KBDB persmededeling 06-04

Onderwerp: 

KBDB logo06-04-2020 Mededeling van de KBDB

Zoals beloofd, de wekelijkse update voor onze leden ingevolge de uitbraak van het coronavirus.

Vooreerst wensen wij iedereen te bedanken die de beperkingsmaatregelen strikt hebben opgevolgd niettegenstaande het prachtige duivenweer, hetwelk wij afgelopen weekend mochten beleven. We zijn er van overtuigd dat het overgrote en het merendeel van onze liefhebbers zich hebben gehouden aan de opgelegde regels.

De KBDB en de nationale voorzitter worden momenteel “overstelpt” met gefundeerde en dagelijkse vragen over de problemen, waar duivenliefhebbers worden mee geconfronteerd en waarop soms de KBDB ook geen duidelijke uitleg kan verschaffen. We pogen hierop steeds een antwoord te bekomen bij de bevoegde federale overheidsdiensten maar ook voor deze laatste is het niet altijd mogelijk om hierop een pasklaar antwoord te verstrekken.

Ook vragen dewelke beginnen met “ik heb horen zeggen dat…”. Roddels worden snel verspreid !

Geloof niet altijd wat wordt verteld en zoals wij sinds de uitbraak van de coronacrisis steeds hebben getracht, zullen wij op het juiste moment officieel communiceren.

Verschillende leden, zowel uit Vlaanderen als Wallonië, onderhouden goede relaties met verantwoordelijken uit andere federaties. Zij verstrekken ons nuttige informaties zodat wij hierop kunnen anticiperen en inspelen.

Wij willen ook deze leden bedanken voor het doorspelen van deze betrouwbare informatie. Oprechte dank iedereen !

Toch willen wij als KBDB enkele onzekerheden wegwerken en enkele bemerking nogmaals in de verf zetten:

Programma nationale en internationale wedvluchten 2020

Op vraag van de KBDB hebben enkele organisatoren voorstellen geformuleerd aangaande de (inter)nationale vluchtkalender 2020 en dit in functie van een eventuele tot op heden nog niet welbepaalde latere startdatum van het duivenseizoen 2020.

Actueel circuleren deze project-kalenders reeds op sociale media.

U zult begrijpen dat deze project-kalenders actueel totaal geen waarde hebben aangezien de stardatum van het seizoen 2020 nog niet is gekend.

De KBDB zal, van zodra het sportseizoen aanvangt, deze kalender van de nationale en internationale wedvluchten 2020 opstellen.

Individueel opleren van duiven – beperkingsmaatregelen

De KBDB verneemt uit verschillende bronnen dat er in deze periode, waarin beperkingsmaatregelen gelden, op verschillende plaatsen individuele lossingen worden uitgevoerd. We hopen dat deze inbreuken op de algemene beperkingsmaatregelen slechts betrekking hebben op enkele oneerlijke en respectloze duivenliefhebbers.

De KBDB wil verduidelijken waarom zij dergelijke praktijken veroordeelt:

  • Het is geen essentiële verplaatsing en dit individueel opleren is niet onmisbaar noch gekoppeld aan het respect voor het welzijn van de duiven;
  • Op sportief vlak KAN HET NIET dat bepaalde liefhebbers, waarvoor beperkingsmaatregelen worden opgelegd, hun duiven kunnen opleren terwijl anderen, die werken in het algemeen belang van eenieder (zoals verplegers/verpleegsters, artsen, arbeiders in de voedingssector, chauffeurs, enz.) of oudere en/of geïsoleerde liefhebbers, dewelke niet de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan de in normaal geziene omstandigheden georganiseerde collectieve lossingen,  niet van dezelfde mogelijkheid kunnen genieten;
  • Dergelijke overtredingen, indien vastgesteld door de autoriteiten, zouden de toekomstige stappen van de KBDB ter versoepeling van de beperkingsmaatregelen en het verlenen van herstartmaatregelen, specifiek verbonden aan de duivenliefhebberij, in het gedrang kunnen brengen.  In dit perspectief is het van essentieel belang dat onze federatie in deze crisisperiode aantoont dat zij haar leden en de duivensportactiviteiten, in de brede zin van het woord, in de hand hebben.

De KBDB wordt gecontacteerd door liefhebbers met info over collaga-duivenliefhebbers (nummerplaten, kleur wagens, tijdstip, plaats alwaar de duiven worden gelost,…) die de opgelegde maatregelen aan hun laars lappen en toch hun duiven gaan opleren. DIT KAN NIET! De leden van de nationale raad van beheer en bestuur zullen zich buigen over het eventueel opleggen van sancties tegenover dergelijke onverantwoorde leden.

Bijgevolg vraagt ​​de KBDB haar leden om de nationale richtlijnen met betrekking tot de beperkingsmaatregelen te respecteren, om, indien nodig, gebruik te maken van de specifieke maatregelen die werden genomen in het kader van dierenwelzijn en om zich tenslotte sportief te gedragen ten overstaande van de andere liefhebbers.

Uiteraard zijn ook de buitenlandse lossingen verboden in België en worden er actueel GEEN lossingsvergunningen voor dergelijk aanvragen afgeleverd. Mocht u echter weet hebben van het feit dat onze buitenlandse collega’s dergelijke wilde lossingen in België uitvoeren, gelieve ons hierover dan ook te informeren zodat wij de betrokken federatie op de hoogte kunnen brengen. Gelieve ons hiervoor dan ook volgende gegevens mede te delen:

  • Type voertuig
  • Nummerplaat
  • Plaats waar de duiven werden gelost
  • Tijdstip van lossing

We zitten allemaal samen in hetzelfde schuitje en samen moeten we natuurlijk solidair handelen en dit in het belang van de gezondheid van iedereen maar ook in het belang van het imago van onze federatie.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,
Pascal Bodengien.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.