KBDB persmededeling 13-04

Onderwerp: 

KBDB logo13-04-2020 Mededeling van de KBDB

Vooreerst voor iedereen een fijne paasmaandag.

Pasen is niet verlopen zoals iedereen had verhoopt. Geen kleinkinderen die chocolade eitjes komen rapen, geen gezellig samenzijn, geen duivenvluchten, …

Allemaal heel spijtig maar we willen toch even stilstaan bij het allerbelangrijkste in deze strijd tegen corona en meer bepaald onze gezondheid en deze van eenieder die wij liefhebben.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur worden momenteel onder druk gezet om individueel te mogen opleren, de start van het seizoen te bespoedigen,……

Onze nationale penningmeester, Gertjan Van Raemdonck, als verpleegkundige op de dienst spoed, maakt vanaf de eerste linie mee welke strijd het verplegend personeel, de artsen, de wetenschappers leveren om de opgenomen patiënten te verzorgen en hen de beste zorgen toe te dienen.
Dagdagelijks komt hij in contact met mensen die getroffen zijn door het covid-19 virus. Iedere dag ziet hij hoe mensen doodsangsten uitstaan omdat ze onvoldoende zuurstof binnenkrijgen. Iedere dag merkt hij op de werklijsten dat de opgenomen patiënten van de voorbije dag, ofwel overleden zijn, ofwel opgenomen worden op de intensieve zorgen. DIT IS EEN ONGELIJKE STRIJD.
Waarom wil hij zijn verhaal doen?
Hij wil iedereen duidelijk maken dat alle beperkingsmaatregelen, die werden genomen door de federale overheid, met een reden werden genomen en in het belang van eenieder. Iedere versoepeling kan op dit moment het verschil maken tussen leven en dood van een aantal mensen. IEDERE MAATREGEL HEEFT ZIJN NUT.

De leden van de nationale raad van beheer en bestuur werken actueel aan een scenario om op het moment dat versoepelingsmaatregelen worden toegestaan een snelle opstart van de duivensport mogelijk te maken. Een opstart waarin iedere duivenliefhebber met gelijke wapens zal strijden en op gelijke basis zal starten. Daarom vragen wij nogmaals: STOP met het INDIVIDUEEL opleren van uw duiven.
Zoals u reeds weet en mogelijks ook reeds hebt ondervonden, strijden de leden van de nationale raad van beheer voor een heerlijke maar vooral een EERLIJKE duivensport. Dit is dan ook de reden waarom KBDB-controleurs, hiervoor speciaal aangesteld, in het ganse land op pad gaan om de maatregelen, opgelegd door de federale overheid, in de duivensport te controleren en te beteugelen. Het INDIVIDUEEL opleren van uw DUIVEN is actueel VERBODEN.

Iedere duivenliefhebber, van noord tot zuid en van oost tot west is ongeduldig om hun duiven op te leren en te starten met het duivenseizoen. We moeten echter wachten op de beslissingen, die nog deze week zullen worden genomen door de federale regering. Zoals iedereen beseft, zal de start van de leervluchten en later de wedvluchten op een veilige manier dienen te gebeuren en mogen er geen risico’s worden genomen. Dienaangaande mochten wij reeds voorstellen ontvangen vanwege onze verenigingen en liefhebbers. HARTELIJK DANK VOOR DE FIJNE SAMENWERKING. Dit getuigt van een enorme verantwoordelijkheidszin. Alle voorstellen van liefhebbers, verenigingen, vervoerders, inrichters, …. zijn van harte welkom. In deze periode moeten wij allen, op een positieve manier, samenwerken.

De KBDB staat in nauw contact met de Franse federatie omdat ook de aldaar uitgevaardigde maatregelen, voor wat betreft het lossen van duiven op Frans grondgebied, dienen nageleefd te worden. Ook over eventuele alternatieve kalenders wordt nu reeds nagedacht.

Van zodra meer info, zal een update worden gepubliceerd.

Als afsluiter, een POSITIEVE NOOT!
De aanpak voor de promotie van onze sport door de nieuwe bestuursploeg lijkt aan te slagen. Tot op heden werden er 415 nieuwe liefhebbers voor 2020 in de schoot van de KBDB geregistreerd. Ook de jeugd heeft opnieuw de weg gevonden naar onze duivensport en dit mede dankzij de inzet van het Nationaal Jeugdcomité.

KBDB Jeugd
Toon Otte uit Sint Lievens-Houtem  en Diede Wijnings – Wuustwezel (13 jaar)

Dankzij “de starterspaketten”, dewelke worden aangeboden door de KBDB, proberen wij onze duivensport nieuw leven in te blazen. Dit was enkel mogelijk mits de hulp van o.a. de Nationale Loterij, PlattelandsTV, Bricon,….

Hartelijk dank ook aan hen. ERE WIE ERE TOEKOMT.

Ook de duif, het symbool van de vrede, brengt mensen dichter bij elkaar. Denk maar aan de duif “ARMANDO”, dewelke de duivensport opnieuw in onze woonkamer, op straat, in de scholen en in de fabrieken bracht!

Allen samen zullen wij sterker uit deze crisis komen maar hiervoor dienen de opgelegde maatregelen vanuit de federale overheid STRIKT dienen opgevolgd te worden.

Houd het aub veilig en gezond!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.