ALBERT DERWA - 3e Olympiadeduif Allround

Liefhebber: 

Onderwerp: 

Herent - Ofschoon 2012 niet echt een makkelijk seizoen was wegens weerperikelen allerhande, wisten Bèrke en Francine Derwa toch een knap seizoen op de tabellen te toveren met zowel oude als jonge duiven. Het is nu eenmaal zo dat kwaliteit altijd bovendrijft en dat was afgelopen seizoen in Herent ook niet anders.

Ze gooiden niet alleen hoge ogen met hun machtig duivinnenteam... ook de jonge duiven schoten keihard uit de startblokken... en de weduwnaars moesten in niets onderdoen. In 2011 vlogen "Primo" en "De Zoon" de sterren van de hemel door 6 keer samen... en heel vroeg... op de spoetnik te vallen. In 2012 werd alleen nog "Primo" gespeeld en deze crack toonde nog eens hoe het moest door met de 75e nat. Chateauroux 16479 d zijn schitterend palmares nog wat extra glans te geven. Maar ook "De Zoon" stond in de schijnwerpers want hij werd als 3e Olympiadeduif "All Round" 2013 afgevaardigd naar de Olympiade in Nitra !

Klassiek weduwschap !

Bèrke Derwa pakte het seizoen 2012 aan met 2 oude en 8 jaarse weduwnaars. De jonge doffers vlogen allemaal de 4 nationale wedstrijden voor jonge duiven en bleven na de afsluitende Guéret op het hok van de jonge duiven. Ondertussen werd er geruid met een goede ruimengeling... alle dagen verse grit... Taubengold... en regelmatig een bad. Iedere dag bij goed weer kwamen de duiven los in Herent.
Eind oktober gingen alle woonbakken op het weduwnaarshok dicht... er kwamen schabjes voor de woonbakken... en de jongen (nieuwe jaarlingen) gingen naar het hok van de weduwnaars. Op die manier konden de nieuwkomers acclimatiseren op hun nieuw hok... en konden de oude weduwnaars hen niet uit een nieuw toegekende woonbak verjagen.
Veertien dagen voor de eerste koppeling gingen de oude weduwnaars van het hok... hun woonbakken gingen dicht... en de jaarlingen mochten een woonbak kiezen op het weduwnaarshok. 's Avonds wanneer het donker was ging Albert de ringnummers opschrijven van de doffers die in een woonbak zaten... en wie een paar keer dezelfde stek als slaapplaats uitgekozen had kreeg die bepaalde woonbak toegewezen.
Eens de weduwnaars gekoppeld, werden doffer en duivin opgesloten in hun woonbak en kwamen één voor één los om verkeerd vliegen te voorkomen. De weduwnaars trokken twee jongen groot... en voor aanvang van het vliegseizoen werd er geen tweede keer meer gekoppeld.
Van het opleren van de weduwnaarsploeg wordt er wel degelijk werk gemaakt. In een zestal etappes gaat het van 20 naar 50 km... en met uitzondering van de eerste twee "lapvluchtje" zit bij thuiskomst steeds de duivin haar partner op te wachten. Daarna wordt het 2x Momignies... 2x Soissons... 2 à 3 keer Pithiviers... en vervolgens de grote halve fond.
De doffers worden om de veertien dagen gespeeld... zonder tussenvluchtjes. Bij de inkorving komen doffers en duivinnen zo'n 10 minuten samen.
Eens de grote halve fond op het programma ziet het voederschema er uit als volgt... op zaterdag na thuiskomst ligt er "Super Weduwschap" in het voederbakje te wachten en is er Avipharm en Mumm (elektrolyten) in het drinkwater. Op zondag en maandag wordt het dan zuiveringsmengeling en Avisal in het drinken. Vanaf dinsdag tot dinsdag van de tweede week wordt het "Vandenabeele"-mengeling... meestal met zuiver water in de drinkpot maar soms gebeurt het dat er 3 à 4 dagen Blitzform via het drinkwater verstrekt wordt. Op woensdag wordt er 1/2 "Vandenabeele"-mengeling + 1/2 "Super Weduwschap" gevoederd 's morgens... en 's avonds 100 % "Super Weduwschap". Op donderdag... inkorvingsdag... wordt het 1/2 "Super Weduwschap" + 1/2 "Brilliant" (energierijke mengeling).
Op dinsdag wordt er "RO 200" verstrekt (mineralen + aminozuren)... op inkorvingsdag gaat er altijd zuiver water in de drinkpot... alle duiven krijgen iedere dag een snuifje zonnebloempitten... er worden geen pinda's en geen extra maïs verstrekt... maar wel iedere dag verse grit (zeer belangrijk). Bij thuiskomst op zaterdag na een zware wedstrijd wordt er "T 13" (vitamines) verstrekt voor een snelle recuperatie.
De weduwnaars trainen eenmaal daags om 17 u 's avonds... altijd een vrije training maar wel met gesloten invliegramen. De doffers worden niet verduisterd en eens in volle zwier worden ze ook niet meer tussendoor opgeleerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren deden de doffers in 2012 beter dan de duivinnen.

Spel met duivinnen

Voor 2012 werd een ploeg van 8 jaarse en 2 oude duivinnen op de been gebracht. Zij deden aan vroege kweek en trokken de jongen op tot ze speenklaar waren. Na het spenen van de jongen gaan de woonbakken dicht... er komt een schabje voor het nestvak... en er volgt geen tweede koppeling meer.
Weduwnaars en vliegduivinnen worden op hetzelfde moment opgeleerd... de dametjes komen als eerste los en worden op het hok door Francine opgevangen. Daarna komen de doffers aan de beurt. Zij gaan via hetzelfde vliegprogramma als de weduwnaars naar de grote halve fond met dat verschil dat ze iedere week ingekorfd worden.
Het voederschema van de duivinnen is uiteraard compacter dan dat van de doffers. Zaterdag bij thuiskomst "Super Weduwschap" en Avipharm en Mumm in het drinkwater... op zondag en maandag zuivering en Avisal in het drinken... op dinsdag en woensdag "Vandenabeele"- mengeling en "RO 200"... op donderdag (inkorving) 1/2 "Super Weduwschap" + 1/2 "Brilliant"... met zonnepitten en dagelijks verse grit op de vloer (doffers in hun woonbak).
De duivinnen trainen één maal daags 's avonds... meestal zo'n 10 à 15 minuten. Wanneer de jonge duiven al goed trainen komen oude en jonge duivinnen tezelfdertijd los voor de training. Eenmaal opgeleerd worden ook de duivinnen tussendoor niet meer weggevoerd.
Bij het spel met duivinnen is onderling paren steeds in de buurt. Dit wordt in de eerste plaats binnen de perken gehouden door de duivinnen iedere week te spelen. Tijdens de week zitten de duivinnen op schabjes voor de woonbakken. Tijdens het spel op de kortere vluchten... vooraleer de grote halve fond aan de beurt is... moet er goed uit de doppen gekeken worden. Daarom komen doffers en duivinnen doorgaans nog eens op dinsdag samen om het onderling paren te voorkomen. Maar het gebeurt toch nog dat er duivinnen op een ander hok moeten gezet worden omdat de paarlust niet meer in de hand te houden is.
Bij de inkorving komen duivinnen en doffers zo'n half uur tot een uur samen... bij thuiskomst blijven ze samen tot 's anderendaags.
Door een teveel aan duivinnen (12 bakken voor 18 duivinnen) zullen er 6 koppels op totaal weduwschap gespeeld worden in 2013... en zij gaan naar de grote halve fond. Zij werden een eerste keer gekoppeld op 6 december en trokken twee jongen groot. Er volgde geen tweede koppeling meer en bij aankomst van het 4e opleervluchtje mochten doffer en duivin eventjes samen. Bij het inkorven zullen doffer en duivin een half uur samen komen en bij thuiskomst van een wedstrijd blijven ze samen tot 's anderendaags. Tijdens de week verblijven deze 6 duivinnen op het hok van de vliegduivinnen.

Jonge duiven

Er werd in Herent een vroege ronde van 82 jongen gefokt... uit kwekers... vliegduivinnen... en weduwnaars. Aan de ouderdom van 22 à 25 dagen werden ze gespeend en de geslachten bleven samen tot aan de eerste wedstrijden op de halve fond. De jongen werden verduisterd (niet overdreven donker) van 1 maart tot 15 juni... van 17.30 u tot 7.30 u. Nadien werd er niet meer bijgelicht omdat Bèrke geen verschil ondervond tussen "bijgelichte" en "niet bijgelichte" jonge duiven. Ook bij donker weer wordt het licht op de hokken van de jonge duiven aangeknipt.
De eerste week na het spenen krijgen de piepers uitsluitend Engelse erwten te eten... weinig pikken en toch makkelijk een volle krop. Daarna wordt er ook een portie kweekmengeling aan toegevoegd. Vanaf de eerste dag na het spenen gaat er steevast Avidress in het drinkwater. Wanneer de jongen zes weken oud zijn en goed rondtoeren volgt dan de eerste kuur tegen trichomonas. Vanaf dan is het gedaan met rondslenteren op het dak en pikken aan alles en nog wat. Rondjes draaien... vallen op het dak... en binnen. Discipline is bij Bèrke Derwa zeker geen ijdel woord. Het jonge volkje krijgt snoep en verse grit bij het binnenlopen.
Bij goed weer wordt er eind maart gestart met opleren... van 5 km tot 50 km in wel twintig etappes... zeer belangrijk ! Het gaat wel vier keer naar 10 km... en er wordt pas op een grotere afstand gelost wanneer de jongen eerder thuis zijn dan de baas ! Daarna wordt het 2x Momignies... 2x Soissons... 4x halve fond... en de 4 nationale vluchten.
De jonge bende wordt doorgaans tweemaal per week tussendoor "gelapt" tot ze Soissons in de vleugels hebben. Eens de halve fond op het vluchtprogramma wordt niet meer tussendoor opgeleerd.
De jongen trainen één maal per dag om 11 u... allemaal samen tot de geslachten gescheiden worden... en daarna eerst de duivinnen en daarna de doffers. Ze komen buiten via een gezamenlijke spoetnik die voor beide hokken dienst doet.
Tot aan het opleren krijgen de jongen kweekmengeling gevoederd... en ze kennen slechts één voederbeurt om 17 u. Eens ze goed rond het hok toeren wordt er 1/3 zuivering aan de mengeling toegevoegd. Eens het seizoen in volle gang worden ze op dezelfde manier gevoederd als de vliegduivinnen.
De gehanteerde spelmethode is de schuifdeur... een heel seizoen lang worden er geen nestjes gebouwd. Bij de inkorving voor de korte vluchten komen jonge doffers en duivinnen zo'n half uur tot een uur samen. Bij de inkorving voor de provinciale en nationale vluchten komen ze 4 à 5 uur samen... de schuifdeur gaat open en de verliefde partners duiken zowel in de woonbakken op het hok van de doffers als dat van de duivinnen. De motivatiebakjes onder de woonbakken gaan ook open en al dat jongerengestoei zorgt er voor dat ze met een dijk van een motivatie de mand ingaan. Na thuiskomst van een wedstrijd blijven ze samen tot 's anderendaags.

Medisch

Voor de weduwnaars eindigt het seizoen na Argenton... voor de duivinnen en de jonge duiven wordt er een punt achter het seizoen gezet na Guéret. In de kalme periode die volgt staat een "kuur" van 10 dagen gepland tegen paratyfus (Endoprim)... maar er wordt niet ingeënt.
Drie weken voor de eerste koppeling wordt er 7 dagen behandeld tegen trichomonas (ronidazole)... en daarna volgt er een controle door de dierenarts Herbots / Schroeder. Eind februari volgt er nogmaals een paratyfusbehandeling van 8 dagen (Parastop) maar opnieuw wordt er niet ingeënt. Daarna volgt er een 7-daagse "kuur" tegen de kopziekten (Soludox)... en een 7-daagse "kuur" tegen trichomonas... en het vliegseizoen kan beginnen. Om de maand werd er 3 dagen behandeld tegen trichomonas... en niks meer tegen luchtwegeninfecties. Ook werden er afgelopen seizoen geen problemen met ooginfecties geconstateerd.
"Af en toe (bij regenweer) krijgt de vliegploeg oogdruppels bij inkorving en thuiskomst. Van zodra de duiven gespeeld worden... worden afwisselend oogdruppels van veearts Raf Herbots / Vincent Schroeder... of Linco Spectine druppels (neus en ogen)... toegediend. Ik ben ervan overtuigd dat er op deze manier veel zwaardere ingrepen kunnen voorkomen worden."

Wat met 2013 ?

Door de winterse lente liep de voorbereiding van het seizoen 2013 enige vertraging op. De vliegploeg van 30 oude en jaarse duiven werd zaterdag (13/4) voor de eerste keer gespeeld op Momignies. Ze werden eerder 4x gelost op 20 km en gingen dan rechtstreeks de mand voor Momignies. Door dit inhaalmanoeuvre (geen opleervluchten met de vereniging) zullen ze klaar staan voor de opening van het halve fondseizoen.
Wat gedacht van het nieuwe vluchtprogramma 2013 ?
"Ik heb de indruk dat veel jonge duiven zullen geforceerd worden. De provinciale vluchten werden gewoon maar vervangen door nationale vluchten wordt gezegd... maar hier zit wel een addertje onder het gras. Een provinciale wedstrijd tegen 4 à 5000 duiven is een stuk gemakkelijker dan een nationale wedstrijd. Het aantal duiven is een stuk lager en ook de spreiding van de duiven is beduidend minder... en dat maakt een flinke slok op de borrel. Bovendien zal door het grotere aantal nationaals ook de waarde van de nationale wedstrijd achteruit gaan. Ook vind ik het programma van de jonge duiven te zwaar om er achteraf nog goede oude duiven aan over te houden.
Ik zal proberen met de oude en jonge duivinnen de 7 wedstrijden te spelen... voor de oude en jonge doffers zal ik de deelname beperken tot 3 à 4 wedstrijden.

Uitslagen 2012
14.4 Momignies  613 jl 1, 2, 9, 11, 29, 30, 32, 38, 61, 83, 118, 119, 126, 150, 197 (21/15)
12.5 Pithiviers Hafo Vl. B 554 jl 2, 4, 15, 26, 73, 74, 109, 116, 124, 128, 148 (18/11)
  440 o 2, 48, 71, 105, 121, 123, 133 (8/7)
26.5 Pithiviers Hafo Vl. B. 784 jl 2, 3, 5, 12, 29, 31, 37, 101, 168, 180, 253, 260 (16/12)
   837 o 4, 5, 9, 17, 22, 28, 30, 102 (8/8)
02.6 Chateauroux D. & D. 197 jl 1, 29, 42, 56, 63 (10/5)
  330 o 1, 25,... (8/5)
Brab. U. 1580 jl 4,... (10/5)
  1312 o 2, 101, 171, 262, 267 (8/5)
Brab. Oost 823 o 1, 64,... (8/5)
Fleurus 3630 o 2,... (8/5)
09.6 Chateauroux Brab Oost 945 o 26, 30, 161, 171, 213, 248 (8/6)
Brab. U. 1466 o 28, 32, 198, 210, 274, 319 (8/6)
Fleurus 4386 o 44, 58, 325, 341, 439 (8/7)

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.