot op de mengeling van “Allerlei” (mengeling van zaden, grit, Tovo, eivoer, energiekorrel) van Van Tilburg, Baarle-Hertog.

Medisch Mertens

De medische begeleiding wordt zo beperkt mogelijk gehouden en is in handen van dierenarts Guy Mertens die vier keer per jaar aan huis komt. Komt daarbij die zeldzame keer dat Eddy & Nicole zelf bij hem op consultatie gaan in de loop van het seizoen.
Voor aanvang van het seizoen wordt er 5 dagen behandeld tegen trichomonas maar verder in de loop van het seizoen werd die behandeling niet meer herhaald. Ook voor aanvang van het seizoen wordt er 5 dagen behandeld tegen luchtweginfecties. In de loop van het seizoen werd er nog twee keer gedurende drie dagen behandeld. Ook wordt er een product toegediend dat de lever zuivert. Bij aankomst van een wedstrijd kunnen er soms gedurende 2 dagen oogdruppels toegediend worden.

Strenge hygiëne

De weduwnaars vliegen op een hok van 5m x 3m dat verdeeld is in twee compartimenten. De jongen zitten op een hok van 10 m x 3m dat verdeeld is in 4 compartimenten... de duivinnen op een hok van 5m x 2m. In 2017 zal er met 16 duivinnen gespeeld worden op het klassiek weduwschap. Overdag zitten de dametjes in de volière voor het hok, ‘s nachts verblijven ze op het hok in een “loketkast” met draad er voor.
Het zijn allemaal tuinhokken met een zadeldak die zo’n 60 cm boven de grond gebouwd zijn. De hokken hebben allemaal een open nok en er zit weinig glas in de zonnekant. Op alle hokken gebeurt de verluchting voor en boven de duiven via een regelbare opening van zo’n 60 cm.
Alle hokken worden tweemaal daags gereinigd en de duiven krijgen elke dag een verse drinkpot. Iedere week op zaterdag, wanneer de duiven in de korf zitten, worden de hokken met de stofzuiger gereinigd. Er is ook in de winter een “grote kuis” voorzien en het volledige hok wordt manueel afgewassen.
Het is overbodig u te vertellen dat dit grotendeels het werk is van Nicole. En zowel Eddy als Nicole beamen dat ze de slaaf van hun duiven zijn.

Enkele topkoppels

Het kweekhok wordt in Booischot op niveau en in ere gehouden. Enkele excellente kweekkoppels zijn :

  • B12/6207287 “Hugo Junior” x B13/6133484 “Cato” (beste vliegduivin in 2014). Zij werden de ouders van Olympiadeduif “Hugette” en het was het eerste jaar dat deze duiven met elkaar gekoppeld waren.
  • B10/6047509 “Sven” (3e Nat. Asduif Snelheid Jonge Duiven 2010) x B11/6203203 “Renilda” (Theo Yskout). Zij werden de ouders van B13/6133484 “Cato”. Zij werden ook de ouders van B13/6133414 “Roosje” met 7e Noyon 1374 d., 2e Souppes-sur-Loing 1079 d., 5e Soissons 477 d., 5e Angerville 1169 d. “Roosje” zit nu gekoppeld tegen de “Geschelpte Nouws” waarvan de vader 9x de eerste prijs won... en de moeder 15x de eerste prijs won.
  • B12/6207221 “Panis” x B11/6299468 “Pauline” (Paul & Jeff Vanhove). Zij werden de ouders van B16/6120811 “Paul” die 10e Nat. Asduif vitesse 2016 werd.

Eddy en Nicole Huygens waren trouwens goed vertegenwoordigd in de Nationale Kampioenschappen 2016. “Paul” werd de 10e Nat. Asduif Snelheid Jonge Duiven 2016, “Hugette” werd de 12e Nat. Asduif Snelheid Jonge Duiven 2016 en “Jeff” werd de 20e Nat. Asduif Snelheid Jonge Duiven 2016.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.