KBDB in gesprek met Natuurpunt aangaande roofvogelproblematiek

Onderwerp: 

Mededeling van de KBDB ter attentie van de liefhebbers aangaande de roofvogelproblematiek

Op maandag 08/03/2021 werd een video-conferentie gehouden tussen enerzijds “Natuurpunt” en anderzijds de voorzitter van het NSC en mijzelf aangaande de problematiek van de roofvogels.

De KBDB is zich terdege bewust van de omvang van het probleem. In bepaalde streken van het land kan er gerust worden gesproken van een catastrofe. Op emotioneel vlak is dit uitermate zwaar voor de liefhebber die hiermee wordt geconfronteerd.
Het was een constructief en een eerste inleidend gesprek waarin wij, als KBDB, meer hebben vernomen over de verschillende roofvogels en hun aanvalstechnieken.

Zoals iedereen weet, vinden de aanvallen van de roofvogels op onze reisduiven vooral plaats in de eerste vier maanden van het jaar.
Volgens de afgevaardigde van “Natuurpunt” zou vooral de sperwer, een typische tuinjager, hiervoor verantwoordelijk zijn. De slechtvalk en de havik daarentegen nemen hun prooi vooral in volle vlucht.

Een belangrijk gegeven is om alle aanvallen in kaart te brengen en daarna naar oplossingen te zoeken.

Enkele bijkomende verduidelijkingen:

  • De sperwer heeft vaste routes en een welbepaald en weinig afwijkend stramien qua tijdstip van aanvallen → de duivenliefhebbers moeten het dagritme van de roofvogels proberen te vinden (bijna altijd hetzelfde patroon) → aanleggen van een voederplaat, uitlaten van verwilderde duiven, ……
  • Welke kleuren van duiven worden het meest het slachtoffer van roofvogels? Vooral witte en vale duiven → verwilderde duiven in deze kleur markeren teneinde de reisduiven te sparen
  • Roofvogels zijn bang voor verandering dus er moeten afleidingsmanoeuvres worden uitgevoerd → niet steeds dezelfde gele vlag, dezelfde voorwerpen, … buiten opstellen om de roofvogels af te schrikken

Waarom is het geen oplossing om te pogen om het aantal roofvogels te beperken?

  • Omdat roofvogels hun territorium hebben en indien het territorium volzet is dan stoppen ze met kweken. Neem je er enkele weg dan wordt onmiddellijk overgegaan tot reproductie.

De nestkasten voor de roofvogels worden vooral gevraagd op verzoek van bepaalde gemeentebesturen, bedrijven, … en niet door Natuurpunt (buiten enkele) en dit om de populatie van de verwilderde duiven in de buurt in te dijken. Volgens “natuurpunt” is het aantal van deze nestkasten beperkt.

Voor het eventueel wegnemen van nestkasten is het “Agentschap Natuur en Bos” verantwoordelijk.

De KBDB, de mandatarissen en de plaatselijke verenigingen zouden een handje kunnen toesteken om verwilderde duiven, dewelke voor overlast zorgen in bepaalde gemeentes, te vangen zodat er geen bijkomende nestkasten worden geplaatst.

Samen met “Natuurpunt” moet deze problematiek van de roofvogels verder worden besproken en naar oplossingen worden gezocht. Dit is dan ook de reden waarom wij een oproep willen lanceren naar onze liefhebbers toe.
Laat ons aub iets weten over de middelen dewelke effectief zijn (maar informeer ons ook over deze die niet helpen) om roofvogels af te schrikken.
Daarna zal alles worden gebundeld in een dossier.

“Natuurpunt” beloofde ons ook om vakliteratuur over te maken zodat wij de roofvogels beter leren kennen en te vernemen wat hun drijfveren zijn.

We kunnen afsluiten met een positieve noot: Natuurpunt en de KBDB zullen elkaar helpen ZONDER elkaar in de weg te staan.
Binnen enkele weken zal opnieuw een onderhoud worden voorzien tussen beide partijen. We willen echt een oplossing vinden voor dit immense probleem!

Met vriendelijke groeten.

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.