KBDB mededeling - inrichten van leer- en wedvluchten

Onderwerp: 

KBDBMEDEDELING TER ATTENTIE VAN DE VERENIGINGEN EN LIEFHEBBERS – INRICHTEN VAN LEER-EN WEDVLUCHTEN

Na de persconferentie van de federale overheid van gisteren (24/03/2021) i.v.m. de verstrengingen, dewelke werden opgelegd teneinde de Covid-19 pandemie te bestrijden, werden de nodige telefonische contacten gelegd met de bevoegde federale overheidsdiensten.
De kabinetschef van Minister Clarinval heeft ons bevestigd dat wed- en leervluchten mogen worden ingericht MITS strikte opvolging van de voorwaarden, opgenomen in ons vademecum (zie bijgevoegd).

Wij geven hierna nogmaals de hoofdlijnen, vermeld in ons vademecum en DRINGEN ER OP AAN deze strikt op te volgen:

  • De liefhebbers en het personeel van de vereniging dienen verplichtend een mondmasker te dragen.
  • Inkorven op afspraak en met een afsprakenschema, opgesteld door het comité van de vereniging in overleg met de liefhebbers en volgens het aantal duiven. Deze afsprakenlijst dient in het lokaal te worden bewaard (voor eventuele traceerbaarheid).
  • Slechts 1 liefhebber, per inkorvingsrij, wordt in het lokaal toegelaten.
  • Voor lokalen met een grote infrastructuur kunnen eventueel 2 (of meer) inkorvingsrijen worden voorzien op voorwaarde dat de maatregelen van “social distancing” worden gerespecteerd.
  • Tussen de inkorvende liefhebber en de inkorver/ontvanger dient een plexiglas of een plastieken wand te worden voorzien zodat er geen contact is tussen de beide partijen
  • De liefhebbers wachten (op het voorafgaandelijk afgesproken uur), buiten het lokaal, hun beurt af in hun wagen.

Wij leggen nogmaals de nadruk dat het bijgevoegd vademecum GRONDIG dient doorgenomen te worden en STRIKT DIENT NAGELEEFD TE WORDEN. Zo niet, zullen er, bij een vastgestelde inbreuk volgende sancties worden opgelegd (toepassing art. 35 laatste § van de KBDB-statuten):

  • in geval van overtreding van de Covid-19 maatregelen, uitgevaardigd door de federale overheid en/of KBDB, zal de vereniging /de liefhebber een officiële waarschuwing vanwege de nationale raad van beheer en bestuur ontvangen.
  • Bij herhaling kan de nationale raad van beheer en bestuur de volgende maatregelen nemen :
  • DE VERENIGING kan voor een beperkte duur of definitief zijn inkorvingsbureel verliezen.
  • DE LIEFHEBBER kan een straf oplopen zoals voorzien bij art. 99 van het DLW. 

Wij hopen dat iedereen zijn gezond verstand gaat gebruiken en dit in het belang van eenieders gezondheid.

De afgelopen dagen was er heel wat tumult over het al dan niet mogen inkorven in de provincie Limburg en dit naar aanleiding van een schrijven van de provinciegouverneur. Het crisiscomité heeft hierin een duidelijke beslissing getroffen:
Artikel 15 paragraaf 5 van het MB stelt dat georganiseerde activiteiten, in het bijzonder door een club of vereniging, voor personen vanaf 19 jaar niet zijn toegelaten.
Duivenvluchten georganiseerd door een club of vereniging zijn dus niet toegelaten voor personen vanaf 19 jaar. Ook niet-professionele wedstrijden zijn op dit moment niet toegelaten.

Professionele sportieve wedstrijden en sporttrainingen kunnen wel plaatsvinden, maar enkel zonder publiek en dit op basis van artikel 15 paragraaf 6 van het MB.  
Het werd dan nog niet duidelijk of we dit moeten beschouwen als professioneel of niet.
Na wat uitzoekwerk blijkt dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen niet-professioneel en professioneel door de duivensporters zelf.
Van zodra een wedvlucht geregistreerd is en telt als wedvlucht, is het een wedstrijd. Een leervlucht is dan een sporttraining.

De gouverneur heeft beslist, gezien het vademecum met maatregelen, waarbinnen deze vluchten plaats kunnen vinden, de duivensport wordt beschouwd als professionele sportieve activiteit.

Let wel: de locatie waar er wordt ingekorfd, moet wel binnen de kaders vallen van de mogelijkheden opgesomd in het MB (m.a.w. NIET in inrichtingen of delen ervan in de culturele, feestelijke of recreatieve sector)

Dit betekent dan ook dat wed- en leervluchten mogen worden ingekorfd in de provincie Limburg. We zijn er ons van bewust dat bepaalde verenigingen moeilijkheden gaan ondervinden om op hun huidige en reeds bestaande locatie in te korven.
Mocht dit het geval zijn voor uw vereniging, dan kunt u naar een andere locatie op zoek gaan. Hiervoor hebt u uiteraard de goedkeuring nodig van uw provinciaal comité en dienen de instructies, vermeld in het vademecum, voor wat betreft de inrichting van uw nieuwe locatie opgevolgd te worden.

Wij wensen iedereen een veilig en succesvol sportseizoen 2021.

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.