ROGER & JURGEN VERVAEKE - 1e Nat. Asduif Grote halve fond jaarse

Liefhebber: 

Deerlijk – Deerlijk is een gemeente in het zuiden van West-Vlaanderen. Bij de grote fusie van 1977 is Deerlijk zelfstandig gebleven met wel het gehucht Sint-Lodewijk. Deerlijk heeft ook heel wat beroemde inwoners maar "Deerlijks drie Groten" zijn René De Clercq, Pieter-Jan Renier en Hugo Verriest. 

De textielindustrie is nog duidelijk aanwezig in Deerlijk maar in veel mindere mate dan in het rijke verleden. Al vele jaren trekt de “Kerstcorrida” heel wat toeschouwers en deze heeft dit jaar op 23 december plaats.
Deerlijk telt nu nog een 20-tal duivenmelkers. Aan grote namen in de duivensport hadden ze geen gebrek. Wanneer we het hebben over de Gebr. Ameye, Etienne Devos en Roger Vereecke dan hebben we het over echte duivencoryfeeën.
Maar in 2018 werd Deerlijk door een gans ander duo in het zonnetje gezet. Roger en Jurgen Vervaeke hadden de 1e Nationale Asduif Grote Halve Fond KBDB 2018 op de kooi. We zouden Berre, de twaalfjarige zoon van Jurgen, tekort doen moesten we hem over het hoofd zien. Terwijl zijn leeftijdsgenoten hun hart aan hun smartphone verpand hebben heeft hij een passie voor duiven!

1e Nationaal Guéret

Vader Roger heeft de stiel geleerd van zijn grootvader Jan. Wanneer ze hem niet vonden (4 à 5 jaar oud) dan zat hij gegarandeerd op het duivenhok. Grootvader Jan heeft zijn laatste 10 jaar bij zijn zoon Albert (de vader van Roger) gewoond en zijn komst wakkerde ook daar de duivensport aan. Er werden duivenhokken gebouwd en gespeeld op de snelheid in Beveren-Leie.
Na het overlijden van vader is Roger in 1980 met duiven begonnen in Deerlijk. In 1990 is hij voor 7 jaar met de duiven gestopt omdat de verschillende hoogspanningslijnen die over het hok lopen de duivensport onmogelijk maakten. In 1997 is hij samen gaan spelen met apotheker Laevens als tandem Laevens-Vervaeke. 
In 2006 hield apotheker Laevens de duivensport voor bekeken en Guéret zou de laatste wedstrijd van de tandem worden. Op vrijdagavond kwam apotheker Laevens zeggen dat hij met duiven zou stoppen en op zaterdag werd Guéret gevlogen. Geloven of niet maar de tandem Laevens-Vervaeke won de 1e nationaal Guéret tegen 10523 jonge duiven en had tevens de snelste van 13.113 d.
In 2006 werden er nieuwe hokken gebouwd op het huidig adres en Roger ging in tandem spelen met zoon Jurgen. Ondertussen kunnen Roger en Jurgen al meerdere knappe prestaties voorleggen zoals o.a. 1e nat. zone Chateauroux 10.591 d, 2e nat. Chateauroux 25.263 d, 1e prov. Compiègne 24.014 d (speciale vlucht WO I), 1e nat. Chateauroux 27.081 d en 1e Nat. Asduif Grote Halve Fond KBDB 2018.

ZO WONNEN ZIJ DE NAT. ASDUIF
Nat. Bourges 19.063 d. 7
Nat. Zone Chateauroux 8085 d. 15
Nat. Argenton 19.864 d. 3
Nat. Chateauroux 13.086 d. 66

Basis Maes-Debacker

De eerste duiven van deze nieuwe tandem kwamen van het hok Laevens-Vervaeke. Roger kreeg er 25 duiven met o.a. de nestbroer van de 1e nat. Guéret. De eerste versterking werd gehaald bij Anthony Maes, Waregem. Vooral nakweek uit de “Bonten Provinciaal”, uit dezelfde lijn van de 1e nat. Argenton 2016, was een geweldige meevaller. Er kwam ook nog een geweldige inbreng van Chris Debacker, Beveren-Leie. De 1e nat. Chateauroux 2018 kwam uit een duivin van Chris Debacker. Roger en Jurgen kunnen het met deze twee melkers zeer goed vinden en er wordt ook aan samenkweek gedaan.
Deze twee basislijnen werden aangevuld met enkelingen van Ivan Deloof, Waregem; Pierre Ameye, Deerlijk; Etienne Devos, Deerlijk; Devlaeminck Lucien, Deerlijk; Jozef Laevens, Deerlijk; Willy Vandghinste, Deerlijk; Vermeulen-Dujardin, Deerlijk en Noel Claerhout, Wielsbeke. De laatste aanwinsten kwamen van Hervé Dhosse, Desselgem; Norbert Sierens, Zwevegem en Geert Declercq, Sleidinge.

Geweldige conditie

Roger en Jurgen kwamen aan de start van het nieuwe seizoen met een ploeg van 16 weduwnaars en er werden 102 jonge duiven gefokt. De 20 kweekkoppels vormen de achterban.
Na afloop van het vliegseizoen werden er geen late jongen meer gefokt en de duiven gingen probleemloos door de rui. De eerste koppeling vond plaats op 28 november 2017. De weduwnaars trokken een ronde jongen groot. Van de beste kwekers kwamen de eieren onder de weduwnaars.
Het opleren gebeurde in 2 à 3 etappes tot 25 km en daarna gingen de duiven mee op de opleervluchten van de vereniging. De duiven trainden aan huis 2x daags een vol uur wanneer het niet te hard waaide wegens nogmaals de hoogspanningsdraden. Bij de inkorving kregen de weduwnaars nooit hun duivin te zien. Zij kregen 5 minuten hun nestschotel en daarmee moesten ze het stellen. Bij aankomst van de nationale wedstrijden bleven ze meestal tot ‘s anderendaags bij hun duivin. 
De weduwnaars worden doorgaans om de veertien dagen gespeeld maar 2018 was hierop een uitzondering. Door de uitstekende conditie en voor de titel van 1e nat. asduif werden er 3 nationale vluchten na elkaar gevlogen (Argenton, Guéret, Chateauroux).
Is er een verklaring voor de geweldige conditie van de weduwnaarsploeg ?
Roger Vervaeke : “Ook voor ons is dat een groot vraagteken. Wanneer na een nationale wedstrijd de duiven op zondag los kwamen werd er opnieuw volop getraind. Andere jaren was dat niet zo. We kregen ook tweemaal dopingcontrole.
We volgen de duiven altijd in de lucht wanneer ze trainen en na een paar rondjes rond het hok trokken ze 10 à 15 minuten weg en kwamen terug in kleine groepjes. Na een paar minuten toeren rond het hok trokken ze opnieuw weg. Zo was dat het hele seizoen. Tijdens het vliegseizoen van 2018 hebben we voor de eerste keer een sportmengeling zonder erwten gevoederd. Is dat de verklaring ?”

Roger & Jurgen Vervaeke“Den Bliksem”

De 1e Nationale Asduif Grote Halve Fond Jaarlingen KBDB is “Den Bliksem” B17/3094970. Hij verzamelde een magnifiek palmares met o.a. 66e nat. Chateauroux 13.086 jl, 166e nat. Guéret 8.517 jl, 3e nat. Argenton 19.864 jl, 121e nat. Chateauroux 27.081 jl, 7e nat. Bourges 19.123 jl, 61e prov. Pontoise 7.954 jo, 86e prov. Pontoise 9.111 jo.
De vader van “De Chateauroux” (2e nat. Chateauroux 2011) en de overgrootvader van “De Bliksem” zijn de nestbroer van de 1e nat. Guéret in 2006.
“De Bliksem” is een tamme duif en komt nooit uit zijn woonbak wanneer de melker hem in de hand wel nemen. Hij verdedigt zijn territorium echter met vuur. In de hand is het een duif uit de middelmaat met een zachte pluim en goed gesloten achteraan. Hij heeft de perfecte vleugel met een korte achtervleugel. De ademspleet is heel smal en ligt diep in de keel. Kortom het is een duif zonder fouten.
Op de training is hij een buitenbeentje want hij blijft nooit bij de groep. Soms is hij een half uur weg en dan wordt er al vlug gedacht dat hij verongelukt is. De andere weduwnaars zitten al een kwartier op het hok en dan komt pas “Den Bliksem” opzetten.

Enorme verliezen

Roger en Jurgen fokten 102 jonge duiven uit de kwekers en de beste vliegers. Ze werden gespeend aan 25 dagen en doffers en duivinnen gingen op hetzelfde hok. De jonge bende werd verduisterd van 1 maart tot 21 juni, van 18 u tot 7 u. Daarna werd er niet meer bijgelicht.
Maar de hoogspanningslijnen boven de hokken zorgden ook in 2018 voor levensgrote problemen. Van de meer dan 100 jonge duiven bleven er bij de start van het seizoen voor de jonge duiven amper nog 38 over. Alleen met de jonge duivinnen werden er enkele nationaals gespeeld als de wind goed zat. Want zuinig zijn met jonge duiven was de boodschap.
In 7 à 8 etappes werd de jonge bende opgeleerd tot 25 km en ging daarna mee met de duiven in de vereniging. Eens opgeleerd werden de jongen niet meer tussendoor weggevoerd. De schuifdeur werd ingevoerd wanneer de jongen begonnen te paren en dat was na de 3e wedstrijd voor de jonge duiven. 
Er zijn klassieke woonbakken op het hok van de jonge duiven en met een tussenschot werden er twee zitjes van gemaakt. Dus geen kartonnen dozen of wegkruipbakjes in Deerlijk. Bij de inkorving komen doffers en duivinnen zo’n 2 à 3 u samen. Na aankomst van een wedstrijd blijven de jongen meestal samen tot ‘s anderendaags. Het moet gezegd dat het duivenspel van Roger en Jurgen Vervaeke meer gefocust is op het spel met de oude duiven.

Eten tot aan de inkorving

De weduwnaars worden op de nationale wedstrijden om de veertien dagen gespeeld. Bij aankomst van een wedstrijd ligt er 50% zuivering + 50% sportmengeling in hun eetbakje te wachten en er zijn elektrolyten in het drinkwater. Van zondag tot volgende week dinsdag wordt er zuivering Casaert gevoederd. Daarna wordt het “super weduwschap” van Vanrobaeys. Er wordt tweemaal daags gevoederd met de soeplepel. In het begin is dat een kleine soeplepel en naar de inkorving tot wordt dat een grote soeplepel.
Bij het binnenlopen na de training krijgen de weduwnaars een snuifje snoepzaad gevoederd. In de aanloop naar een volgende inkorving gaat er twee dagen Sedochol in het drinken maar er worden geen vitamines verstrekt. Er gaat regelmatig Form Oil van Versele over het voeder.
Op de avond van de inkorving komen de weduwnaars nog los om hun honger aan te scherpen. De weduwnaars tot aan de inkorving laten eten is de opgave voor iedere weduwschapspeler.

Beperkt medisch

Voor aanvang van het vliegseizoen gaan Roger en Jurgen tweemaal op consultatie bij de dierenarts. Een eerste keer voor de kweek voor een mestonderzoek en een tweede keer voor de inenting tegen paramyxo. Tijdens het broeden werd er 5 dagen behandeld tegen trichomonas met een product van de dierenarts. De weduwnaars vliegen normaal 4 nationale wedstrijden (in 2018 waren er dat vijf) en na twee nationale wedstrijden kregen de doffers 1/4 Flagyl opgestoken. 
Tegen luchtweginfecties werd er niet behandeld. De jonge duiven kregen in beperkte mate af te rekenen met “one eye cold” en met oogdruppels was het probleem op korte tijd opgelost. Een jaarlijks weerkerend probleem bij de jonge duiven is Adeno.

Alle duiven op roosters

De weduwnaars zitten op een hok van 2,4 m en de jonge duiven op een hok van 10 m. De kwekers zitten tijdens het kweken ook op het hok van 10 m maar eens de jongen gespeend gaan ze naar de volière. Het zijn niet geïsoleerde tuinhokken met een verluchtingstrook van 10 cm voor- en achteraan onder de pannen. Er zit ook een verluchtingsrooster onder de spoetnik die kan gesloten worden met een schuif. Voor en boven de duiven is er een verluchtingstrook van 70 cm, regelbaar met schuiven, die slechts 10 cm open staat om tocht te vermijden.
Alle duiven zitten op roosters 10 cm boven de vloer. De bodem is bedekt met vloerdekkorrel en dat zorgt voor zeer droge hokken. Eén maal per jaar, na het vliegseizoen, wordt alles gereinigd. Tussendoor wordt er op de natte plekken wat vloerdekkorrel bij gestrooid en je ruikt geen duiven op het hok.

De hokken in Deerlijk.Strenge selectie

In Deerlijk, waar de zitjes beperkt zijn, is de selectie een belangrijk item. Aan het einde van de rit bleven er 14 jonge doffers over waarvan er 9 in 2019 als jaarling zullen gespeeld worden. Jonge duiven moeten één maal kop gevlogen hebben vooraleer ze naar het weduwnaarshok getransfereerd worden. In 2018 werden de jongen slecht zes maal gespeeld wegens problemen met een schutkring en een late opstoot van Adeno. De oude duiven moeten minstens 3x per tiental gevlogen hebben.
Bij de handkeuring zijn een zachte pluim, een korte achtervleugel en goed gesloten achteraan belangrijke items. Schuwe duiven zijn geen lang leven beschoren bij Roger en Jurgen. Maar nog belangrijker is de afstamming van de overblijvers.

Varia

Na een succesvolle carrière van 3 à 4 jaar op het vlieghok gaat een goede vlieger naar het kweekhok. Bij deze transfert zijn handkeuring en afstamming ook belangrijk.
Er wordt ook 10 dagen behandeld met Parastop tegen paratyfus maar daarna werd er nog nooit ingeënt.
Bij het koppelen wordt goed x goed gekoppeld en in sommige gevallen wordt aan compensatiekweek gedaan. In principe wordt er niet “voorgekoppeld” maar met zomerjongen kan dat toch wel eens gebeuren.  

Enkele toppers

  • “De Kleinen” B15/3123299 met 5e nat. Chateauroux 20.515 d, 69e nat. Chateauroux 8.634 d, 283e nat. Bourges 23.005 d, 841e nat. Bourges 20.280 d, 284e nat. Argenton 11.838 d, 393e nat. Argenton 12.449 d, 14e prov. Compiègne 16.457 d, 170e prov. Clermont 18.185 d.
  • “De Crioné” B16/3040840 met 1e Doornik 244 d, 1e Clermont 378 d, 5e Clermont 237 d, 11e Fontenay 233 d, 25e Fontenay 301 d, 41e prov. Chateaudun 3.594 d, 137e nat. Chateauroux 8.634 d.
  • “Watse” B16/3040844 met 8e Clermont 255 d, 25e Clermont 280 d, 134e prov. Argenton 2.714 d, 378e nat. Bourges 20.280 d, 73e nat. Chateauroux 8.634 d, 451e nat. Chateauroux 18.793 d.
  • “Matheo” B16/3040851 met 9e Clermont 597 d, 13e Clermont 201 d, 57e prov. Chateauroux 2.326 d, 107e prov. Argenton 2.714 d, 37e nat. Guéret 5.331 d.
  • “Thomas” B17/3094901 met 8e Clermont 197 d, 76e prov. Pontoise 9.111 d, 23e nat. Guéret 8.517 d, 488e nat. Argenton 19.864 d, 1124e nat. Chateauroux 27.081 d.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.