Drama Narbonne 29 juli

Onderwerp: 

Lossing Narbonne

Naar aanleiding van de slechte lossing in Narbonne werd de KBDB reeds op zondag gecontacteerd door Dierenwelzijn. Op maandagmiddag werd een spoedvergadering met alle belanghebbenden belegd teneinde de ware toedracht te vernemen waarom de wedvlucht uit Narbonne op vrijdag gelost werd. Bij het ter perse gaan van onze krant werd het persbericht met de uitkomst van deze vergadering nog niet gepubliceerd. 
Wij spraken voorzitter Bodengien echter kort, en die verklaarde dat er sancties genomen zullen worden tegen de inrichter (Independante Liège), doch dat de deelnemende landen wel akkoord waren met de lossing. 
Voorzitter van het sportcomité Denis Sapin had om 6u30 telefonisch contact met de verantwoordelijke van de inrichter, en zei om de weerkaarten nog eens goed te bekijken. Daarna werd hij, tegen de reglementen in, pas na de lossing schriftelijk (7u23 via e-mail) hiervan op de hoogte gesteld, terwijl hij vóór de lossing een schriftelijk verzoek tot lossing dient te ontvangen en goed te keuren.
Uiteraard dient de inrichter zich te verantwoorden voor deze dramatische lossing, doch ook de KBDB gaat naar onze mening niet helemaal vrijuit. 
Als men om 6u30 nog telefonisch contact heeft gehad, en de weerkaarten waren daadwerkelijk zo slecht (wat iedere amateur-weerkundige kon bevestigen), was het niet meer dan logisch om de vlucht dan al te verbieden, ook al waren de deelnemende landen allemaal akkoord met lossing. De KBDB wordt tenslotte eindverantwoordelijk gehouden door Dierenwelzijn, en heeft juist om die reden een vetorecht gekregen afgelopen winter. 
Laten we hopen dat deze lossing ervoor zorgt dat er een nog beter protocol omtrent de (nationale) lossingen zal komen, dan komt er uiteindelijk misschien toch nog iets positiefs uit voort. 
Feit blijft dat veel melkers één tot meerdere jaren werk teniet gedaan zien worden door één simpel foutief besluit...

En wie is de internationale winnaar Narbonne jaarlingen?

Wie is de internationale winnaar Narbonne jaarlingen? Een vraag waarop we voorlopig nog geen antwoord weten. Het gaat tussen Chris Paauwe, Kruiningen (NL) met 936,67 m (volgens meldingen ZLU) en Philippe Dermience, Jemelle (B) met 937,37 m (volgens meldingen anons). Probleem is dat ZLU (Nederland) de snelheid berekend zou hebben met een neutralisatieperiode die stopte om 5:35 u, terwijl KBDB (België) de instructies van de inrichter volgde en de berekening deed met een neutralisatieperiode die eindigde om 5:36 u. De snelheid van Paauwe zou dan op 937,62 m. uitkomen. 
De organiserende inrichter, de Indépendante van Luik, nam contact op met Nederland en vroeg een herberekening aan bij Data Technology, maar die berekening kan alleen maar gebeuren wanneer zij de officiële stukken in hun bezit hebben. Dat zal een paar dagen duren en het zal dus nog even wachten worden vooraleer we de internationale winnaar Narbonne jaarlingen kennen...

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.