VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KBDB

Onderwerp: 

Halle - Woensdag 27 juni vond in de hoofdzetel van de K.B.D.B. in Halle de tweede Statutaire Algemene Vergadering van de K.B.D.B. plaats. Deze werd voorafgegaan door een "vergadering" (zonder de pers) waarop de inbreuken op de plichtenleer behandeld werden. Daar werd de zaak "Lucas Verhaegen" behandeld die in de nasleep van de verkiezingen gezondigd zou hebben tegen deze plichtenleer. De heer Verhaegen zou zelf zijn ontslag ingediend hebben via mail maar dat zou niet rechtsgeldig zijn (geen handtekening) en dan werd hij door de K.B.D.B. zelf ontslagen.
Om 11 u ging dan de algemene vergadering van start met het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering.

* Leden nationale promotiecommissie

Voorzitter van de promotiecommissie is nationaal voorzitter Stefaan Van Bockstaele met als leden Jean Vandervorst (Luik-Namen-Luxemburg), Paul Vermeulen (Henegouwen-Waals Brabant), Joseph Konings (Vlaams-Brabant), Yasmine Denys (West-Vlaanderen), Willy Marchant (Oost-Vlaanderen), Edmond Stesmans (Limburg) en Alfons Wuyts (Antwerpen).
Voorzitter Van Bockstaele wil eerst weten wat er momenteel gebeurt als promotie en na september zal er een eerste vergadering gepland worden. Promotie moet gebeuren in scholen en bij kinderen. Een leraar duivenmelker is onontbeerlijk wat motivatie en planning betreft... zeker ook tijdens de vakantie.
Marc De Backer werd benoemd tot voorzitter van de nationale adviesraad voor mechanische klokken / elektronische constatatiesystemen.

* Terrein Pommeroeul / Quiévrain

Het oude terrein in Pommereul wordt verkocht voor 50.000 euro zonder bijkomende voorwaarden. Dit betekent dat de K.B.D.B. niet meer verantwoordelijk is voor de vervuiling. Na het tekenen van de overeenkomst zijn alle problemen opgelost.
Het lossingterrein in Quiévrain is mooi maar niet zonder problemen. De zigeuners bezetten op hun doortocht dit terrein en het is moeilijk om dat te verhinderen. De firma die zorgde voor de toiletten aldaar werd overvallen en weigert dit in de toekomst nog te doen. Waarschijnlijk moeten we in de toekomst verhuizen naar een andere plaats (Hornu). Het hoge gras op de lossingplaats (hinder bij het lossen van de duiven) werd woensdag gemaaid.
Er werd aan de provinciale voorzitters gevraagd om mee uit te kijken naar nieuwe en betere lossingplaatsen met een goede accommodatie voor de vergezellers.

* Motz Computer

Het eerste vonnis in deze zaak vond plaats  op 23/8/2001 en het laatste op 24/06/2011. Daarbij werd de K.B.D.B. veroordeeld tot een schadevergoeding van 361.012 euro + gerechtelijke intresten begroot op 300.000 euro... plus ook nog 16.500 euro kosten. Motz stelde dat ze door deze zaak 35 % van de markt verloren hadden (periode 2001 - 2012) maar dat zou gedeeltelijk kunnen weerlegd worden. Nu gaat deze zaak voor de laatste keer in beroep. Het is een lijvig dossier dat binnen 1, 2 tot 3 jaar zal gepleit worden.
De directie van de firma Motz wou tijdens de onderhandeling niet weten van een compromis. In elk geval moet de K.B.D.B. betalen en deze post moet in de begroting opgenomen worden. Er kan nog een kleine reserve aangesproken worden en aan de rechtbank zal een afbetalingsplan gevraagd worden.

IT Factory

Er werd een nieuw contract met IT Factory afgesloten (18/01/2010) voor het programma van de K.B.D.B. (intern programma, verdwaalde duiven, telefoon, onderhoud website, etc.) voor een bedrag van 240.774 euro. Het contract met IT Factory werd opgezegd. IT Factory eist een schadevergoeding van 240.000 euro en de K.B.D.B. beschikt niet over de intellectuele eigendomsrechten van het programma.
Prof. Storme (universiteit Gent) gaf de K.B.D.B. het advies om beter met IT Factory te gaan praten dan met deze zaak voor de rechtbank te komen... omdat er weinig kans is om deze zaak te winnen. De K.B.D.B. is dus met deze mensen rond de tafel gaan zitten.
Er zijn ondertussen heel wat problemen met de server en de K.B.D.B. zit muurvast want de firma Hermans (onderaannemer IT Factory) heeft de sleutelgegevens in de hand. Het is veel betalen en geen baas zijn van een eigen systeem. Twee specialisten zijn momenteel bezig om deze server te ontdubbelen en weer optimaal te laten werken.
Eens de zaken weer op poten staan is het de bedoeling van de K.B.D.B. om via internet een verbinding tot stand te brengen met alle lokalen om de centrale administratie te ontlasten (zelf ingeven van de ringnummers) en het merendeel van de communicatie te regelen via email. Het is ook de bedoeling om zo snel mogelijk terug te keren naar het vorige systeem van het aanmelden van verdwaalde duiven. Zoals het nu werkt kan het niet langer.

* Nationale Dagen 2012

Deze vinden plaats op 16-17 november 2012 in Oostende... maar het wordt 2 i.p.v. 3 dagen. Er is gratis inkom voor iedereen... de standhouders krijgen 50 % korting t.o.v. van 2011... en er is een gratis bonnenpakket voor iedere duivenmelker.
Voor de toekomst zou een aantal alternatieven bekeken worden maar de passende zalen zijn voor dit jaar allemaal bezet. Het Casino Oostende werd duidelijk gemaakt dat het op deze manier niet meer verder kon en dat er een aangepaste formule moest komen. Er werd korting bekomen op de huur van de zalen... de catering zou goedkoper zijn... en er zou minder dure animatie gezocht worden. Voor de duivenverkoop werd met de specialisten duivenverkopers een afspraak gemaakt voor een vast bedrag. De hostessen zouden in omliggende scholen gerekruteerd worden en dat zou een besparing van 4000 euro betekenen. Zowel de Stad Oostende als de K.B.D.B. zouden nog sponsoren zoeken. De nationale kampioenen worden een gratis diner aangeboden ... de 2e persoon zou moeten betalen. De prijs en de aard van de trofeeën moet nog bepaald worden.  Al deze besparingen (besparing van 50.000 euro t.o.v. 2011) zouden het verlies van de nationale dagen moeten beperken tot 18.900 euro... of grosso modo één euro per duivenmelker zou het mogen kosten maar de kwaliteit zou moeten behouden blijven.
Op vrijdag gaan de zalen om 14 u open en blijven die dag open tot 19/20 u. De parking onder het Casino (normaal 13.80 euro voor 4 u) zou mits een ticket K.B.D.B. tot 7 euro teruggebracht worden. Er zou ook een alternatieve beurs voor de dames ingericht worden. Alle standhouders zouden een plaatsje vinden op de 1e verdieping en in de Ridderzaal. Dit nieuw concept zou meer elan moeten geven aan de Nationale Dagen. Er werd geen contract meer afgesloten van 5 jaar... maar voortaan gebeurt het op jaarbasis.

* Ringen 2013

De Belgische voetring wordt dan geleverd door de firma Savic, conform de richtlijnen van de FCI en zonder chip. De FCI streeft naar een uniformiteit in de ringen (2014) en alle landen zouden voor een bepaald jaar dezelfde kleur moeten gebruiken. FCI/België zou naast het ringnummer ook op de voetring vermeld worden. De "Chinese ring" van vroeger werd niet meer weerhouden (prijs verdubbeld) en voldeed niet aan de testen van het Zwitsers testlabo. Met de fabrikant van de ringen werd slechts een "jaarcontract" afgesloten om de concurrentie te laten spelen bij de prijsbepaling. Op het ringkaartje staat een barcode afgedrukt.
Terloops... de rekening van de ringen van 2010 en 2011 (2 x 100.000 euro) moet ook nog betaald worden (door leverancier geen factuur aangeboden).

* Financiële dossiers

Uit de behandeling van de financiële dossiers hebben we volgende items gelicht.
* Wanneer de K.B.D.B. de verliezende partij is in alle gerechtelijke dossiers dan wacht er ca. 750.000 euro aan schadeloosstelling.

* De provinciale kampioenendagen kosten meer dan de subsidies die ze via de "centrale kas" toegespeeld krijgen. Verkoping van duiven/bonnen en winst op de consumpties van die dag moeten bijspringen om de zaak rond te krijgen. Voor de provinciale mandatarissen is er dus werk aan de winkel. De opslag van het lidgeld (225.000 euro) was noodzakelijk maar niet voldoende om alle bovenstaande onkosten te betalen.

* Andere besparingen waren :

- maandvergoeding (590 euro) van de advocaat vervalt en wordt vervangen door een prijs per dossier.
- voor teletekst werd een 5-jaars contract afgesloten en zo werd 6600 euro bespaard.
- de correspondenten in Frankrijk en België werden afgeschaft of een besparing van 7450 euro per jaar.
- voor internet werd overgeschakeld naar Belgacom of een besparing van 4896 euro.
- een personeelslid dat afvloeide werd niet meer vervangen.
Al deze besparingen... plus de besparing van 50.000 euro op de Nationale Dagen... plus de 50.000 euro door het niet vervangen van het personeelslid leveren een totale besparing van ca. 130.000 euro op.

* Verdwaalde duiven

De totale kostprijs 2011-2012 van het systeem van "verdwaalde duiven" (van invoering tot nu) bedraagt 12298 euro. Met het systeem kan men niet leven maar men moet verder blijven betalen omdat men geen risico wil lopen dat het zou stopgezet worden. Het oud systeem met de aanmelding per telefoon moet zo snel mogelijk terug in voege komen.
Tevens werd gevraagd de melkers te sensibiliseren om zich hoffelijk te gedragen wanneer hun duif aangemeld wordt. In het volgende Bondsblad zal men daarop de nadruk leggen.

* Sportieve mededelingen

- aanpassing van de uiterste uren van lossing. West-Vlaanderen vroeg de gelijkstelling met de andere provincies en dat werd aangenomen.
- mogelijkheid tot vervroeging van het eerste uur van lossing voor de nationale vluchten. De nationale vluchten hebben voorrang op alle andere lossingen, ook op die van andere landen. Dit probleem zal aan de FCI voorgelegd worden.
- spel op zaterdag in Frankrijk : vrije keuze, per provincie of vluchtlijn. Ook voor de snelheidswedstrijden... maar wel zaterdag OF zondag. Niet beide !
Er werden een paar voorstellen geopperd. Noyon ook op zaterdag spelen ?  Stoppen met inkorven voor Noyon wanneer er Angerville gespeeld wordt ? Het probleem stelt zich om nog steeds vrijwilligers te vinden voor Quiévrain en Noyon op zondag ? De mogelijkheid bestaat ook dat het vrachtwagenvervoer op zondag verboden wordt in Frankrijk ! Deze zaken zullen allemaal nog eens bekeken worden.
Ook maakte voorzitter Van Bockstaele de opmerking dat er  in volle seizoen naast het nationaal programma te veel wedstrijden ingericht worden op provinciaal niveau. Vandaag is daar nog geen akkoord over... maar het moet wel in de komende jaren.
- uitstel tot het lossen op maandag. In samenspraak moeten de nationale voorzitter en de voorzitter van het Sportcomité de beslissingsbevoegdheid hebben om in het vooruitzicht van beter weer de wedstrijd/en te kunnen uitstellen tot maandag.
- aanpassen van de opdrachten van de K.B.D.B.-controleurs. Een controleur in Quiévrain vroeg om te stoppen met lossen van de duiven (duiven vertrokken niet) en werd gewoon uitgelachen door de vergezellers. Nu werd beslist dat elke mandataris (badge met machtiging) op de lossingsplaats het stoppen met lossen kan bevelen. Er wordt uiteraard naar gestreefd dat die mandataris ook de betreffende vluchtlijn kent.
- K.B.D.B. vluchten 2012 - Chateauroux en Montlucon. De uitslag zal zoveel mogelijk per email verstuurd worden (nu al 1500). Er liep een en ander verkeerd met centralisatie in Antwerpen en Limburg maar daar wordt aan gewerkt voor de toekomst.
Op de Algemene Vergadering maakten we voor de eerste keer kennis met de "beamer" die het gedetailleerd programma op de muur projecteerde. Alle aanwezigen kregen ook de afgedrukte tekst in hun map. En er werd ook voor een fris hapje en drankje gezorgd ! Als het goed is mag het ook gezegd worden !

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.