Mededeling KBDB 09-08

Onderwerp: 

Mededeling KBDB

KBDB Mededeling 12 augustus

Gelieve nota te nemen van de volgende genomen beslissingen en hierna vermelde verduidelijkingen:

  1. Narbonne 2020

Zoals reeds eerder medegedeeld door de inrichter van de desbetreffende wedvlucht wordt Narbonne deze avond (12/08/2020) ingekorfd met als initieel voorziene lossingdatum zondag 16/08/2020.

Rekening houdend met het onstabiele weer hetgeen wordt voorspeld vanaf zondag 16/08/2020 en de daaropvolgende dagen, heeft het bestuur van de KBDB, in samenspraak met de inrichter en de desbetreffende vervoerders, de beslissing genomen om, indien het weer ter plaatste in Narbonne en op de vluchtlijnen het toelaat, de lossing uit te voeren op zaterdag 15/08/2020.

  1. Châteauroux 15/08/2020

Châteauroux van 15/08/2020 zal, zoals reeds voorzien, worden ingericht in drie aparte categorieën nl. oude duiven, jaarlingen en jonge duiven.

Rekening houdend met het feit dat er zowel op donderdag als op vrijdag aanstaande en ook op de lossingsdag nog vrij hoge temperaturen worden voorspeld en voor het eerst onze jonge duiven worden ingezet op een nationale wedvlucht met een dergelijke afstand werd de beslissing genomen om:

  • Het aantal duiven in de manden te verminderen met 10%
  • En de stapelhoogte van de manden eveneens te verminderen met 1 rij
  1. Bourges 22/08/2020

Blijkbaar bestaat er nog onduidelijkheid over het feit dat wegens de schrapping van de categorie “jonge duiven” op Bourges 08/08/2020 en de beslissing om op 22/08/2020 opnieuw een wedvlucht vanuit Bourges te programmeren, welke categorieën aan deze wedvlucht van 22/08/2020 mogen deelnemen.

Rekening houdend met het feit dat reeds een wedvlucht voor oude duiven en jaarlingen werd ingericht vanuit Bourges op 08/08/2020 wordt de wedvlucht van 22/08/2020 ENKEL INGERICHT VOOR JONGE DUIVEN.

Met vriendelijke groeten.
Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.


KBDB Mededeling 9 augustus

Rekening houdend met de hoge temperaturen tot boven de 35 graden, dewelke zullen aanhouden tot woensdag 12/08/2020, hebben de voorzitter van het NSC en ikzelf, in samenspraak met de inrichter Indépendante de Liège en na consultatie van de betrokken vervoerders, de beslissing genomen de internationale wedvlucht vanuit Narbonne in te korven op woensdag 12/08/2020 met lossing op zondag 16/08/2020.

Rekening houdend met het feit dat op woensdag 12/08/2020 eveneens de nationale wedvlucht vanuit Brive zal worden ingekorfd,  herinneren wij de inkorvingslokalen aan de bepalingen voorzien door art. 37 § 2, 3 & 4 van het NSR:

In lokalen waar wordt ingekorfd voor nationale en internationale wedvluchten mag dezelfde dag niet gelijktijdig, in dezelfde ruimte, worden ingekorfd voor andere wedvluchten. De inkorving van duiven voor opleervluchten, op dinsdag of woensdag, dient beëindigd te zijn vooraleer de inkorving van de duiven, die deelnemen aan de wedvlucht, mag worden aangevat.

Voor alle overige wedvluchten worden de inkorvingen die gelijktijdig plaatsvinden beperkt tot twee. Wanneer in éénzelfde lokaal duiven gelijktijdig worden ingekorfd voor twee verschillende wedvluchten moeten deze inkorvingen geschieden op twee van elkaar gescheiden plaatsen.

Niets belet een vereniging om dezelfde dag voor een derde wedvlucht in te korven op voorwaarde dat die inkorving vóór de 2 andere inkorvingen plaatsvindt.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.