Wekelijkse mededeling KBDB 04-05

Onderwerp: 

logo KBDBDe leden van de nationale raad van beheer en bestuur wensen vooreerst AL hun leden te danken voor het strikt opvolgen van de beperkingsmaatregelen, opgelegd door de federale overheid, ingevolge de uitbraak van de coronacrisis evenals AL hun verenigingen, dewelke reeds met de voorbereidingen zijn begonnen om zowel hun liefhebbers als hun medewerkers, op een veilige manier, te laten inkorven.

HARTELIJK DANK ALVAST!

Ook de leden van de nationale raad van beheer en bestuur hebben slapeloze nachten achter de rug. Soms dienden heel moeilijke knopen te worden doorgehakt.

En zoals eerder gemeld:
UITZONDERLIJKE SITUATIES VRAGEN OM UITZONDERLIJKE MAATREGELEN.

We kregen als bestuur vele felicitaties, aanmoedigingen & steunbetuigingen zowel van onze verenigingen, bestuursleden van onze verenigingen, liefhebbers, ja zelfs van mensen buiten onze federatie.

HARTELIJK DANK IEDEREEN!

SAMEN voeren wij deze strijd teneinde de impact van het “covid-19” virus te verminderen zowel op het vlak van onzer aller gezondheid als op het vlak van onze geliefde duivensport.
We moeten dit doen voor onze jeugd, zodat ook zij deze mooie sportbeoefening zouden kunnen blijven verderzetten.

 Mauro (5 jaar) en Imano (10 jaar) Paternoster uit Sint-Lievens-Houtem.
Links: Fleur uit Zonhoven met haar “pluisje”. Rechts: Mauro (5 jaar) en Imano (10 jaar) Paternoster uit Sint-Lievens-Houtem.

Zoals jullie al hebben vernomen werd, in de schoot van de KBDB, een crisiscomité “Covid-19” opgericht. Een eerste overleg vindt morgen, 05/05/2020 plaats.

Dit comité is samengesteld uit:
- 1 vertegenwoordiger (nationaal mandataris) per provincie of 1 lid van het comité aangeduid door deze laatste
- 5 leden van de nationale raad van beheer en bestuur

Dit crisiscomité werd opgericht om de voorwaarden/richtlijnen op te stellen teneinde de start van de gezamenlijke opleervluchten en later de wedvluchten voor te bereiden en dit enkel in het kader van de “Covid-19”crisis, hetgeen betekent dat dit comité, zowel qua bevoegdheden als qua tijd, beperkt is.

Het opstellen van de kalender van de leer- en wedvluchten voor wat betreft de snelheid en de kleine halve-fond blijft een uitsluitende bevoegdheid van de comités van de onderscheidenlijke PE’s/SPE’s.

Wijzigingen aan de (inter)nationale wedvluchtkalender 2020 evenals de eventuele wijzigingen/afwijkingen aan het NSR behoren tot de bevoegdheid van het nationaal sportcomité en de uiteindelijke beslissing dienaangaande zal worden genomen door de nationale mandatarissen.

Na deze vergadering gaan we uiteraard nog communiceren.
Zorg goed voor jezelf en je familie.
SAMEN komen we er wel!

Voor de leden van de NRBB,
De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.