KRIS VAN MASSENHOVEN - 1e Nationale Asduif Snelheid Jaarse 2021

Liefhebber: 

Retie – Retie is vooral bekend om de lindeboom in het centrum van het dorp. De stam heeft een omtrek van vier meter en de kruin van de boom heeft een doorsnede van twaalf meter. Een oorlogsmonument herdenkt de bemanning en de soldaten die omkwamen toen hun toestel neerstortte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een leuker onderwerp is het feit dat zanger Juul Kabas een inwoner is van Retie.

Retie telt nog 25 duivenmelkers en een onder hen is Jos Van der Veken met zijn beroemde “Olieman”. Een ander is ook Kris Van Massenhoven (44) en hij vertegenwoordigt de “jongere” garde. In 2021 kende hij een schitterend seizoen en had de 1e Nationale Asduif KBDB Snelheid Jaarse op de kooi.

Het hok van de duivinnen en de weduwnaars.Als bruidsjonker

De jonge Kris Van Massenhoven maakte voor het eerst kennis met duiven toen hij als 6-
jarige knaap bruidsjonker van een bruidspaar was. Als beloning kreeg hij vier duiven maar de duiven werden losgelaten en vertrokken met de noorderzon.
In het eerste studiejaar had Kris Frans Proost als leraar en die was tevens voorzitter van de “Blauwe Duif”. Hij verzekerde Kris dat wanneer er bij een bepaald koppel twee rode jongen in de schotel lagen dan waren die voor hem. Het waren twee rode jongen en de doffer werd “Franske” gedoopt en de duivin “Hilda” of de vrouw van Frans Proost.
“Hilda” was rap weg maar “Franske” was een goede vlieger en een goede kweker en werd de stamvader van deze jonge kolonie. Hij werd vader van de “464” met 22 eerste prijzen en die werd op zijn beurt vader van een klepper met 15 eerste prijzen en die werd vader van de “198” die het tot provinciaal kampioen schopte.
Duiven van Frans Proost, Retie; Jan Van Oeckel, Oud-Turnhout en Jos Van Gorp, Oud-Turnhout vormden toen de basis bij Kris Van Massenhoven. In 1999 werd Kris 6e Nationaal Kampioen Snelheid. In 2000 werd hij 3e Nationaal Kampioen Snelheid en in 2001 werd hij 1e Nationaal Kampioen Snelheid. Maar toen ging het bergaf omdat hij als enthousiaste jonge melker te veel van zijn goede duiven verkocht had.
In de periode 2002-2006 maakte hij de overstap naar de halve fond. In 2008 is Kris dan eieren gaan halen bij Frans Van Gorp, Oud-Turnhout. In 2009 stond hij op de stoep bij Danny Van Dyck, Pulle. 
De 920/11 “Schone Dirk” werd de stamvader van de kolonie en werd gekoppeld met de “159/09” van Danny Van Dyck. Kris had zijn les geleerd en van het stamkoppel werden geen duiven meer verkocht.
In 2012 heeft Kris een bon gekocht van Gust Van Hove, Retie en die is de moeder van het “Raketje”. Gust is gestopt met duiven in 2019 en die werden in het lokaal verkocht en Kris kocht toen 10 duiven. Met 3 duiven is hij zeer goed gelukt.
In 2017 werden tien duiven bijgehaald van André Roodhooft, Pulderbos. Ook in 2017 ging vader Fons twee jaar de duiven gaan voederen en loslaten bij Danny Dockx, Oud-Turnhout. Danny had toen een ronde gekocht bij Niels Broeckx, Oud-Turnhout en daar zat een zuster tussen van de Olympiadeduif “306”. En Kris heeft dan aan samenkweek gedaan met Danny. Hij heeft dan een duif gekweekt die de vader is van de 1e Nat. Asduif Snelheid Jaarse 2021.
In 2019 waren de Gebr. Van den Akkerveken, Oud-Turnhout aan de beurt en ook met deze duiven is Kris al heel goed gelukt.
De ruggengraat van de kolonie wordt gevormd door duiven van Dirk Van den Bulck, Danny Van Dyck en Gust Van Hove. Iedere winter wordt links en rechts nog een bon gekocht.

Trainen met schwung

De weduwnaars worden half december gekoppeld en trekken twee jongen groot. Ze komen rond 15 maart nog eens met eieren en er wordt 3 à 4 dagen gebroed. Daarna vertrekken ze op het weduwschap. Het opleren gebeurt snel en na 4x wegvoeren is de klus geklaard. Zes duiven worden op Quiévrain gespeeld, zes duiven worden op Noyon gespeeld en acht duiven op de halve fond.
De duiven trainen tweemaal daags drie kwartier tot een uur. De manier van trainen is belangrijk en er moet schwung in zitten. Bij de inkorving komen de doffers 5 à 10 minuten samen met hun duivin en er wordt niet naar extra motivatie gezocht. Na aankomst van een wedstrijd blijven de partners twee uur samen.

KAMPIOENSCHAPPEN 2021

57 eerste prijzen gewonnen (met dubbelingen)
42x 2e prijs gespeeld
52x 3e prijs gespeeld

Snelheid Samenspel Retie, Schoonbroek, Arendonk
Quievrain
1e algemeen kampioen
8e oude
1e jaarlingen
1e jonge

Noyon
1e algemeen kampioen
1e oude
1e jaarlingen
2e jonge

Hafo Kempen
1e algemeen kampioen
2e oude
2e jaarlingen
8e jonge
1e Asduif jaarlingen
Grote hafo 5e kampioen jaarlingen Fondclub Antwerpen

30 duivinnen op het weduwschap

Van deze ploeg worden er 8 duivinnen op totaal weduwschap gespeeld met de 8 doffers die de halve fond vliegen. De koppels op het totaal weduwschap trekken een koppel jongen groot. Op 15 maart worden zij nog eens gekoppeld en mogen 3 à 4 dagen broeden.
De 22 duivinnen op het gewoon weduwschap komen een week samen en hebben geen eieren gehad en vertrokken daarna op het weduwschap. Deze methode is Kris zeer goed bevallen en is zeker voor herhaling vatbaar.
De duivinnen trainen 2x daags 3 kwartier tot een uur. Het is geen verplichte training maar zitten op het dak is binnen roepen.
Ook het opleren is een snelle klus met 4 à 5 keer wegvoeren en bij de inkorving komen de partners een half uur samen. Na aankomst van een wedstrijd blijven doffers en duivinnen 2 à 3 uur samen.
De acht duivinnen op totaal weduwschap zitten op schapjes met een net zowat een halve meter boven de grond. Bij de andere 22 duivinnen zijn de woonbakken dicht en de duiven zitten op schapjes voor de nestvakken. Deze duivinnen zitten op houten roosters.
Met het onderling paren zijn er weinig problemen. De meest warmbloedige duivin wordt dan van het hok gehaald wanneer ze niet goed presteert. Iedere week de duivinnen spelen is een goede remedie tegen het onderling paren.

Het hok van de jonge duiven.Alleen de schuifdeur open

Er worden 250 jongen gefokt uit kwekers en vliegers en de jongen worden gespeend aan de leeftijd van 24 dagen.
De jongen worden verduisterd van half maart tot 21 juni van 17 u tot 8.30 u. Er wordt bijgelicht van 21 juni tot einde seizoen. Het opleren van de jonge duiven is een hele karwei. Ze worden heel dikwijls weggevoerd, wel 15 à 20 keer gaan ze de baan op. Eens opgeleerd worden ze vanaf juli iedere week nog eens weggevoerd tot 60 km.
De schuifdeur wordt ingevoerd wanneer de jongen 2 à 3 keer Quiévrain gevlogen hebben. Bij de inkorving gaat gewoon de schuifdeur open maar zonder dozen of nestschotels op het hok. Alleen de woonbakken gaan open. Een gezonde jonge duif met “forme” vliegt op alles zonder extra motivatie en kan veel.
De jongen trainen tweemaal daags en vanaf juli met de vlag en moeten 1 u in de lucht blijven.

Asduif B20-6090616

De B20-6090616 is de 1e Nationale Asduif KBDB Snelheid Jaarse. Het is een middelgrote tot grote doffer met een zachte pluim. Het is een goed gespierde witoger met een perfecte en goed geventileerde vleugel. Hij is achteraan goed gesloten en wie niet goed gesloten is gaat er in Retie meteen uit. Het is een rustige en mooie duif.
Hij zat rechts beneden op het hok en hij heeft wel zijn eigen bak mogen kiezen. Het is een vlotte binnenloper en vormt daarmee een uitzondering op het merendeel van de duiven. Bij de beoordeling van een duif zijn het vooral de prestaties die tellen.

De minivolière tijdens de winter en om de duiven een bad te geven.Alleen sportmengeling

“Ik koop jaarlijks één zak dieetmengeling voor het ganse jaar als de jongen adeno moesten krijgen. Bij aankomst van een wedstrijd vinden de duiven sportmengeling in het voederbakje. Van thuiskomst tot inkorving wordt er alleen sportmengeling gevoederd en die wordt gehaald bij drie bekende merken. In het begin van de week wordt er een mindere portie gevoederd en naarmate de week vordert wordt de portie groter.
Verder wordt er Optimix van Herbots verstrekt (vitamines). Verder nog op maandag en woensdag Herbo Elite Pigeon. Op twee dagen voor het inkorven wordt er Herbo CMB plus gegeven en verder nog Golden Omega Oil van Vincent Schroeder op dinsdag- en donderdagavond. Bij aankomst van een wedstrijd is er Tollyamin Forte van Vincent Schroeder in het drinkwater.”

Meerdere dierenartsen

“Ik ga te rade bij verschillende dierenartsen met verschillende meningen over duivenziekten. Voor de grote halve fond worden er gele druppels verstrekt via de bek.
Tijdens het broeden werd 1x vijf dagen behandeld tegen trichomonas en dat werd in de loop van het seizoen niet meer herhaald. Tegen luchtweginfecties werden de oude duiven niet behandeld. De jonge duiven werden tegen luchtweginfecties behandeld voor het seizoen.
Oogdruppels werden in juli en augustus toegediend bij one eye cold. Ik geef de duiven ook 1x per maand conditiesiroop van dierenarts Mariën.
Ieder jaar krijgen de jonge duiven met adeno af te rekenen met uitzondering van 2021. De jongen werden twee keer ingeënt tegen paramyxo. Bij het spenen werden ze ingeënt tegen paramyxo met het normaal vaccin en drie weken later met Paramyxo-Rota. Nog eens drie weken later werden ze ingeënt tegen de pokken met het borsteltje.
Vanaf 1 oktober werden alle duiven gedurende 10 dagen behandeld tegen paratyfus maar niet ingeënt”.

Een nieuw hok voor de jongen

Er wordt gespeeld op 36 meter hokken waarvan 4 m voor de weduwnaars, 8 m voor de duivinnen, 16 m voor de jonge duiven en 8 m voor de kwekers. De tuin staat vol hokken en aan de overkant van de straat werd nog een hok bijgebouwd voor de jonge duiven. Het zijn niet geïsoleerde tuinhokken. Het nieuwe hok voor de jonge duiven heeft aan de voorzijde een volière met rolluiken. Bij regen worden deze gedeeltelijk neergelaten om de volière droog te houden. Het plafond van de tuinhokken is voor driekwart dicht en met één vierde draad. De inlaat van de verse lucht gebeurt onder de dakgoot.
Tweemaal per dag worden de hokken gereinigd en een grote kuis staat eenmaal per jaar gepland. Op het nieuwe hok zitten de duiven op houten roosters en het is uitgerust met mesttransportbanden. Er zit weinig glas in de hokken die door Kris eigenhandig gebouwd werden.

Een kijkje binnenin de hokken.Acht duiven in kweekboxen

Eind november worden de kwekers voor de eerste keer gekoppeld en ze kweken 4 rondes jonge duiven. Acht duiven zitten in kweekboxen en de eieren worden verlegd onder stopkoppels. Na het leggen van de eieren gaan de duiven drie dagen uit elkaar en de doffers krijgen een andere duivin in hun nestvak. Er wordt aan beperekte familiekweek gedaan.
De selectie bij de kwekers is behoorlijk streng. Na twee jaar moet er van het koppel iets zitten dat presteert anders verloopt de verblijfsvergunning. Sporadisch worden er nog duiven bijgehaald. Er wordt ook aan compensatiekoppelen gedaan en een grote doffer krijgt een kleine duivin. Ogen en vleugel spelen geen rol bij het koppelen. Veertien dagen voor het koppelen krijgen de duiven licht om de drift wat aan te zwengelen. Er wordt aan voorkoppelen gedaan. De duiven krijgen licht tot de jongen gespeend worden.
De koppelingen gebeuren doorgaans goed x goed maar de melker komt soms toch voor verrassingen te staan zegt Kris.

Strenge selectie

Bij de selectie zijn de prijzen per tiental de norm maar ook hier is een verrassing niet uitgesloten. De “853/20” vloog als jonge duif 1 platte prijs. Maar het was een mooie duif met een goede pedigree en hij werd doorgehouden. In 2021 ontpopte hij zich tot een echte topper. Bij de selectie zijn de kopprijzen belangrijk en de tweede helft van de uitslag telt niet. Een duif moet goed gemaakt zijn en de prijzen per 10-tal zijn de norm voor zowel de oude als de jonge duiven.

Een topper

Een topper is de B21-6092245 en die deed het knap op Quiévrain met 1e Quiévrain 590 d, 1e Quiévrain 459 d, 1e Quiévrain 255 d, 2e Quiévrain 175 d, 3e Quiévrain 390 d, 3e Quiévrain 374 d, 11e Quiévrain 299 d, 20e Quiévrain 1254 d, 25e Quiévrain 361 d, 39e Quévrain 487 d.

Box 2

Box 2 is een speciaal koppel dat gevormd werd door B11-6269920 (“Schone Dirk” Dirk Van den Bulck) x B09-6323159 (Danny Van Dyck). In 2012 werden 5 jongen gekweekt waarvan 4 minstens een 1e prijs wonnen. Er werd tot 2017 samen gekweekt maar de “Schone Dirk” kweekt nog altijd. In 2020 werd hij nog gekoppeld met meerdere duivinnen en met goed resultaat.

Auteur: 

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.