STIJN VAN LAERE - 1e NAT. JEUGDKAMPIOEN en 1e OPVOLGER GOUDEN DUIF

Liefhebber: 

Kruishoutem - Deze keer ging het richting Kruishoutem... maar wel niet richting driesterrenrestaurant "Hof Van Cleve" waar Peter Goossens de scepter zwaait. Deze meester kok haalde in 2005 zijn 3e Michelinster binnen en mag zich nu wereldwijd bij de top 20 van de beste restaurants rekenen.
Dus er kwam geen 7 gangenmenu voor ons op tafel... maar wel een schitterend palmares 2011 van de 1e Nat. Kampioen Jeugd 2011 ! Mocht Stijn Van Laere (22) voor u nog steeds een nobele onbekende zijn dan zal dit na het lezen van deze reportage beslist anders zijn.
Al enkele jaren pakt deze jeugdige kampioen uit Lozer... een deelgemeente van Kruishoutem ... uit met een soort duivensport waarmee de concurrentie de handen meer dan vol heeft. In 2010 werd hij als 3e Nat. Kampioen Jeugd K.B.D.B... 5e Nat. Kampioen Jaarlingen K.B.D.B. ... 6e Nat. Kampioen Halve Fond Oude K.B.D.B. ... en 8e Nat. Asduif Kleine Halve Fond Jonge Duiven K.B.D.B. afgevlagd. In 2011 deed hij er nog een schepje bovenop met 1e Nat. Kampioen Jeugd K.B.D.B. ... 11e Nat. Kampioen Kleine Halve Fond oude duiven K.B.D.B. ... 1e Algemeen Kampioen Brugs Kampioenschap Asduiven... 1e Artevelde Kampioenschap F.V.O.V. (Orleansvluchten)...2e Superstar van het Jaar Halve Fond "Gouden Duif-competitie" 2011... Winnaar Zilveren Duif "Gouden Duif-competitie" 2011 ... en met maar liefst 51 zuivere eerste prijzen ! Moet er nog zand zijn ...?

Beide grootvaders

Stijn Van Laere tuimelde omzeggens in de duivensport want zowel grootvader aan vaders- als aan moederskant waren fervente duivenmelkers. Vader José Van Laere speelde vroeger samen met grootvader Roger onder de naam Roger Van Laere & Zoon. Toen grootvader gezondheidsproblemen kreeg werd er gestopt met duiven... maar Stijn had ondertussen wel de passie voor duiven te pakken.
Onder zijn impuls werd er op het huidig adres in 2001 opnieuw gestart met duiven... het eerste jaar alleen met jonge duiven... maar daarna ook met oude duiven en duivinnen. Stijn ging toen nog naar school en een steuntje in de rug van vader en moeder Nathalie waren uiteraard meer dan welkom. Ondertussen werkt hij als laborant (1/7/2011) bij de firma Bekaert en de duivenliefhebberij kreeg ondertussen ook een familiaal tintje.
De basis van deze jonge en explosieve kolonie werd in eerste instantie gehaald bij grootvader Roger (Janssen & Imbrecht & Willy Thas))... en later aangevuld met duiven van Jules Humblet, Maastricht... Frederik Everaert, Zwijnaarde... Astère Vergotte, Aalter... Freddy & Jacques Vandenheede, Zingem ... Lucien Van Steenbrugge, Kruishoutem ... Luc Crucke, Zingem. De meer recente aanwinsten komen van Francois-Tobback, Zemst... en Leekens-Hermans, As.

Zo werd hij Nationaal Kampioen Jeugd
21.5 Angerville 279 d. 1 4118921-10
 28.5 Orleans  4248 d. 3 4118921-10
04.6 Angerville 654 d. 3 4059327-09
 02.7 Orleans  439 d. 1 4118921-10
09.7 Blois 1184 d. 3 4231064-08

Klassiek weduwschap

Stijn Van Laere pakte het seizoen 2011 aan met 47 weduwnaars... 20 duivinnen op weduwschap ... 150 jonge duiven... en de logistieke steun van 25 koppels kwekers. De weduwnaars legden er rond 15 augustus 2010 de blok op... de betere mochten dan een koppel jongen groot trekken... de mindere goden moesten via de "Ronde België" alsnog proberen hun plaatsje op het weduwnaarshok veilig te stellen.
Daarna werd er geruid met een goede ruimengeling... veel en verse mineralen... lookolie en biergist over het voeder... en een aanvullend supplementje kleine zaden. Vanaf half november komen de vliegduiven niet meer los.
Op 25 november wordt er gekoppeld voor een vroege ronde (oude + jaarse)... de jongen worden gespeend aan 18 à 20 dagen en gaan samen met de duivinnen naar het hok van de jonge duiven. De tweede koppeling heeft plaats op 10 maart... 5 dagen broeden... de duivin gaat naar de volière en het weduwschap begint. Zowel oude duiven als jaarlingen zitten op hetzelfde hok.
Bij goed weer staan tijdens het drijven van de tweede broedperiode de eerste opleervluchtjes geprogrammeerd... tijdens het broeden gaat het tot 30 km... een 8-tal opleervluchtjes in het totaal. Daarna wordt het 2 x St. Quentin (123 km)... 1x Noyon... 2x Ecouen... de halve fond en Blois als eindpunt. Normaal gaan de doffers iedere week de mand in en bij de inkorving wordt steeds de duivin getoond... vrij kort in het begin... maar naarmate het seizoen vordert wordt de periode van samenzijn iets langer. Eens de eerste wedstrijden in de vleugels wordt er tussendoor niet meer opgeleerd.
Tijdens de prille lente wordt er slechts eenmaal daags ('s avonds) getraind... in het begin met de vlag. Vanaf eind april tweemaal daags ... telkens zo'n driekwartier. Het trainingsgedrag is belangrijk... de groep die wegtrekt... wanneer er "snee" op zit ... en stipjes hoog in de lucht... zo ziet men het graag. De weduwnaars worden wegens het straatlicht verduisterd van eind februari tot eind april.
Er wordt tot algehele tevredenheid Matador gevoederd... op zaterdag en zondag "Start" ... maandag en dinsdag "Vlieg"... woensdag 1/2 vlieg + 1/2 Turbo... Donderdag en vrijdag (inkorvingsdag) 100 % "Turbo". Het voederschema kan lichtjes aangepast worden in functie van de lastigheidgraad van de komende wedstrijd (dag vroeger of later starten met "Turbo"). De weduwnaars worden tijdens het vliegseizoen individueel gevoederd in hun woonbak maar drinken uit een gezamenlijke drinkpot. Er worden geen pinda's of extra mais verstrekt tijdens het opvoederen. Vitamines worden op de inkorvingsdag verstrekt via het drinkwater. Na thuiskomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen in het begin 15 minuten samen... later tijdens het seizoen kan dat oplopen tot 3 à 4 uur.

Twintig duivinnen op weduwschap

Het ploegje van 20 duivinnen wordt ook op 25 november gekoppeld... trekt een koppel jongen groot... en mag aansluitend nog eens leggen. De tweede koppeling vindt plaats begin maart... er wordt opnieuw een nestje gebouwd... de duivinnen vatten in april het nieuwe seizoen aan op een nestpositie... en zitten begin mei op weduwschap.
Ze worden tezelfdertijd opgeleerd met de doffers... ze hebben hetzelfde vluchtprogramma als de doffers... en het samen thuiskomen met de doffers levert geen problemen op. Ook vanaf half mei wordt er tweemaal daags getraind... heel vroeg in de morgen... en heel laat 's avonds ... ofschoon de duivinnen niet zo hard trainen als de doffers (25 minuten).
Eens de duivinnen op weduwschap zitten worden ze opgesloten in hun woonbakken om het onderling paren te vermijden. De tussenschotten tussen de woonbakken zijn iets langer gemaakt dan normaal zodat de dametjes elkaar niet kunnen zien wanneer ze door de tralies van hun nestvak eten en drinken. Toch zijn er ieder jaar 3 à 4 "afvallers" die uit de vliegploeg moeten verwijderd worden omdat het onderling paren niet kan vermeden worden. De duivinnen krijgen tijdens het opvoederen naar de wedstrijd toe een lichtere voeding dan de weduwnaars (langer "Start") om de paarlust wat te temperen... en ze worden uiteraard iedere week gespeeld.

Jonge duiven

Er worden 100 jongen van de vroege ronde en 50 jongen van de tweede ronde gefokt en aan de ouderdom van 18 dagen worden ze gespeend en gaan ze met de duivinnen naar het hok van de jongen duiven. Ze krijgen een onderkomen op een viertal hokken (die staan wel onderling met elkaar in verbinding) ... de geslachten blijven de ganse zomer samen want de piepers worden niet met de schuifdeur maar op een nestje gespeeld.
De jonge bende wordt verduisterd van begin februari tot eind mei... van 18 u tot 8 u 's morgens en worden daarna niet meer bijgelicht. Begin mei wordt er gestart met opleren... de jongen worden 10 à 12 keer weggevoerd (zeer belangrijk)... en worden gespeeld op de westenlijn (komen zo beter uit de juiste richting). Het wordt dan Arras... 3x Clermont ... de halve fond (Ablis) tot en met Orleans. Eens de eerste vluchtjes in de vleugels worden de jongen tussendoor niet meer opgeleerd.
Op het hok van de jonge duiven kan er genesteld worden in de woonbakken en achter links en rechts wat schuine plankjes. Het jonge volkje moet uitsluitend zijn motivatie vinden in een nestpositie... en gelukkig maar zijn de jongen vrij snel paarrijp en ook paarlustig. Meestal zijn de geslachten niet evenredig verdeeld en worden er een 15-tal oude duivinnen op het hok gebracht. Maar er zijn natuurlijk ook jongen die niet gepaard zijn en die moeten "het" dan maar doen voor hun schabje.
Van zodra de eerste nestjes gebouwd worden wordt er tweemaal daags getraind... in het begin een half uur verplicht... daarna wordt het vrije training. Tijdens het eerste nestje volstaan alle nestposities om goed te presteren... nadien worden de beste resultaten behaald op jongen van 7 en 14 dagen. Stijn heeft in het verleden de jonge bende gespeeld op de schuifdeur maar in vergelijking met het nestspel bleek dat een tegenvaller te zijn.
Bij de jonge duiven werden er niet abnormaal veel verliezen geleden in 2011. Met een beetje geluk ontsnapten ze aan de rampvlucht uit Angerville...want ze zaten toen in de mand voor Ecouen.

Medisch

Het seizoen voor de weduwnaars en duivinnen eindigt half augustus en meteen gaat ook de medicamententrommel op slot. Na de "Ronde van België" (15/10) wordt er gedurende 10 dagen behandeld tegen paratyfus maar niet ingeënt.
Voor de eerste koppeling wordt er 5 dagen behandeld tegen trichomonas... en indien nodig ook tegen coccidiose. Voor aanvang van het vliegseizoen gaat Stijn met zijn flyers op controle bij dierenarts Van der Cruyssen, Oosterzele. In 2011 werd er dan 5 dagen behandeld tegen trichomonas (ronidazole) en 7 dagen tegen luchtwegeninfecties (Soludox). Verder in de loop van het seizoen staat er maandelijks een controle bij de dierenarts op het programma en wordt er iedere maand een pilletje tegen tricho (ronidazole / 1/4 Flagyl) opgestoken. Tegen luchtwegeninfecties werd er ook nog tweemaal behandeld...en daarna werden er knalprestaties geleverd op Orleans en Blois. Bij thuiskomst van een wedstrijd krijgen jong en oud oogdruppels toegediend (product dierenarts). Tijdens de winter gaat er heel veel appelazijn in het drinkwater... tijdens het vliegseizoen is dat minder.

Varia

De hokken hebben een dak met Boomse pannen en dat scheelt al een flinke slok op de borrel wat betreft de verluchting. De opening van 10 cm tussen het overstekend dak en de voor- en achterwand is open. Op het hok is er vooraan het plafond een verluchtingsspleet van ca 1 m. Die blijft winter en zomer open... alleen bij de pas gespeende jongen wordt die wat afgedekt. Op de hokken is er geen verwarming voorzien... alleen tijdens de heel koude dagen wordt de maxiplaat bovengehaald. Tussen het tuinhok (oude duiven) en het hok boven de bergplaats (jonge duiven) is er qua kwaliteit weinig verschil te merken.
Op het kweekhok wordt er goed x goed gekoppeld en dat heeft de jonge Van Laere de laatste jaren zeker geen windeieren gelegd. Het beste kweekkoppel is er de "Generaal" x "Laura" ! Ongeveer 40 % van de kolonie is aan dit gouden kweekpaar verwant. Bij aankoop van kruisingsmateriaal wordt er vooral gekeken naar afstammelingen van bewezen oudere kwekers die uit een goede familie stammen.
Stijn heeft een voorkeur voor een duif die goed in de hand ligt... een extra pluimenkwaliteit heeft... die achteraan goed gesloten is... en de trotse bezitter is van ogen met uitstraling. Ze houden het in Lozer behoorlijk eenvoudig... maar ze doen het wel keigoed !

Kampioenschappen

 2010
 3e Nationaal kampioen KBDB Jeugd
 5e Nationaal kampioen jaarlingen KBDB
 6e Nationaal kampioen halve fond oude KBDB
 8e Nationale Asduif kleine halve fond jonge duiven KBDB

2011
 1e Nationaal kampioen KBDB Jeugd
 11e Nationaal kampioen kleine halve fond oude duiven KBDB
 1e Algemeen kampioen Brugse Kampioenschappen asduiven
 1e Artevelde kampioenschap FVOV (Orleansvluchten)
 1e Provinciaal kampioen Duivenkrant halve fond oude + jaarse
 1e Superduifkampioen jaarse
 1e Opvolger Gouden Duif 2011
 2e Superstar van het Jaar halve fond Gouden Duif-competitie
 51 zuivere eerste prijzen in 2011

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.